[Mobile Monday T7] - Why mobile?

618 views

Published on

Diễn giả: Nguyễn Khánh Trình - CEO của Clever Ads

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

[Mobile Monday T7] - Why mobile?

 1. 1. WHY MOBILE? 1. Why Mobile? 2. How Mobile? 3. Running mobile ads?
 2. 2. ? ? Why mobile?
 3. 3. ? ? Why Mobile? Vietnam 2013: H nơ 10 tri uệ Smartphone - H nơ 20 tri uệ thuê bao 3G L ng tablet bán ra trong 6 tháng đ u năm đ tượ ầ ạ 250.000 chi cế Trong khi đó, trên th gi i:ế ớ 500% Tìm kiếm trên các thiết bị di động tăng 500% so với 2 năm trước 2013 Smartphone và tablet đã nhiều hơn PC khoảng 200 triệu chiếc 2013 Dùng Smartphone để: -Mua sắm: 29% - Truy cập web TMĐT: 50% 2016 Truy cập web trên DĐ tại Châu Á-TBD và Tây Âu sẽ chiếm ½ thế giới 1,3K tỷ $ Thanh toán di động trong 5 năm tới (tăng gấp 4 lần) Ngu n: T ng h p t Mobithingking, cisco, idc…ồ ổ ợ ừ
 4. 4. ? ? 47% 36%47% dùng smartphone đ tìmể ki m thông tin s n ph mế ả ẩ 30% dùng smartphone đ xemể review v s n ph m trên websiteề ả ẩ 80% ng i dùng smartphone mu nườ ố nhi u thông tin đ c hi n th h nề ượ ể ị ơ trên ĐT 64% th ng xuyên s d ngườ ử ụ ng d ng đ xem thông tinứ ụ ể v th ng hi uề ươ ệ 48% s d ng smartphone đ tra c uử ụ ể ứ khi mua hàng 73% gi i thi u các th ng hi uớ ệ ươ ệ n i b t trên di đ ng cho b n bèổ ậ ộ ạ Và 99% S d ng ít nh t 1 ng d ng m i ngày!ử ụ ấ ứ ụ ỗ Ngu n: T ng h p t Mobithingking, cisco, idc…ồ ổ ợ ừ Why Mobile?
 5. 5. ? ? Search queries trên laptop/PC và trên Mobile Vietnam 2011 2012 2011 2012 2011 2012 58M/day 12% 60M/day 20% 70M/day 21% 70M/day 25% 85M/day 27% 75M/day 25% Indonesia Thailand …..M/day: Search queries nói chung …%: Tỷ lệ số lượng search queries trên di động So v i các n c trong khu v c, t ng l ng search queries t i Vi t Nam th p h n, nh ng t c đớ ướ ự ổ ượ ạ ệ ấ ơ ư ố ộ tăng tr ng search queries cho riêng mobile cao h n.ưở ơ Ngu n: Googleồ Why Mobile?
 6. 6. ? ? Ngu n: Googleồ 9/10 ng i dùng Internet t i Vi t Nam truy c p thông qua di đ ngườ ạ ệ ậ ộ C 2 ng i dùng internet thì có 1 ng i online b ng di đ ng ít nh tứ ườ ườ ằ ộ ấ 1 l n m i ngàyầ ỗ 76% Chi phí trung bình m i năm cho vi c mua s m onlineỗ ệ ắ 4,223,608 VND Mua s mắ online ít nh tấ 1 l n/thángầ49% Chi phí trung bình m i năm cho vi c mua s m onlineỗ ệ ắ 5,148,016 VND Đã t ng muaừ s m onlineắ Why Mobile?
 7. 7. ? ? Ngu n: Googleồ 4% 10% 27% Truy c pậ web 60% 5% 15% 20% G i emailử 60% 3% 11% 9% 11% 22% 17% 28% 29% 24% Tìm ki mế 58% Video 39% Truy c pậ MXH 51%Hàng ngày Hàng tu nầ Đôi khi Không bao giờ % các ho t đ ng đ c th c hi n trên smartphoneạ ộ ượ ự ệ Why Mobile? %
 8. 8. ? ? Ngu n: Googleồ Industry Vertical Query Growth (Q4 2012, YoY) % Clicks from Mobile Devices Mobile Query Growth (Q4 2012, YoY) Mobile Click Growth (Q4 2012, YoY) Arts & Entertainment 9,7% 14,0% 75,3% 721,1% Autos & Vehicles 10,6% 14,0% 74,2% 524,7% Beauty & Fitness 25,9% 15,0% 126,5% 493,0% Business & Industrial 17,7% 10,0% 97,6% 553,2% Computers & Electronics 17,9% 7,0% 102,7% 517,2% Finance 21,3% 17,0% 115,4% 818,0% Food & Drink 18,9% 17,0% 97,1% 748,5% Games 3,9% 9,0% 62,2% 438,8% Health 16,7% 14,0% 108,0% 759,7% Hobbies & Leisure -1,3% 13,0% 50,2% 903,5% Home & Garden 5,4% 10,0% 96,0% 662,1% Internet & Telecom 18,4% 19,0% 68,8% 461,3% Jobs & Education 13,2% 11,0% 79,9% 566,2% Law & Government 5,4% 14,0% 55,5% 650,7% News, Media & Publications 26,6% 29,0% 127,8% 406,3% Real Estate 10,7% 9,0% 102,6% 253,1% Shopping 13,4% 14,0% 97,7% 553,0% Sports 21,5% 23,0% 96,2% 400,9% Travel 18,3% 18,0% 83,0% 559,5% Why Mobile?
 9. 9. ? ? L ng quan tâm t di đ ng v i 1 s ngành hàng tiêu bi uượ ừ ộ ớ ố ể - Game Online - L ng tìm ki m v Game Online trên di đ ng tăng g p đôi trong vòng 2 năm tr l i đâyượ ế ề ộ ấ ở ạ Ngu n: Googleồ Why Mobile?
 10. 10. ? ? L ng quan tâm t di đ ng v i 1 s ngành hàng tiêu bi uượ ừ ộ ớ ố ể - Mua s m tr c tuy n -ắ ự ế L ng tìm ki m liên quan t i mua s m tr c tuy n trên di đ ng tăng g p 8 l nượ ế ớ ắ ự ế ộ ấ ầ ( t 2% - 16%) trong vòng 2 năm tr l i đâyừ ở ạ Ngu n: Googleồ Why Mobile?
 11. 11. ? ? L ng quan tâm t di đ ng v i 1 s ngành hàng tiêu bi uượ ừ ộ ớ ố ể - Giáo d c đào t o -ụ ạ Ngành giáo d c cũng ch ng ki n m c tăng khá cao, t 6% lên đ n 12% sau 2 nămụ ứ ế ứ ừ ế Ngu n: Googleồ Why Mobile?
 12. 12. ? ? L ng quan tâm t di đ ng v i 1 s ngành hàng tiêu bi uượ ừ ộ ớ ố ể - Du l ch -ị Trung bình, 18% l ng search queries trên Google trong quý 4/2012 đ n t di đ ng.ượ ế ừ ộ L ng search trên di đ ng đã tăng t 7% lên t i 20% sau 2 nămượ ộ ừ ớ Ngu n: Googleồ Why Mobile?
 13. 13. ? ? L ng quan tâm t di đ ng v i 1 s ngành hàng tiêu bi uượ ừ ộ ớ ố ể - Đ gia d ng -ồ ụ Trung bình, 7% l ng search queries trên Google trong quý 4/2012 đ n t di đ ng.ượ ế ừ ộ L ng search trên di đ ng đã tăng t 2% lên t i 9% (g p h n 4 l n) sau 2 nămượ ộ ừ ớ ấ ơ ầ Ngu n: Googleồ Why Mobile?
 14. 14. ? ? 20 tri uệ 150.000 250.000 240.000 51 tri uệ 40 tri uệ Theo dõi và t i u trên h th ng CleverNET, các thôngố ư ệ ố s cho th y ng i dùng ngày càng quan tâm & b thuố ấ ườ ị hút h n b i các qu ng cáo trên các ng d ng h đangơ ở ả ứ ụ ọ s d ng.ử ụ S click h th ng CleverNET thu đ c đã tăng g n 70%ố ệ ố ượ ầ ch sau 2 tháng.ỉ Ngu n: CleverNETồ Why Mobile?
 15. 15. ? ? Khi ng i dùng di đ ng hóa, doanh nghi p cũng c n chuy n đ ng theo,ườ ộ ệ ầ ể ộ th m chíậ đi nhanh h nơ đ đón đ uể ầ Th i l ng s d ng di đ ng đã tăngờ ượ ử ụ ộ 83% sau 2 năm, v t g nượ ầ g pấ đôi so v i th i l ng truy c p web và s pớ ờ ượ ậ ắ v t quaượ th i l ng xemờ ượ TV m i ngày.ỗ Chuy n gì s x y ra trong 2 năm t i?ệ ẽ ả ớ Đã đ n lúc đ doanh nghi p di đ ng hóa & đón đ u xu h ng!ế ể ệ ộ ầ ướ V y… c n di đ ng hóa nh th nào?ậ ầ ộ ư ế Why Mobile? Ngu n: Flurryồ
 16. 16. ? ? How Mobile?
 17. 17. ? ? Phát tri n ng d ngể ứ ụ chuyên nghi pệ Phát tri n mobile webể t ng thíchươ Tri n khai chi n d ch qu ng cáo thu hút khách hàng t iể ế ị ả ớ nh ng n n t ng m i c a b nữ ề ả ớ ủ ạ Đ ng quên các chi n d ch QCừ ế ị tr c tuy n truy n th ngự ế ề ố Nói 1 cách đ n gi n: Hãyơ ả m thêm nh ng “showroom”ở ữ t i các khu v c dân c đang phát tri n m nhạ ự ư ể ạ How Mobile?
 18. 18. ? ? Tr c đây, ng iướ ườ dùng ph i t ghiả ự nh đ a chớ ị ỉ webiste Gi đây, smartphone đãờ thay h làm đi u đó,ọ ề ng i dùng d dàng tìmườ ễ th y b n ngay khi c n.ấ ạ ầ M c đ t ng tác t tứ ộ ươ ố h n so v i trên webisteơ ớ 1. Phát tri n ng d ng chuyên nghi pể ứ ụ ệ How Mobile?
 19. 19. ? ? Khi b n có 1 ng d ng, đi u đó đ ng nghĩa v i vi c:ạ ứ ụ ề ồ ớ ệ - Tên c a b n luôn có m t “trong túi c a khách hàng”,ủ ạ ặ ủ h có th l y ra xem b t kì khi nào c nọ ể ấ ấ ầ - Ng i dùng có th k t n i v i b n đ xem l i thôngườ ể ế ố ớ ạ ể ạ tin k c khi đang offlineể ả - B n có th cho phép đ t qu ng cáo trên ng d ngạ ể ặ ả ứ ụ c a mình đ tăng doanh thu 1 cách d dàngủ ể ễ - Ng i dùng có th quy t đ nh mua hàng c a b n dùườ ể ế ị ủ ạ h b t kỳ đâuọ ở ấ - Ng i dùng d dàng g i cho b n, tìm đ ng t i đ aườ ễ ọ ạ ườ ớ ị ch c a b n, g i email/tin nh n cho b n… ngay trênỉ ủ ạ ử ắ ạ thi t b di đ ngế ị ộ 1. Phát tri n ng d ng chuyên nghi pể ứ ụ ệ How Mobile?
 20. 20. ? ? N u nh ng d ng yêu c u ng i dùng s c n 1 chút th iế ư ứ ụ ầ ườ ẽ ầ ờ gian đ quen v i cách s d ng nó, thi:ể ớ ử ụ - Mobile Web v i giao di n t ng t website s thân thi n &ớ ệ ươ ự ẽ ệ d s d ng h nễ ử ụ ơ - Truy n t i đ c nhi u thông tin h nề ả ượ ề ơ - T l quy t đ nh mua hàng c a ng i dùng t mobile webỷ ệ ế ị ủ ườ ừ cao h n so v i trên PC thông th ng.ơ ớ ườ - Ng i dùng có th quy t đ nh mua hàng c a b n dù hườ ể ế ị ủ ạ ọ ở b t kỳ đâuấ - Ng i dùng d dàng g i cho b n, tìm đ ng t i đ a ch c aườ ễ ọ ạ ườ ớ ị ỉ ủ b n, g i email/tin nh n cho b n… ngay trên thi t b di đ ngạ ử ắ ạ ế ị ộ - D dàng đ c ng i dùng chia sễ ượ ườ ẻ 2. Phát tri n mobile web t ng thíchể ươ How Mobile?
 21. 21. ? ? 3. L i ích t vi c di đ ng hóaợ ừ ệ ộ K t n i & thu hút thêm nhi uế ố ề khách hàng Tăng doanh thu t vi c choừ ệ đ t QC trên chính ng d ng /ặ ứ ụ mobile web c a b nủ ạ Kh ng đ nh th ng hi u c aẳ ị ươ ệ ủ b n trên th tr ng. T i uạ ị ườ ố ư l i th c nh tranhợ ế ạ Nâng cao hi u su t c aệ ấ ủ website trên Search & SEO How Mobile?
 22. 22. ? ? Running Mobile Ads?
 23. 23. ? ? Running Mobile Ads? 1. B n c n có m t n n t ng mobile web thích h pạ ầ ộ ề ả ợ - T ng thích v i nhi u lo i máy, kích th c mànươ ớ ề ạ ướ hình khác nhau. - Không b v hình, b c c khi ng i dùng phóng toị ỡ ố ụ ườ – thu nh giao di nỏ ệ - B c c giao di n h p lý, d tìm th y các thông tinố ụ ệ ợ ễ ấ quan tr ngọ - C p nh t liên t c – vì ng i dùng mobile cũngậ ậ ụ ườ không ng ng chuy n đ ngừ ể ộ
 24. 24. ? ? 2. B n c n có m t ng d ng chuyên nghi pạ ầ ộ ứ ụ ệ - ng d ng thi t k theo phong cách c a doanhỨ ụ ế ế ủ nghi p đ nâng cao nh n di n th ng hi uệ ể ậ ệ ươ ệ - ng d ng đ c phát tri n trên t t c các h đi uỨ ụ ượ ể ấ ả ệ ề hành ph bi n cho smartphoneổ ế - B c c h p lý, d theo dõi, d tìm ki m thông tinố ụ ợ ễ ễ ế - T c đ ho t đ ng nhanh, ko gây khó khăn choố ộ ạ ộ máy - Ho t đ ng đ c ngay c khi không onlineạ ộ ượ ả Running Mobile Ads?
 25. 25. ? ? 3. Xác đ nh rõ s n ph m, m c tiêu marketing c aị ả ẩ ụ ủ b nạ 4. L a ch n kênh qu ng cáoự ọ ả Target đúng t p khách hàng d a vào category, n iậ ự ộ dung apps và interest c a ng i dùng s d ngủ ườ ử ụ apps. 5. Theo dõi qu ng cáo liên t cả ụ Report, refine, optimize chi n d ch đ k p th i đi uế ị ể ị ờ ề ch nh, mang l i hi u qu cao nh t.ỉ ạ ệ ả ấ 6. Liên h v i CleverAdsệ ớ Running Mobile Ads?
 26. 26. GO MO NOW! Nguy n Khánh Trìnhễ - CEO - CleverAds

×