Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planner löneenkät 2012

10,273 views

Published on

Published in: Business

Planner löneenkät 2012

 1. 1. LÖNEENKÄT 2012Februari 2012 Leon Phang Planner Jung von Matt @theplanninglab
 2. 2. Innehåll Deltagare 3 Genomsnittsplannern 4 Genomsnittslönen 5 Ingångslön 6 Lönekurvan 7 Ansvarsområde 8 Lön och byråtyp 9 Nöjdhet 10 Nätverksbyråer 11 Bonusar 12 Undersökningsmetod 13 2
 3. 3. Vilka deltog i undersökningen? 47 svenska planners*, varav: 57% jobbar på reklambyrå 34% jobbar inom ett byrånätverk 94% jobbar i Stockholm 9% är delägare 19% sitter i byråledningen Högsta plannerlönen i undersökningen är 70 000 kr per månad PR-byrå 2 % Frilans 4 % Varumärkesbyrå 4 % Webbyrå 23 % Mediabyrå 9 % Reklambyrå 57 % * Urvalsstorleken (47) är större än Komms löneundersökning från 2007 (29 planners). 3
 4. 4. Genomsnittsplannern i undersökningen 2012 Tjänar 37 095 kr per månad (2011: 40 190) Har jobbat 3,4 år som planner (2011: 4,3) Har jobbat 6,5 år i kommunikationsbranschen (2011: 7,3) Jobbar i Stockholmsområdet (94%) Är inte delägare (91%) Får ingen bonus (72%) Är ganska nöjd med sin lön (36%) 4
 5. 5. 2011* 40190kr Genomsnittslönen minskade under 2011 *Baserat på löneenkäter gjorda december 2009 respektive februari 2011 GENOMSNITTSLÖNEN 2010* 39010kr 5 2012 37095kr En möjlig förklaring är att den genomsnittliga erfarenhetsnivån har sjunkit från 4,3 till 3,4 år, dvs en relativ ökning av nya planners.
 6. 6. 2011* 25570kr Ingångslönen har inte ökat under 2011 Medellönen för en planner med 0-1 års plannerefarenhet och lika många års branscherfarenhet är: HÖGSTA NYBÖRJARLÖNEN I ENKÄTEN ÄR 30 000 KR. LÄGSTA ÄR 20 000 KR. 2010* 25125kr INGÅNGSLÖN 6 2012 25560kr *Baserat på löneenkäter gjorda december 2009 respektive februari 2011
 7. 7. Lönekurvan ANTAL ÅR SOM PLANNER MÅNADSLÖN FÖRE SKATT Så här ser löneutvecklingen för svenska planners ut. Startlönen börjar kring 32 200 kr – observera att urvalsgruppen har i genomsnitt 3,1 års branscherfarenhet innan de börjat jobba som planners. LÖN OCH PLANNER-ERFARENHET 20 000 KR 30 000 KR 40 000 KR 50 000 KR 60 000 KR 70 000 KR 80 000 KR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R² = 0,4377 7
 8. 8. Ansvarsnivåer (ny!) 91 procent av alla respondenter uppger att de har en given ansvarsnivå. MEDELLÖN OCH ERFARENHET PER ANSVARSNIVÅ 2012 Juniorplanner <1årserfarenhet 23500kr Antal: 6 Planner 1-5årserfarenhet 34000kr Antal: 25 Seniorplanner 4-10årserfarenhet 46900kr Antal: 6 Planningdirector 6-10årserfarenhet 47000kr Antal: 3 Headofplanning 7-12årserfarenhet 54000kr Antal: 3 8
 9. 9. De flesta är ganska nöjda med sin lön Mycket missnöjd 6 % Ganska missnöjd 21 % Varken eller 30 % Ganska nöjd 36 % Mycket nöjd 6 % 9
 10. 10. 2011 års siffor inom parantes. Löner bland olika byråtyper har utjämnats. MEDELLÖN EFTER BYRÅTYP 0 KR 10 000 KR 20 000 KR 30 000 KR 40 000 KR 50 000 KR Frilans Reklambyrå Digital Varumärkesbyrå PR Mediabyrå 27 000 KR 30 000 KR 37 500 KR37 800 KR37 900 KR 46 000 KR MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 10 (27 500 KR) (41 400 KR) (44 100 KR) (41 100 KR) (38 000 KR) (saknas)
 11. 11. Nätverksbyråerna börjar snåla in MEDELLÖN Planners på nätverksägda byråer (WPP, Omnicom, Publicis, osv) har under tidigare år haft konsekvent högre löner än på icke-nätverksbyråer. Medellönen på nätverksbyråer har dock sjunkit medan medellönen på icke-nätverk har legat kvar på samma nivå. Löner från 2011 inom parantes. 0 KR 20 000 KR 40 000 KR 60 000 KR 80 000 KR 100 000 KR NÄTVERK EJ NÄTVERK 37 950 KR 35 400 KR 0 KR 20 000 KR 40 000 KR 60 000 KR 80 000 KR 100 000 KR NÄTVERK EJ NÄTVERK 60 000 KR 70 000 KR HÖGSTA LÖN 0 KR 20 000 KR 40 000 KR 60 000 KR 80 000 KR 100 000 KR NÄTVERK EJ NÄTVERK 20 000 KR22 000 KR LÄGSTA LÖN (42 319 KR) (37 900 KR) (90 000 KR) (60 000 KR) (22 000 KR) (20 000 KR) MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 11
 12. 12. Fler får större bonus. Antalet planners som fick bonusar minskade från 2010 till 2011, från 45 procent av alla planners till 18 procent. Från 2011 till 2012 ökade den igen till 28 procent. Genomsnittsbonusen har ökat från 67 500 kr till 91 700 kr per år och har därmed ökat för andra året i rad. Den största bonusen ligger på 500 000 kr per år. 12
 13. 13. Undersökningsmetod Undersökningen gjordes online med Google Docs. Inbjudningar skickades ut via Facebook, Twitter och mail till Account Planning Groups medlemmar. 47 planners svarade på enkäten. Datat har sammanställts i Excel. Undersökningsperiod: Februari 2012 13
 14. 14. Frågor? För frågor om löneenkäten, maila Leon: leon@jvm.se 14
 15. 15. Ett stort tack till alla planners som ställt upp i årets undersökning! 15
 16. 16. © LEON PHANG 2012

×