Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planner löneenkät 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planner löneenkät 2013

 1. 1. Löneenkät 2013Juni 2013Leon PhangPlanner@theplanninglab
 2. 2. InnehållDeltagare 3Genomsnittsplannern 4Genomsnittslönen 5Ingångslön 6Lönekurvan 7Ansvarsområde 8Lön och byråtyp 9Nöjdhet 10Nätverksbyråer 11Jobbyte 12Bonusar 13Undersökningsmetod 142
 3. 3. Vilka deltog i undersökningen?47 svenska planners, varav:62% är män58% jobbar på reklambyrå29% jobbar inom ett byrånätverk85% jobbar i Stockholm, 15% i Göteborg10% är delägare21% sitter i byråledningenHögsta plannerlönen i undersökningen är 90 000 kr per månadPR-byrå2 %Frilans10 %Varumärkesbyrå8 %Digital byrå21 %Reklambyrå58 %3
 4. 4. Genomsnittsplannern i undersökningenTjänar 41 000 kr per månad (2012: 37 095)Har jobbat 4,6 år som planner (2012: 3,4)Har jobbat 7,1 år i kommunikationsbranschen (2012: 6,5)Jobbar i Stockholmsområdet (85%)Är inte delägare (90%)Får ingen bonus (77%)Är ganska nöjd med sin lön (34%)4
 5. 5. 201140 190 krGenomsnittslönen ökade med 11% under 2012GENOMSNITTSLÖNEN201039 010 kr5201237 095 krEn möjlig förklaring är att den genomsnittliga erfarenhetsnivån har ökat från 3,4 till 4,6 år.201341 000 kr
 6. 6. 201125 570 krIngångslönen har ökat med 6% under 2012Medellönen för en planner med 0-1 års plannerefarenhet och lika många års branscherfarenhet är27 100 kr år 2013. Observera att ingångslönerna stod i princip stilla de föregående tre åren.HÖGSTA NYBÖRJARLÖNEN IENKÄTEN ÄR 30 000 KR.LÄGSTA ÄR 20 000 KR.201025 125 krINGÅNGSLÖN6201327 100 kr201225 570 kr
 7. 7. LönekurvanANTAL ÅR SOM PLANNERMÅNADSLÖN FÖRE SKATTSå här ser löneutvecklingen för svenska planners ut 2013. Startlönen börjar kring28 750 kr – observera att urvalsgruppen har i genomsnitt 2,8 års branscherfarenhet innan debörjat jobba som planners.R2-värdet indikerar att 51% av lönen kan förklaras av variabeln erfarenhet.LÖN OCH PLANNER-ERFARENHET20 000 KR30 000 KR40 000 KR50 000 KR60 000 KR70 000 KR80 000 KR90 000 KR100 000 KR0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20R² = 0,50737
 8. 8. Ansvarsnivåer85 procent av alla respondenter uppger att de har en given ansvarsnivå.MEDELLÖN OCH ERFARENHET PER ANSVARSNIVÅ 2013Junior planner<1 års erfarenhet26 400 kr(2012: 23 500 kr)Antal: 8Planner1-5 års erfarenhet35 200 kr(2012: 34 000 kr)Antal: 20Senior planner4-10 års erfarenhet43 600 kr(2012: 46 900 kr)Antal: 5Planning director6-10 års erfarenhet48 500 kr(2012: 47 000 kr)Antal: 2Head of planning7-12 års erfarenhet+ gruppansvar78 000 kr(2012: 54 000 kr)Antal: 48
 9. 9. Fler är mycket nöjda med sin lön jämfört med 2012Ganska missnöjd15 %Varken eller38 %Ganska nöjd35 %Mycket nöjd13 %9Mycket missnöjd6 %Ganska missnöjd21 %Varken eller30 %Ganska nöjd36 %Mycket nöjd6 %20132012
 10. 10. 2012 års siffor inom parantes.Frilans betalar bäst. Reklambyråer ökar mest.MEDELLÖN EFTER BYRÅTYP0 KR10 000 KR20 000 KR30 000 KR40 000 KR50 000 KR60 000 KRFrilans Reklambyrå Varumärkesbyrå Digital30 450 KR42 750 KR43 470 KR51 500 KRMÅNADSLÖN FÖRE SKATT10+12 %(46 000 KR)+15 %(37 900 KR)- 20 %(37 800 KR)+14 %(37 500 KR)
 11. 11. Ingen löneskillnad på nätverk och icke-nätverkMEDELLÖNPlanners på nätverksägda byråer (WPP, Omnicom, Publicis, osv) hade under 2009-2011 år haft högrelöner än planners på icke-nätverksbyråer. 2012 sjönk medellönen på nätverksbyråer relativt icke-nätverk. Under det senaste året har lönerna för båda typerna av byråer ökat och jämnats ut.Löner från 2012 inom parantes.0 KR20 000 KR40 000 KR60 000 KR80 000 KR100 000 KRNÄTVERK EJ NÄTVERK43 400 KR43 100 KR0 KR20 000 KR40 000 KR60 000 KR80 000 KR100 000 KRNÄTVERK EJ NÄTVERK90 000 KR90 000 KRHÖGSTA LÖN0 KR20 000 KR40 000 KR60 000 KR80 000 KR100 000 KRNÄTVERK EJ NÄTVERK25 000 KR20 000 KRLÄGSTA LÖN(35 400 KR) (37 950 KR)(70 000 KR) (60 000 KR)(22 000 KR) (20 000 KR)MÅNADSLÖN FÖRE SKATT11
 12. 12. Det lönar sig att byta jobb ofta.−2 000 KR−500 KR1 000 KR2 500 KR4 000 KR5 500 KR7 000 KR8 500 KR10 000 KR1 jobbyte 2 jobbyten 3 jobbyten 4 jobbyten−1 000 KR4 200 KR5 500 KR1 200 KREtt jobbyte gör att lönen I genomsnitt ökar med 3 300 kr. Det spelar också roll hur många gångerdu har bytt jobb de senaste fem åren. Det mest lönsamma är att hinna med 2 gånger under enfemårsperiod. Då ökar lönen som mest.Ungefär hälften (48 %) av alla som byter jobb ökar sin lön. Andra hälften (52 %) behåller sintidigare lön. Pengar är dock inte allt. 69% av de som byter jobb anser att de har fått roligarearbetsuppgifter.LÖNEÖKNING VIDSENASTE JOBBYTETANTAL JOBBYTEN DE SENASTE 5 ÅREN12
 13. 13. Färre får mindre bonus.Antalet planners som fick bonusar minskade från 2010 till 2011, från 45 procent avalla planners till 18 procent. Från 2011 till 2012 ökade den igen till 28 procent. Från2012 till 2013 minskade den till 23 procent.Genomsnittsbonusen har minskat från 91 700kr till 64 300 kr per år.Den största bonusen ligger på 250 000 kr per år.13
 14. 14. UndersökningsmetodUndersökningen gjordes online med Google Docs.Inbjudningar skickades ut via Facebook, Twitter och mail till AccountPlanning Groups medlemmar.48 planners svarade på enkäten. Datat har sammanställts i Excel.Undersökningsperiod: Juni 201314
 15. 15. Frågor och synpunkter?För frågor och synpunkter om löneenkäten, maila Leon: leon.phang@gmail.com15
 16. 16. Ett stort tack till alla planners som ställt upp i årets undersökning!16
 17. 17. © LEON PHANG 2013

×