Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
08 februari 2007 , pag. 19Schouwburg maakt stad tot decor én toeschouwerArchitectuurSchouwburg Almere◗ Japans bureau bouwt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schouwburg maakt stad tot decor en toeschouwer

434 views

Published on

Wat geluid betreft wordt in Almere een statement gemaakt. De luidsprekers hangen in de portaalbrug, een unicum in Nederland. Ze zijn onzichtbaar vanuit de zaal, even onzichtbaar als de honderd luidsprekertjes die zijn ingebouwd om de akoestiek variabel te maken, dit in combinatie met het flexibele plafond.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Schouwburg maakt stad tot decor en toeschouwer

  1. 1. 08 februari 2007 , pag. 19Schouwburg maakt stad tot decor én toeschouwerArchitectuurSchouwburg Almere◗ Japans bureau bouwt theaterals ruimtelijke voorstelling.◗ Clichés als rood pluche ont-breken in ontwerp SANAA.ALMERE Theatraal is het nieuwetheater van Almere zeker niet tenoemen. Er zijn van buiten nauwe-lijks aanwijzingen dat het hier eenschouwburg betreft; beletteringen affiches ontbreken, evenals hettraditionele beeld van een toneel-toren die boven de bouwmassauittorent. Met de bescheiden, nietgedramatiseerde hoogte, de rech-te en hoekige vormen en de gevelsvan glas en beton oogt het gebouwneutraal, sober zelfs. De schouwburg is het eerste inNederland van het Japanse bureauSANAA, dat in 1995 is opgerichtdoor het architectenduo KazuyoSejima en Ryue Nishizawa. Hunstijl past in de moderne Japansetraditie van Toyo Ito (met wie Seji-ma voorheen samenwerkte) en Ta-dao Ando; minimalistisch in vormen materiaalkeuze, met een poëti-sche ondertoon. De Schouwburg Almere is nietalleen een theater, maar biedt ookonderdak aan het kunstencen-trum De Kunstlinie (het voormali-ge Centrum Voor KunstzinnigeVorming) en café-restaurant Weer-water. Als een vijfsprong biedt decentrale hal toegang tot dezeruimten én de drie theaterzalendie elk beschikken over een eigenfoyer, garderobe en toiletten, enzodoende los van elkaar kunnenfunctioneren. Zoals het een goed modern thea- De nieuwe Schouwburg in Almere (rechts).Foto Wim Ruigrokter betaamt, zijn de zalen flexibelvan opzet. De middelgrote zaal, Met de oplevering van het thea- nex gokpaleis Doo World en een van daglicht voorzien. Erbovenop De grote zaal is de enige ruimte schijnbare afwezigheid van eeneen vlakkevloertheater, is ook ge- ter nadert het nieuwe stadscen- hotel (alle drie door de Britse ar- liggen de drie zalen, die met elkaar die volledig van de buitenwereld is draagconstructie is er een maxi-schikt voor popconcerten vanwe- trum van Almere zijn voltooiing. chitect William Alsop). verbonden worden door de door- afgesloten. Het interieur beant- male interactie tussen de ruimtenge een inschuifbare tribune van In 1994 werd door het Office for Tussen al deze opvallende, veelal lopende glazen buitengevel. woordt ook hier niet aan de ver- mogelijk.maximaal 350 stoelen. En de carré- Metropolitan Architecture (OMA) amorfe verschijningen is het thea- Overdag weerspiegelt hierin de wachtingen – of clichés – van een In de centrale hal is dat spel hetvormige grote zaal – 1.050 zitplaat- van Rem Koolhaas een masterplan ter een visueel baken van rust. Het omgeving, waardoor het gebouw theater. De stoelen zijn niet be- meest voelbaar. De gevel lijkt vanafsen – kan aan verschillende akoes- gemaakt, dat voorziet in een gebouw lijkt in het Weerwater te erin lijkt op te lossen. Tegelijker- kleed met rood pluche, maar met hier als een decorstuk weg te zak-tische eisen worden aangepast nieuw centrum met een mix van drijven, doordat het grotendeels is tijd vormt de buitenwereld het de- grijs, glanzend velours, dat ook is ken in het plein; de onwaarschijn-door een deels beweegbaar pla- wonen, winkelen en een uitgaans- gebouwd op palen die iets boven cor van de activiteiten in het kun- gebruikt om delen van de plafonds lijk ranke kolommen staan er alsfond. Het stelt de schouwburg in centrum met culturele voorzie- het water uitsteken. De basis van stencentrum, het café, en van de akoestisch af te werken. De balus- onopvallende figuranten bij; enstaat breed te programmeren: van ningen aan een boulevard langs het gebouw is een vierkant blok voorstellingen in de kleine en de trades van de balkons zijn van be- via de lange gangen en patio’s kijktoneel, dans en muziekvoorstellin- het Weerwater. In 2004 werd van van één laag hoog met een opper- middenzaal. Andersom licht werkte metalen platen. je, dwars door de coulissen van hetgen in allerlei genres, tot grote zijn hand al de megabioscoop Uto- vlakte van 100 bij 100 meter. In dit ’s avonds het interieur op en is van- De theatraliteit van Almeres gebouw heen, tot aan het ‘doek’musicalproducties. Almeerders polis opgeleverd, gevolgd door de platte volume zijn gaten gemaakt af de boulevard zichtbaar hoe het schouwburg schuilt vooral in het van klotsend Weerwater. De voor-hoeven dus niet meer naar Am- blobvormige popzaal Muzinq, het waardoor patio’s ontstaan die het publiek via de hoge foyerruimten spel dat de ruimten met elkaar en stelling begint hier.sterdam. veelkleurige bowlingcentrum an- kunstencentrum van binnenuit de zaal betreedt. met de omgeving spelen. Door de Kirsten Hannema

×