Postgre sql & enterprise level database features

587 views

Published on

N/A

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Postgre sql & enterprise level database features

 1. 1. Never stop improving qualityPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features Larion_Internship_03 www.elarion.com
 2. 2. Member List Group 3 ● Lâm Quốc Thuận An ● Lê Văn Tình ● Trần Minh Quân ● Trần Văn Thảo ● Đặng Huỳnh Chí DụngPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 2
 3. 3. Agenda ● PITR ● Warm Standby ● Hot Standby ● Streaming Replication ● Slony-I ● pgAgent ● Demo Slony-IPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 3
 4. 4. PITR ● PITR is Point-In-Time Recovery Những tập tin giao tác (transaction logs) trên master server được lưu lại và sao chép đến standby server Khi cần standby server thực khi các tập tin giao tác đó để trở về trạng thái được chỉ định nào đó. PITR đã có từ phiên bản 8.0. HPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 4
 5. 5. Warm Standby ● Warm Standby Những tập tin giao tác được sao chép từ master server đến standby server và thực khi ngay lập tức Standby server thì ở trạng thái offline nên không thể truy vấn dữ liệu từ đây. Điều này cho phép Standby được bật lên một cách nhanh chóng Có từ phiên bản 8.3PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 5
 6. 6. Hot Standby ● Hot Standby giống với Warm Standby Standby server có thể dùng để truy vấn nhưng chỉ trạng thái chỉ đọc Có đầy đủ ưu điểm của Warm Standby Có thể dùng để cân bằng tảiPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 6
 7. 7. Streaming Replication ● Streaming Replication cải thiện từ Warm Standby và Hot Standby Có một kết nối giữa Master và Standby database Master và Standby server có một tiến trình đặc biệt là walsender và walreceiver dùng để truyền dữ liệu giữa hai server. Càng nhiều standby server thì càng tăng tải trên master server Tuy nhiên tải trọng khá thấp nên một Master server có thể có nhiều standby server.PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 7
 8. 8. Streaming Replication ● Streaming Replication cải thiện từ Warm Standby và Hot Standby Có một kết nối giữa Master và Standby database Master và Standby server có một tiến trình đặc biệt là walsender và walreceiver dùng để truyền dữ liệu giữa hai server. Càng nhiều standby server thì càng tăng tải trên master server Tuy nhiên tải trọng khá thấp nên một Master server có thể có nhiều standby server.PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 8
 9. 9. Streaming Replication ● Có từ phiên bản 9.0 Yêu cầu master server và phải standby server phải cùng hệ điều hành Cùng phiên bản Luôn luôn replicate toàn bộ database trên master serverPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 9
 10. 10. Process of PITRPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 10
 11. 11. Slony-I ● Phần mở rộng, phát triển độc lập với PostgreSQL Hỗ trợ Replicaiton Master và Standby có thể khác phiên bản Standby có thể thêm bảng mà không ảnh hưởng đến master Có thể phân quyền khác nhau trên mỗi table Có thể từ A → replication → B và B → C và DPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 11
 12. 12. pgAgent ● Công cụ dùng để lên lịch backup, thực hiện lệnh ● Phiên bản mới nhất 3.0 ● Các khái niệm Job: một công việc ✔ Schedules: thiết lập thời gian thực hiện ✔ Step: một lệnh hoặc một bó lệnhPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 12
 13. 13. Demo Slony-I ● Slony-I ● OS: Windows 7 ● PostgreSQL: 8.3 ● Slony-i: 1.2PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 13
 14. 14. Demo Slony-i ● Máy Master server Tạo file có nội dung như sau cluster name = slony_empresa; node 1 admin conninfo = dbname =EMPRESA host=192.168.10.115 user=postgres password=1qazxsw2; node 2 admin conninfo = dbname =EMPRESA host=192.168.10.130 user=postgres password=1qazxsw2; init cluster (id=1,comment =nodo maestro); set add table (set id=1, origin=1, id=1, fully qualified name =public.empleado, comment=table empleado);PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 14
 15. 15. Demo Slony-i store node (id=2, comment=node esclavo, EVENT NODE =1); store path(server=1, client=2, conninfo=dbname =EMPRESA host=192.168.10.115 user=postgres password=1qazxsw2); store path(server=2, client=1, conninfo=dbname =EMPRESA host=192.168.10.130 user=postgres password=1qazxsw2); store listen(origin =1, provider=1, receiver=2); store listen(origin =2, provider=2, receiver=1);PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 15
 16. 16. Demo Slony-i ● Phía Slave server cluster name = slony_empresa; node 1 admin conninfo=dbname=EMPRESA host=192.168.10.115 user=postgres password =1qazxsw2; node 2 admin conninfo=dbname=EMPRESA host=192.168.10.130 user=postgres password =1qazxsw2; subscribe set (id=1,provider=1,receiver=2,forward=yes);PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 16
 17. 17. Demo Slony-i ● Áp dụng cấu hình vừa tạo Phía Master server ● Bin$> slonik master.txt Phía Slave server ● Bin$> slonik slave.txtPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 17
 18. 18. Demo Slony-i ● Khởi chạy dịch vụ Slony-i Phía Master server ● Bin$>slon slony_empresa “dbname=EMPRESA user=postgres password=1qazxsw2” Phía Slave server ● Bin$>slon slony_empresa “dbanem=EMPRESA user=postgres password=1qazxsw2” ● Xem videoPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 18
 19. 19. Questions & Answers ?PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 19
 20. 20. Reference ● Website www.postgresql.org www.slony-i.info www.enterprisedb.comPostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 20
 21. 21. Thanks for your attention!PostgreSQL & Enterprise-Level Database Features 21

×