Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De Taal van de
bank
NVTZ
Rotterdam, 28 november 2014
Door Thérèse van den Hurk
Inhoud
• Zorgsector: wijziging perspectief
• Druk op zorgorganisaties: observaties
• Toezicht en continuïteit: aandachtspu...
Zorgsector: wijziging perspectief
- Van ‘veilige haven’ naar risico gebied
- Risico’s zijn algemeen
• Ondanks verschillen ...
Druk (van bank) op zorgorganisatie
- Observaties -
- Bestuur en toezicht
• Terughoudende opstelling
• RvT op afstand
- Str...
Toezicht en continuïteit
- Aandachtspunten -
- Pro-activiteit
- Op hoofdlijnen dicht bij
- Inhoud en geld niet ontkoppelen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Therese van den hurk - Taal van de Bank

692 views

Published on

In deze presentatie verteld Therese van den Hurk wat zij meemaakt als zij wordt ingezet bij in zwaar weer verkerende zorgorganisaties. Hierbij komt vaak naar voren dat een grotere betrokkenheid van de toezichthouder bij de problemen van de organisatie is gewenst. Ook blijkt over het algemeen dat adequate organisatorische en financiële scenario’s uitgewerkt en ingevoerd kunnen worden, waarmee de belangrijke knelpunten kunnen worden opgelost. Daarnaast stelt Therese van den Hurk vast dat in veel situaties de professionaliteit en innovatieve kracht van de zorgorganisatie blijvend moet worden versterkt.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Therese van den hurk - Taal van de Bank

  1. 1. De Taal van de bank NVTZ Rotterdam, 28 november 2014 Door Thérèse van den Hurk
  2. 2. Inhoud • Zorgsector: wijziging perspectief • Druk op zorgorganisaties: observaties • Toezicht en continuïteit: aandachtspunten
  3. 3. Zorgsector: wijziging perspectief - Van ‘veilige haven’ naar risico gebied - Risico’s zijn algemeen • Ondanks verschillen in regelgeving en aard transitie - Veel (media) aandacht voor transitie en actualiteit • Minder voor aangescherpte eisen bestuur en toezicht (‘brief Dijsselbloem’) - ‘Onderliggend’: ontstaan van ander paradigma: • Eigen regie, zorg-coöperaties • Vermaatschappelijking, in de wijk • De-professionalisering • Specialisatie • Gezondheidswinst, ‘high touch’ - Continuïteit: meer dan transitie ‘overleven’ - Toekomstbestendigheid wordt bepaald • Door recente beslissingen over organisatie en investeringen • Adaptatie aan nieuwe paradigma’s • En: inzicht dat zorgorganisatie ‘gewoon’ bedrijfsmatig moet functioneren - Bewaken continuïteit: belangrijke taak toezicht
  4. 4. Druk (van bank) op zorgorganisatie - Observaties - - Bestuur en toezicht • Terughoudende opstelling • RvT op afstand - Strategie en profilering • Weinig aandacht voor externe profilering • Onderschatting effect potentiële concurrentie • Moeite met concreet formuleren van toegevoegde waarde voor cliënt / patiënt • Meerjaren beleid - indien aanwezig - vaak algemeen en ‘narratief’ • Veelal niet of beperkt financieel vertaald • Vernieuwing op inhoud - Interne organisatie en financieel management • Complexiteit in interne (administratieve) processen • Veel gegevens, minder (management)informatie • Accent op ‘budget-denken’ • Weinig aandacht voor liquiditeit en cash flow • Aarzelende houding ten aanzien van kostprijzen • Formatie professionele (financiële) staf: letten op ‘handen aan het bed’ • Kwaliteit (zorg)management
  5. 5. Toezicht en continuïteit - Aandachtspunten - - Pro-activiteit - Op hoofdlijnen dicht bij - Inhoud en geld niet ontkoppelen - Kwaliteit (financieel) management - Slanke organisatie = slanke processen - Synergie en integratie financiële (bedrijfsmatige) en inhoudelijke benaderingen: • Onderbouwing concreet uitvoerbare strategie • Geïntegreerd risicomanagement (reputatie, stakeholders) - Monitoring uitvoering strategie (ook) door RvT - Managementinformatie gericht op toekomst (liquiditeitsprognose)

×