BestBrains Agile kontrakter marts 2011

977 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BestBrains Agile kontrakter marts 2011

 1. 1. Agile kontrakter Casper Wilstrup & Jesper Thaning, BestBrains 29. marts 2011
 2. 2. BestBrains: et agilt softwarehus <ul><li>BestBrains </li><ul><li>Rådgivning </li><ul><li>agile & lean praksis
 3. 3. software værktøjer
 4. 4. software arkitektur </li></ul><li>Softwareløsninger </li></ul></ul><ul><li>Nylige referencer </li><ul><li>Thomson Reuters
 5. 5. DONG Energy
 6. 6. Wizer
 7. 7. DSB
 8. 8. Vækstfonden
 9. 9. Indenrigs- og Sundhedsministeriet </li></ul></ul>
 10. 10. Dagsorden <ul><li>Baggrund og vision
 11. 11. Cases
 12. 12. Agil og krav?
 13. 13. Prismodel
 14. 14. Samarbejdsform
 15. 15. Krav til kunden
 16. 16. Krav til leverandøren
 17. 17. Eksempel på formuleringer </li></ul>
 18. 18. Baggrund <ul><li>I de sidste 10 år, har BestBrains leveret </li><ul><li>agil og lean rådgivning for software virksomheder, og
 19. 19. softwareudvikling på timepris som underleverandør </li></ul><li>For tre år startede vi et nyt forretningsområde </li><ul><li>udvikle og levere software-løsninger
 20. 20. med agile metoder </li></ul><li>Vi måtte finde en passende kontraktform for disse projekter </li></ul>
 21. 21. Vores vision for gode software-projekter <ul><li>Kunde og leverandør samarbejder
 22. 22. Projektet slutter tidligt med den rette funktionalitet
 23. 23. Kunden kan levere krav løbende
 24. 24. Kunden får produktionsklar software leveret løbende
 25. 25. Risici og gevinster deles af kunde og leverandør </li></ul>
 26. 26. 3 agile software-projekter <ul><li>Event-bureau'et </li><ul><li>lille, dynamisk firma
 27. 27. software til interaktivitet for deltagere på topleder-konferencer
 28. 28. 1-3 programmører, siden august 2008 </li></ul><li>Energiselskabet </li><ul><li>stort, traditionelt selskab
 29. 29. software til registrering af kraftværksoplysninger
 30. 30. 3 programmører, siden januar 2009 </li></ul><li>Et ministerium </li><ul><li>En styringsreol oven på dokumenthåndteringssystem
 31. 31. 3 programmører, siden april 2010 </li></ul></ul>
 32. 32. Både agil og krav? Kan vi både være agile og stille krav til leverandøren?
 33. 33. Sæt pris på agile projekter <ul><li>Ikke fast pris </li><ul><li>Forudsætter en detaljeret kravspecifikation for hele projektet </li></ul><li>Ikke timepris </li><ul><li>For så bærer kunden hele den økonomiske risiko </li></ul><li>Hvordan så? </li></ul>
 34. 34. Et projekteksempel <ul><li>Applikationen skal gøre os i stand til at opnå X og Y </li><ul><li>Estimat: Det vil tage 3 personer i 6 måneder at udvikle
 35. 35. Metode: Krav og programmering i ugentlige iterationer
 36. 36. Betaling: 600 kr/time og 2 * 250.000 kr når det sættes i drift </li></ul></ul>X Y 6 mdr 3 mdr
 37. 37. Hvis vi slutter til tiden <ul><li>Pris for kunden 1.000.000
 38. 38. Samlet timepris for leverandøren 1.000 </li></ul>
 39. 39. Hvis vi slutter 25% før tid <ul><li>Pris for kunden 870.000
 40. 40. Samlet timepris for leverandøren 1.170 </li></ul>
 41. 41. Hvis vi slutter 25% over tid <ul><li>Pris for kunden 1.130.000
 42. 42. Samlet timepris for leverandøren 900 </li></ul>
 43. 43. Brug timepris for visse faser <ul><li>Tidlige prototyper og eksperiementer
 44. 44. Indledende estimering
 45. 45. Vedligeholdelse </li></ul>
 46. 46. Fordele ved prismodellen <ul><li>Fælles incitament til at slutte før tid og under budget </li><ul><li>Billigere for kunden
 47. 47. Hurtigere afkast på investeringen for kunden
 48. 48. Højere fortjeneste for leverandøren </li></ul></ul>
 49. 49. Fordele ved prismodellen <ul><li>Tilskynder til samarbejde mellem kunde og leverandør under projektet </li><ul><li>Understøtter at kravene gives løbende
 50. 50. Understøtter at software leveres løbende </li></ul><li>Kunde og leverandør deler risici og gevinster </li></ul>
 51. 51. Justering af kontrakten <ul><li>Højere timepris </li><ul><li>Når funktionalitet er vigtigst </li></ul></ul><ul><li>Højere færdiggørelsespris </li><ul><li>Når tidsfristen er vigtigst </li></ul></ul>betaling pr time betaling ved færdiggørelse Timepris Fast pris
 52. 52. Regulering af samarbejdet Kunde Leverandør Fire krav Fem krav
 53. 53. Krav nr. 1 til kunden <ul><li>Kunden skal specificere krav løbende </li></ul><ul><li>Ikke detaljeret kravspec </li></ul>
 54. 54. Krav nr. 2 til kunden <ul><li>Kunden skal prioritere funktionalitet løbende </li></ul>
 55. 55. Krav nr. 3 til kunden <ul><li>Skal teste og godkende leveret software løbende </li></ul>
 56. 56. Krav nr. 4 til kunden <ul><li>Kan sætte software i drift undervejs </li></ul>
 57. 57. Fire krav til kunden <ul><li>Skal specificere krav løbende
 58. 58. Skal prioritere funktionalitet løbende
 59. 59. Skal teste og godkende leveret software løbende
 60. 60. Kan sætte software i drift undervejs </li></ul><ul><li>Kunden har en klart formuleret produktvision
 61. 61. Vil prioritere fejlrettelser over udvikling af funktionalitet </li></ul>Godt udgangspunkt
 62. 62. Krav nr. 1 til leverandøren <ul><li>Leverandøren skal kunne estimere på grundlag af en overordnet produktvision </li></ul>
 63. 63. Krav nr. 2 til leverandøren <ul><li>Skal nedbryde funktionalitet og opgaver i uger og dage </li></ul>
 64. 64. Krav nr. 3 til leverandøren <ul><li>Skal levere til test hyppigt </li></ul>
 65. 65. Krav nr. 4 til leverandøren <ul><li>Skal gennemføre automatiske regressionstest </li></ul>Test
 66. 66. Krav nr. 5 til leverandøren <ul><li>Skal følge kundens prioriteringer </li></ul>
 67. 67. Forudsætning nr. 1 til leverandøren <ul><li>Kan udvikle arkitekturen løbende </li></ul>
 68. 68. Fem krav til leverandøren <ul><li>Skal estimere på grundlag af en overordnet produktvision
 69. 69. Skal nedbryde funktionalitet og opgaver i uger og dage
 70. 70. Skal levere hyppigt
 71. 71. Skal gennemføre automatiske regressionstest
 72. 72. Skal følge kundens prioriteringer </li></ul>
 73. 73. Formuleringer - samarbejde <ul><li>Parterne udvikler systemet efter en agil udviklingsmodel, hvor [kunden] specificerer kravene, tester og giver feedback undervejs, og [leverandøren] løbende leverer systemet til test og feedback, begge dele i tæt samarbejde og dialog, i iterationer af 1 til 2 ugers varighed.
 74. 74. Udviklingen opdeles i et antal releaseperioder (milepæle) af 4-8 ugers varighed. Hver releaseperiode starter på grundlag af en overordnet specifikation og et estimat som indgår i prismodellen. Releaseperioden afsluttes med at [kunden] godkender leverancen og så vidt muligt sætter den leverede software i drift.
 75. 75. Inden hver releaseperiode starter, og i høj grad inden første releaseperiode starter, er parterne (udviklere, brugere, styregruppe) i tæt dialog om den konkrete udformning af den del af systemet, der indgår i releaseperioden, fx gennem workshops og løbende feedback. </li></ul>
 76. 76. Formuleringer - prismodel <ul><li>Formålet med prismodellen er at skabe et fælles økonomisk incitament for både [leverandør] og [kunde] til at løse opgaven indenfor tidsplan og budget, og dermed tilskynde til konstruktivt samarbejde mellem parterne under projektet.
 77. 77. Perioden op til starten af første releaseperiode afregnes efter en timebaseret prismodel til [x] kr/time ex. moms.
 78. 78. Releaseperioderne afregnes efter en agil prismodel, hvor betalingen er delt op i en lavere timepris og en færdiggørelsespris. Den lavere timepris er [y] kr/time ex. moms, og færdiggørelsesprisen forhandles endeligt inden hver releaseperiode på grundlag af den forudgående analyse af prioritering, estimater og risici. Den aftalte færdiggørelsespris betales ved releaseperiodens afslutning, når den leverede software godkendes af [kunden].
 79. 79. Når den leverede software sættes i drift, er dette en implicit godkendelse. </li></ul>
 80. 80. Referencer <ul><li>Bendtner Von Haller Dragsted “Iterative kontrakter” </li><ul><li>01i, 02i og 03i </li></ul><li>IT&Telestyrelsen “Iterative kontrakter I det offentlige” </li></ul>

×