Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xây dựng Joomla! extensions tích hợp Adobe Flex Created by: Bravebits Ltd
<ul><li>Giới  thiệu  Joomla CMS và  hướng  dẫn  xây  dựng  Joomla extensions </li></ul><ul><li>Nâng  cao  tín...
Giới thiệu Joomla CMS và hướng dẫn xây dựng Joomla extensions
Joomla CMS <ul><li>Joomla là một Open Source CMS </li></ul><ul><li>Viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới database MySQL ...
Requirements for Joomla 1.5.x
Joomla Extension <ul><li>Để tùy biến hoặc bổ sung tính năng cho Joomla, cần cài đặt thêm các Extension </li></ul><ul><li>C...
MVC trên Joomla component <ul><li>Trong Joomla, mô hình MVC được hỗ trợ thông qua 3 lớp JModel, JView và Jcontroller. </l...
MVC folder structure in Component <ul><li>Simple Component </li></ul><ul><li>Complex Component </li></ul>
Nâng cao tính thân thiện bằng cách tích hợp Adobe Flex vào Joomla Extension
Giới thiệu về RIA và Flex <ul><li>Rich Internet applications (RIA) là các ứng dụng trên web có đầy đủ các tính năng đặc t...
Nâng cao tính thân thiện qua Flex <ul><li>Usability: Tính thân thiện người dùng </li></ul><ul><li>Ưu điểm của Flex: </li><...
Các phương thức tích hợp PHP và Flex <ul><li>Flex client có thể kết nối với Server side bằng 2 phương thức: HTTP và Socket...
Giới thiệu về JSON <ul><li>Viết tắt của JavaScript Object Notation. Là một chuẩn để định dạng dữ liệu, tương tự XML YAML…....
Sử dụng JSON cho Joomla và Flex <ul><li>Flex trực tiếp call đến Joomla Component </li></ul><ul><li>Joomla Component trả về...
Joomla Extension tích hợp Flex
Source code và Demo sử dụng JSN ImageShow extension
Giới thiệu JSN ImageShow <ul><li>Là một JSN Extension có chức năng quản lý và trình diễn ảnh </li></ul><ul><li>Sử dụng Fl...
PHP function giao tiếp với Flex <ul><li>PHP function: </li></ul><ul><li>(load hình ảnh từ một showlist) </li></ul>
JSON kết quả từ PHP
Flex sử dụng chuỗi JSON
Hỏi & Đáp
THANK YOU!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 building joomla! extensions with flex integration

1,074 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11 building joomla! extensions with flex integration

 1. 1. Xây dựng Joomla! extensions tích hợp Adobe Flex Created by: Bravebits Ltd
 2. 2. <ul><li>Giới thiệu Joomla CMS và hướng dẫn xây dựng Joomla extensions </li></ul><ul><li>Nâng cao tính thân thiện bằng cách tích hợp Adobe Flex vào Joomla Extension </li></ul><ul><li>Source code và Demo sử dụng JSN ImageShow extension </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>Khái quát
 3. 3. Giới thiệu Joomla CMS và hướng dẫn xây dựng Joomla extensions
 4. 4. Joomla CMS <ul><li>Joomla là một Open Source CMS </li></ul><ul><li>Viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới database MySQL </li></ul><ul><li>Một trong 3 open source CMS phổ biến nhất: Wordpress, Joomla, Drupal </li></ul><ul><li>Đã có 22 triệu lượt download (Số liệu 12/2010). </li></ul><ul><li>Hơn 6000 extension trên JED (Joomla Extension Directory). </li></ul>
 5. 5. Requirements for Joomla 1.5.x
 6. 6. Joomla Extension <ul><li>Để tùy biến hoặc bổ sung tính năng cho Joomla, cần cài đặt thêm các Extension </li></ul><ul><li>Các loại extension của Joomla </li></ul><ul><ul><li>Components </li></ul></ul><ul><ul><li>Modules </li></ul></ul><ul><ul><li>Plugins </li></ul></ul><ul><ul><li>Templates </li></ul></ul><ul><ul><li>Language pack </li></ul></ul>
 7. 7. MVC trên Joomla component <ul><li>Trong Joomla, mô hình MVC được hỗ trợ thông qua 3 lớp JModel, JView và Jcontroller. </li></ul>
 8. 8. MVC folder structure in Component <ul><li>Simple Component </li></ul><ul><li>Complex Component </li></ul>
 9. 9. Nâng cao tính thân thiện bằng cách tích hợp Adobe Flex vào Joomla Extension
 10. 10. Giới thiệu về RIA và Flex <ul><li>Rich Internet applications (RIA) là các ứng dụng trên web có đầy đủ các tính năng đặc trưng của các ứng dụng desktop truyền thống. Các RIA sẽ chuyển các quá trình xử lý dữ liệu từ giao diện người dùng tới các Web client nhưng chúng sẽ giữ lại các dữ liệu trên máy chủ ứng dụng (application server) </li></ul><ul><li>Flex (Adobe Flex) là công nghệ mới của hãng Adobe cung cấp công nghệ phát triển RIA chuyên nghiệp.  Flex dựa trên Flash, dùng ngôn ngữ khai báo MXML dựa trên XML kết hợp với ActionScript, cung cấp sự tách biệt giữa phần giao diện người dùng và phần luận lý ứng dụng rõ ràng hơn so Flash. </li></ul>
 11. 11. Nâng cao tính thân thiện qua Flex <ul><li>Usability: Tính thân thiện người dùng </li></ul><ul><li>Ưu điểm của Flex: </li></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ trên các browser và platform </li></ul></ul><ul><ul><li>  Tương tác với thông tin động không cần load lại trang </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng với tính tương tác cao </li></ul></ul><ul><ul><li>Thời gian phát triển nhanh </li></ul></ul>
 12. 12. Các phương thức tích hợp PHP và Flex <ul><li>Flex client có thể kết nối với Server side bằng 2 phương thức: HTTP và Sockets </li></ul><ul><li>Kết nối thông qua Sockets không phù hợp với Joomla </li></ul><ul><li>Kết nối HTTP: </li></ul><ul><ul><li>Sử dụng HTTPService component để send request ( POST hoặc GET) đến server. Dữ liệu trả về có định dạng là XML hoặc JSON. </li></ul></ul><ul><ul><li>F lex sử dụng WebService components để kết nối với server thông qua webservice của server. Flex web service API hỗ trợ format: SOAP 1.1, XML Schema 1.0, WSDL 1.1 document-literal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Remoting( or RPC) :Flex client sẽ gửi một request message tới server để thực thi một function trên server. Sau khi thực thi xong thì server sẽ trả kết quả về để Flex client tiếp tục xử lý.Flex sử dụng RemoteObject component kết hợp với third-party software(AmfPhp, WebOrb, Zenamf, BlazeDS ) để community với PHP </li></ul></ul>
 13. 13. Giới thiệu về JSON <ul><li>Viết tắt của JavaScript Object Notation. Là một chuẩn để định dạng dữ liệu, tương tự XML YAML…. </li></ul><ul><li>JSON chính là cách biểu diễn một đối tượng của JavaScript và ActionScript. </li></ul><ul><li>Khi sử dụng JSON với JavaScript hay ActionScript, có thể truy vấn trực tiếp giá trị theo tên (khóa) được định nghĩa trong JSON. </li></ul><ul><li>Dữ liệu JSON gọn nhẹ hơn vì không yêu cầu nhiều thẻ như XML. </li></ul>
 14. 14. Sử dụng JSON cho Joomla và Flex <ul><li>Flex trực tiếp call đến Joomla Component </li></ul><ul><li>Joomla Component trả về dữ liệu dưới dạng JSON </li></ul><ul><li>Flex phân tích dữ liệu và hiển thị trên Interface </li></ul>
 15. 15. Joomla Extension tích hợp Flex
 16. 16. Source code và Demo sử dụng JSN ImageShow extension
 17. 17. Giới thiệu JSN ImageShow <ul><li>Là một JSN Extension có chức năng quản lý và trình diễn ảnh </li></ul><ul><li>Sử dụng Flash để slide ảnh </li></ul><ul><li>Kết nối được với nhiều image source </li></ul><ul><li>Cung cấp nhiều hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt </li></ul><ul><li>Dễ sử dụng, cho phép back up và restore dữ liệu. </li></ul>
 18. 18. PHP function giao tiếp với Flex <ul><li>PHP function: </li></ul><ul><li>(load hình ảnh từ một showlist) </li></ul>
 19. 19. JSON kết quả từ PHP
 20. 20. Flex sử dụng chuỗi JSON
 21. 21. Hỏi & Đáp
 22. 22. THANK YOU!

×