Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Löneenkät 2009

 1. Löneenkät Så här mycket tjänar svenska planners 2009
 2. Varför är det bra att veta vad andra tjänar? Därför att du är missnöjd med din lön. Men du vill inte byta jobb, för vem vet, de kanske betalar lika dåligt eller ännu sämre. Sen tänker du att ”jag jobbar ju inte reklambranschen för att bli rik utan för att ha kul”. Å andra sidan mår du dåligt av att läsa om att Michael Storåkers* tjänar fyra hundra papp per månad. ”Hmm, om den där jäveln tjänar så mycket, borde inte jag tjäna åtminstone en liten slant mer?” tänker du då. Utifrån dessa bittra tankar och för att du och jag kan vara lite mer pålästa vid nästa lönesamtal har jag gjort denna undersökning. Stort tack till dig som ställde upp. / Leon December 2009 * Inget personligt alls, Storåkers råkade bara vara den som hamnade högst upp på lönelistan.
 3. Vilka deltog i undersökningen? 39 svenska planners*, varav 54% jobbar även som något annat än planner (t.ex. copywriter eller projektledare). Endast 30% började i branschen som planners. 54% jobbar på reklambyrå. Mediabyrå 5% Webbyrå 79% jobbar i Stockholm. 8% Högsta plannerlönen i undersökningen Designbyrå är 90 000 kr per månad. 5% Reklambyrå 54 % Varumärkesbyrå 13 % Frilans 15 % * Urvalsstorleken (39) är större än reklamförbundets löneundersökning från 2007 (29 planners).
 4. Average Planner Joe/Jane Genomsnittsplannern: Tjänar mellan 38 000 och 40 500 kr per månad*. Har jobbat 8 år i reklambranschen, men bara 4 år som planner. Jobbar på en stor (>30 pers) reklambyrå (54%) i Stockholmsområdet (79%). Är inte delägare (75%) men får kanske en bonus (45%). Är sannolikt missnöjd med sin lön oavsett nivå (69%). * med 95 procents sannolikhet.
 5. Plannererfarenhet och lön Så här ser lönekurvan för svenska planners ut. Startlönen börjar kring 26 000 kr. Observera att 70 procent av urvalsgruppen har i ca 4-5 års branscherfarenhet innan de börjat jobba som planners. LÖN OCH ERFARENHET MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 100 000 kr R² = 0,5988 90 000 kr Detta värde innebär att variationen (dvs. den vita linjen) 80 000 kr i lön kan förklaras till 60 procent av erfarenhet som planner. Hyfsat säkert med andra ord. 70 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 20 000 kr 0 5 10 15 20 ANTAL ÅR SOM PLANNER
 6. Varumärkes/Strategiplanners tjänar mest Planners på varumärkesbyråer och strategiska byråer skiljer sig lönemässigt från planners på andra typer av byråer. MEDELLÖN MEDIANLÖN MÅNADSLÖN FÖRE SKATT MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 50 000 kr 50 000 kr 52 000 kr 46 400 kr 44 682 kr 40 000 kr 40 000 kr 38 500 kr 38 333 kr 39 000 kr 37 089 kr 37 000 kr 35 500 kr 32 750 kr 32 750 kr 30 000 kr 30 000 kr 31 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 0 kr 0 kr Strategibyrå/ Reklambyrå Frilans Webbyrå Mediabyrå Designbyrå Strategibyrå/ Reklambyrå Frilans Webbyrå Mediabyrå Designbyrå varumärkesbyrå varumärkesbyrå BYRÅTYP BYRÅTYP
 7. Erfarna planners på nätverksbyråer tjänar mer Planners på nätverksbyråer (t.ex. DDB, BBDO, Publicis, Lowe, Ogilvy) tjänar mer än privatägda byråer. Skillnaden är tydligast bland mer erfarna planners och de högre löneskalorna. MEDELLÖN HÖGSTALÖNERNA MÅNADSLÖN FÖRE SKATT MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 50 000 kr 100 000 kr 80 000 kr 90 000 kr 60 000 kr 44 682 kr 64 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 20 000 kr 0 kr 37 089 kr Nätverk Ej nätverk 30 000 kr 20 000 kr LÄGSTALÖNERNA MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 25 000 kr 20 000 kr 23 000 kr 22 500 kr 10 000 kr 15 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 0 kr 0 kr Nätverk Ej nätverk Nätverk Ej nätverk
 8. Planners i Stockholm tjänar mer Löneskillnaden mellan Stockholm och resten av landet (inklusive Göteborg) är tydlig. MEDELLÖN MÅNADSLÖN FÖRE SKATT 50 000 kr 40 000 kr 39 939 kr 35 333 kr 30 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 0 kr Stockholm Resten av landet LOCATION
 9. Ingångslöner för branschnybörjare Medellönen för en planner med 0-1 års plannerefarenhet (och lika många års branscherfarenhet) är: 25 125 kr. Medianlönen är 24 000 kr. Spridningen är förhållandevis stor – högsta nybörjarlönen i enkäten är 30 000 kr. Lägsta är 22 500 kr. Obs! Urvalet är baserat på endast fyra personer och är därmed ej statistiskt säkerställt. Sifforna bör endast ses som en indikation.
 10. Bonusar 44,8 procent av Planners som ej är byrådelägare (75% av alla planners är ej delägare) får någon form av bonus. Värdet på genomsnittsbonusen ligger på 33 000 kr per år. De största bonusarna ligger på 150 000 kr per år.
 11. Lite kort om undersökningsmetod Undersökningen gjordes online med ett enkelt webbaserat verktyg. Inbjudningar skickades ut via Facebook, Twitter, blogg och mail till planners. 42 planners svarade i enkäten, varav 3 föll bort pga att de jobbade utomlands. Datat har vänts i Excel och testats i StatPlus. Outliers har exkluderats i analyser. Undersökningsperiod: December 2009
Advertisement