Successfully reported this slideshow.

Een pedagogische blik op kwaliteit in het onderwijs

3

Share

Hallo,
Ik 
ben 
Pedro 
De 
Bruyckere!
Follow 
me 
on 
Twi:er: 
@thebandb

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Loading in …3
×
1 of 90
1 of 90

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Een pedagogische blik op kwaliteit in het onderwijs

 1. 1. Hallo,
 2. 2. Ik ben Pedro De Bruyckere!
 3. 3. Follow me on Twi:er: @thebandb
 4. 4. www.xyofeinstein.be Boek Blog www.theeconomyofmeaning.com
 5. 5. En:
 6. 6. En:
 7. 7. Stand van zaken?
 8. 8. PISA?
 9. 9. Damn you, Liechtenstein! (36295 inwoners)
 10. 10. Door de band zijn onze jongeren gelukkig…
 11. 11. …en gaan ze graag naar school!
 12. 12. Maar…
 13. 13. …niet allemaal!
 14. 14. PIAAC?
 15. 15. PIAAC over leerkrachten?
 16. 16. Top 3
 17. 17. Veel leerkrachten doen goed werk,
 18. 18. Maar…
 19. 19. Vaak op basis van foute theorieën!
 20. 20. Niet leersZjlen.
 21. 21. Zeer populair, zelden bewezen! (Coffield, Moseley, Hall, & Ecclestone, 2004) Leercyclus van Kolb
 22. 22. Niet NLP.
 23. 23. Niet Braingym.
 24. 24. Liever?
 25. 25. Evidence-­‐based?
 26. 26. De kracht van leren.
 27. 27. De kracht van feedback.
 28. 28. De kracht van relaZe.
 29. 29. Of liever “evidence-­‐informed”?
 30. 30. Onderwijs is geen geneeskunde, maar toch…
 31. 31. Toch niet: informed = vrijblijvend.
 32. 32. En: based ≠ recept.
 33. 33. Een voorbeeld:
 34. 34. Link tussen instrucZe en prestaZekloof (Hage & Yates, 2013)
 35. 35. “For instance, several studies have found that low ability students will prefer discovery learning lessons to direct-­‐instrucZon-­‐based lessons, but learn less from them. Under condiZons of low guidance, the knowledge gap between low and high ability students tend to increase. The lack of direct guidance has greater damaging effects on learning in low ability students especially when procedures are unclear, feedback is reduced, and misconcepZons remain as problems to be resolved rather than errors to be corrected.” (Hage & Yates, 2013)
 36. 36. Evidence based = opbouwen van ‘repertoire’
 37. 37. Evidence based = basis voor professionalisme
 38. 38. Evidence based = basis voor “amateurs-­‐lienebbers” (zie Masschelein en Simons)
 39. 39. Maar:
 40. 40. Basis voor goed onderwijs, maar zegt niet wat is goed onderwijs.
 41. 41. Evidence-­‐based ≠ wat leer je.
 42. 42. Evidence-­‐based ≠ waarom leer je.
 43. 43. Wat is kwalitaZef onderwijs?
 44. 44. Wat is kwalitaZef onderwijs?
 45. 45. 3 taken volgens Biesta:
 46. 46. SubjecZficaZe KwalificaZe SocialisaZe
 47. 47. Volgens mij: evenwicht belangrijk
 48. 48. Voorbeelden van onevenwicht:
 49. 49. Nadruk op subject-­‐wording:
 50. 50. Een (té?) persoonlijk pamflet, maar met een punt.
 51. 51. Does school kill creaZvity? é Sir Ken Robinson
 52. 52. Zie het paperclip-­‐voorbeeld:
 53. 53. Regels zijn trouwens soms handig…
 54. 54. Taak onderwijs = ook socialisa1e
 55. 55. Voorbeelden van onevenwicht:
 56. 56. Te sterke nadruk op kwalificaZe?
 57. 57. En dan krijg je dit:
 58. 58. Of:
 59. 59. Vaardigheden: ook thuis leren?
 60. 60. Stanford, Harvard of Tilburg?
 61. 61. Ironie is, voor de arbeidsmarkt?
 62. 62. Breed versus beroepsgericht?
 63. 63. Breed versus beroepsgericht?
 64. 64. “skholḗ” Masschelein & Simons, 2012
 65. 65. School als vrije Zjd & vrije ruimte
 66. 66. Maar school moet meer zijn:
 67. 67. School = Ontmoetingsplaats
 68. 68. Te sterke nadruk op socialisaZe? School = conservaZef?
 69. 69. ConservaZef is nodig voor progressie. (zie H. Arendt)
 70. 70. Er is dringend werk, want:
 71. 71. Vertrouwen in onderwijs? Dubbel, of zelfs trippel!
 72. 72. (Publiek) onderwijs zelf? Vertrouwen daalt. O.a. In VS en NL, nog minder het geval in VL.
 73. 73. School van mijn kinderen? Vertrouwen ok!
 74. 74. Behalve als mij iets niet aanstaat…
 75. 75. Hoe vertrouwen opbouwen?
 76. 76. Opvallend: niet per se door vergelijken (kan vertrouwen net doen dalen)
 77. 77. Wel door:
 78. 78. TransparanZe
 79. 79. Noodzaak aan transparanZe én vrijheid
 80. 80. Wel door: professionalisering
 81. 81. Wel door: focus op eigenheid
 82. 82. En zo kwalitaZef onderwijs maken.
 83. 83. Dank!

×