Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
metraamsterdam    Theater in de    Bijlmer bUjkt    groot succes    Met een breed p r o g r a m m a v a n ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Theater in de Bijlmer blijkt groot succes

575 views

Published on

Metro 21-12-2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Theater in de Bijlmer blijkt groot succes

 1. 1. metraamsterdam Theater in de Bijlmer bUjkt groot succes Met een breed p r o g r a m m a v a n avonden hier is bijvoorbeeld Fatu, stand-upcomedy, theater e n klas- Subsidiekraan stand-upcomedy. Die w e r d eerst sieke m u z i e k op zondagmorgen, a l t i j d i n b u u r t c e n t r u m Hofgeest v/ist het B i j l m e r Parktheater i n Ook het Bijlmer Parktheater merkt georganiseerd", zegt Comvahus. het afgelopen jaar twee keer dat de subsidiekraan wordt dicht- "Fatu is h i e r n u ook iedere m a a n d zoveel bezoekers te t r e k k e n als gedraaid. Een gratis zomerfestival u i t v e r k o c h t e n dat t e n v i j l h i e r gehoopt. E e n jaar na de feestelij- voor kinderen is geschrapt we- v i e r keer zoveel plaats is als i n ke o p e n i n g vwsten 96.000 bezoe- gens geldgebrek. "Ik maak me Hofgeest." kers het theater i n Zuidoost te vooralsnog geen zorgen, maar ik O p de zondagochtend trekt vinden. denk niet dat we zonder subsidie B i j l m e r Klassiek een g e m i x t Directeur Ernestine Comvahus zon gevarieerd aanbod zouden p u b l i e k . De sfeer is volgens C o m - is "bhj verrast" met dit resultaat. kunnen brengen", zegt directeur vahus laagdrempehg. "Bezoekers "De bezettingsgraad Ugt dus op Ernestine Comvaliu. "Het stads- k u n n e n vragen stellen aan de 96 procent. G e m i d d e l d hebben deel is blij met het theater. Voor- m u z i k a n t e n v a n het Concertge- we 181 mensen per dag binnen." zieningen als deze vergroten het bouworkest, bijvoorbeeld over de D i t z i j n v o o r a l buurtbewoners, aanzien van een buurt." i n s t r u m e n t e n . De sfeer is infor- a maar b i j grote festivals weten ook m e e l . Klassieke m u z i e k met een le andere A m s t e r d a m m e r s het mar- M a a r de loop is er steeds meer i n eigen Bijlmervariant. Het p u b l i e k -el kante gebouw aan het A n t o n de gekomen." In de zaal z i j n 162 zit- is gemeleerd. Ook veel Surina- K o m p l e i n te v i n d e n . "De vrees plaatsen e n met een v e r r u i m d e mers h o u d e n van klassiek. Ze z i j n in bestond dat bewoners v a n Zuid- c i r c u s o p s t e l l i n g 270. V o o r h e e n ermee opgegroeid." jtie oost het theater, net als de thea- moesten theatergroepen u i t w i j - MARLIES mj-lera-.ene ters i n de stad, z o u d e n beschou- w e n als iets dat niet van h e n was. k e n naar de buurcentra van Zuid- oost. " E e n v a n de populairste 0 DINJENS MAM.IES.DINJENS(aMETRONIEUWS.NL MARLOES VAN DOOR» • Directeur Ernestine Comvalius van het Bijlmer Parktheater.

×