Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lập trình tổng đài Siemens 1100 - Tính năng trả lời tự động (Auto Attendant)-[thegioitongdai.com.vn]

502 views

Published on

Hướng dẫn cấu hình cách lập trình chức năng trả lời tự động ( Auto Attendant) cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100

Published in: Education
  • Be the first to comment

Lập trình tổng đài Siemens 1100 - Tính năng trả lời tự động (Auto Attendant)-[thegioitongdai.com.vn]

  1. 1. Hướng Dẫn Tính Năng Hipath 1100 Tính Năng : Lập trình câu chào, trả lời tự động cho tổng đài điện thoại Siemens 1100 - Đặc điểm tính năng : Cuộc gọi từ ngoài vào sẽ nghe câu chào của Công Ty. - Các bước thực hiện:  Bước 1 - Dùng điện thoại kỹ thuật số hoặc điện thoại analog gắn vào port đầu tiên để vào modum lập trình : Thực hiện : nhấc máy (ấn) *95 (ấn) 31994 (nghe tiếng tút), như vậy đã vào modum lập trình  Bước 2 : - Nhập mã lập trình tính năng Auto Attendant là 137  Bước 3 : - Nhập 9 (để ghi âm), 0 (để nghe lại) - Nhập thứ tự loại thông báo muốn ghi (từ 01 đến 12 xem bên dưới) - Sau khi nghe tiếng (bíp) thực hiện ghi âm bằng tai nghe điện thoại
  2. 2.  Bước 4 : - Bấm 1 để kết thúc ghi âm - Bấm 0 để nghe lại, hoặc bấm 9 để ghi âm thông báo khác (chỉ có thể ghi âm đè lên, không xóa được file ghi âm) - Các mã lệnh ghi âm: 1/ Mode DID : - 04 : câu chào chế độ ban ngày (Day mode) tối đa 32s - 05 : câu chào chế độ ban đêm (Night mode) tối đa 32s - 06 : Thông báo khi chuyển máy, tối đa 16s 2/ Mode FAX - DID : - 07 : câu chào chế độ ban ngày (Day mode) tối đa 32s - 08 : câu chào chế độ ban đêm (Night mode) tối đa 32s - 09 : Thông báo khi chuyển máy, tối đa 16s  Bước 5 : Quay lại phần mềm lập trình Hipath Manager Chọn Ring Assignment Chọn Mode DID cho từng trung kế
  3. 3. Như vậy bạn đã thực hiện xong tính năng Auto Attendant
  4. 4. - Khi cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật, các bạn vui lòng liên hệ:

×