Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Huong dan su dung slide master

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Huong dan su dung slide master

 1. 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SLIDE MASTER
 2. 2. Ý nghĩa  Địnhdạng cho toàn bộ văn bản: font chữ, màu nền, màu chữ, chèn footer, bullet, khoảng cách giữa các dòng… 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 2
 3. 3. 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 3
 4. 4. 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 4
 5. 5. Thay đổi màu nền Nháy chuột trái vào biểu tượng Design chọn màu nền 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 5
 6. 6. Thay đổi font chữ 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 6
 7. 7. Thay đổi font chữ Cỡ chữ Màu Kiểu chữ chữ Kiểu chữ 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 7
 8. 8. Thay đổi Bullet 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 8
 9. 9. Thay đổi Bullet Cỡ của bullet Màu của bullet 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 9
 10. 10. Chèn Footer 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 10
 11. 11. Chèn Footer 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 11
 12. 12. 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 12
 13. 13. 07/11/12 Hướng dẫn sử dụng Slide master 13

×