Advertisement

Presentation1

 1.  
 2. SA MUNDO
 3. MAAARING NAG-IISA KA
 4. NGUNIT SA ISANG TAO IKAW ANG MUNDO N’YA
 5. SA DAIGDIG NATIN MAKIBAHAGI KA
 6. PAG-ARALANG TINGNAN SA PAMAMAGITAN N’YA
 7. MANGARAP SA BAWAT SANDALI
 8. IBAHAGI ANG MATATAMIS NA NGITI
 9. ANG BUHAY AY PUNUNG-PUNO NG SORPRESA
 10. SA SARILI, MATUTONG TUMAWA
 11. MAGING MATATAG SA ANUMANG PAKIKIBAKA
 12. IKAW AY ESPESYAL, DAHIL IKAW AY IKAW
 13. MAHAHALAGANG BAGAY SA BUHAY AY TANDAAN
 14. PANGINOON, PAMILYA AT KAIBIGAN
 15. MABUHAY ! MAGMAHAL ! TUMAWA !
 16. BAWAT SANDALI SA BUHAY AY PAHALAGAHAN MGA SAGLIT NA KAY BILIS NA NAGDARAAN BAGO KA MATAUHAN AT IYONG MALAMAN MGA ITO’Y BAON NA SA NAKARAAN ANG BAKAS NA NAIWAN
 17. MGA ALAALA NA LAMANG. Binuo ni THEDDY R. FERNANDEZ (February 16, 2009)
Advertisement