E0371019024

148 views

Published on

The International Journal of Engineering & Science is aimed at providing a platform for researchers, engineers, scientists, or educators to publish their original research results, to exchange new ideas, to disseminate information in innovative designs, engineering experiences and technological skills. It is also the Journal's objective to promote engineering and technology education. All papers submitted to the Journal will be blind peer-reviewed. Only original articles will be published.
The papers for publication in The International Journal of Engineering& Science are selected through rigorous peer reviews to ensure originality, timeliness, relevance, and readability.
Theoretical work submitted to the Journal should be original in its motivation or modeling structure. Empirical analysis should be based on a theoretical framework and should be capable of replication. It is expected that all materials required for replication (including computer programs and data sets) should be available upon request to the authors.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E0371019024

  1. 1. TheImrnmmmlJ1-Inna‘0fEu5u: :1m5Alfl5:<1x<(| JE5J . . y. ... .., .. .. km . . ya. .. . . my .2.. . . . my. .. u. y,. ... .s. N., .. Lm— ms H: ucs Acceptance or Compuler suppoma Colhhornllve Work (cscw> In Ardnlleclurnl Firms 1.. Nigeria ‘ Dr Oladipu Ayudz Dare—Abe| , mt Charles Karmic Ayn, D. Nwholxe nu. .. Omuregbe 'm. ... ... ... yAny. ... ... n Cm 0.. . u m. ... ..y. ..y c. .y». ... ... ... .y. ... ... w.: ... ... Urmxnux 0.. . _, , V 7 ans-rnc1—— 7 , , , cm". .. : ... ... ... ... c. ... .., m.. ... w. .. mw. .. .. »: ..; .., .y. . Hm . ».. ... ... .. My 5.. ... . IN}/ rrmvlum ». ... ... ..x mm. m. a.. ... . UAIKNVK nrflululv . ... . . ... ... ... ... ... ... ... .. . w.«. ..m. .. . ... .. Wulmlt/ /xlmnl . ..y. ~.. ... .. . y. ... ... . . .y. ..y. . . . . W/ ... ... ... . . . . ... ... m.. . AMY M. “ . . . ... ... .. RU, .. .. n. .. . ... .. . . . ... .,. . . . . ... ., mm. .. . ..y. ... ... .. ... ... ..m Mmkl yum . y. . y cm w(7uIuInrn'/ lnnv mm. 11.. vmh UI’00lLIlI’V( m. .my. ... .»my. ... ... ... .w. .. ..y. ... ... ... ... .. ..my. a. ... /.. ... .. y zlrdulullvrul/ lrmv Jruurv/ rum . . . ... . . . . y. . ... ... .. . ... .. ... ... ... .. ... .K “M. .. . ... ... .. . ... ... .u. .. m.. .. . ... . nmluvl 11.. .. ... . LANVKIIVIKV ym . y . .ny. ... ... ... :/W~. ... ... y.. ... m.. ... y. . ..y. ... ... . Pu(u1ul: uvLLV4vvL . ... ... . . ... . . ... ... ... / . ... ... ... . M. .. . w.. ... .. »n. ... ... . W . .y. ... .u. ... . . .:/ ... ... . not . . W. .. A my. -v. ... .. . ... ... ... .4». M. .. . ... ... ... ... ../ w . . IKVHDV Ardvnlulvrullrmv . ... ... ..». c:cw. /.y. . . ... .. . ... ... ... ... ..m. ... r W. .. LVvvIurvnvrr kzrwmms» . ... ... ... .. Amy. .. m. ... ... m.; ,.. . 5.». c. ... ..m. ... .. . >.. m.m. .:. ... .. H1-uylnu Damn/ Suhuunnn uymmy. 1. m-mnnucnnn m -Avaflfvyncn Iv/ IYIA . ... ... .. . ... ... .. .. uv1:: I4:Iuhlnny: An m Ammxccmr. m. .x. .n. .. .. Cnnsn: Inn4ABC)uuLm1y hzsucsm IIKW way» . ... mm. m.. .. . ... .. ,.. .y. ... ,=»«. .. .. . .y . ... ,,. m.. .. Wrhvtux , .-. y.. : . ».. y., ... .. . ... .. y.. ... ..yy ms dntlnnl . =.. ..m. ... y z. .. w. .. ... =. . ..y. ... ... ... ... , my‘. my. .. nzw max--. ..-.3 . n.. Ind n . y. . ... ... ... ... .ry. ... y . .u. =p. .y. §.. , m -Aylumufly mm :1 nm: mshlVflxilltmntsnamwmmnvsnxflfil-‘MIHVIMIIIHJI 'u: ::m: :u: n.AhmcHIrI:15mI)| :v)1s . ... -;. .y. .,. O’ W. .m. ... m. . . wultE«1E)>rIvc-L , ... .y. . . m.. .ry Anvmv: ms n. .., ., , ... ... y.. ,, and y-. ... ,, . . 1!I£9lrr: »n/ IIlllnvIl| A:mdsvcVrVD4'|5Vh4>c xummVn5£x1rvP'rdnn- . ... ... -y , .»= .r. my. ... ... G-may m an m um. «. ..yu. ..-. . vmvann m . ... ... ... n/ I ‘cxuulm nix): .. ... ... ,. mm. ., . nuwtuk . .m. . , ... ... u , ... ... ..m. ... .. .r. ... ... ... . . . ma WC Jx-ma n/ uhlimw u . ..w m. ... > xx) vn mknul vnhmb n. ... ... ... ... .. . n.. ., m. ... .ry -_y_. .mg .1. mmnlc m . ... ... y . .r (mama mun . : mny . ... ... ..u. my SPCDA . u.. ..b. .., m.. . m. .y. ... , . . mu smut H. ..“ . . . ..n. ... ... .. Ivy m = ... .. . . v-mun-Aw: M. .. . ... ... ... ... .m K. ..“-. .. m cm). .. . .A ABC . ... ..s. y . . . .yy . . m _. y ). ..§n. ... ... ..: ... ... ... ... .., .. W. .. ... -.. .c. ... ..y. ... y q. ... ..-. .;. ... ... ... ... ... D in way was kvcm . _.m. ... m.. mm: .. .m. ... m zmuyt arm. N. wma. M. .. . /V: -um-y. .y. .y. .y. -y. mwuy. _-. ... .yy and . ... ... ... ... ... - ulsvdrrpucm M31. x y u -1| ml x ml Arzhweuual r. ... . , ... .y. M ‘.4.. . ‘In mm. .. . m.. =vy . ... , . ... ,.. ... . and my. .. : m)>m-1‘ . -y. ... .s . . . ... , mam . ... ... ... n.. n! m win , ... .y. . mu. .. m . ... ..= nr m vtrmum. ya-= y.. .., mg mm. .. .. M . ... ... ... ... n/ m pun m . ... ... , mg. m. .. . ..y Inc M. .. m . ... ..= ,.. ..mry : ... .. . .; mu 1!. 1'£C| |NnLor. YAccn>'uNc2 mm. mm m M. .. mmm MMH mm ws A. .~y«. u . . m. - . ... . mm Dom yy. mm 0.9.“; my . .x. -, . .x. ... ... .. . .. M. .. xwo _. ... ... mm; .. .. m _. nu. ..” mm. .. .¢. ~.. y.. M . ... vfimcnc-A . .w. ..= ... <.. ... . 11.: na Pug: W
  2. 2. M». .m. um-». ... , m. .u, .mu. .m. ..‘. uxuflam. umvu, dxiununxlbn/ dttmnnnfri <nnuIU=1:mI: duIan§. y:6}flaIIm m my unnm . . Illlt . ... led: .V. .54.‘: yifnxmlmm ». .m. .. h: mm Ivy um“. mama cm»: mum . n., .., n. xuumh nrdtb . = Tmmy . « u. m.. .V. .. mmunnmrn nmymhmnm Amnn4TRA) may . « n. ..m B: n1wmu4TPE): m'l»k—'l: dumlng. y nunn mu 1 u mm: m W. w W. .. . mm . .mm «.1- . . . m m, ..; ... ; . . . .wV. . kumln V—II. k M . HIV: :. .'. ..V: .VV. Tm. u,r. .. .3‘, u:TV. ,E. _:}. ... r.. . YAM x; JrQI1:l ». .1‘. Vmil ml. “ rt: .. .n. ..V. W. .. . .,. vdl . .;. . HEW mfmlvflmn W Cnnlvlmxalnm mm Yw mm _. ... . 5.. ..‘ . . w. ... m. . .. x¢$a-re . m.. ; -m. .., . mzhfle my llE'lh‘VB¥Vfl mm _. .r. ., mu). M . .. V.m, « “um” . .. ... . lVrvIHr‘Ir . M» M. ., .». ... .m. ... UHIVEHUN . ..m. M lrmnflilly-"fl‘QIt&1£‘Vm| l l‘l‘1'llt¥1fl . ... nuwrIfilh: F'lnmnn: eImd’)h mg: n. . ... W u. .., .. .“ mm. .. .A m . ... .m1.. ,.. m an-my mun unh: mutual -»mm. .:um mun: .m mm: nflutmu Mltdtnfllflfiill and . ...5.«. .m. r. =.. .., Tm; wally mmlu . .. . .. «V. ... m.. . nr an uummwulmmu mmmu . .amma~mu. ,,. .u. .m. .n5 mum Flxuzu cmmvngy ‘mm mm Strum: xmuu m. uMmr1'| u: §runYANnI| v1><1rIn: .<E m um ax. ..“ unit: is . . mum. .» vmx or asql-111:: .. rcn. ... u.. Sty: -ma c, .u. ... ... v. wruiumcwx . . . a.m. ... . flnnsm W. .. nmrm. m. mm. “ hwrmmnwcm «mm m W. n Hyvrl-hm; x HVr| —1I&1il) myunm , u.. ... .,: u,» huwsnm: dtwflymuu nrmcw ma . , yamvm uwm. .. sduleuual 1.. .. m mg». .. Hwrlhnul H111 V Than; ms4yun: :um: :mshn Miwcuum adlnflnn mcscw . m.. ,,. =mm xfifl/ VILS Hwrlhnul bun V Hm: ., llfl uyuflummsnmsllv hcnwm m dmum nrmcw . m . , sunny and at q-um nl . .., .umy«». .. mM1=.1)Iono| .rx: v m , ..my. ,ma. .. 4.. . mum. ... w., .ma R. Iluswvfi m gm W3 dawn from » mm . .. . «.. =». .m. ... u mm; Mm. .. uummm yams m m». .. m u. .m. .;. smvflng mm wnmu «.5» ‘V any mm. ... ,.. ;. m. a.. w.. fmm nu mmgmm / at -m, ,.. my 9,; 2V dummn V. z,. ... u. JAR wmm mnuy . m.«: y.. m,. .n . n.umm_. mu. . 1.. .. . .. ssh my mm «mm Auul . .r no fimu Wflt duwm . gm». um . mu: nu: gum. " / mm u in mm; .. . . .. mm myuu . .r . a.m. V.. ..; fimu . .. I): M. .. wmmm wry In» Ardulms flfilllllnn CI-um] Mmgma 4AI‘<com m, Flluudnwedfinmawruu my uu. ..wm. .m . .z x Mm: mm» no n. m,. w-mm. ..; .mm. .. ml: M mm m a. .. dntwd «mm m , ... .u. m Wm WM a. ,., .,m 3.. .“ hm: dtxnlh man; am. mm. .m. ... . 1:1: r. .. m. mfly www Ylrljtiiflm Th: nss p. .=m
  3. 3. Mm. am-u~. .., :.. ».. u.. um. »,m. ._ 1.» nu: ,m. .u, .m mmha. yam. ..“ n/ my = ..-ux. ..aqm. .r. ... m.n. m.. u mm . ..= mg; ;‘ . ... .'. « . ... ... _.. . cunlnrrm mm. ..n'm. z ‘ W cm | (1IAn1ImmMm_q| m.1|mmMn; r. Srnls DurAhrJ ul Iv. mmrnnnnycscwm Aw: ||rn: crunAL m1M. < u w. , rmm mm m. «my . y.. my nnmun1~x; nm Ill! mrnaeam . m.mm. ywm mm :1! m. ,. .-mm . =:m. ... ‘ mm; hzvc . a». .m cscw Tm» mum mmsulnns 1 5% . .z . . nmyk W mm. “ . ... m, mm m uuuvnwwnh y. ..m. .m. ,.m. um v-Imn arm. “ 1.. .. y-mam lfllli mm. m . » mm. .. mm mam: mm n/ um mm“, ha . y.. .0 An w. AVE hut All my. .. ,mu, urIn7muluK W 1. . . ulvr I7mIlIm MM AVE . . ulvr VVVIIIV m. ..‘. , ‘. . »m. ,., .r. .,. .m.4.. m . u.m. :uK. ,. VII . . HUM W . .. Mm H. .. M. ulm-rlmm Mm Vrmr . ,.u . . 5:1». urxu “hm TM-Luvlu/ mI44vlulmvvlnv Mm VuvrrmKvHfirAnVu7murl'llVvlIrHV)(l1Vlv| Il. lIHKvmxv" Ullnxlllnlmr-ldlunlxvllr . .m. m.. .., ... mm, Ammm: mnw my nm, N M, » m M 1.. .; map-A M be m. mmmm n. .. 1. ». m.. .. M um, .mm. . ». .m. »r. . . . ma. .. . ,p. . Hm AlKVlunl fiwr m. ». .m. »:. Vmv uurlnl / W.. ./. ,». .m . .., .mrm. ... m.u. .., ... .m. muw. L.. m.. ..». Mxtrnv w. rm». .,, ... .,. x.. _m/ M, M . rm; .‘. . , mum. .. M M . .m. .; Mlmvr LVLVVIELIV Iu . .. Hr: V“, /HIM lm mm m. .». .,. ... W.W. ,.. ,,m, W»xe mm mm . .., n,, m mm. - mm sdulm mwma W, /W . . . m.. ... y.m. :m . ..: HEY tmmdv ‘. .». m.. m EVII HIM . .,. mmm M m/ um; . .. mm . W. LHIIIHIUVVII . :.‘. .,. . mmW. .‘. .w; ... rm mxlm M . . "W U01rumvI7mImv]lrIlv hm ». ... m.. M. .." M, .. u.m. u,. M y. .m. .,. mm. “ Ann r>. - 1./ : MM 1 ma mu-ex Afllrnnnnn/ (SEW m A. axm. .., ; Fums 4.11142 lzrmulum mum m= Tu2Ex1z*4nEnTn4M«nEL m rnummc 4mm, v. ... .‘. R. mu ummm Txnmlngy A. m.m «mu . , sew mmum. VI/ Yuk m; mm. ¢. w=. .«. .m VHIIIIB . m yimnvm mzumnrmcw yamvm ms of mnrcscw m. ..yarm, y=. =.n. m.mu. u-yr. r.. .,4,nm, y.= ... m v. ... .b, ... w.1m. ... m,. mm. .c few . mzn. . . . W. [Ill Mm . . cnvkvy km: allzbms . . . 4.. ,m. ... . nnmnd m Vania‘: WEE sAnuylIt’ue= :m . . . ... x.. ,m mm. .. alubuu nu: 1 , m,. mwm. .. . ... m mmnlly www Iheutsznm -n. = H25 p. .,= z.
  4. 4. ‘ gt. ‘imvwiswmmrastrm rm gnu . ...1.. ...1.m. ... ...1.. ...1.1.. ..au. ... ...1 . ... ... .1.. ... ..1..1..1.. .. . .. ... ... ... ..cscw. ... ... ..1.. ... ..1.. n_.1.. ... ... ... ... ... ... .a. ... ... ... ,.. ..1.. ... ... ... ..u. ..n. ... .1.. ... ... ..1.. ... ... ... z.. .«. ... ... ... ... ... ... ... .., .1. . .c. cw. ... ... ... ... -.. ... ... ... -.u. ... .1.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. , ... ... ... ... m.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..«scw. ... ... ...1.. .., ... ,. ... ... . mama . ...1.. ..1.. ... «.. ... ... .. . ... ... ... ... ..m . ... ... ... . .1 .1.. . . . ---a-! -m-n= n. -2.. .. u1u. ::. ..m. m.-1n; ugpqgmnmmmnn IQ , “mg, m ‘:1. ew%aw1mv . ... .1. . ..1.. ... ..1.. .c. cw. ...1 .1.. ... ... ... ... ... ... ...1. 1.. ... . .1.. . un: ..1.. ... ..mscw u. ... ;.. ...1.. ... ... ... .._. ._. «c. cw. ... .1.. .., .«uo-. ... ... ( . ... .a-y. ..1». _.. ._. ...1.. c.1w. ... .1.. ... ,.. ... ... ... ... .,. ... ... m.. .,. .$ . ... ... ... ... a.. ..n: ... ... ..u. m.. .1.. ... ... ... ... ...1.. ... ... m.1.. ... ».. .1.. ... ... ..1. 1 . ... ... .1.. ... ... ... . . ... ... ... ... ... .1.. .1.. ... ... ... .1.. ... ... ... ... ... ... ... ..ua . ... ... ... ... ... ... ..«. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.. ... .. ... ... ... ...1.. ... csc . cwa. ... .1., ... ... ... ... ...1.. ...1.. ._. ... ... ... ... ... ,.. ... ... 3.. ... . . ... ..1 1.1 .1.. ... . 1.1.11. man. .11.. .. . . ..s. .1.. ... ..1 . ...1 .11 . ... .. ~ : « - 1 1 . .. ... u1m. na>= ..1.. ..1.. s». ... .u11.= V.. .. . s.. .1.ns. ... .1.. u.. .1.a mm atvzKnosmmu-wui= n.51ua; unupL1—. uf, C!£VLuIaIflgpSL! Cm(. -a{i§dg . $.m. ,_. .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... m.. . , $.11 11.. .1.. . .1. : w.u .11 mxwvx InnurnrurIn'mI'O}li. I~. IiI! IIirz*lIn. rarn1uupm3 - m. . m.~. .1. . ...1.. ... .1.. . 1.. .. 1 . ...1. .1.. . . .. nns. 11.. ... . .1 . ..n . y.. ... .. 1.. .1 1.. ... . , .1..1.. ...1.-. ... ... ... ..1.1.. ... 12.. .. .1.. ..1.. ... ... ... ... .1.. ... ... ...1. wave-. ~'~. ‘F. '—7£!9'.4"VP! «r“: S“*"'-‘. !.'A4.: vvIvl¢§%"‘4’1‘“"%2 ’ *www. ... .}: .w. . mam
  5. 5. .. ..». ... .»/ c.-». ... ,;. ..». ... ..c. ... m.. ... . u'nI1uorr£Nn1znTAMMon1zL m may n/ m ma». .. . . u. ... ... m. mum M. .. mm . ... ... ., . . 3:11 mm . .m. , . ... .,. u.. , xma-. ... ... r.; ... ... .. ... ... .. .my. ... ,.. .., ., ... ..u. .,. ... ... ... .. . ... .v. ... .. m mm mm»! .. m. mm: ,. .ayu: ... ... .,. u.m. =<y . ..m. , mm» hcuus . .,. ~.. . w. ,.. ... y.. r.u. . 1.. trvncd mrfltl / at . .., ,.. ay. , mnwn . ... .. as. .. . M. A. :.. ... .. n/ mmyiuu , ... ... ... m w. ... ... ... . WVIK . . Ezrvwms w. u.. ..A. ... ... ... ... a. .., ... :«. ... .. V/ III 17 1% am. nmyln amdyadlrwllg m. .u, ... ... ... y m m. .. ..a. . . .,. mad yvn . ... .,. .y lllllfll . ... ... . W. .. . m. m. ,.. r 1 mu and m m m. u. mm. .. ‘an. .. .1 ‘Anal my . , . .. ... .u. o. ... ... .. elmnal , ... .w . .a m. IBIMI shvwed . .,. only . m.. ... .. ,.; ... .m w. ..w. ..m. .. VII . .u. ... .n. .s= .-. m . ... .. ... . N. 17., ., . V. ..“ Wlh m. M. .. . .z . y.. . sudy vmmvm . .,. ;.. ... ,. . .. . .m. ... ... . .1 ma. ..» . « cscw umm. yam‘/ ad amp“. ,. ... ... y . .a dummy M . .,. ... m sylmrmwcm w. .«. .=. u . .-M. “ 5.. .. . .. , .,. .., mym. .. mu», .. xmn . . m 1 n . ... ... w,. .. A. ... ... ... ... r. ... .. . ..n. ... .. will ma cscw .1.. . v: du| nn§.1« . , wy W. .. um: mam mm. .. . . . ... a. .. . .a -nm. ... .,. ... ,n- q. ..» . .r syn-mm . u.. m. . ..v. ,.. ... ... .. , ... .w. . . .. MW. .. nmm . . . . {NEH} . . . .. n. ... ... .. . mm. » Nuwwk . ... ... ... ... . . ,.»= .uy n. ... ... ... nun . ... ,. ... . yflwu , ... ... »m. . WI“ Irma m. .. ... ... ... .4.. . . m.. ... ... .y mm»y. .-um-L-, mm . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . A. .». ... ... ... yum: Mrm M cscw , ... .w. . n. , . .,. . . ... ... .y . ... my . .. M. vuuul . ..v. ... ... ... . mm. .. ... ..= ry WIH am. .. am. .. . .. = ... .. N. u. ... ... .., ... ... . . ,.. .;-xy mum . . m. M. Anliuscnmrumuu . z.. ... ... a.. »w. .r. .=. ... ~n . . ~~ nm. mnnm. ~~~~n: xx. . mu-=1 Em. “ m. ... ... ..y Aswan: Mmfi . . o. m. ... ..w». -.. . . .r mcw . . A. ... ... ... ... n. .. . . n. ... .. v. com: Ll. vsmN m gndy x= vukdI)nIr| l|F1l7 1% . .z . ... ..m umm cscw M. .. . ... . n. .., .m«x. .,. N. .. .4.. .--m. ..a. ... ... .y Thmmll n/ ll: m. ... ,.. ... .. ... .w. ,.. m.u. ,.v. .w. .m. ... ... nu . ... ..m. .;. .. u. M. .. m. =. ... lnbgu . .. N‘. .. . .r. ,.. ... ... ... Wlh me. .. . n. . ..s. ... ... ..y . ... ms. ... . .1.. . xvyflnss 5.. .. m. uuuwrw r. ... .., 1.. ... .“ km kvri .1 “mm .1.. . . .a. ... ... ..y and . n. In .1 mm. ..“ hug: flnxwal M. ..” . ... ~.. ., . u.. .,. .n. . . .r m. ,. ... w.. .. .. Maw. .. Mm nrcscw Hnwcvu n. .M. ... v. cmhumd cscw . m.. m, . ».. ... ... ... u.. m., ... ... -.. ... ,.. ... .. ... ... ... m.. .. llulfillk . ... m. mm: .1 5.. ... . mmwnw: .. .v. ... ... was Mum FWWWNNIIB . ... .. ... ..mu . ... ... ... ,.. ... ., 9.. .. n/ In mm; W. .. 5.. .»; M ‘WV“'"U| llB , ... .n. . . ..M. ... .-, .m. ... . . . . .. . ... ... y., ,.. «.. .m. ..«. ... ..m. ... ... ... m. ... ... .y u. ... ... .= Wm. .. . .u. y.. . W. mm . .. Mills m. 3-nywm muhm . .z. ... .., ... . m . ... .y» mvukd m, mm. mm. .. W. .. . . .m. ... . .4 m» xfiyillm , ... .. ... ... ... .« cscw Hnwcvu Wmmd an aim». m. ... .y . ..aa. ... y.. «.. .,. ,.. m W. .. war M. ..“ m . .-m. ... . vxnhlu WEE m. ... .m. .. mu. ..-.4 n . .q. VIHIIG . ... .. ma. ..» , ... aim-mun/ cscw . . unh: m. ... ... .., . M. .. 1.. .. WI“ .4.. . m. .. .g. ... ... ..y . . mug . . Ihry hchrvn m. ... Anny . . Mk mu: ., . gum: ummnmuu r. .. . n. mm; and . ... .,. .. n/ ytrum . ..m. m.. ... ... .. . .. 1151!! .. ... ..y mmmvm , ym. ... .,. .w. .n. . www drutsznm -n. = nss p. .=u
  6. 6. 4uLPlvrru mom. “x. .». .u, .m: m,m. m mmowmmmnus n. .n. m.. w.. .u. ... Lm. v.. ..u. m., .y: .-p-w. .a-u. ..: ..r. .., m.. m.. »«y. .m, .m. m.a m. ¢.. ... .. Amman. :1-mngarduluiual mm . . 5.. .". my. M511: . , .1“ flllm: nd1wIM mum: ummmw , m.. .m. ... mu, .m. mrmm n / ‘A-.4 “Wm. M mu. W. .., .n. ... ..y. ,.. .m. .. M. ..“ . ... ..u. .._ M. .. nhoV| )4x~IhnnmA. t()AlI 1! '. ..‘7%: , : '.. ._. ‘.: _»m. . flmv. ) my. .. M. .. . VM . . hvpn . .., 1. ; m.. ‘.. .. .. U. n a . mum . g;: .q. ‘., §H. ).. ... .«, ..». ‘ um. .u, ... .., ... ..‘. ;.. .. W. .. ..m. ... . A! GAhuI4LDehfl1H'Y. n&V| ) m. ... n.. .. >441 M. .. u WM c_. .. ,w, . M M4 M. “ ; ... M,. .., .». ‘ . Wm, ..‘ m. ..c. ..‘. ... ... W. M cm. .. 4.. )4. c. ... , z-. -»-. . . . . ... .. . w. a_. .., . ». m CA. N M . ._. ... Synvv. u. w, ..u. .,. _._, m mm H 0-: A,1m<'. W. .. ... M,m. mc. .._. ... c_. __ Am-3 mu 4 ML «. m.n. ... sM. .. .. ... w ‘. ..-. ... .mu. ... u a. «.. m_. . M. u mum. .. qM. .., ..‘. . Au; »§m. x.m-u» M. c.. «.. ..7..4.. r, M; M >uu41 5, . _ M. .. . ..‘. W. _ M 3.. . M. .. Wm» VI . ... m. [Alan )1 “mmm m ‘4AAI»L )4_AII| KWAVAMM , ._. .._. .r. ..u. 1.4» . ... ... am. ...5 A w. o.. ... ‘.- )7. m s 3.. .,‘ M. .. , m.. c.. ... .;. .. A. .. wz. ,-. ..m. ... .1.. M.. ... ... ... . . w. ..w. ) e. ... v.. M W2 M gm»; ... m.w. ... ... ..mm_. _._. ... .. . ..-. E mm. .. . . Em L/ .7 Cndlilllttn ; ... .M m §u)¢l, Dv«-mauunnndgn. -ummu-anv1)A. nl-: .>4am . ... _$. oM. ... ._‘. ._». -.. .- 3.. .. lrflmilr/ Kflhufild/ !S<7J»IAll21Hl4uIdrv WM m ’mu>44.¢x . .. sunn. ..xAp. nm1u: ... un. »4:>e«-_. wm.4.v. -Arrdun ’mlu4uA>4 W. .- . :-a. ... m.c. ... m.~ M M. .. 1 . ... .. ..“ . ... -. . Am . ... 5. . x. .,. ..s4. mm mm 0.. .. . .. ... .. . ... ... .. rm. .. 5.. .. w. .., . MW. A. .., mm. ... m. . B n. ..m )7! M. M . .._. . fihnd . ND . m. .., . m . .. M. .. llmvrviy. n. ‘ — 2%. .” mm] 04.. .. wmmm n. ‘.. .A. . . . ,5 ym-3 V-mum H. ..“ mm wih x cm . . . . . . mm. .. lfllunw HIKE max . . , ... _. . .. ... m M _‘. )7! M. “ mm. ,.. :.. ..a. -=. ... r.. ..u. .,. ma. w.. ,.. ... .¢; ,«. .m. m,w. m,u. ..xk . . M. H. M. .. rarwu mm mm . a cw. M. .w. - 2.. ..“ c. ... .u . lamnsx y. r.$. ... ..m. n-; ... ;.. . . a mm. »«. ..—m. wnmvuwm Unwnly . « um“. .. .,zmw. _m. ~.. ,u. .. Ernrw mm- . : . . 5.. .. Emfwwre 4171 saw. ..“ . . , n.w_. ... m.: m. / N . .. Eimal M. .. . «.. ... 1 ! nf4nv—m .4 mnimnxfinn fag . ,.. ... .. Ayn W. ” MS< . , ND . .. ,.u- M n. _‘. ,,. ,., m, W. m. n. .. a. ... ..; »«. mm. W . vm . mm. 3.. ... . Mn rm. .. Unwviy wih man . a IWH is rflxmal . . . ... ... . mrfwwxs . . §VEl . arrvrwsaxd W. .. . r..4.. ... nun n. my. ;-4.-w. ..1Ym mun: -:_. .}. .: . ..-r1.'. :.. ..4.. u. ». ;.. .u . .m£. . . r:: .;. ,.: .. .. .w. ... .,_. .,. amdmhllyl Y‘? "| www I9nJei: nm ‘HI: m 1-“=24

×