Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban bai19

626 views

Published on

 • Be the first to comment

Kich ban bai19

 1. 1. GVHD: ThS Lê Đức Long SVTH: Trần Thị Thanh Trúc Lớp: Tin 5 LA - KG
 2. 2. BÀI 18 Các khái niệm cơ bản của tin học Một số kỹ năng ban đầu về sử dụng máy tín Chương IV: Mạng máy tính và internet Chương III: Soạn thảo văn bản Chương II: Hệ điều hành Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 10 BÀI 15 BÀI 16 BÀI 17 BÀI 14 BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG
 3. 3. TIN HỌC LỚP 10 CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG ( 1, 2, 1)
 4. 4. Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng <ul><li>Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng </li></ul><ul><li>Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng </li></ul><ul><li>Thực hiện được việc tạo bảng, và nhập dữ liệu cho bảng; thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rộng hàng, cột, tách gộp ô của bảng </li></ul><ul><li>Biết sử dụng bảng trong soạn thảo </li></ul>Trọng tâm, điểm khó <ul><li>Trọng tâm: các cách tạo bảng và các thao tác cơ bản làm việc với bảng </li></ul><ul><li>Điểm khó: có nhiều thao tác làm việc với bảng nên học sinh có thể nhầm lẫn. Học sinh học lí thuyết chưa thực hành ngay được nên mau quên cách thực hiện các thao tác. </li></ul>
 5. 5. Kiến thức liên quan tới bài học <ul><li>Các dạng của thông tin. </li></ul><ul><li>Khái niệm về soạn thảo văn bản. </li></ul><ul><li>Soạn thảo văn bản với Microsoft Word. </li></ul><ul><li>Cách định dạng văn bản sử dụng Microsoft Word. </li></ul><ul><li>Các thông tin, kiến thức được tổ chức ở dạng bảng. </li></ul>Kiến thức có thể biết <ul><li>Tạo và sử dụng bảng trong Microsoft Power Point </li></ul><ul><li>Thực hiện các thao tác nhập liệu và làm việc với Microsoft Excel </li></ul><ul><li>Tạo và làm việc với bảng trong Microsoft Access </li></ul>
 6. 6. Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
 7. 7. <ul><li>- Giáo viên chiếu cho học sinh xem hình ảnh một số mẫu văn bản về thông tin tổ chức ở dạng bàn đã chuẩn bị trước. </li></ul><ul><li>Cho học sinh nhận xét các điểm chung của các văn bản vừa xem </li></ul><ul><li>giáo viên nhận xét câu trả lời và cho đáp án hoàn thiện hơn </li></ul><ul><li>Giáo viên giới thiệu bài mới và giải thích cho học sinh biết khi nào cần tổ chức thông tin ở dạng bảng và các nhóm lệnh làm việc trên bảng. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Giáo viên giới thiệu cho học sinh bảng chọn Table và cách tạo bảng bằng lệnh </li></ul><ul><li>Giáo viên giới thiệu cách tạo bảng thứ 2 là dùng nút lệnh trên thanh công cụ Tables and Borders và nhắc lại cho học sinh lấy thanh công cụ nếu bị ẩn. </li></ul><ul><li>Giáo viên thực hiên thao tác tạo bảng mẫu trên máy tính của mình. Sau đó gọi một học sinh lên thực hiện lại cả 2 thao tác tạo bảng vừa học. </li></ul><ul><li>Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chọn các thành phần của bảng cũng bằng lệnh và dùng chuột. Khi sử dụng chuột học sinh cần lưu ý tới hình dáng mũi tên con trỏ chuột để chọn đúng thành phần của bảng </li></ul><ul><li>Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thay đổi kích thước cột (hàng) bằng cả 2 cách. </li></ul><ul><li>Giáo viên thực hiện thao tác mẫu rồi gọi một học sinh lên thực hành lại </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Giáo viên cho học sinh biết cấu trúc của bảng có thể thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Sau đó giới thiệu thao tác chèn hoặc xóa ô, hàng, cột. </li></ul><ul><li>Giáo viên thực hiên thao tác mẫu cho học sinh xem. </li></ul><ul><li>Giáo viên gọi một học sinh lên thực hiện lại thao tác. </li></ul><ul><li>Giáo viên cho học sinh xem hai hình ảnh: hình ảnh thứ nhất là một bảng bình thường và hình ảnh thứ 2 là từ bảng 1 đó có một ô bị chia thành nhiều ô nhỏ hơn và cho học sinh nhận xét. Giáo viên sẽ giới thiệu cách tách một ô thành nhiều ô và gộp nhiều ô thành một ô. </li></ul><ul><li>Giáo viên cho học sinh biết việc định dạng văn bản trong ô giống như văn bản thông thường và hướng dẫn căn chỉnh theo ô </li></ul><ul><li>Giáo viên thực hiện thao tác ngay trên máy tính </li></ul><ul><li>Giáo viên gọi một học sinh lên thực hiện lại thao tác. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Giáo viên chiếu cho học sinh xem một số câu hỏi trắc nghiệm và gọi các học sinh trả lời </li></ul>

×