—6™                    û ø ø ø û ô ö ô øû                         û ø ø ø û ô ...
—8™                       û ø ø ø û ô ö ô øû                            ...
— 1L ™                     û ø ø ø û ô ö ô øû                             ...
— 12 ™                     û ø ø ø û ô ö ô øû                           û ø...
— 14 ™                   û ø ø ø û ô ö ô øû                              û...
— 16 ™                   û ø ø ø û ô ö ô øû                              ...
— 18 ™                  û ø ø ø û ô ö ô øû                            û ø ø ...
— 20 ™                   û ø ø ø û ô ö ô øû                             û ø...
— 22 ™                  û ø ø ø û ô ö ô øû                              û ...
— 24 ™                 û ø ø ø û ô ö ô øû                                û ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

40 hadith

329 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

40 hadith

 1. 1. —6™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ —5™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ ï á^ÛmŸ] h^eø ï ô ø ô ö ï ö $ ùô ø ènßÖ] ï yÒ»yZZ vZ è [æ 0 /]| g ô $ ø ô ø û h^_íÖ] àeû †ø ÛÂø àÂø DME ïÒŒ.ÅZ †0 k„]| E ‚fû Âø àeû Œ^³³f$Âø à³Âø DNE ô ô ô û vZ wÎgì eZzgÐŬ $ Ùçû ‰…ø Ù^Îø Ù^Îø äö ßû Âø ²] o•…ø ö ö ø ø ö ø ô VrZì eZzgÐÅvZè Ù^Îø äö ßû  ²] o•…ø g×ô _Û³Öû ] $ g ø øö ø ô ô $ö » wqZ c ⠁ä ÅmvZ - * Û z mvZ - Z wÎg *¦ ¹ä Üø ×$‰ø æø äô nû ×ø Âø ²] o×$³‘ø ²] Ù牅ø Ù^Îø C G gzZ Xì 6 V¦g Zæzg ZŠ Ù , ^ÛÞ$]ô Üø ׉æø äô nû ×ø Âø ²] oב ²] ø $ø ö $ø ô v * ö ô ö û ö ø »yZZ¿z*Š gZ äÅ o•…ø àÚø á^Ûmû Ÿû] ÜÃû ³› Ñ]ƒø { c⁠á z ø ô û kZ ÅTì „z n Æ òŠ M ^³Û$Þ]ô æø l^³n$ßùô Ö^³³eô Ù^³³Û³Âû Ÿû] ö ø ø ô ø ô ø ø ø Û ø ô ¬vZ Šƒ èZgŽ 1 { ^³ß÷ mû ô Ý¡‰Ÿû^³³eæ ^³³e…ø ²^³³e H × vZ ]óÅT:ÔÅ+ä M øû ô $ & ô ô ô ô kÞø ^Ò àÛÊø pç³Þø ^³Ú p†ô ³Úû Ÿô û ø û ø F $ ÿõ Æ xsZ gzZ 6 äƒ [g Æ äô ³nû ×ø  ²] oב ‚³Û³v³Û³eæ , kZ ƒ s§ÅwÎgÆ kZgzZ ø ö $ ø õ $ ø ö ô$ mvZ -·gzZ 6 äƒ +Š , Å wÎgÆ kZgzZvZ ]ó Å ä³Öô çû ‰…ø æø ²] o³Öø ]ô äü ³³iö †ø ³³r³aô ´ ö ô û ó^nfô Þø Ü׉æø & ø$ø à *Š ]ó ÅTgzZì s§ X6äƒÑÆÅ , z ä³Öô çû ‰…ø æø ²] o³Öø ]ô äü ³³iö †ø ³r³`ô Êø ´ ö ô û Ë c ƒ n Æ ä™ Ýq * n Æ ä™ ~Š  Ð ]gú á ^nø Þû ö oÖF ]ô äü iö †ø raô kÞø ^³Ò à³Úø æø û û ø û ÐÅvZ è g f1Z ]| g Ù^Îø Ù^Îø …ƒø oeô ]ø à³Âø DOE ø ø ) û û wÎg ¹ ä VrZ ì eZzg $ ì s§ÅÏZ ]óÅkZ ƒ ^`ø qæˆø jø mø éõ ðø ]†ø Úû ]ô æû ]ø ^³`ø fö nû ’³mö ø$ ô äô ³nû ×ø Âø ²] o³×³‘ ²] Ùçû ³‰…ø ö $ ø ô ö ö *Š gZ ä ÅmvZ - Z câÛ á  z v Xì H ]ó {z s§ Å T Ù^³³Û³Âû Ÿ] س–³Êû ]ø ܳ׳³‰æø ô ø * ö ø ø $ ø óäô nû Öø ]ô †ø q^aø ^Úø oÖF ]ô äü ³iö †ø ³r³`ô Êø ø û ¬ vZ wqZ aZ Ð ƒ  (m5) ±Êô ˜Çû fö Öû ]æø ²] ±³Êô g³v³Öû ]ø ö ô % ö Dän× ÐËjÚE ƬvZgzZ *™›nÆ * ( Š ƒ ZŠ1Z )X *™#n * Š D¨]çe] å]æ…E ó²] ô îíìwww.alhidayah.org
 2. 2. —8™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ —7™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ Å ¬vZ è ÷Z ]| g Ù^³³Îø Ù^³³Îø ‹³³Þø ]ø à³³Âø DRE ø ø õ û è #™ 0 {Š „ ]| gÖ kÚô ^‘ àeû éø ø ^fø Âö àÂø DPE õ ø ô û ž c ⠁ä VrZì eZzgÐ * Û $ Ü׉æø äô nû ×ø Âø ²] oב ²] Ùçû ³‰…ø ø$ø ö $ø ô ö ö VrZì eZzgÐÅ ¬vZ ²] Ù糉…ø k³Ãû ³Û³³‰ Ù^³³Îø $ ô ø û ö ö ô ø ø Š g Z ä ÅmvZ - Z wÎg á z v Øfø Ïû jø ‰]æø ^³ßø ³iø ¡‘ o³³×³‘ à³Úø ø û øø # ø û vZ -vZ wÎg *¦~ ¹ ä ÙçÏö mø Ü׉æ äô nû ×ø  ²] o³×³‘ * ö û ø$ø ø ø ö $ ø ñ,i ú Ï ~g ø Ž :c ⠁ 7 *Û ø F ø ø ø ÔÖô „Êø ^ßø jø vnû eô ƒø ØÒ]ø æø ^³ßø ³jø ×ø ³fû Îô Ž ‹ ñƒ D ⠁Š g ZÃÅm Û á z f Zg ø }™ì Â}g ø ö ²] Ÿ$]ô äø ³³ÖF ]ô Ÿ$ á]ø ‚³`ô  à³³Úø û ø ø û 6 Tì y›{zt Âñ3 , èö Úƒô æø ²] èö Úƒô äü Öø p„$Ö] Ü×ô ŠÛ³Öû ] $ ô $ û ô ö û ö ðÃY ZÎÆ ¬vZ }Š „ZÍ ô ö ö ÷ $ ø $ ²] Ùçû ³‰…ø ]‚³³Û³³v³³Úö á]ø æø ?Z åEì ~g ZŠ)f ÅwÎggzZvZ <XÅ o³Êô ²] ]æû †ö ³Ëô ³í³iö ¡Êøø ä´ ³³Öô çû ³‰…ø û ø û ö vZ ÅmvZ - gzZ 7q z · Š ( ~g g )X zh Â:)f »vZ Ýø †u Ü׉æø äô nû ×ø ³Âø ²] o³×³‘ $ ø ø$ø ö $ ø Dp…^ífÖ] å]æ…E óä´ jô Úƒô $ 6kZ ¬vZԐwÎgƬ , DÜ×ŠÚ å]æ…E ó…ø ^ß$Ö] äô nû ×ø Âø ²] ö ¬vZ è {kC1Z ]| g, Ù Ù^Îø éø †ø mû †ø aö o³eô ]ø à³Âø DSE ø û û ( ›)X c Š™x Zwà c izŠ * - Z wÎgì eZzgÐÅ v $ ö ²] o³×³‘ ²] Ùçû ³‰…ø Ù^³³Îø $ ø ô ö ö ø c⁠yZZ ž * ä Å m vZ Û z ¿vZ è k„0Z ]| g Ù^Îø Œ^³f$Âø à³eû ] à³Âø DQE ø õ ô ô ‡ö …ô ^+ nø Öø á^Ûmû Ÿ] á]ô Ü׉æø äô nû ×ø Âø ø ø ô $ ø$ø ™ ƒ (Z s§Å {gëÜæ *¦ ¹ä VrZì eZzgÐ ²] o³×³‘ ²] Ù糉…ø Ù^³³Îø * $ ö $ ø ô ö û ö ø Å Þ KZ ,‚ ‰ ¨Y M . $ èö n$vÖû ] ‡ö …ô ^iø ^ÛÒ èô ßø mû ‚ÛÖû ] oÖF ]ô ø ø ø ô ø Š g Z ä ÅmvZ - Z wÎg á z v ojô Ú]. àÚô á^Ëø ßû ‘ Ü׉æø äô nû ×ø Âø û $ û ô ô ø$ø (m5) Xì @Y M™ƒs§ * Dän× ÐËjÚE ó^aø †ô vq oÖF ]ô û ö Ð ~ #Z ~÷ {z¤zŠ :c ⠁ Ö / * Û Ýô ¡ø‰Ÿ] o³Êô ^³Û³³`ö Öø ‹³³³nû Öø ûô ø ø ¬vZ è k„0Z ]| g Ù^Îø Œ^³f$Âø à³eû ] à³Âø DTE ø õ ô ô ~ xsZ n Æ X  ,Z -vZ wÎg ì eZzg Ð ¿ $ ²] o³×³‘ ²] Ùçû ³‰…ø Ù^³³Îø ö $ ø ô ö ö ø îJ8E qZ Ôì 7z ðà 0 %- óèö m$…ô ‚Ïø Öû ]æø èö òø q†û ÛÖ]ø gnû ’Þø û ô ö º ô ~÷¿ c ⠁ä ÅmvZ Ž* Û z tgŠ ( á Zz Kg Z à ¿) ÔŠÛiø àÚø Ü׳‰æø äô ³³nû ×ø ³Âø ø $ ø û ø$ ø <~÷‰zÆ h — Æ #Z L Ü Ö X ( á Zzä™g ïZ »k¼) , äö ×ø Êø ±jô Ú]ö ô ^ŠÊø ‚ßû Âô ±³jô ß$³Šeô û $ ø ø û ö ( 100) Îà kZ Â Ç á x å à ( @²Z[  ) X ì [ Z N »VzL ó‚nû `ô  èô ñø ^Úô †ö q]ø õ ø û DäÖ ‚aˆÖ] h^jÒ oÊ oÏ`nfÖ] å]æ…Ewww.alhidayah.org
 3. 3. — 1L ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ —9™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ ¬vZ è {kÙ 1Z ]| g, C Ù^Îø éø †ø mû †ø aö oeô ]ø àÂø DMME ø û û žë {zì eZzgÐÅ$ ï é…ø^`_Ö] h^jÒ ï ô $ øô ô $ø ²] oב ô²] Ùçû ‰…ø kÃû Û‰ø ö ö ô ø ÃÅmvZ -vZ wÎg ~ z Ø–Êû ]ø Ùçû Ïö mø ܳ׳‰æø äô ³³nû ×ø ³Âø ö ø ö ø $ ø yÒ»]g Ó n Vƒ ‹ ñƒ D ⠁ Û Û èô •æû †ö Ëû Û³Öû ] ‚³Ãû ³eø éôç×F ³’³Ö] ø ø ø $ Å ¬vZ è , ]| gY Ù^Îø Ù^³Îø †õ ³eô ^³q à³Âø DUE ø ø ø û ãxgŠ i úaZˆÆVzi ú vZ - Z wÎgì eZzgÐ v $ äô ³nû ×ø Âø ²] o³×³‘ ²] Ùçû ³‰…ø $ ø ô ö ö ( £Z )Xì i úÅ]Zg ô $ ô ø û º øø óسnû ׳Ö] Íçû ³q o³³Êô 鳡‘ ô i úJż c ⠁ä Åm A* Û z D‚Ûu] å]æ…E éö ¡’Ö] èô ß$rÖû ] |^jø Ëû Úô Ü׳‰æø ø$ ø ö ø$ ø îíì Xì ]g Ó JÅ i úgzZ ì ó…ö çû `ö _Ö]ø éô ç×F ³’³Ö] |^³jø Ëû ³Úô æø % $ ö ( £Z ) ï ô $ ö ø Ý¡ŠÖ] h^e ï D‚Ûu] å]æ…E yÒ»xs ï F$ ö ô éç×’Ö] h^jÒ ï eZzg Ð )â Z1Z ]| $ Ù^Îø èø Úø ^³Úø ]ö o³eô ]ø à³Âø DMNE ø û û ÅmvZ - Z wÎg ¹ì äô nû ×ø  ²] oב ²] Ùçû ‰…ø Ù^³Îø z v yÒ»i ú øö $ø ô ö ö ø Å ¬vZ è )âZ1Z ]| g Ù^³Îø èø Úø ^³Úø ]ö o³³eô ]ø à³Âø DMLE ø û û ¹Æ¬vZ :c ⠁Š g Z ä àÚø ²^e Œ^ßÖ] oÖø æû ]ø á]ô Ü׳‰æø *á Û û ô ô ô $ $ ø$ ø mvZ - Z wÎgì eZzgÐ äô nû ×ø  ²] o׳‘ ²] Ù糉…ø Ù^³Îø v $ øö $ ø ô ö û ö ø Ž ì ¿ z ~ VÍß qŠ 4 { -, ø$ ø óÝô ¡ŠÖ^eô *]‚eø ,iú õ0 KZ ?c ⁊gZ ä Å * *á Û z £Z ) X}™ U ~ xs ó ö û ö ø û ø % ø ø$ø ]çû Úö çû ‘æø ÜÓŠÛì ]çû ב Ü׉æø D¨]çe]æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E Åg} izgÆypg{âLZgzZð7 , ( Š ƒ ZŠ1Z ó~èF , ÜÓÖô ]çø ³Úû ]ø éø ^Ò‡ø ]æû ]ø æø ÜÒ†ø ³`û  û ö Å÷Z LZgzZ zŠ >Ãi Åwâ LZgzZ ø % û ö ø ~¼Å[g LZ ?Âz™®¤Z A ) ø ö û û ö èø ß$q ]çû ×ö ì‚iø ÜÒ†ô Úû ]ø ]ƒø ]çû Ãö nû ›]ø æø ô (~èF£Z)XЃ Yƒ4ZŠ Dp„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E óÜÓeùô …ø ,ó û öwww.alhidayah.org
 4. 4. — 12 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 11 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ ¬vZ è )âZ 1Z ]| g á]ø èø Úø ^³Úø ]ö ±³eô *] à³Âø DMQE $ û û Ð z/ 0 vZ† ]| ñ à³eû ²]‚³³fû Âø à³³Âø DMOE ô ô ô û - Z wÎgì eZzg ÐÅ v $ äô ³nû ×ø Âø ö²] o³×³‘ ²] Ùçû ³‰…ø $ ø ô ø ö wÎg ä òŠ M qZ ì eZzg - $ ofô ß$Ö] Ù^ø ‰ ¡q…ø á]ø æ†õ ³Û³Âø $ ø ø ÷ö $ û !% c⁊gZ ä ÅmvZ *áÛ z HwZÎÐ ÅmvZ - Z z v éô ø ^³nø Âô Ýö ^³³Û³iø Ù^³³Îø ܳ׳‰æø ø ø ø $ ø p]ø Ü׉æø äô ³³nû ×ø ³Âø ²] o³×³‘ % ø$ø ö $ ø » ~ ? ì t ]ŠÈåÅ ž * 3 * Xì 4 xsZ ¨Ã * câ Û K ÜÒ‚u]ø Ä–m$ á]ø ˜³mû †ô ³Û³Öû ] û ö ö ø ø ø û ô ø ܳÃô ³_³iö Ù^³Îø †³³nû ì Ýô ¡‰Ÿû] ö û ø º ø øû ô Æ kZ c 6 ã% Å kZ ðà * O, ÿkZ C IxsgzZ * î Ù * Ð kZ gzZ ÇgB; CZ 6 B; , å´ ‚mø o×F Âø æû ]ø ä´ jô `ø fû q o×F Âø åü ‚³mø ô ø ø 7;gzZ ì }Y Âà T o×F Âø Ýø ¡ŠÖ] p†ô Ïû iö æø Ýø ^Ãø _³Ö] ø$ . $ ~ : M gzZ ì ÷ {zži7 Ýö ^³Û³iø çø ³aö Ìnû Ò äü ³³³Öö ^*³³Šnø Êø ø ø ø û X }Y ó͆ô Ãû iø ÜÖ$ àÚø æø kÊû †ø Âø àÚø û û û ø û Xì *™grxs åZgv * óèö vÊø ^’ÛÖû ]ø ÜÓßø nû eø ÜÓiô ^nviø ø ø ö û ö û ö $ô Dän× ÐËjÚE (£Z) Dp„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E îíì vZ è [i ¬ 0Y Z ]| g , à³³eû ðô ]†ø ³³fø Öû ] à³³³Âø DMRE ô ô ï èôvÊø^’ÛÖû]æ èÏøÞø^ÃÛÖû] h^eø ï ø ø ö ø ô ø ö ö ¹ä VrZžì eZzgÐÅ oב ofßÖ] Ù^Îø Ù^³Îø h‡^³Â $ $ ø % ô$ ø ø õ ô ø Š g Z ä ÅmvZ -x™Z Ñ á z à³Úô ^³Úø ܳ׳‰æø äô ³³³nû ×ø ³³Âø ²] û ø $ ø ö yÒ»YŒgzZgr : M Ü z T¿ ›zŠ c ⠁ ‰ y * Û ä ~ ¹ ä {Š y]| k×û Îö Ù^Îø éø ø ^jø Îø àÂø DMPE ö ø û á^³³³nø Ïô ³³jø ×û ³³mø à³³nû Û³³×ô ³³³ŠÚö ô ø û  D™grgzZ  X ~ ô Y7ÐÅvZè ÷Z]|g ^Û`ö Öø †ø Ëô Æö Ÿ$]ô á^³v³Êø ^³’³jø nø Êø ø ±Êô èö vÊø ^’ÛÖû ] kÞø ^Ò ‹Þø Ÿô û ø ø ö ô ø õ ø Z]ÃVâzŠ yZ ÂÐ }uzŠ qZ . - ô ø ø /ô ÅmvZ- ZwÎg Æ z v ó^Îø †Ëø jø m$ á*] Øfû Îø $ û ø oב ²] Ùçû ³‰…ø h^³v³‘]* $ø ô ô ö ô ø û Xì @Y c Š j ¬Ð äƒ ** ¹ ä VrZ  ?å†r ~ mZ ä zâ 0Z ó~èF £Z x â Z ) , óÜÃø Þø Ù^Îø [Ü׳‰æø äô ³nû ×ø ³Âø ²] û ø ø$ ø ö ó Däq^Ú àe]æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E ( ~g g)X V; ( ì ÅeZzg $ Dp…^ífÖ] å]æ…Ewww.alhidayah.org
 5. 5. — 14 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 13 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ÐÅ ¬vZ è Z]| g á^Ò Ù^Îø o×ô ³Âø à³Âø DMUE ø ø ø zôõ û vZ è ã‚ZyY «]| g  ø ð^³³³³³_³³³Âø à³³³Âø DMSE ûvZ -vZ wÎg ~žì eZzg ²] oב ²] Ù糉… à³Úô ±³Öô $ ö $ø ô ô û ö$ û û wÎgžì eZzgÐŬ $ ô²] Ùçû ‰…ø á]ø oÞô ^³³‰]†ø ³í³Öû ] ø ö $ ùô ø øû%-Z ~ ]Zg k0 Æ Å q * m Š g Z ä Å m vZ -vZ á z Ù^Îø Ü׉æø äô ³nû ×ø ³Âø ²] o³×³‘ ø ø$ø ö $ ø Ønû ×Ö$^eô Ø삳Úø ܳ׳‰æø äô ³nû ×ø ³Âø ô ºø û ø $ øZ gzZ å @ Mû%qZ ~ yŠgzZ# * - az™ Hgr~ : M :c ⠁ *Û ØÇô Öû ] g³aø „³mø ]çû ³v³Êø ^³³’³iø % ô û ö ø ]ƒø ]ô kßû ÓÊø …ô ^`ø ß$³Ö^³eô س삳Úø æø ö ö º ø û M  @ƒ 4ZŠ ~ ]Zg ~ t@ ~ : M gzZì *ƒ » g³aø „iø ]çû e%^³³v³iø ]æû ø ^³³`ø iø æø * @Y ô û ø K û ø ø û øø ô $ ö û ø øóð¨) ¸ ïŠg “ n }÷ óoÖô xßvßi Ønû ׳Ö^³eô k³×³ì #gzZ σ›~ : M Ù Š óðö ^ßø vŽÖ] û $ ( zâ 0Z óèû q^Úø àeû ]æø oñô ^Šß$Ö] åö ]æø …ø ø ö % ø ( s%´ â )X 5YƒgzŠ D¡‰†Ú ÔÖ^Ú å]æ…E ( ´ â x â Z ¤ñ) ï hæ^%jÖ]æ Œ^_ÃÖ] h^eø ï ô . ø$ ö ï á]„òj‰Ÿ] h^eø ï ô øûô û ô ö yÒ» ð)gzZ¥ yÒ»h]i YZ evZ è ·Ãg 0 D ]| g èø Âø ^Êø …ô àeû ‚nû fø Âö à³Âø DNLE ô ô ûÅ mvZ -x™Z Ñ Å ¬ äô ³nû ×ø  ²] o³×³‘ o³fß³Ö] à³Â z $ ø ùô ô $ ô ø vZèŠ&0vZ†]| g à³eû ²]‚³³fû Âø à³³Âø DMTE ô ô ô û øö-x™Z Ñ  D™eZzgÐ$ Ñ]|ì eZzgÐŬ oב ofô ßÖ] Ù^Îø Ù^Îø õzçÃö ŠÚø $ $ø %$ ø ø û û ‹›^Ãø Öû ] kۍ Ù^³Îø ܳ׳‰æø ø ô ô $ø ø ø $á Zz®?c ⠁ä ÅmvZ T * Û z c ⠁ ä Å m vZ -x™Z o×ø  ÔÞö ƒû ]ô Ü׉æ äô nû ×ø  ²] * Û z $ ø ø ø$ø ø ø ö k³òû  á^ô ³Êø ø ]‡ø ^³³Û³Êø ^³³$÷ ¡ø$ø ø ô û økZ gzZ zŠ [ZŽ Jû% & » - nƼZŠ}g vk0 }÷ ÄÛjø Šiø h^rvÖû ] ijÊø †³iø á]ø * ö ô û ø ø ô ø û û å]æ…E ó¡Êøø kòû  á]ô æø äü jû ێiö ø ô û ôù økZ ƒe ? Z ÂñYƒ{Š c iÐ ¤ / * ~÷gzZ ƒ U{Š6? ìt]i YZ óÕ^³³`ø Þû ]ø o³³³ju °ô ]ç³³‰ ,ž ø #ø û ø ö Dp„Ú†jÖ]æ ¨]çe]X zŠ : ƒe ¤ Z gzZ zŠ [ZŽ » / Ià ? ~ 4z@ ’ à i Zz M * DÜ×ŠÚ å]æ…E ( ~èFŠ ƒ ZŠ1Z ) ,ó ( ›)X Vz™www.alhidayah.org
 6. 6. — 16 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 15 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ ï Ôv–Ö] h^eø ï ô û ùô ö vZ è ~g} G1Z ]| g . ôô ø û û Ⴓnû Ãô ³³‰ ±³³eô *] à³³Âø DNME - ZwÎgìeZzgÐŬ oב ²] Ù牅ø á* °…‚³í³Öû ] v $ $ ø ô ø û ö $ ] ùô ô û ö ( y Ò» ç ) Ð~?Z câäÅmvZ #* Û z h ðø ^%ø iø ]ƒø ]ô Ù^Îø Ü׉æø äô nû ×ø Âø ²] ø ø ø$ø öèiœÈ¬]|Ýð0.ÅZxZ g kÖø ^Îø èøzŽñô ^³Âø à³Âø DNNE û ø û B; 6ìLZ Âñ M ð)ÃË , o×F Âø å´ ‚nø eô ÔŠÛnö ×û Êø Üû Ò‚³u]ø ô û ô û ö ö øä VrZì eZzgÐ ¬vZ äô nû ×ø  ²] oב ofßÖ] kmû ]ø … ^Úø $ ø ö $ ø $ ô$ ö ø @Yƒ4ZŠy-èYÆzg™Äg * óØì‚mø á^³_nû ŽÖ] á^ô ³³Êø ä³³Û³Êø ö ö û ø ø $ $ ´ ôà Šm vZ -x™Z Ñ ~ c ⁠÷ z * Û (›)Xì ^Óu^• ^Ã÷ Û³r³jø ŠÚö ܳ׳‰æø ô ø ô û û ø $ ø DÜ׊ÚE Mž@Š 7 ƒ ¨™+ ñ ^ÛÞ$]ô ä´ iô ]çø ³`û Öø äö ³ßû ³Úô p…]ø o³j#u ø F ø îíìsÜ M X}Š ð3Š A 6 Å Ù, (~gg)X¸(Dâ+) DZ— Û Dp…^ífÖ] å]æ…E óÜŠfø jø mø á^Ò ö $ ø øÅ ¬vZ è k` ]| g,  Ù^³Îø †õz ³mû †ô ³q à³Âø æø DNOE ø ø ûZ ¹ä VrZì eZzgÐ# $ ö $ø % ²] oב ofô ß$Ö] ±³ßô ³fø r³u^³Úø ø øvZ - ™Z Ñ * sZ~Ð x c Ñx=gzZX »zg7 äÅm = z Ÿøæø kÛ×ø ‰]ø „ßû Úö Ü׉æø äô nû ×ø Âø ö û û ö ø$ø äô nû ×øÂø ö²] oב ô²] Ùçû ‰…ø Øòô ‰ Ù^Îø ðô ]ø …û ‚Ö] ±eô]ø à³Âø $ø ö ö ø ö ø $ û A Z X ñZ— Š Ì # г˳jÚE óܳ³Šfø iø Ÿ$]ô o³³³Þô …ø ø $ û ^`÷ nû Ïô Êø á^Ò Øq†Ö] äö Çø×øeø ]ƒø]ô p„Ö$] Ü×ûÃô Öû] ‚u ^Úø Ü׳‰æø ø ø ö ö$ û ô ô % ø ø$ ø (m5) Dän× o×FÂø ÀËô u àÚø Ü׉æø äô nû ×øÂø ö²] oב ô²] Ùçû ‰…ø Ù^ÏøÊø ø ø û ø$ø $ø ö ö ø0 _gq 0 vZ†]| à³³eû ²] ‚³³fû Âø à³³Âø æø DNPE ô ô ô ûvZ- ZwÎgä~¹äY b kmû ]*…ø ^Úø Ù^Îø ðõ ˆq àeû …^v³Öû ] v  ö ø øø ô ô ô ø ^`÷ nû Ïô Êø ö²] äö %øÃø eø ^`ø ßô mûô †ô³Úû ]ø ±³Êô ^³%÷mû‚³u à³nû Ãô ³eø …û *] o³jô Ú]ö û ô ø ø û $DZ— Ë™|( Ð Åm à , z ô ô ö û ÷% û ÷ ø ²] Ùçû ‰…ø àÚôù ^ÛŠfø iø †ø %ø Ò]ø ]‚³u]ø ó]‚³nû `ôæ ^³³Ã÷ ³Êô ^³³ èô Úø ^³³nø Ïô ³Öû] Ýøçû ³³mø äü ³³³Öø k³³ßû³³Òæø ÷ ø$ ø ö ö (~è, ¬Š7 ƒ F)X ñ ø$ø ø ôûø ø ö $ ø Dp„Ú†jÖ] åæ…E óÜ׉æ än× ²] oבwww.alhidayah.org
 7. 7. — 18 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 17 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™¬vZ è /0Z ]| g Ù^Îø Ù^Îø †ø ÛÂö àeû ] àÂø DNSE ø ø ø ô ôäVrZžì eZzgп $ ï oÚ^‰Ÿû] h^eø ï ùô ô ø ø ö ô ²] oÖø ]ô ÜÒ ðô ^³³Û³‰]ø g³u]ø á*] û ö ø û $ ø yÒ»Vñ* *vZ ~ Vñ* }g v c ⠁ * *Û{Š c i Ð ƒ qŠ 4 Æ *  -, ó àÛu†Ö] ‚fû Âø æø ²] ‚fû Âø ûFû$ ö ô ö ¬vZ è Y ZŠgŠ1Z ]| g ðô ]ø …û ‚³Ö] o³eô ]ø à³³Âø æø DNQE $ û ûÝ Z†gzZ vZ†x * {hI ° *+ DÜ×ŠÚ å]æ…E -vZ wÎg ì eZzg Ð Å ²] oב ²] Ù牅ø Ù^³Îø Ù^³Îø $ ö $ø ô ö û ö ø ø ( ›)Xì Ö ªÃ ? c âä ÅmvZ # * Û z èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çû mø áçû Âö ‚iø Ü׉æø äô nû ×ø Âø ø û ø$ø gzZ Ð Vñ* }gvyŠ Æ * ÜÒ ðô ^eø  ðô ^Û³‰]ø æø ܳÒðô ^Û‰^ø ³eô û ö ø û û ö ø ûÐ ¿¬vZ è /0Z g ^j÷ ßû eô á]ô †ø ÛÂö àeû ] àÂø æø DNTE $ ø ô ô c š Ð x * Æ ! }g v * * * ø û ö ø ûø û ö ô ûø ø £Z)XÅgiZx * LZ ?¨Y åö ]æ…ø ÜÒ ðø ^³³Û³‰] ]ç³ß³Šu^³³Ê *vZ è /]|žì eZzg ^a^Û‰ èö nø ‘^ ^`ø Öø Ù^Ïø mö †Û³Ãö ³Öô g $ ø $ø ô ø ö øø óå;¬x * i¶ qZÃÅ * e- ( Š ƒ ZŠ1Z óø æ]ø çû eö ]ø æø ‚Ûu]ø . ø û äô ³³nû ×ø ³Âø ²] o³×³‘ ²] Ùçö ³³‰…ø ö $ ø ô ö öyZ äÅmvZ - ZwÎg z v I +g8E z 1Z ]| DÜ×ŠÚ å]æ…E óèû ×ø nû Ûq Ü׉æøô ø ø$ø vZ è ö < g Ø ág³³aæ o³³eô ]ø à³³Âæ DNRE ô ô ø ø û û øø ( ›)X 3g@x * » * vZ wÎg ì eZzg Ð Å ¬ $ ô ö ö ø ø ùô ô ø ö ²] Ùçû ‰…ø Ù^Îø Ù^Îø ±Û³Žr³Öû ] Vz9?c â Û ä ÅmvZ - *  z¬vZ è Ȭ ]| g ö ø ô ø û ²] o•…ø èø Žñô ^Âø à³Âø DNUE -, * û % ø ø ø$ø ø ø ø ô qŠ 4Æ ¬vZ gzZ Åg x * Æ ]çÛŠi Ü׉æ äô nû ׳ ²] o³×³‘ $ øž N ⠁ì eZzgÐ  ²] oב ±fßÖ] ហkÖø ^Îø ^³`ø ßû ³Â Û $ ö $ ø $ ô$ $ ô û ø Ôì Ý Z†gzZvZ†x * {hI g³u]ø æ ðô ^³³nø fô Þû Ÿû] ðô ^³³Û³³‰^ø ³³³eô ° *+ % ø ø ø ø ûx *}ÅmvZ- ™ZÑ *,z x x * ÑZz ä M tŠ ™ ~ Vñ* gzZ ‚fû Âæ ²] ‚fû  ²] oÖø ]ô ðô ^Û³‰Ÿû] * * ö ø ø ö øô ø û ø ܉¦] †ö nùô Çø mö á^Ò Ü³×³‰æø äô ³nû ×ø ³Âø ø û ô ø ø ø $ øX¸  sp à ~ Vñ* gzZ ì x ø gzZ _g q * D°„Ú†jÖ] å]æ…E óxnû fô Ïø Öû ] ø …ô ^³u ^³`ø Îö ‚‘]ø æø à³Û³u†³³Ö] û ø ø û û F û$ ( ~èF ) , Xì {% gzZ [w x * [Zy *  îíì óéû †Úö æø h†û u ^`ø vfø Îû ]ø æø Ýû ^Û³uæø $ û ø ö ( Š ƒ ZŠ1Z ) $ ø D¨]çe] å]æ…Ewww.alhidayah.org
 8. 8. — 20 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 19 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™vZè a yZ/]| g 0 àeû á]†ø ³³Û³Âô à³Âø æø DONE ô ô û ûwÎgžì eZzgÐ ¿¬ oב ²] Ù牅ø á]ø à³nû ’³u $ ï ÜôjøŽÖ]æø èôfønûÇôÖû]æø áô^Šø×ùô Ö] ÀôËûuô h^eø ï $ ö $ø ô ø û ö $ õ ø öc ⠁Š g Z äÅmvZ - ™ Z*á Û z x ÈÐ`‰à ÇgzZÕgzZ *™«™Åy!i * * Ýø ^³Ïø Úø Ù^³Îø Ü׳‰æø äô ³³nû ×ø ³Âø ²] ø ø$ ø ö» òŠ M Ð zz Å g lñ{ vZ è Ä 0 ™]| g ‚Ãø ‰ àeû س`ø ‰ à³Âø DOLE õ ø ô ô ø û ô øûô ô û $J‚ k0 Æ ¬ vZ û% ²] ‚ß kÛ³’³Ö^³eô سq†³Ö] ô ö$ vZ wÎgì eZzgÐŬ $ * ô $ø ô ö ö ø ø ²] oב ²] Ùçû ‰…ø Ù^Îø Ù^³ÎøaZ Ð ]Š „ Å w‚( 60) óè÷ ßø ‰ ànû jôù ‰ éô ø ^fø  àÚô Ø–Êû ]ø ø ø ô ô û ö ø Ž = c ⠁ä ÅmvZ - * Û z ^Úø oÖô àÛ–m$ àÚø Ü׉æø äô nû ×ø ³Âø û ö ø û û ø$ø Xì LZgzZ Vz„ VâzŠ LZ ¿ äô nû ×ø q…ô ànû eø ^³Úø æø äô ³nû nø v³Öô à³nû eø û ø û ø Åq Å yxgŠÆ Vƒ 0 VâzŠ * å]æ…E óèö ß$³r³Öû ] äö ³³Öø à³Û³³•]ø ø ö ø û−Zz LZ œ0 è ]| Ünû Óu àeû ˆô `ø eø àÂø æø DOOE n Æ kZ ~ Â}Š - J $ õ ô ø ô û Dp…^ífÖ]D™eZzgÐ ZŠ ZŠ LZ {zgzZ $ Ù^Îø Ù^Îø åô ‚³q à³Âø äô ³nû eô ]ø à³Úô ø ø ôù ø û û X Vƒ êŠ - J Å ¼ $ AÅmvZ - Z wÎg *¦ z v * ( ~g g) äô ³nû ×ø Âø ²] o³³×³‘ ²] Ùçû ³‰…ø ö $ ø ô ö ö¿ Zì „n :c ⠁Š g Z ä k *áÛ ‚v³m% à³Û³Öùô سmû æø ܳ׳‰æø ö ôù ø û ø º ø $ ø^ÑgzZì @™WŽ n Æ * vZ è z/0vZ†]| g à³eû ²]‚³fû Âø à³³Âø æø DOME ô ô ô û Ýø çû Ïø Öû ] äô eô Ôv–nö Öô h„Ó³nø Êø ø ô û ö ô ûÃx ¸=g f Æ kZž @ì m1 * vZ wÎgì eZzgÐ ¿¬ $ oב ²] Ùçû ‰…ø Ù^Îø æ†õ ³Û³Âø $ø ô ö ö ø ø Öº ø $º ø ‚Û³u] å]æ…E óäö ³$ Ømû æ äö ³Ö سmû æn Z ì „ n n nZ ñ´ ¿ c ⠁ä ÅmvZ - Ž* Û z kÛ‘ àÚø ܳ׳‰æø äô ³nû ×ø ³Âø ²] ø ø ø û ø $ ø ô DoÚ…]‚Ö]æ ¨]çe]æ p„Ú†jÖ]æó~èF £Z ) Xì „n n ,ó £Z ) X c 0 ] {z ;g lñ{ ó * * ó^rÞø ø ( òg ZŠŠ ƒŠ Z1Z ó ™  gzZ ògZŠ ó~èF , (oÚ…]‚Ö]æ p„³Ú†³jÖ]æ ‚³Û³u] å]æ…E ( yZÑZ Dá^ÛmŸ] gÍ oÊ oÏ`nfÖ]æwww.alhidayah.org
 9. 9. — 22 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 21 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ ø $ ø ô û ùô ø ô ø ø û ö ø oßÇjÖ]æ †ÃŽÖ]æ á^nfÖ] h^e Ð Å vZ è fv ]| g . Ù^³Îø èø Ëø mû „³u à³Âø æø DOPE ø ø ö û *¦ ~ ¹ ä VrZ ì eZzg ²] oב ²] Ù牅 kÃû Û³‰ * $ ö $ø ô ø û ö ø ö ô ø yÒ»äÇgzZ ~²gzZk½ á , D ⠁ à Šm vZ -vZ wÎg ø $ û ö ö Û z EE Ñ›8F èßrÖ] Øì‚mø Ÿø Ü׳‰æø äô ³nû ×ø ³Âø ø û ø$ ø ¬ vZ è ÷Z ]| g Ù^³Îø Ù^³Îø ‹³³Þø ]ø à³Âø DOSE ø ø õ û 7 ZŠg ðB ~ A ‹ ñVƒ 4 ¼ óäô nû ×ø Âø ÐËø j$Úö l^j$Îø º º vZ wÎgžì eZzgÐÅ $ (m5)X ǃ äø ³³nû ×ø ³Âø ²] o³×³‘ ²] Ùçû ³³‰…ø ö $ ø ô ö ö E Ä ò ç¸B Z¦Z0yç]| à³eû á^³nø Ëû ³‰ à³³Âø æø DOQE ö û T c â Û ä ÅmvZ - *  z ô ô û ø ô ûö øø ø ö ø ø $ ø ø ~ Š c š ~ ` Zc= ]Zg oeô p†‰] è×nû Ö l…û †³Úø ܳ׳‰æ H * ~ ¹ä VrZì eZzgÐ $ Ù^³³Îø o³Úô †ø ³–³³v³³Öû ] ‚³³nû ‰]ö ø ùô û ø ô ø mvZ - Z wÎg ]|ä v ô $ø ô ø ö ö ô ø ²] oב ²] Ùçû ‰…ø kÃû Û³‰ Zg / k0 Æ x ¸+Z qZ ܳ`ö a^³³Ëø ³ š†³³Ïû ³³iö Ýõ ç³³Ïø ³³eô ¦Ð * - û ö ô ö ø û t ‹ ñƒ D ⠁Š g Z Ã Å Û á z l†ø fö Ò Ùçû Ïö mø ܳ׳‰æø äô ³³nû ×ø ³Âø û ø ö ø $ ø V®Å v M .ƒÆ X $ ûöø $ ø ^mø k×ÏÊ …ô ^ßÖ] àÚô ˜³mû …ô ^³Ï³Û³eô ö ø ø ø LZ ?ž Ôì - ì ~( ¹ $ , ¹~ ¸ ìg Y L » Ð A +G Õ^³ì]ø ‚³v³iö á]ø è÷ Þø ^³³nø ì ø ø ø ôù ø û ô ðô Ÿça Ù^Îø ðô Ÿøçö a à³Úø سmû †ô ³fû q ø. F ø F û ö ]! kZ ð½£Ez¼]!ðÃÃð¸ * { *   vß yÃt sƒ } Z ô Ñ‚’Úö äô ³eô ÔÖø çø ³aö ^³%÷ mû ‚³u º ôù ø ø ô ø Xì NÑ~ kZgzZŒC~ * #Z Å M t ¹ ä VrZ áçÖö çÏö mø àmû „³Ö$] Ôjô Ú]ö ðö ^³fø _³ì Ö ø û û ø ô ø $ ø ö å]æ…E óhƒô ^³³Ò äô ³³³eô k³³Þû ]ø æø º ø ø ( Š ƒ ZŠ1Z ) ! +Z Ž  ¿ {z Æ * D¨]çe] Dp„Ú†jÖ] å]æ…E óáçû ×ö Ãø Ëû mø Ÿø^Úø ø ¿¬vZè /0Z]| g Ù^Îø †ø ÛÂö à³eû à³Âø æø DORE ø ø ô û 7Šp {z ;  s1 wÎg ¹äVrZì eZzgÐ $ äô nû ×ø Âø ²] oב ²] Ùçû ‰…ø Ù^Îø ô $ø ô ö ö ø ( ~èF )X D™ , :c ⠁Š gZ ä ÅmvZ - Z *á Û z v ¸ Âì m1 ^Ñ{È Z Û # ‚Âø ^fø iø ‚fû Ãø Öû ] h„Ò ]ƒø žô Ü׉æø ø ö ø ø ø $ø *ƒ gzŠ éqZ Ð 1$ mZ @Y - + ^Úø àjû Þø àÚôù ÷¡nû Úô Ô×ô ÛÖû ] äö ßû ³Âø ô û ö ø ( ~èF )Xì , Dp„Ú†jÖ] å]æ…E óäô eô ðø ^q øwww.alhidayah.org
 10. 10. — 24 ™ û ø ø ø û ô ö ô øû û ø ø ø û ô ö ô øû ™ — 23 ™ ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ l^ߊvÖ] ±eœ ànÃe…œ™ ŬvZè {kC1Z]|g, Ù Ù^Îø éø †ø mû †ø aö oeô ]ø à³Âø æø DOTE ø û û ôô øøû ö ø †ñ^fÓÖ] h^e *¦ ¹ ä VrZ ì eZzg Ð * $ äô nû ×ø Âø ²] oב ²] Ùçû ³‰…ø Ù^³Îø ö $ø ô ö ö ø Š gZ ä ÅmvZ - Z wÎg yÒ»{L{ k z v H á Z™¢¢Ã] ! ¿ :c ⠁ *Ž* Û Ýô ¡øÓÖû ] ͆û ‘ Ü×Ãø iø àÚø ܳ׳‰æø ø ø ø ø ø$ û ø $ øè z/0 vZ†]| g æ†õ ÛÂø àeû ²]‚fû Âø àÂø DPLE û ô ô ô û Fn kZ *yÒ Ð Vh§ *™ Ù^³q†ùô ³Ö] hçû ³×ö ³Îö äô ³³³eô ±³³fô Šnø Öô ô ø ø ø ûì eZzg Ð ¿ ¬ vZ $ ö $ø ô ö ö ø ø ²] oב ²] Ùçû ³‰…ø Ù^³Îø Ù^³Îø ï6VߊÆVÍßÐ kZžì , Ýø çû mø äö ßû Úô ²] Øfø Ïû ³mø ܳÖø Œ^³ß$³Ö]æô ]ø ö ô û ôÅmvZ - Z wÎg c ⠁ z v * Û #ª Ð kZ ¬vZ Â}™ Ö Õ]†ø Ÿû]ø †ö ñô ^fø ÓÖû ]ø Ü׉æø äô nû ×ø Âø ö û ô ø ø$ø nÛ :gzZ Ç}™wJÒ yŠÆ  : å]æ…E óŸ‚Âø Ÿøæ ^Ê÷ †û ‘ èô Úø ^nø Ïô ³Öû ] ÷û $ øB‚ÆvZìt{L{kä H Øjû Îø æø àmû ‚Öô ]çø ³Öû ] Ñçû ³Ïö ³Âö æø ²^³eô ö ô ø ö ô ( Š ƒŠ ZŠ1Z )X Ç}™wJ D¨]çe]Å * â gzZ *™ qÑ !V *-O y¨Z ËgzZ *™ ã⠁* à K * Û* óŒçû ÛÇö Öû ] ànû Û³nø Öû ]æø ‹³³Ëû ³ß$³Ö] ö ö ö ô ôX * 3 n KÑ gzZ *™ * * Dp…^ífÖ] å]æ…E vZ è ª0 ! Z ]| g Ù^Îø gÃû Ò àeû ±eø ]ö àÂø DOUE ø õ ø ô ùô û ( ~g g) wÎg ì eZzg Ð Å ¬ $ äô nû ×ø Âø ²] oב ²] Ùçû ³‰…ø Ù^³Îø ö $ø ô ö ö ø c ⠁ ä Å m vZ -vZ * Û z óè÷ ÛÓu †ô Ãû ŽÖ] à³Úô á]ô ܳ׳‰æø ø û ô ùô ø $ ø $ ø X  Dƒ Õg ÃZ ‰ Dp…^ífÖ] åö ]æ…ø E ( ~g g) îíìwww.alhidayah.org

×