Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lập trình Siemens Hipath 3000 - Cấu hình Hipath Manager E dùng cáp V.24 cho Hipath 3550-[thegioitongdai.com.vn]

798 views

Published on

- Đặc điểm tính năng : Cấu hình cách kết nối tổng đài qua chương trình Hipath Manager E dùng cápV.24
Xem chi tiết tại:http://www.thegioitongdai.com.vn/khuyen-mai/tai-lieu-huong-dan-su-dung-tong-dai-dien-thoai/cau-hinh-hipath-manager-e-de-ket-noi-voi-tong-dai-dung-cap-v24-cho-hipath-3550/24.html

Published in: Education
  • Be the first to comment

Lập trình Siemens Hipath 3000 - Cấu hình Hipath Manager E dùng cáp V.24 cho Hipath 3550-[thegioitongdai.com.vn]

  1. 1. Lập trình Siemens Hipath 3000 Tính Năng : Sử dụng Hipath Manager E dùng V.24 Interface cho Hipath 3550 - Đặc điểm tính năng : Cấu hình cách kết nối tổng đài qua chương trình Hipath Manager E dùng cápV.24 - Các bước chuẩn bị : - Đầu tiên các bạn cần setup phần mềm HiPath 3000 Manager E - Phần mềm HiPath 3000 Manager E (đĩa kèm theo), có thể download tại : www.thegioitongdai.com.vn - Dây cáp V24
  2. 2. - Cắm cáp V24 vào cổng COM của máy tính và tổng đài. - Lưu ý : Nếu máy tính không có cổng COM thì dùng cáp USB to COM - Cắm cáp V.24 vào cổng COM của cáp USB to COM và tổng đài.
  3. 3. - Mở chương trình Hipath Manager E. - Username: 31994 - Password: 31994
  4. 4. - Vào Options -> Program Options
  5. 5. - Chọn Communication Settings
  6. 6. Cấu hình như sau - Interface Cable = V.24 { nếu sử dụng cổng COM của máy tính } = USB { nếu sử dụng USB to COM } - Port = { cổng COM - kiểm tra cổng COM trong máy tính } - Baud rate = { tốc độ truyền đã cấu hình trước đó - ví dụ : 19200 baud} Click Apply.
  7. 7. Click vào Transfer Chọn Direct Click System -> PC
  8. 8. Đợi trạng thái hoàn tất 100%. Khi cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật, các bạn vui lòng liên hệ:

×