Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Phầ n I: Khả o sát hàm số            11.Cho hàm số y = − x 3 + 2 x 2 − 3x + 1            3a. Khao ...
2. Tìm m để hàm số đồng biến trên R.                        Phầ n II : Lượ ng GiácGiải các phương ...
p                           sin x             p   I =      1 (e x     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đề Cương ôn bskt toán

339 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

đề Cương ôn bskt toán

 1. 1. Phầ n I: Khả o sát hàm số 11.Cho hàm số y = − x 3 + 2 x 2 − 3x + 1 3a. Khao sát sư biến thiên và vẽ đồ thị (C) cua hàm số đã cho. ̉ ̉b. Viết phương trình tiếp tuyến cua đồ thị (C) tai giao điêm cua đồ thị vớ i truc ̉ ̣ ̉ ̉ ̣2. a. Khao sát sư biến thiên và vẽ đồ thị (C) cua hàm sô y = x 3 + 3 x 2 −1 ̉ ̉b. Viết phương trình tiếp tuyến cua đồ thị (C) tai điêm có hoành độ bằng -1. ̉ ̣ ̉3. Cho hàm số: y = x 3 + ax 2 + bx + 1 a. Tìm a và b để hàm số đi qua điểm A(1 , 2) và B(-2 , -1). b. Khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với các giá trị tìm được của a và b.4. Cho hàm số: y = x 3 - 3x 2 + 3x 1. Khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) biết tiếp tuyến song song với đường thẳngcó phương trình y = 3x .5. Cho hàm số: y = - x 4 + 4x 2 - 3 1. Khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2.Dưa vào (C ) , hãy biện luận số nghiệm của phương trình: x 4 - 4x 2 + 3 + 2m = 0 2x - 16. Cho hàm số: y = x- 1 Khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho.7 Cho hàm số: y = x 3 + ax 2 + bx + 1 1. Tìm a và b để hàm số đi qua điểm A(1 ; 2) và B(-2 ; -1). 2. Khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với các giá trị tìm được của a và b.8. Cho hàm số: y = 2x 3 + (m + 1)x 2 + (m 2 - 4)x - m + 1 1. Khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số khi m = 2.
 2. 2. 2. Tìm m để hàm số đồng biến trên R. Phầ n II : Lượ ng GiácGiải các phương trình sau: 1. sin 7x - sin 3x = c os5x 2. c os2x + 2 cos x = 1 3. sin 7x - sin 3x = c os5x 4. sin2x + sin3x + sin4x = 0 5. sinx + cosx = 1 6. sin 7x - sin 3x = c os5x 7. 2 cos 2 x + cos2 x = 2 Phầ n III: Phươ ng trình - Hệ phươ ng trình 1.Giải bất phương trình sau: a. - x 2 + 6x - 5 £ 8 - 2xb. - x 2 + 3x - 2 £ 3 + 2x 2. Giải hệ phương trình sau: x+ y = 5 x + y = 6   x + y = 3 a. 1 1 1 b.  1 1 2 c.  2 x+ y= 6 x + y = 3  x + y + xy = 7 2   Phầ n IV: Tích phânTính các tích phân sau: 1 2e x ò0 e x 1 2x2 − 1 I = dx1. I =∫ dx 2. + 1 0 x +1
 3. 3. p sin x p I = 1 (e x ò0 + 1)2 x dx I = òp 2 1 + 2 cos x dx I = ò0 3 sin x + cos x dx e 3 cos x3. 4. 5. Phầ n V: Tọ a độ trong mặ t phẳ ng1.Trong măt phăng vớ i hệ toa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3, 1), B(1, 2), C(0, 1). Tìm t ọa đ ộ ̣ ̉ ̣trọng tâm G và chu vi của tam giác.2. Trong măt phăng vớ i hệ toa độ Oxy, cho đường thẳng (d): x+3y-7=0 và đi ểm A(1,1). Tính ̣ ̉ ̣khoảng cách từ A đến đường thẳng trên.3. Trong măt phăng vớ i hệ toa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3, 1), B(1, 2), C(0, 1). Tìm t ọa đ ộ ̣ ̉ ̣trọng tâm G và chu vi của tam giác. Phầ n VI: Tọ a độ trong không gian 1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho A (2,0,-1), B(1,-2,3) và C(0,1,2). Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CA. 2. Trong không gian Oxyz , cho A(0, 1, 2), B(-2, -1, - 2), C(2, -3, -3) Chứng minh rằng ABC là tam giác vuông. Tính diện tích của tam giác ABC.

×