Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bản vẽ thiết kế Nhà heo đực9 - Dự án Trại chăn nuôi heo Công nghệ cao (Đồng Nai) 0918755356

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

Bản vẽ thiết kế Nhà heo đực9 - Dự án Trại chăn nuôi heo Công nghệ cao (Đồng Nai) 0918755356

Download to read offline

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0918755356
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0918755356
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Bản vẽ thiết kế Nhà heo đực9 - Dự án Trại chăn nuôi heo Công nghệ cao (Đồng Nai) 0918755356

  1. 1. 50 450 50 5050 100 50 60050 TL:1/20 650 650 800 +0.800 +0.000 A 100 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 4200 12600 42004200 TL:1/100 15001500 15003000 103910391039103910391039440103910391039103910391039 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 4200 12600 42004200 1 9 1 9 1 11 1 11 TL:1/100 1500 15003000 1 TL:1/25 650 1000 2 60 2 1 TL:1/25 650 500 2 60 2 D2 D2 D2 +0.800 +0.800 +0.800 S1 S2 200 800 4000 3000 3000 S2 S3 S3 1200 4000 3000 30001200 1100 FILE ***** TNX www.lapduan.com.vn 03KC 04

×