Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh sach cac chuyen de bao cao

652 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh sach cac chuyen de bao cao

  1. 1. Chương trình “Café Học thuật Nhân văn” của Trung tâm TVHN & PTNNL – ĐH KHXH&NV TP.HCM và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn TP.HCM, CLB Các nhà Khoa học trẻ TP.HCM phối hợp thực hiện: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ DỰ KIẾN: STT Chuyên đề Thời gian 1 Nuôi dưỡng và phát triển ý tưởng khoa học 24/07/2010 2 Cách thức lập một đề cương khoa học tốt 07/08/2010 3 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong 21/08/2010 nghiên cứu khoa học 4 Kỹ năng tìm kiếm tài liệu trong nghiên cứu khoa học 04/09/2010 5 Kỹ năng phản biện khoa học 18/09/2010 6 Kỹ năng đọc và ghi chú tài liệu 02/10/2010 7 Kỹ năng hành văn khoa học 16/10/2010 8 Kỹ năng tư duy logic trong nghiên cứu khoa học 30/10/2010 9 Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học 13/11/2010 10 Kỹ năng trình bày báo cáo khoa học 27/11/2010 11 Kỹ năng mềm của nhà khoa học 11/12/2010 - Đăng ký tham gia tại: + Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp & Phát triển nguồn nhân lực – phòng C001 – ĐH KHXH&NV TP.HCM – số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng – Q.1 + Điện thoại: 08.39102989 + Email: cafehocthuatnhavan@yahoo.com + Blog thông tin về chương trình: http://pulse.yahoo.com/cafehocthuatnhanvan 1

×