Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Luyenthihanoi.com.vn
PHƯƠNG PHÁP GI
CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP DO HAI DÒNG
A – Phương pháp:
Bài toán 1: Xác định cảm ứng từ
Bước ...
Luyenthihanoi.com.vn
Kết với 1 phương trình liên hệ giữa r1, r2 với khoảng cách hai dòng điện  r1, r2
Kết luận: Quỹ tích ...
Luyenthihanoi.com.vn
a) Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai
dây dẫn một đoạn ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện thẳng gây ra

52,853 views

Published on

Phương pháp giải và bài tập vận dụng

Published in: Education
  • Be the first to comment

xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện thẳng gây ra

  1. 1. Luyenthihanoi.com.vn PHƯƠNG PHÁP GI CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP DO HAI DÒNG A – Phương pháp: Bài toán 1: Xác định cảm ứng từ Bước 1: Vẽ hình *Xác định vị trí tương đối củ *Dùng quy tắc nắm bàn tay ph 2 B  do hai dòng điện gây ra Chú ý: Khi vẽ hình nên để I vuông góc v M B   mp(M, I) Bước 2: Áp dụng công thức B = 2.10 Bước 3: Sử dụng nguyên lý chồ Suy ra: B = 2 2 1 2 1 2 B + B + 2B B cos Thay B1, B2 đã tính được ở bư Bài toán 2: Tìm quỹ tích các điể N 1 2B = B + B    (1)  N phải thuộc mặt phẳng ch *Nếu I1, I2 cùng chiều thì N n *Nếu I1, I2 ngược chiều thì N n (2)  1 2 1 2 I I = r r  D  Luy  Gia sư t Đ/c: S luyenthihanoi.com.vn PHÁP GIẢI DẠNG BÀI TẬP XÁC ĐỊ P DO HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG GÂY RA ng từ tổng hợp do hai dòng điện thẳng, song song gây ra ủa điểm M với hai dòng điện. m bàn tay phải để xác định phương chiều của các véc tơ c I vuông góc với mặt phẳng hình vẽ bằng cách dùng kí hi c B = 2.10-7 I r để tính B1, B2. ồng chất từ trường 1 2 B = B + B    1 2 1 2 B + B + 2B B cosα với  =  1 2 (B , B )   (*) bước 2, xác định  từ hình vẽ và giả thi ểm có cảm ứng từ bằng không 1 2 N 1 2 1 2 B B (1) B = B + B B = B (2)           ng chứa I1, I2 u thì N nằm giữa I1 và I2 u thì N nằm ngoài I1, I2 (gần dòng điện có cư Trung tâm Thầy Hoàng – Dạy nhóm chất lượng cao toán – lý – hóa – tiếng anh l Luyện thi vào lớp 10, luyện thi quốc gia THPT Gia sư tại nhà các môn văn hóa cho học sinh cấ Đ/c: Số 8A ngách 69B ngõ 121 Kim Ngưu – HBT 0974 222 456 ỊNH NG SONG SONG GÂY RA ng, song song gây ra a các véc tơ cảm ứng từ 1 B  , ng cách dùng kí hiệu  hoặc  thiết vào (*)  B = ? n có cường độ lớn hơn) – Cô Như ng anh lớp 10, 11, 12 c gia THPT ấp 2, cấp 3 HBT – HN
  2. 2. Luyenthihanoi.com.vn Kết với 1 phương trình liên hệ giữa r1, r2 với khoảng cách hai dòng điện  r1, r2 Kết luận: Quỹ tích các điểm có B = 0 là đường thẳng song song với 2 dòng điện, cách I1 khoảng r1 và cách I2 khoảng r2. B – Bài tập vận dụng Bài 1. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A; I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 15 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 5 cm. Bài 2. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 6 A; I2 = 12 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 15 cm. Bài 3. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 9 A; I2 = 16 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 6 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 8 cm. Bài 4. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2 = 12 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 16 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm. Bài 5. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 9 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai dây dẫn một khoảng 30 cm. Bài 6. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 6 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai dây dẫn một khoảng 20 cm. Bài 7. Hai dây dẫn thẳng rất dài, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn d = 12 cm có các dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I = 10 A chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x. a) Biết x = 10 cm. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn gây ra tại điểm M. b) Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó. Bài 8. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn d = 2a có các dòng điện ngược chiều cùng cường độ I1 = I2 = I chạy qua.
  3. 3. Luyenthihanoi.com.vn a) Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x. b) Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó. Bài 9. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 15 cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 10 A, I2 = 5 A chạy qua. Tìm quỹ tích điểm M mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra bằng 0. Bài 10. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 20A, I2 = 10A chạy qua. Tìm quỹ tích điểm N mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra bằng 0.

×