Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aothunsn com nguon goc trang phuc kimono

Để làm một bộ kimono chuẩn cần khoảng 4500 lọn tơ và người thợ phải bỏ ra chí ít là 50 ngày miệt mài lao động trên guồng sợi mới tạo ra thứ vải thích hợp “không lập lại được”.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aothunsn com nguon goc trang phuc kimono

  1. 1. Nguồ n gố c trang phục ki-mo-no củ a Nhật Bản. Để là m một bộ kimono chuẩn cầ n khoảng 4500 lọn tơ và ngườ i thợ phải bỏ ra chı́ ı́t là 50 ngà y miệt mà i lao động trên guồng sợi mớ i tạo ra thứ vải thı́ch hợp “không lập lại được”. Trong tiếng Nhật “kimono” đơn giản chi là quầ n á o vớ i ý nghı̃a rộng của từ nà y, hay đúng hơn là “quốc phục” cổ truyền, khi so vớ i thứ trang phục của ngườ i Âu mà ngườ i Nhật gọi là ”tofuku”. Đó là kiểu á o choà ng vớ i ống tay rộng, vắt chéo trướ c ngực từ phải qua trá i ( ngược lại từ trá i qua phải chı̉ là dà nh cho ngườ i vừ a quá cố ) và được thắt buộc bụng lại qua lưng eo. Kimono của nam giớ i thườ ng là m bằng chấ t vải thô mà u tối và ı́t hoa văn, còn kimono phụ nữ thı̀ đa dạng về mà u sắc, chấ t liệu vải cũng như lối trang trı́- tùy theo trạng thá i hay công việc tương ứ ng. Cội nguồn căn bản của thứ trang phục cổ truyền và truyền thống của Nhật Bản nà y thực chấ t là sự pha trộn cá c kiểu ăn mặc của ngườ i Trung Hoa, Triều Tiên và Mông Cổ, được đem á p dụng cho phù hợp vớ i điều kiện khı́ hậu và lối sống trên quầ n đảo mặt trời mọc . Đây cũng là một trong những tı́nh chấ t tiêu biểu của xứ Phù Tang: những ưu điể m vượt trội từ các sáng tạo bên ngoài đều được tu bổ thêm và o nhiều nhân tố mớ i và dầ n trở thà nh một phầ n không thể tá ch rờ i của truyền thống Nhật. Nhiều di chı̉ khảo cổ ở Nhật cho thấ y phục sứ c của họ cũng na ná như ngườ i Triểu Tiên và Trung Hoa Cổ. Home Page | Tin Tức | Nguồn gốc trang phục ki-mo-no của Nhật Bản 0 ITEMS 000VNĐ / CÁI 0 SẢN PHẦM Tìm Sản Phẩm NAVIGATETO... AUG29 2015 0 Nguồn Gốc Trang Phục Ki-Mo-No Của Nhật Bản converted by Web2PDFConvert.com
  2. 2. Vào thế kỷ VII trong xã hội Nhật có sự thay đổi lớ n mang tı́nh bướ c ngoặt: sự thâm nhập của đạo Phật từ Hoa lục, song song là hı̀nh mẫu thể chế của các thiên tử TQ. Theo gương các hoàng đế Trung Hoa thái tử Nhật Siotoku áp dụng nghiêm ngặt quy chế trang phục cho giớ i quan lại – tiền thân của kimono bây giờ . Sang nử a cuối thế kỷ VII ngườ i TQ chia phục sứ c ra là m 3 loại: đại lễ, lễ hội và thườ ng nhật, ngườ i Nhật cũng noi theo. Phụ nữ Nhật thay vı̀ mặc á o sơ mi cổ truyền đã chuyển qua kiểu á o choà ng tay rộng, vá y cũng được kéo dà i ra ngang tớ i mắt cá chân… Trong suốt 4 thế kỷ kết tiếp ngườ i Nhật hầ u như á p dụng mọi nguyên mẫu TQ kể cả trong trang phục. Cùng vớ i sự cầ m quyền của giớ i tườ ng lı̃nh tại Nhật Bản và o đều thế kỷ XIII, thứ phục sứ c hợp vớ i binh đao được thực thi triệt để, mọi thứ vải thử a đều bi ̣ cắt bỏ. Rồi giao lưu buôn bá n vớ i bên ngoà i được xúc tiến, hı̀nh thà nh tầ ng lớ p dân cư dô thi ̣mớ i trong thế kỷ XVII. Chı́nh trang phục của lớ p ngườ i nà y đã trở thà nh kimono truyền thố ng . Lúc đầ u ngườ i ta cấ m cá c thi ̣dân không được mặc trang phục nà y bằng thứ vải mắc tiền, mà u sắc rực rỡ. Tớ i thế kỷ XIXcùng vớ i sự thâm nhập của văn hóa Âu Châu và o Nhật, ngườ i Nhật bắt đầ u khoá i những kiểu trang phục từ bên kia đại dương, “lofuku” là thứ mặc ra đườ ng tiện lợi hằng ngà y, còn “kimono” dà nh cho cá c di ̣p trọng đại- biến thà nh thứ phục sứ c quý giá . Một bộ kimono đẹp thườ ng rấ t đắt, vớ i thứ vải dệt theo lối thủ công và được khâu tay. Ngườ i ta se lẫn cả những sợi chı̉ bằng bạc hoặc và ng thật, còn hoa văn là bụi và ng và bạc nguyên chấ t. Chı̉ có cá c nghệ nhân mớ i dá m nhận là m cá c bộ kimono đại lễ . Cá ch xếp đặt thớ vải cùng lớ i bà i trı́ hoa văn phải tạo được ấ n tượng: đó không chı̉ là kiểu quầ n á o thuầ n túy mà còn là một tá c phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ nưa. Những bộ kimnono độc đá o chiếm vi ̣trı́ trang trọng trong cá c viện bảo tà ng, tại cá c tủ quầ n á o gia đı̀nh và được lưu truyền như “củ a gia bà o” từ đờ i nà y qua đờ i khá c. Chı̉ có những ngườ i Nhật cực già u hay giớ i nghệ sı̃nổi tiếng của cá c nhà há t Noo hoặc Kabuti – mới thường xuyên khoá c những bộ kimono đại lễ trên người. Giớ i cô dâu Nhật bây giờ thườ ng thuê những bộ kimono trong cá c cử a hà ng đặc biệt, nơi có chuyên gia khuyên họ cá ch “mặc và chuyển động” vớ i kimono sao cho đúng. Di ̣ch vụ nà y cở 800USD mỗi lầ n và thườ ng là khoảng chi phı́ cao nhấ t trong tiệc cướ i. Những bộ kimono lễ hội thườ ng được may rap bằng cá c khuôn vải “chuẩn” nên có kı́ch cỡ như nhau. Ngay cả bộ kimono đại lễ may từ nhỏ ngườ i phụ nữ Nhật vẫn có thể mặc suốt đờ i, thậm chı́ còn để lại cho con gá i hoặc chá u gá i nữa – chı̉ cầ n khâu lên hay hạ xuống tùy theo chiều cao tương ứ ng của ngườ i mặc. Vớ i loại kimono mặc ở nhà ngườ i ta may theo kı́ch thướ c số đo cụ thể, vải lót của kimono luôn tương phản vớ i vải nền, nếu như kimono mà u xanh thı̀ vải lót sẽ là mà u đỏ hay kimono mà u trắng, vải lót sẽ có mà u xanh hoặc đỏ. Kimono được bả o quả n theo cá ch đặc biệt: không giặt mà chı̉ gột rử a những chỗ bẩn. Nế u như có giặt cũng chı̉ giặt từ ng phầ n một và sấ y khô ngay lập tứ c. Kimono được cấ t giữ trong những tấ m giấ y đặc biệt, chố ng ẩm và luôn giữ được sắc tươi Tı̀m hiểu shop ao thun gia si converted by Web2PDFConvert.com
  3. 3. Bài Viết Liên Quan Và o hè cùng sọoc ngắn Duyên Dá ng Trung Niên Thờ i trang bản hòa tấ u êm di ̣u Mùa đông nà y phá i nữ mặc á o thun gı̀ nà o! Thời trang áo thun nữ duyên dáng Áo Thun Halloween converted by Web2PDFConvert.com
  4. 4. Tags: thoi trang kimono Bạn Đã Xem Chưa Tag ao thunaothuncapaothuncongsoao thun croptop ao thun dai tayaothundangdai aothundoi aothungiadinhaothunkedoc aothunkesoc ao thun khuyen mai ao thun namao thun nuaothuntay nganao thun trangngay thu phai namthoi trangthoi trangkimonovai thun AUG 29 NGUỒ N GỐ C TRANGPHỤC KI-MO-NOCỦ ANHẬTBẢN postedby admin AUG 28 CHỌN VẢI CHOMÙ ANÓ NG postedby admin AUG 27 VÀOHÈ CÙ NGSỌOC NGẮN postedby admin AUG 26 DUYÊN DÁNGTRUNGNIÊN postedby admin AUG 25 CẢMNHẬN THỜ I TRANGMÙ AHẠ postedby admin AUG 24 THỜ I TRANGBẢN HÒ ATẤ U ÊMDỊU postedby admin Áo Thun SN Áo Thun SN Giới Thiệu // Hướng Dẫn Mua Online // Liên Hệ Địa Chỉ:439/34/38 Đường Cây Trâm Phường 8 Gò Vấp Ms. Lê: 093.272.22.08 - aothunsn@gmail.com - Yahoo: tuyet_le_07 designed by SNShop copyright 2013 - Ao Thun 0 0LikeLike ShareShare converted by Web2PDFConvert.com

×