Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xu th trongế
Mobile Learning, 2014
Nguy n Thành Trung,ễ
T h p công ngh đào t o Topicaổ ợ ệ ạ
V2.0
2
3
Đào t o; Năm 2014 có gì m i?ạ ớ
4
UNESCO: m-learning và các
rào c n ch y uả ủ ế
UNESCO: National Mobile Learning Report 2013
5
N i dung mobile learningộ
ASTD: Mobile Learning whitepaper 2013
6
1) Toàn khóa (full course)
• Ch y u: b i c s đào t o đ i h củ ế ở ơ ở ạ ạ ọ
(high-ed)
• Đ i di n tiêu bi u:ạ ệ ể
– Đ i h...
7
Topica đã chuy n đ i khóa h c nh th nàoể ổ ọ ư ế
E-learning Course Elements Mobile Learning Interface
Lecture Introducto...
8
N i dung chuy n đ iộ ể ổ
Chuy n đ iể ổ ?= C t nh ra/ Đ i kích c / Thay đ nh d ngắ ỏ ổ ỡ ị ạ
9
2) H tr (performance support)ỗ ợ
10
3) Video: Đ n v ki n th c tinh g nơ ị ế ứ ọ
(“Snack Learning”)
Có th t o ra s thay đ i trong nh n th c c a ng i h cể ạ ...
11
3) Video => Đ n v ki n th c tinh g n (2)ơ ị ế ứ ọ
T o ra s thay đ i trong nh n th c c a ng i h c ?ạ ự ổ ậ ứ ủ ườ ọ
12
4) Phát tri n k năngể ỹ
13
5) Giao di nTIN CAN APIệ
L u và truy v t thông tin h c t p online/offline theoư ế ọ ậ
t ng cá nhân d ng query :ừ ở ạ
“N...
14
6) Mobile Social Learning
C m n s chú ý c a các B n.ả ơ ự ủ ạ
Q & A
trungnt@topica.edu.vn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Vietnam Mobile Day 2014] Xu hướng trong Mobile Learning, 2014 - Nguyễn Thành Trung - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA

1,019 views

Published on

 • Be the first to comment

[Vietnam Mobile Day 2014] Xu hướng trong Mobile Learning, 2014 - Nguyễn Thành Trung - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA

 1. 1. Xu th trongế Mobile Learning, 2014 Nguy n Thành Trung,ễ T h p công ngh đào t o Topicaổ ợ ệ ạ V2.0
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Đào t o; Năm 2014 có gì m i?ạ ớ
 4. 4. 4 UNESCO: m-learning và các rào c n ch y uả ủ ế UNESCO: National Mobile Learning Report 2013
 5. 5. 5 N i dung mobile learningộ ASTD: Mobile Learning whitepaper 2013
 6. 6. 6 1) Toàn khóa (full course) • Ch y u: b i c s đào t o đ i h củ ế ở ơ ở ạ ạ ọ (high-ed) • Đ i di n tiêu bi u:ạ ệ ể – Đ i h c M Anh Qu c (UKOU,ạ ọ ở ố OUAnywhere) – Đ i h c Phoenix Hoa Kỳạ ọ – Đ i h c Kaplan Hoa Kỳạ ọ – Coursera (new app), Edmodo • Hi n tr ng:ệ ạ Chuy n đ i t h cể ổ ừ ọ li u E-Learning ho c h c li uệ ặ ọ ệ truy n th ngề ố • Đ nh h ngị ướ : Đây là t m th iạ ờ , sẽ xây d ng n i dung chuyên bi t choự ộ ệ M-Learning
 7. 7. 7 Topica đã chuy n đ i khóa h c nh th nàoể ổ ọ ư ế E-learning Course Elements Mobile Learning Interface Lecture Introductory Lecture PDF PDF Glossary Glossary flash card FAQ FAQ Video Lecture Video Lecture Case study Short Video cases Interaction Interaction Forum Forum (mini) Helpdesk Helpdesk Online Virtual Classroom N/A Practice Practice Online Quiz Online short Quiz 3D Simulation N/A Evaluation Mobile Evaluation Online Quiz Short Mobile Quiz Teacher Marked Assignment N/A
 8. 8. 8 N i dung chuy n đ iộ ể ổ Chuy n đ iể ổ ?= C t nh ra/ Đ i kích c / Thay đ nh d ngắ ỏ ổ ỡ ị ạ
 9. 9. 9 2) H tr (performance support)ỗ ợ
 10. 10. 10 3) Video: Đ n v ki n th c tinh g nơ ị ế ứ ọ (“Snack Learning”) Có th t o ra s thay đ i trong nh n th c c a ng i h cể ạ ự ổ ậ ứ ủ ườ ọ ?
 11. 11. 11 3) Video => Đ n v ki n th c tinh g n (2)ơ ị ế ứ ọ T o ra s thay đ i trong nh n th c c a ng i h c ?ạ ự ổ ậ ứ ủ ườ ọ
 12. 12. 12 4) Phát tri n k năngể ỹ
 13. 13. 13 5) Giao di nTIN CAN APIệ L u và truy v t thông tin h c t p online/offline theoư ế ọ ậ t ng cá nhân d ng query :ừ ở ạ “Noun, verb, object” or “I did this”
 14. 14. 14 6) Mobile Social Learning
 15. 15. C m n s chú ý c a các B n.ả ơ ự ủ ạ Q & A trungnt@topica.edu.vn

×