Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phan tich de an phat trien va tieu thu ca tra

812 views

Published on

07MT
Khoa moi truong
Dai hoc Khoa hoc tu nhien

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phan tich de an phat trien va tieu thu ca tra

 1. 1. PHÂN TÍCH “ĐỀ ÁN PHÁTTRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤCÁ TRA VÙNG ĐBSCL ĐẾN NĂM2020” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ2033/QĐ-TTG NGÀY 04-12-2009 Sv th: 0717092 Võ Trƣơng Thanh Quyên 0717139 Võ Thị Hoàng Yến
 2. 2. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐBSCL là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiều nhất Đông Nam Á và thế giới, cũng là vùng đất quan trọng đối với Nam Bộ và cả nƣớc trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tƣ và giao thƣơng với các nƣớc trong khu vực và thế giới.
 3. 3. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐBSCL có vị trí nhƣ một bán đảo với 3 mặt Đông, Nam vàTây Nam giáp biển (có đƣờng bờ biển dài 700km), phíaTây có đƣờng biên giới giáp với Campuchia và phía Bắcgiáp với vùng kinh tế Đông Nam Bộ
 4. 4. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVùng ĐBSCL có lợi thế về tài nguyên đất đai, sông ngòi, biển và thềm lục địa cũng nhƣ điều kiện khí hậu thuận lợi nên là 1 trong những vùng sản xuất, xuất khẩu lƣơng thực, thủy sản lớn trong cả nƣớc và trên thế giới
 5. 5. 2. GiỚI THIỆU QUYẾT ĐỊNH SỐ 2033/QĐ-TTG BAN HÀNH NGÀY 14-12-2009 Giải pháp Tổ chức Mục tiêu Nhiệm vụ thực hiện thực hiện
 6. 6. 2. MỘT SỐ ĐiỂM KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HiỆN DIỆN TÍCH ĐiỀU TiẾT THỊ TRƢỜN THỨC G ĂN- KHÓ CON KHĂN GiỐNG CƠ THÀNH CHẾ LẬP ĐiỀU HiỆP HÀNH HỘI
 7. 7. CON GiỐNGTHỨC ĂN CON GiỐNG THỨC ĂN GIÁ CẢ KiẾN THỨC
 8. 8. VẤN ĐỀ CON GIỐNG SỐ LƢỢNG CHẤT LƢỢNG-Thiếu con -Chất lƣợng giống cá tragiống nuôi hiện nay đangtrồng ở mức báo-Cá giống sản động, đangxuất tại 1 số ảnh hƣởng lớnđịa phƣơng đến năng suấthiện đáp ứng và thời vụchƣa tới 10% nuôi cá tranhu cầu hiện nay
 9. 9. 70% nguyên liệu nhƣ bột cá, bã đậu nành, bột bắp, premix…, phải nhập khẩuChất lƣợng thức ăn chƣa đảm bảo yêu cầu về dinh dƣỡngThiếu cơ sở chế biến và cung cấp thức ăn cho cáGiá cả thị trƣờng biến động không ngừng
 10. 10. VẤN ĐỀ GIÁ CẢTình trạng thừa-thiếu nguyên liệu thƣờng xuyên  giá cả lên xuống thất thƣờng
 11. 11. VẤN ĐỀ KIẾN THỨCKĩ thuật công nghệ nuôi cá giống và sản xuất thức ăn còn chƣa đảm bảo yêu cầu về chất lƣợng
 12. 12. KIẾN NGHỊ • Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra và ngƣời nuôi phải có sự liên kết, hỗ trợ lẫn1 nhau về giá cả và nguồn nguyên liệu, tạo vùng nuôi mang tính chiến lƣợc lâu dài • Chính phủ thực hiện hiệu quả chủ trƣơng bình ổn giá đối với các mặt hàng thức ăn2 Thủy sản, buộc các doanh nghiệp phải công khai, minh bạch về giá • Đầu tƣ nâng cao chất lƣợng con giống, mở thêm các trạm cung ứng3 • Phải có các quy hoạch cụ thể cho từng địa phƣơng theo nhu cầu thị trƣờng và định4 hƣớng phát triển chung • Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin về tiêu chuẩn và yêu cầu thị trƣơng5 • Đầu tƣ xây dựng các cơ sở sản xuất chế biến thức ăn đảm bảo cũng cấp cho các vùng6 nuoi
 13. 13. CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI!

×