Advertisement

More Related Content

Advertisement

Cách viết nội dung chuẩn SEO phần 2 : Nội dung mới

 1. Tiêu chí 1 Độ mới của nội dung Duẩn Double / mm.edu.vn
 2. Hãy tưởng tượng
 3. Cách làm đẹp với tinh dầu dừa
 4. Cái bạn nhận được 3 link với nội dung giống hệt chau hoặc giống đến 70%
 5. Và bạn sẽ không bao giờ dùng Google nữa
 6. Giống như bạn làm giáo viên
 7. khi phát hiện 2 bài văn học sinh giống nhau đến 70%
 8. Bản chất là Nó chỉ tăng về số lượng , chứ không tăng về chất lượng
 9. Thuật toán kiểm soát nội dung của SEO
 10. SEO er thích nhất là nội dung mới
 11. Thế nào là nội dung mới
 12. Nội dung chưa từng xuất hiện Nội dung đưa ra quan điểm mới về vấn đề cũ Nội dung được trình bày, diễn đạt lại bằng con chữ khác Nội dung có bố cục mới Nội dung tổng hợp
 13. Xu hướng Content Makreting Duẩn Double / duan@mm.edu.vn
Advertisement