רשימת הסכמים פוליטיים בנוגע לתקציב

רשימת הסכמים פוליטיים בנוגע לתקציב

‫ג‬‫בכסלו‬ '‫התשע"ו‬
15‫בנובמבר‬2015
'‫מס‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬1.1801‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫פוליטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬
‫תקציבית‬‫(להלן‬–‫היועץ‬ ‫הנחיית‬)‫התקציב‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫אישור‬ ‫אגב‬ ‫שנערך‬ ‫תקציבי‬ ‫פוליטי‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ ,
‫בכנסת‬‫לפ‬ ‫יוקרא‬‫בטרם‬ ‫רוטוקול‬.‫התקציב‬ ‫חוק‬ ‫אישור‬
‫שהושגו‬ ‫תקציבים‬ ‫הפוליטיים‬ ‫ההסכמים‬ ‫רשימת‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ,‫לאמור‬ ‫בהתאם‬‫בעל‬-‫פה‬‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫עם‬
‫השונות‬ ‫מהסיעות‬‫מקידום‬ ‫כחלק‬‫הפעילות‬‫התקציב‬ ‫חקיקת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫בשלבים‬‫החקיקה‬ ‫והצעות‬
‫לשנים‬ ‫הכלכלית‬ ‫לתכנית‬2015‫ו‬-2016‫ו‬‫כאמור‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫ההצבעה‬,‫של‬ ‫לתפקידם‬ ‫לב‬ ‫בשים‬
‫הכנסת‬ ‫חברי‬‫בכנסת‬.
‫התקציבים‬‫כאמור‬‫הרלו‬ ‫המשרדים‬ ‫בתקציבי‬ ‫ישולבו‬‫הבא‬ ‫לפירוט‬ ‫בהתאם‬ ‫ונטיים‬‫חוק‬ ‫מהצעת‬ ‫כחלק‬ ,
‫התקציב‬)‫(מלש"ח‬:
‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016
‫ח"כ‬‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬‫פנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫קרן‬11
‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חברתי‬ ‫שוויון‬‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬04-52-02‫חדשים‬ ‫ועולים‬ ‫צעירים‬ ,‫נוער‬ ‫ופעולות‬ ‫מיזמים‬2.5
‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫פנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫למועצות‬ ‫ביטחוניים‬ ‫מענקים‬1
‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫חידוש‬60-06-01‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫לחידוש‬ ‫מענקים‬1.5
‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫דתות‬‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫תמיכה‬04-62-04‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬0.3
‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬‫רווחה‬‫ו‬ ‫צעירות‬ ‫לצעירים‬ ‫השירותים‬‫מתבגרים‬23-11-64‫וצעירים‬ ‫בנוער‬ ‫וטיפול‬ ‫איבחון‬1.51.5
‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬‫תעסוקה‬‫ייעודיות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫תעסוקת‬ ‫עידוד‬36-42-01‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫מבוגרים‬ ‫תעסוקת‬3.53.5
‫ו‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בירן‬ ‫מיכל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫במערכת‬ ‫פעולות‬ ‫אשר‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬
‫החינוך‬
1111
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-04‫מקוואות‬2
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫סטודנטים‬ ‫פעילות‬4
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫והצטיידות‬ ‫שיפוצים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מענקים‬20-48-03
‫כיתות‬ ‫עבור‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫בתשלומי‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫סיוע‬
‫לימוד‬1.5
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫מרכזי‬ ‫מטה‬ ‫פעולות‬20-40-02"‫ושם‬ ‫"יד‬ ‫הזכרון‬ ‫רשות‬44
‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫פנים‬‫כללי‬18-11-01‫המקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫פיתוח‬ ‫מענקי‬21.5
‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫למגורים‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫תומכות‬ ‫פעולות‬70-02-05‫חדש‬ ‫מול‬ ‫ישן‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫תשתיות‬ ‫שיקום‬1
‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫כ‬ ‫בנייה‬‫פרית‬70-02-14‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫כפרית‬ ‫בניה‬1
‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫ובגליל‬ ‫בנגב‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬40
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬22-01-02‫והפריה‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬22
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫בשיר‬ ‫תמיכה‬‫דת‬ ‫ותי‬22-01-02‫יהודית‬ ‫לזהות‬ ‫מנהלת‬0.20
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫וספורט‬ ‫תרבות‬‫התרבות‬ ‫מינהל‬19-42-02‫ומחקר‬ ‫מדע‬ ‫תרבות‬ ‫מוסדות‬1.21.2
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫יהודי‬ ‫חינוך‬ ‫להעמקת‬ ‫המרכז‬0.50.5
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫מרכזי‬ ‫מטה‬ ‫פעולות‬20-40-02"‫ושם‬ ‫"יד‬ ‫הזכרון‬ ‫רשות‬01
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫הפטור‬ ‫מוסדות‬20-43-05‫בחינוך‬ ‫ילדים‬ ‫שילוב‬3.53.5
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫וביתי‬ ‫קהילתי‬ ‫טיפול‬23-06-22‫מוג‬ ‫עם‬ ‫פעוטות‬ ‫שילוב‬‫רגילות‬ ‫חינוך‬ ‫במסגרות‬ ‫בלויות‬1.51
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫בעוור‬ ‫וטיפול‬ ‫שיקום‬23-06-62‫שיקומית‬ ‫הדרכה‬0.52
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫וביתי‬ ‫קהילתי‬ ‫טיפול‬23-08-55‫למפגר‬ ‫תומכים‬ ‫שירותים‬1.51
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫קהילתי‬ ‫טיפול‬ ‫לזקן‬ ‫השירות‬23-10-43‫לקשישים‬ ‫תומכות‬ ‫שכונות‬1.51
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הרפואה‬ ‫מינהל‬24-07-07‫לנפגעו‬ ‫מרכזים‬‫מינית‬ ‫לתקיפה‬ ‫ת‬11
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫מטה‬24-16-01‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫תוכניות‬11
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫באר‬ ‫תמיכה‬‫ג‬‫ו‬‫אחרים‬ ‫רפואים‬ ‫נים‬24-19-30
‫לתחום‬ ‫הקשורים‬ ‫בנושאים‬ ‫העוסקות‬ ‫בעמותות‬ ‫תמיכה‬
‫הבריאות‬
1.71.8
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הממשלתיים‬ ‫ביה"ח‬67-02-01‫הנפש‬ ‫בבריאות‬ ‫מחלקות‬ ‫בינוי‬02.5
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫תמיכה‬22-01-04‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬0.62
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫צבאיות‬ ‫קדם‬ ‫מכינות‬2
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬23-01-18‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫שירותים‬1.5
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫ותיקות‬ ‫ותשתיות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬70-03-01‫הוותיק‬ ‫העירוני‬ ‫במרקם‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫השתתפות‬0.5
‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫ש‬‫יכון‬‫ותיקות‬ ‫ותשתיות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬70-03-01‫שכונות‬ ‫שיקום‬-‫פיזי‬1419
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫חידוש‬60-06-01‫חינוך‬ ‫מבני‬ ‫חידוש‬17.5
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫הפנים‬‫כללי‬18-11-01
‫לה"מ‬ ‫בהתאם‬ ‫הדרום‬ ‫ליישובי‬ ‫פיתוח‬ ‫מענקי‬2025‫מיום‬
23.09.14
1
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫הפנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫האזוריות‬ ‫למועצות‬ ‫בטחוני‬ ‫מענק‬9
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫רשמי‬ ‫חינוך‬20-43-01‫ביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫תגבור‬ ‫שעות‬1.5
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫היהודית‬ ‫הזהות‬ ‫להעמקת‬ ‫מרכזים‬0.5
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫בניית‬60-02-10‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫בנייה‬1
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01
‫תרבות‬ ‫בנושא‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫יחודיים‬ ‫פרוייקטים‬
‫תורנית‬
3
‫הקו‬ ‫מרכז‬‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫אליציה‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫א"י‬ ‫וללימודי‬ ‫ויהדות‬ ‫מדרשות‬0.5
‫סה"כ‬112.297.3
2
‫סוכם‬ ‫עוד‬‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫עם‬‫מנגנון‬ ‫או‬ ‫תמיכה‬ ‫מבחני‬ ‫(דרך‬ ‫מנגנון‬ ‫הבריאות‬ ‫במשרד‬ ‫ויופעל‬ ‫יגובש‬ ‫כי‬
"‫ע‬ ‫שיאושר‬ ‫אחר‬‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫י‬‫והיועצים‬‫המשפט‬‫ים‬‫לרוכשי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ )‫המוגדרות‬ ‫תרופות‬
.‫הבריאות‬ ‫בסל‬ ‫ושאינן‬ ,‫חיים‬ ‫כמצילות‬
‫כדי‬ ‫השונות‬ ‫התכניות‬ ‫בתחומי‬ ‫התקצוב‬ ‫שילוב‬ ‫בעצם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬‫מכך‬ ‫לגרוע‬‫מהתקציב‬ ‫שהביצוע‬
‫המקובלים‬ ‫לנהלים‬ ‫בהתאם‬ ‫ייעשה‬‫הכ‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,,‫משרד‬ ‫בכל‬ ‫המחייבים‬ ‫ללים‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובכפוף‬
,‫אחר‬ ‫משרד‬ ‫או‬ ‫משרד‬ ‫אותו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כבר‬ ‫הממומנים‬ ‫פעילות‬ ‫סוג‬ ‫או‬ ‫פעילות‬ ‫מממן‬ ‫כי‬ ‫ימצא‬ ‫אשר‬ ‫תקציב‬
.‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫כפל‬ ‫למניעת‬ ,‫אופן‬ ‫באותו‬ ‫ויבוצע‬ ‫ענין‬ ‫באותו‬ ‫הקיימת‬ ‫התקציבית‬ ‫לתכנית‬ ‫יצורף‬
‫יובהר‬ ‫עוד‬‫הטוב‬ ‫הסדר‬ ‫למען‬‫הסכ‬ ‫הקצאת‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬‫ו‬‫בת‬ ‫כאמור‬ ‫מים‬‫המשרדים‬ ‫קציבי‬‫לצד‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬
.‫האמורים‬ ‫הכספים‬ ‫בעניין‬ ‫כלשהו‬ ‫מעמד‬ ‫האמור‬ ‫לסיכום‬
‫תקציביי‬ ‫פוליטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫ליישם‬ ‫אין‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫עוד‬‫לגופים‬ ‫תקציב‬ ‫המייעדים‬ ‫ם‬
‫הם‬ ‫ורק‬ ‫שהם‬ ‫מיוחדים‬ ‫היבטים‬ ‫בעלי‬ ‫ציבוריים‬ ‫לגופים‬ ‫מהקצאה‬ ‫להימנע‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫במקרה‬ .‫מסוימים‬
‫בחוות‬ ‫תחויב‬ ‫שההקצאה‬ ‫ובלבד‬ ,‫יחול‬ ‫לא‬ ‫האיסור‬ ‫ההקצאה‬ ‫בבסיס‬ ‫העומד‬ ‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫יכולים‬
.‫מקדימה‬ ‫משפטית‬ ‫דעת‬
‫בב‬‫מההקצאות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שהתבצעה‬ ‫דיקה‬‫שה‬‫לסיכומי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבקשו‬‫כאמור‬ ‫ם‬‫מיועד‬‫ו‬‫לגופים‬ ‫ת‬
‫משפ‬ ‫נבדקה‬ ‫שטרם‬ ‫ומאחר‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫מסוימים‬‫היעדים‬ ‫רשימת‬ ‫מצורפת‬ ‫זו‬ ‫הקצאה‬ ‫לאשר‬ ‫האפשרות‬ ‫טית‬
‫מ‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫והסכומים‬‫תבקש‬‫האפשר‬ ‫ובמידת‬ ‫בהמשך‬ ‫אותה‬ ‫לבחון‬ ‫צורך‬ ‫ויש‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫לאשרה‬‫ל‬‫בצע‬
‫הנדרשות‬ ‫הפעולות‬ ‫כל‬ ‫את‬‫היועץ‬ ‫בהנחיית‬ ‫הקבועים‬ ‫לנהלים‬ ‫בהתאם‬‫הקצאתם‬ ‫לצורך‬.:‫הרשימה‬ ‫להלן‬
‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016
‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫רשות‬1.7
‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫בתפוצות‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬1
‫י‬‫הכנסת‬ ‫ו"ר‬‫ביטחון‬‫הביטחון‬ ‫תקציב‬15-01-02‫חירום‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬0.53
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ור‬ ‫דתיים‬ ‫קשרים‬‫ו‬‫חניים‬33
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫חפציב"ה‬ ‫תכנית‬-‫לשעבר‬ ‫בברה"מ‬ ‫ציוני‬ ‫פורמלי‬ ‫חינוך‬2.52.5
‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫בתפוצות‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬3.53.5
‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫ציבוריים‬ ‫מוסדות‬67-02-03‫המשפחה‬ ‫לבריאות‬ ‫תחנה‬1.8
‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫קידום‬20-46-01‫לוד‬3.2
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫י‬ ‫קידום‬‫ונוער‬ ‫לדים‬20-46-01‫לוד‬0.80
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫רוחביות‬ ‫ממשלה‬ ‫והחלטות‬ ‫פרויקטים‬04-51-10‫הכותל‬ ‫מנהרות‬ ‫תחזוקת‬33
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫עלמין‬ ‫בתי‬22-01-03‫בירושלים‬ ‫עלמין‬ ‫בתי‬11
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫פית‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫וח‬04-63-03‫נטיעות‬-‫גר‬‫ע‬‫י‬‫חרדיים‬ ‫התיישבות‬ ‫ני‬0.90
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חקלאות‬‫בחקלאות‬ ‫שנתים‬ ‫ומחקרים‬ ‫תמיכה‬33-06-01‫טבע‬ ‫נזקי‬ ‫קרן‬-‫בחקלאות‬04
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03"‫נגב‬ ‫"עלה‬ ‫שיקומי‬ ‫חולים‬ ‫בית‬0.90
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫לחינוך‬ ‫ירושלים‬ ‫מענק‬02
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬44
‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫פיקוח‬ ‫רשויות‬‫הסדרה‬ ‫פעולות‬54-32-01"‫כנרת‬ ‫ערים‬ ‫"איגוד‬ ‫תאגיד‬ ‫השוטף‬ ‫תקציבו‬ ‫תגבור‬33
‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫שמונה‬ ‫בקריית‬ ‫דחופה‬ ‫לרפואה‬ ‫הקדמי‬ ‫המוקד‬
‫בין‬0.65
‫ל‬-2
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬
‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫י"א‬ ‫תמידי‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫למען‬ ‫התנדבותית‬ ‫פעילות‬-"‫י‬‫ב‬-
"‫נלך‬ ‫"לאורו‬ ‫עמותת‬
0.5
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫יהודית‬ ‫לזהות‬ ‫מנהלת‬1.2
‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬2
‫סה‬"‫כ‬26.638.3
‫בנוסף‬,‫ביום‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬8‫בנו‬‫ב‬‫מ‬‫ב‬‫ר‬2015‫בהחלטה‬ ‫הממשלה‬ ‫אישרה‬‫מספר‬674‫יישום‬‫של‬ ‫נוסף‬‫הסכמים‬
‫קואליציוניים‬‫כרוך‬ ‫אשר‬‫ב‬‫תקצ‬ ‫התאמת‬‫לשנים‬ ‫המדינה‬ ‫יב‬2015-2016‫לפי‬‫שיחולקו‬ ‫נוספים‬ ‫סכומים‬
‫לתחומים‬‫בת‬‫ה‬ ‫קציבי‬‫השונים‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬.‫הת‬‫חומים‬‫שא‬ ‫כפי‬‫בה‬ ‫ושרו‬‫ח‬‫ל‬‫ט‬‫מפורטים‬ ‫הממשלה‬ ‫ת‬
‫ב‬‫התקציב‬ ‫פירוט‬‫ה‬ ‫בפני‬ ‫שהונחו‬ ‫החלפה‬ ‫דפי‬ ‫לרבות‬‫וו‬‫ע‬‫ד‬.‫ה‬
‫בנוסף‬,‫בהתאם‬‫לסעיף‬3(‫ג‬)‫להחלטה‬‫האוצר‬ ‫ושר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫הסמיכה‬ ‫הממשלה‬ ,‫האמורה‬
‫להחליט‬‫ע‬‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫יישום‬ ‫ל‬‫הקואליציוני‬‫ים‬.
‫בהתאם‬‫לא‬‫מ‬‫ו‬‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ,‫ר‬‫ההקצאות‬‫לצורך‬ ‫שהוסכמו‬‫ה‬‫יישום‬‫הנוסף‬‫ההסכמים‬ ‫של‬‫בהתאם‬ ,‫כאמור‬
‫הבא‬ ‫לפירוט‬:
3
‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016
‫התורה‬ ‫יהדות‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫יהודית‬ ‫תרבות‬1313
‫התורה‬ ‫יהדות‬‫חינוך‬‫הפטור‬ ‫מוסדות‬20-43-05‫במ‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫ילדים‬ ‫עבור‬ ‫תקציב‬‫ו‬‫ס‬‫הפטור‬ ‫דות‬1010
‫התורה‬ ‫יהדות‬
‫חינוך‬‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ ‫הכשרה‬
‫הוראה‬
20-47-01‫החרדי‬ ‫במגזר‬ ‫הוראה‬ ‫עובדות‬ ‫להכשרת‬ ‫סמינרים‬3333
‫התורה‬ ‫יהדות‬
‫חינוך‬‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ ‫הכשרה‬
‫הוראה‬
20-47-01‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫חונכים‬ ‫סמינרים‬66
‫התורה‬ ‫יהדות‬‫רווחה‬‫ולנוע‬ ‫לילד‬ ‫שירות‬‫ביתי‬ ‫חוץ‬ ‫ר‬231038‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫פנימיות‬1120
‫התורה‬ ‫יהדות‬‫רווחה‬‫ומתבגרים‬ ‫צעירות‬ ‫לצעירים‬ ‫השירותים‬23-11-64‫נושר‬ ‫לנוער‬ ‫סיוע‬66
‫ש"ס‬‫חינוך‬
‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫במסגרת‬ ‫שלא‬ ‫יהודית‬ ‫ותרבות‬ ‫תורה‬ ‫בשיעורי‬ ‫תמיכה‬
‫פורמליים‬ ‫לימודים‬
1717
‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ראשיים‬ ‫רבניים‬ ‫הנצחת‬0.30.5
‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫יהודית‬ ‫זהות‬–‫פעולות‬3.715
‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ההלכה‬ ‫עפ"י‬ ‫פוריות‬11
‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-01‫הדתות‬ ‫שר‬ ‫פרס‬44
‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ור‬ ‫דתיים‬ ‫קשרים‬‫ו‬‫חניים‬03
‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫דין‬ ‫בית‬ ‫אוצר‬–‫שמיטה‬2.50
‫ש"ס‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫מעין‬‫התורני‬20-43-03‫התורני‬ ‫מעיין‬ ‫החינוך‬ ‫ברשת‬ ‫הסעות‬5
‫ש"ס‬‫חינוך‬‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬20-43-04‫התורני‬ ‫מעיין‬ ‫החינוך‬ ‫ברשת‬ ‫לימוד‬ ‫שעות‬17
‫סה‬"‫כ‬129.5128.5
‫בנוסף‬‫מ‬ ‫כחלק‬‫יישום‬‫ה‬ ‫הסיכומים‬,‫אמורים‬‫פורטו‬‫המקצועית‬ ‫בדיקתם‬ ‫הושלמה‬ ‫שטרם‬ ‫תחומים‬
‫והמשפטית‬‫הס‬ ‫העברת‬ ‫יכולת‬ ‫בדבר‬‫כ‬‫ל‬ ‫ומים‬‫תכ‬‫מסו‬ ‫ניות‬.‫ימות‬‫תכני‬ ‫מספר‬ ‫יוקצו‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬‫ו‬‫כלליות‬ ‫ת‬
‫משרד‬ ‫בתקציב‬‫י‬‫החינוך‬‫והרווחה‬ ‫הקליטה‬ ,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,‫בתכנית‬ ‫יוקצו‬ ‫הם‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫נפרד‬‫ת‬‫במשרד‬‫ים‬
‫ה‬‫רל‬‫ו‬‫ו‬‫נט‬‫י‬‫ים‬‫ומשפטית‬ ‫מקצועית‬ ‫בבדיקה‬ ‫תותנה‬ ‫שהתבקשו‬ ‫למטרות‬ ‫והעברתם‬‫וועדת‬ ‫של‬ ‫באישור‬ ‫וכן‬
‫בדבר‬ ‫הכספים‬‫העברתם‬:
‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬20152016
‫יהדות‬‫התורה‬‫חינוך‬‫כללי‬3637
‫ש"ס‬‫חינוך‬‫כללי‬109.5152.5
‫ש"ס‬‫קליטה‬‫כללי‬22
‫ש"ס‬‫רווחה‬‫כללי‬06
‫סה‬"‫כ‬147.5197.5
‫עוד‬‫ה‬‫תבקש‬‫ההסכ‬ ‫יישום‬ ‫במסגרת‬‫מים‬‫כאמור‬‫סכום‬‫בתקציב‬ ‫להקצאה‬ ‫נוסף‬‫לגוף‬ ‫מיועד‬ ‫אשר‬‫מסוי‬‫ם‬
‫לעיל‬ ‫פורט‬ ‫שכבר‬‫במצב‬ .‫ד‬‫ברים‬‫משפ‬ ‫נבדקה‬ ‫שטרם‬ ‫ומאחר‬ ‫זה‬‫לאשר‬ ‫האפשרות‬ ‫טית‬‫אותה‬ ‫את‬
‫ה‬‫הקצאה‬,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫נוסף‬ ‫סכום‬‫י‬‫יווס‬‫ף‬‫לב‬‫שפ‬ ‫חינה‬‫לעיל‬ ‫ורטה‬.
‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016
‫ש"ס‬‫חינוך‬‫ופרויקטים‬ ‫פעילויות‬20-46-02)‫לשעבר‬ ‫בבריה"מ‬ ‫ציוני‬ ‫פורמלי‬ ‫(חינוך‬ ‫חפציב"ה‬ ‫תוכנית‬33
‫מימון‬ ‫לצורך‬:‫לעיל‬ ‫המופרטים‬ ‫הסיכומים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫התקצוב‬
1.‫בשנת‬2015‫יופחתו‬150‫מלש"ח‬-‫מתכנית‬45-05-02‫יופחת‬ ‫הסכום‬ ‫ושאר‬ "‫סחירים‬ ‫"מלוות‬
‫מתכנית‬47-01-01–."‫כללית‬ ‫"רזרבה‬
2.‫בשנת‬2016‫תכנית‬ ‫תופחת‬47-01-01–"‫כללית‬ ‫"רזרבה‬.

Recommended

עיקר by
עיקרעיקר
עיקרthemarkertlv
2.4K views268 slides
תקציב by
תקציבתקציב
תקציבthemarkertlv
4.1K views100 slides
מונחון לביאור מושגי התקציב by
מונחון לביאור מושגי התקציבמונחון לביאור מושגי התקציב
מונחון לביאור מושגי התקציבthemarkertlv
86 views14 slides
מונחון לביאור מושגי התקציב by
מונחון לביאור מושגי התקציבמונחון לביאור מושגי התקציב
מונחון לביאור מושגי התקציבthemarkertlv
297 views14 slides
מונחון לביאור מושגי התקציב by
מונחון לביאור מושגי התקציבמונחון לביאור מושגי התקציב
מונחון לביאור מושגי התקציבthemarkertlv
135 views14 slides
תקציב המדינה 2015 by
תקציב המדינה 2015תקציב המדינה 2015
תקציב המדינה 2015globesonline
8.5K views100 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
20.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.8K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.3K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.1K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.6K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd20.3K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray5.8K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.6K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

רשימת הסכמים פוליטיים בנוגע לתקציב

  • 1. ‫ג‬‫בכסלו‬ '‫התשע"ו‬ 15‫בנובמבר‬2015 '‫מס‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬1.1801‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫פוליטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬ ‫תקציבית‬‫(להלן‬–‫היועץ‬ ‫הנחיית‬)‫התקציב‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫אישור‬ ‫אגב‬ ‫שנערך‬ ‫תקציבי‬ ‫פוליטי‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ , ‫בכנסת‬‫לפ‬ ‫יוקרא‬‫בטרם‬ ‫רוטוקול‬.‫התקציב‬ ‫חוק‬ ‫אישור‬ ‫שהושגו‬ ‫תקציבים‬ ‫הפוליטיים‬ ‫ההסכמים‬ ‫רשימת‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ,‫לאמור‬ ‫בהתאם‬‫בעל‬-‫פה‬‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫עם‬ ‫השונות‬ ‫מהסיעות‬‫מקידום‬ ‫כחלק‬‫הפעילות‬‫התקציב‬ ‫חקיקת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫בשלבים‬‫החקיקה‬ ‫והצעות‬ ‫לשנים‬ ‫הכלכלית‬ ‫לתכנית‬2015‫ו‬-2016‫ו‬‫כאמור‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫ההצבעה‬,‫של‬ ‫לתפקידם‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬‫בכנסת‬. ‫התקציבים‬‫כאמור‬‫הרלו‬ ‫המשרדים‬ ‫בתקציבי‬ ‫ישולבו‬‫הבא‬ ‫לפירוט‬ ‫בהתאם‬ ‫ונטיים‬‫חוק‬ ‫מהצעת‬ ‫כחלק‬ , ‫התקציב‬)‫(מלש"ח‬: ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫ח"כ‬‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬‫פנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫קרן‬11 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חברתי‬ ‫שוויון‬‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬04-52-02‫חדשים‬ ‫ועולים‬ ‫צעירים‬ ,‫נוער‬ ‫ופעולות‬ ‫מיזמים‬2.5 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫פנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫למועצות‬ ‫ביטחוניים‬ ‫מענקים‬1 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫חידוש‬60-06-01‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫לחידוש‬ ‫מענקים‬1.5 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫דתות‬‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫תמיכה‬04-62-04‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬0.3 ‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬‫רווחה‬‫ו‬ ‫צעירות‬ ‫לצעירים‬ ‫השירותים‬‫מתבגרים‬23-11-64‫וצעירים‬ ‫בנוער‬ ‫וטיפול‬ ‫איבחון‬1.51.5 ‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬‫תעסוקה‬‫ייעודיות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫תעסוקת‬ ‫עידוד‬36-42-01‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫מבוגרים‬ ‫תעסוקת‬3.53.5 ‫ו‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בירן‬ ‫מיכל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫במערכת‬ ‫פעולות‬ ‫אשר‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ‫החינוך‬ 1111 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-04‫מקוואות‬2 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫סטודנטים‬ ‫פעילות‬4 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫והצטיידות‬ ‫שיפוצים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מענקים‬20-48-03 ‫כיתות‬ ‫עבור‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫בתשלומי‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫סיוע‬ ‫לימוד‬1.5 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫מרכזי‬ ‫מטה‬ ‫פעולות‬20-40-02"‫ושם‬ ‫"יד‬ ‫הזכרון‬ ‫רשות‬44 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫פנים‬‫כללי‬18-11-01‫המקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫פיתוח‬ ‫מענקי‬21.5 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫למגורים‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫תומכות‬ ‫פעולות‬70-02-05‫חדש‬ ‫מול‬ ‫ישן‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫תשתיות‬ ‫שיקום‬1 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫כ‬ ‫בנייה‬‫פרית‬70-02-14‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫כפרית‬ ‫בניה‬1 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫ובגליל‬ ‫בנגב‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬40 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬22-01-02‫והפריה‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬22 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫בשיר‬ ‫תמיכה‬‫דת‬ ‫ותי‬22-01-02‫יהודית‬ ‫לזהות‬ ‫מנהלת‬0.20 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫וספורט‬ ‫תרבות‬‫התרבות‬ ‫מינהל‬19-42-02‫ומחקר‬ ‫מדע‬ ‫תרבות‬ ‫מוסדות‬1.21.2 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫יהודי‬ ‫חינוך‬ ‫להעמקת‬ ‫המרכז‬0.50.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫מרכזי‬ ‫מטה‬ ‫פעולות‬20-40-02"‫ושם‬ ‫"יד‬ ‫הזכרון‬ ‫רשות‬01 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫הפטור‬ ‫מוסדות‬20-43-05‫בחינוך‬ ‫ילדים‬ ‫שילוב‬3.53.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫וביתי‬ ‫קהילתי‬ ‫טיפול‬23-06-22‫מוג‬ ‫עם‬ ‫פעוטות‬ ‫שילוב‬‫רגילות‬ ‫חינוך‬ ‫במסגרות‬ ‫בלויות‬1.51 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫בעוור‬ ‫וטיפול‬ ‫שיקום‬23-06-62‫שיקומית‬ ‫הדרכה‬0.52 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫וביתי‬ ‫קהילתי‬ ‫טיפול‬23-08-55‫למפגר‬ ‫תומכים‬ ‫שירותים‬1.51 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫קהילתי‬ ‫טיפול‬ ‫לזקן‬ ‫השירות‬23-10-43‫לקשישים‬ ‫תומכות‬ ‫שכונות‬1.51 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הרפואה‬ ‫מינהל‬24-07-07‫לנפגעו‬ ‫מרכזים‬‫מינית‬ ‫לתקיפה‬ ‫ת‬11 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫מטה‬24-16-01‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫תוכניות‬11 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫באר‬ ‫תמיכה‬‫ג‬‫ו‬‫אחרים‬ ‫רפואים‬ ‫נים‬24-19-30 ‫לתחום‬ ‫הקשורים‬ ‫בנושאים‬ ‫העוסקות‬ ‫בעמותות‬ ‫תמיכה‬ ‫הבריאות‬ 1.71.8 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הממשלתיים‬ ‫ביה"ח‬67-02-01‫הנפש‬ ‫בבריאות‬ ‫מחלקות‬ ‫בינוי‬02.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫תמיכה‬22-01-04‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬0.62 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫צבאיות‬ ‫קדם‬ ‫מכינות‬2 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬23-01-18‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫שירותים‬1.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫ותיקות‬ ‫ותשתיות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬70-03-01‫הוותיק‬ ‫העירוני‬ ‫במרקם‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫השתתפות‬0.5 ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫ש‬‫יכון‬‫ותיקות‬ ‫ותשתיות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬70-03-01‫שכונות‬ ‫שיקום‬-‫פיזי‬1419 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫חידוש‬60-06-01‫חינוך‬ ‫מבני‬ ‫חידוש‬17.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫הפנים‬‫כללי‬18-11-01 ‫לה"מ‬ ‫בהתאם‬ ‫הדרום‬ ‫ליישובי‬ ‫פיתוח‬ ‫מענקי‬2025‫מיום‬ 23.09.14 1 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫הפנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫האזוריות‬ ‫למועצות‬ ‫בטחוני‬ ‫מענק‬9 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫רשמי‬ ‫חינוך‬20-43-01‫ביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫תגבור‬ ‫שעות‬1.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫היהודית‬ ‫הזהות‬ ‫להעמקת‬ ‫מרכזים‬0.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫בניית‬60-02-10‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫בנייה‬1 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01 ‫תרבות‬ ‫בנושא‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫יחודיים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תורנית‬ 3 ‫הקו‬ ‫מרכז‬‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫אליציה‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫א"י‬ ‫וללימודי‬ ‫ויהדות‬ ‫מדרשות‬0.5 ‫סה"כ‬112.297.3
  • 2. 2 ‫סוכם‬ ‫עוד‬‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫עם‬‫מנגנון‬ ‫או‬ ‫תמיכה‬ ‫מבחני‬ ‫(דרך‬ ‫מנגנון‬ ‫הבריאות‬ ‫במשרד‬ ‫ויופעל‬ ‫יגובש‬ ‫כי‬ "‫ע‬ ‫שיאושר‬ ‫אחר‬‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫י‬‫והיועצים‬‫המשפט‬‫ים‬‫לרוכשי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ )‫המוגדרות‬ ‫תרופות‬ .‫הבריאות‬ ‫בסל‬ ‫ושאינן‬ ,‫חיים‬ ‫כמצילות‬ ‫כדי‬ ‫השונות‬ ‫התכניות‬ ‫בתחומי‬ ‫התקצוב‬ ‫שילוב‬ ‫בעצם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬‫מכך‬ ‫לגרוע‬‫מהתקציב‬ ‫שהביצוע‬ ‫המקובלים‬ ‫לנהלים‬ ‫בהתאם‬ ‫ייעשה‬‫הכ‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,,‫משרד‬ ‫בכל‬ ‫המחייבים‬ ‫ללים‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובכפוף‬ ,‫אחר‬ ‫משרד‬ ‫או‬ ‫משרד‬ ‫אותו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כבר‬ ‫הממומנים‬ ‫פעילות‬ ‫סוג‬ ‫או‬ ‫פעילות‬ ‫מממן‬ ‫כי‬ ‫ימצא‬ ‫אשר‬ ‫תקציב‬ .‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫כפל‬ ‫למניעת‬ ,‫אופן‬ ‫באותו‬ ‫ויבוצע‬ ‫ענין‬ ‫באותו‬ ‫הקיימת‬ ‫התקציבית‬ ‫לתכנית‬ ‫יצורף‬ ‫יובהר‬ ‫עוד‬‫הטוב‬ ‫הסדר‬ ‫למען‬‫הסכ‬ ‫הקצאת‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬‫ו‬‫בת‬ ‫כאמור‬ ‫מים‬‫המשרדים‬ ‫קציבי‬‫לצד‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ .‫האמורים‬ ‫הכספים‬ ‫בעניין‬ ‫כלשהו‬ ‫מעמד‬ ‫האמור‬ ‫לסיכום‬ ‫תקציביי‬ ‫פוליטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫ליישם‬ ‫אין‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫עוד‬‫לגופים‬ ‫תקציב‬ ‫המייעדים‬ ‫ם‬ ‫הם‬ ‫ורק‬ ‫שהם‬ ‫מיוחדים‬ ‫היבטים‬ ‫בעלי‬ ‫ציבוריים‬ ‫לגופים‬ ‫מהקצאה‬ ‫להימנע‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫במקרה‬ .‫מסוימים‬ ‫בחוות‬ ‫תחויב‬ ‫שההקצאה‬ ‫ובלבד‬ ,‫יחול‬ ‫לא‬ ‫האיסור‬ ‫ההקצאה‬ ‫בבסיס‬ ‫העומד‬ ‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫יכולים‬ .‫מקדימה‬ ‫משפטית‬ ‫דעת‬ ‫בב‬‫מההקצאות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שהתבצעה‬ ‫דיקה‬‫שה‬‫לסיכומי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבקשו‬‫כאמור‬ ‫ם‬‫מיועד‬‫ו‬‫לגופים‬ ‫ת‬ ‫משפ‬ ‫נבדקה‬ ‫שטרם‬ ‫ומאחר‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫מסוימים‬‫היעדים‬ ‫רשימת‬ ‫מצורפת‬ ‫זו‬ ‫הקצאה‬ ‫לאשר‬ ‫האפשרות‬ ‫טית‬ ‫מ‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫והסכומים‬‫תבקש‬‫האפשר‬ ‫ובמידת‬ ‫בהמשך‬ ‫אותה‬ ‫לבחון‬ ‫צורך‬ ‫ויש‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫לאשרה‬‫ל‬‫בצע‬ ‫הנדרשות‬ ‫הפעולות‬ ‫כל‬ ‫את‬‫היועץ‬ ‫בהנחיית‬ ‫הקבועים‬ ‫לנהלים‬ ‫בהתאם‬‫הקצאתם‬ ‫לצורך‬.:‫הרשימה‬ ‫להלן‬ ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫רשות‬1.7 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫בתפוצות‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬1 ‫י‬‫הכנסת‬ ‫ו"ר‬‫ביטחון‬‫הביטחון‬ ‫תקציב‬15-01-02‫חירום‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬0.53 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ור‬ ‫דתיים‬ ‫קשרים‬‫ו‬‫חניים‬33 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫חפציב"ה‬ ‫תכנית‬-‫לשעבר‬ ‫בברה"מ‬ ‫ציוני‬ ‫פורמלי‬ ‫חינוך‬2.52.5 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫בתפוצות‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬3.53.5 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫ציבוריים‬ ‫מוסדות‬67-02-03‫המשפחה‬ ‫לבריאות‬ ‫תחנה‬1.8 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫קידום‬20-46-01‫לוד‬3.2 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫י‬ ‫קידום‬‫ונוער‬ ‫לדים‬20-46-01‫לוד‬0.80 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫רוחביות‬ ‫ממשלה‬ ‫והחלטות‬ ‫פרויקטים‬04-51-10‫הכותל‬ ‫מנהרות‬ ‫תחזוקת‬33 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫עלמין‬ ‫בתי‬22-01-03‫בירושלים‬ ‫עלמין‬ ‫בתי‬11 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫פית‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫וח‬04-63-03‫נטיעות‬-‫גר‬‫ע‬‫י‬‫חרדיים‬ ‫התיישבות‬ ‫ני‬0.90 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חקלאות‬‫בחקלאות‬ ‫שנתים‬ ‫ומחקרים‬ ‫תמיכה‬33-06-01‫טבע‬ ‫נזקי‬ ‫קרן‬-‫בחקלאות‬04 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03"‫נגב‬ ‫"עלה‬ ‫שיקומי‬ ‫חולים‬ ‫בית‬0.90 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫לחינוך‬ ‫ירושלים‬ ‫מענק‬02 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬44 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫פיקוח‬ ‫רשויות‬‫הסדרה‬ ‫פעולות‬54-32-01"‫כנרת‬ ‫ערים‬ ‫"איגוד‬ ‫תאגיד‬ ‫השוטף‬ ‫תקציבו‬ ‫תגבור‬33 ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫שמונה‬ ‫בקריית‬ ‫דחופה‬ ‫לרפואה‬ ‫הקדמי‬ ‫המוקד‬ ‫בין‬0.65 ‫ל‬-2 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬ ‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫י"א‬ ‫תמידי‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫למען‬ ‫התנדבותית‬ ‫פעילות‬-"‫י‬‫ב‬- "‫נלך‬ ‫"לאורו‬ ‫עמותת‬ 0.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫יהודית‬ ‫לזהות‬ ‫מנהלת‬1.2 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬2 ‫סה‬"‫כ‬26.638.3 ‫בנוסף‬,‫ביום‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬8‫בנו‬‫ב‬‫מ‬‫ב‬‫ר‬2015‫בהחלטה‬ ‫הממשלה‬ ‫אישרה‬‫מספר‬674‫יישום‬‫של‬ ‫נוסף‬‫הסכמים‬ ‫קואליציוניים‬‫כרוך‬ ‫אשר‬‫ב‬‫תקצ‬ ‫התאמת‬‫לשנים‬ ‫המדינה‬ ‫יב‬2015-2016‫לפי‬‫שיחולקו‬ ‫נוספים‬ ‫סכומים‬ ‫לתחומים‬‫בת‬‫ה‬ ‫קציבי‬‫השונים‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬.‫הת‬‫חומים‬‫שא‬ ‫כפי‬‫בה‬ ‫ושרו‬‫ח‬‫ל‬‫ט‬‫מפורטים‬ ‫הממשלה‬ ‫ת‬ ‫ב‬‫התקציב‬ ‫פירוט‬‫ה‬ ‫בפני‬ ‫שהונחו‬ ‫החלפה‬ ‫דפי‬ ‫לרבות‬‫וו‬‫ע‬‫ד‬.‫ה‬ ‫בנוסף‬,‫בהתאם‬‫לסעיף‬3(‫ג‬)‫להחלטה‬‫האוצר‬ ‫ושר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫הסמיכה‬ ‫הממשלה‬ ,‫האמורה‬ ‫להחליט‬‫ע‬‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫יישום‬ ‫ל‬‫הקואליציוני‬‫ים‬. ‫בהתאם‬‫לא‬‫מ‬‫ו‬‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ,‫ר‬‫ההקצאות‬‫לצורך‬ ‫שהוסכמו‬‫ה‬‫יישום‬‫הנוסף‬‫ההסכמים‬ ‫של‬‫בהתאם‬ ,‫כאמור‬ ‫הבא‬ ‫לפירוט‬:
  • 3. 3 ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫יהודית‬ ‫תרבות‬1313 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫חינוך‬‫הפטור‬ ‫מוסדות‬20-43-05‫במ‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫ילדים‬ ‫עבור‬ ‫תקציב‬‫ו‬‫ס‬‫הפטור‬ ‫דות‬1010 ‫התורה‬ ‫יהדות‬ ‫חינוך‬‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ ‫הכשרה‬ ‫הוראה‬ 20-47-01‫החרדי‬ ‫במגזר‬ ‫הוראה‬ ‫עובדות‬ ‫להכשרת‬ ‫סמינרים‬3333 ‫התורה‬ ‫יהדות‬ ‫חינוך‬‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ ‫הכשרה‬ ‫הוראה‬ 20-47-01‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫חונכים‬ ‫סמינרים‬66 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫רווחה‬‫ולנוע‬ ‫לילד‬ ‫שירות‬‫ביתי‬ ‫חוץ‬ ‫ר‬231038‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫פנימיות‬1120 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫רווחה‬‫ומתבגרים‬ ‫צעירות‬ ‫לצעירים‬ ‫השירותים‬23-11-64‫נושר‬ ‫לנוער‬ ‫סיוע‬66 ‫ש"ס‬‫חינוך‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫במסגרת‬ ‫שלא‬ ‫יהודית‬ ‫ותרבות‬ ‫תורה‬ ‫בשיעורי‬ ‫תמיכה‬ ‫פורמליים‬ ‫לימודים‬ 1717 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ראשיים‬ ‫רבניים‬ ‫הנצחת‬0.30.5 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫יהודית‬ ‫זהות‬–‫פעולות‬3.715 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ההלכה‬ ‫עפ"י‬ ‫פוריות‬11 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-01‫הדתות‬ ‫שר‬ ‫פרס‬44 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ור‬ ‫דתיים‬ ‫קשרים‬‫ו‬‫חניים‬03 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫דין‬ ‫בית‬ ‫אוצר‬–‫שמיטה‬2.50 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫מעין‬‫התורני‬20-43-03‫התורני‬ ‫מעיין‬ ‫החינוך‬ ‫ברשת‬ ‫הסעות‬5 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬20-43-04‫התורני‬ ‫מעיין‬ ‫החינוך‬ ‫ברשת‬ ‫לימוד‬ ‫שעות‬17 ‫סה‬"‫כ‬129.5128.5 ‫בנוסף‬‫מ‬ ‫כחלק‬‫יישום‬‫ה‬ ‫הסיכומים‬,‫אמורים‬‫פורטו‬‫המקצועית‬ ‫בדיקתם‬ ‫הושלמה‬ ‫שטרם‬ ‫תחומים‬ ‫והמשפטית‬‫הס‬ ‫העברת‬ ‫יכולת‬ ‫בדבר‬‫כ‬‫ל‬ ‫ומים‬‫תכ‬‫מסו‬ ‫ניות‬.‫ימות‬‫תכני‬ ‫מספר‬ ‫יוקצו‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬‫ו‬‫כלליות‬ ‫ת‬ ‫משרד‬ ‫בתקציב‬‫י‬‫החינוך‬‫והרווחה‬ ‫הקליטה‬ ,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,‫בתכנית‬ ‫יוקצו‬ ‫הם‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫נפרד‬‫ת‬‫במשרד‬‫ים‬ ‫ה‬‫רל‬‫ו‬‫ו‬‫נט‬‫י‬‫ים‬‫ומשפטית‬ ‫מקצועית‬ ‫בבדיקה‬ ‫תותנה‬ ‫שהתבקשו‬ ‫למטרות‬ ‫והעברתם‬‫וועדת‬ ‫של‬ ‫באישור‬ ‫וכן‬ ‫בדבר‬ ‫הכספים‬‫העברתם‬: ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬20152016 ‫יהדות‬‫התורה‬‫חינוך‬‫כללי‬3637 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫כללי‬109.5152.5 ‫ש"ס‬‫קליטה‬‫כללי‬22 ‫ש"ס‬‫רווחה‬‫כללי‬06 ‫סה‬"‫כ‬147.5197.5 ‫עוד‬‫ה‬‫תבקש‬‫ההסכ‬ ‫יישום‬ ‫במסגרת‬‫מים‬‫כאמור‬‫סכום‬‫בתקציב‬ ‫להקצאה‬ ‫נוסף‬‫לגוף‬ ‫מיועד‬ ‫אשר‬‫מסוי‬‫ם‬ ‫לעיל‬ ‫פורט‬ ‫שכבר‬‫במצב‬ .‫ד‬‫ברים‬‫משפ‬ ‫נבדקה‬ ‫שטרם‬ ‫ומאחר‬ ‫זה‬‫לאשר‬ ‫האפשרות‬ ‫טית‬‫אותה‬ ‫את‬ ‫ה‬‫הקצאה‬,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫נוסף‬ ‫סכום‬‫י‬‫יווס‬‫ף‬‫לב‬‫שפ‬ ‫חינה‬‫לעיל‬ ‫ורטה‬. ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫ופרויקטים‬ ‫פעילויות‬20-46-02)‫לשעבר‬ ‫בבריה"מ‬ ‫ציוני‬ ‫פורמלי‬ ‫(חינוך‬ ‫חפציב"ה‬ ‫תוכנית‬33 ‫מימון‬ ‫לצורך‬:‫לעיל‬ ‫המופרטים‬ ‫הסיכומים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫התקצוב‬ 1.‫בשנת‬2015‫יופחתו‬150‫מלש"ח‬-‫מתכנית‬45-05-02‫יופחת‬ ‫הסכום‬ ‫ושאר‬ "‫סחירים‬ ‫"מלוות‬ ‫מתכנית‬47-01-01–."‫כללית‬ ‫"רזרבה‬ 2.‫בשנת‬2016‫תכנית‬ ‫תופחת‬47-01-01–"‫כללית‬ ‫"רזרבה‬.