Install Oracle 11 on LinuxTUESDAY, 13. NOVEMBER 2007, 08:52:34LINUXCài đặt Oracle 11gR1 trên hệ điều hành Enterprise Linux...
ORACLE_BASE=/u01/app/oracleORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1ORACLE_SID=EDU11PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/binLD_LIBRA...
Nêu thiếu cái nào thì phải cài mới vào. Version củ thì phải upgrade lên!Các RPM có thể tìm thấy trong CD cài Linux, hay se...
3. Disable SELinuxedit /etc/selinux/config file, change lineSELINUX=disabledCài Oracle11Login vào Linux với user oracle.Ki...
Step 7: Install runOracle beginn the install..wait...Step 8: Database Configuration Assistant-click okStep 9: Execute Conf...
# description: Oracle Database startup script# Source function library.. /etc/rc.d/init.d/functionsORACLE_OWNER="oracle"OR...
;;stop)echo -n $"Stopping Oracle EM DB Console:"su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"echo "OK";;*)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Installing oracle database 11g release 1 on enterprise linux 5

393 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Installing oracle database 11g release 1 on enterprise linux 5

  1. 1. Install Oracle 11 on LinuxTUESDAY, 13. NOVEMBER 2007, 08:52:34LINUXCài đặt Oracle 11gR1 trên hệ điều hành Enterprise Linux 5 (Step-by-step)Create Groups and User AccountCài Oracle cần như sau:1. Tạo 2 Groups: đặc tên là oinstall và dba2. Tạo 1 User account tên là: oracle(note: Đúng ra đặt là Tí Tèo gì củng được, nhưng conventional, thấy thiên hạ cài Oracle hay đặt là vậy.)Login as root, run: �# groupadd oinstall# groupadd dba# useradd -m -g oinstall -G dba oracleTạo password cho user: oracle# passwd oracleChanging password for user oracle.New UNIX password:Retype new UNIX password:passwd: all authentication tokens updated successfully.note: UNIX password đòi phải có số, chử, dấu đặc biệt!Một UNIX pasword thí dụ như là: P@ssw0rdKiểm tra lại, run:# id oracleCreate directories, group, user oracle1. Tạo 1 thư mục /u01/app2. Trao quyền owner cho user oracle3. Trao quyền read, write mọi thứ trong /u01/app cho tất cả!Run commands:# mkdir -p /u01/app# chown -R oracle:oinstall /u01/app# chmod -R 775 /u01/app(note: Tại sap phải đặc tên mấy cái đường dẩn lằn nhằn như thế?Đúng ra thì củng chẳng bắt buột. Nhưng mà Oracle recomment thế đấy.Có cả Document về oracle name convention)Set Enviroment for user oracleMở file /home/oracle/.bash_profile thêm vào:#environment for oracle
  2. 2. ORACLE_BASE=/u01/app/oracleORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1ORACLE_SID=EDU11PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/binLD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/libCLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlibexport ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH LD_LIBRARY_PATH CLASSPATH(note: Khi cài oracle là log vào bằng user oracle.)Kiểm tra, upgrade RPMs:Bước nầy hơi rất rối tí. Oracle1 đòi hỏi các RPM phải có tối thiểu các Version sau:make-3.81binutils-2.17.50.0.6gcc-4.1.1libaio-0.3.106libaio-devel-0.3.106libstdc++-4.1.1elfutils-libelf-devel-0.125sysstat-7.0.0compat-libstdc++-33-3.2.3libgcc-4.1.1libstdc++-devel-4.1.1unixODBC-2.2.11unixODBC-devel-2.2.11Run command sau để xem mình đang có RPM Version nào?# rpm -q make binutils gcc libaio libaio-devel libstdc++ elfutils-libelf-devel sysstat compat-libstdc++ libgcclibstdc++-devel unixODBC-2.2.11 unixODBC-devel(..gỏ trong 1 line)Kết quả:make-3.81-1.1binutils-2.17.50.0.6-2.el5gcc-4.1.1-52.el5libaio-0.3.106-3.2package libaio-devel is not installedlibstdc++-4.1.1-52.el5elfutils-libelf-devel-0.125-3.el5sysstat-7.0.0-3.el5package compat-libstdc++ is not installedlibgcc-4.1.1-52.el5libstdc++-devel-4.1.1-52.el5package unixODBC is not installedpackage unixODBC-devel is not installedSo sánh các RPMs.
  3. 3. Nêu thiếu cái nào thì phải cài mới vào. Version củ thì phải upgrade lên!Các RPM có thể tìm thấy trong CD cài Linux, hay search trên googleTôi copy các RPMs vào cái thư mục shares của VMWare, chạy các command sau:# rpm -ivh libaio-devel-0.3.106-3.2.i386.rpm# rpm -ivh unixODBC-2.2.11-7.1.i386.rpm# rpm -ivh unixODBC-devel-2.2.11-7.1.i386.rpm# rpm -ivh compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpmnote:to install/cài mới: rpm -ivh package-file-name.rpmto update/nâng cấp: rpm -Uvh package-file-namexem info package có trong máy: rpm -qi package-namexem info package file: rpm -qpi package-file-nameConfig Linux Kernel ParametersDùng vi hay gedit(cái nầy giống notepad!) thêm các lines sau vào file /etc/sysctl.conf#This lines is for Oracle Installationkernel.shmall = 2097152kernel.shmmax = 536870912kernel.shmmni = 4096kernel.sem = 250 32000 100 128fs.file-max = 6553600net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000net.core.rmem_default = 4194304net.core.wmem_default = 262144net.core.rmem_max = 4194304net.core.wmem_max = 262144Check lại, run:# sysctl -pSetting Shell Limits for user oracletodo:1. Thêm vào file /etc/security/limits.conf các dòng sau:(trên cái line # End of file)oracle soft nofile 63566oracle hard nofile 63536oracle soft nproc 16384oracle hard nproc 16384(note: soft limit = hard limit setting)2. Verify file /etc/pam.d/system-auth, check xem có 2 lines sau:session required /lib/security/pam_limits.sosession required pam_limits.so
  4. 4. 3. Disable SELinuxedit /etc/selinux/config file, change lineSELINUX=disabledCài Oracle11Login vào Linux với user oracle.Kiểm tra(echo) lại xem coi các Environment Vars có set, export ko?Run:# cd /mnt/oracle11g/# ./runInstallerStep 1: Select Installation Method:-Chọn Basic Installation-Global Database Name: EDU11-Database Password-Nhưng cái còn lại để default mặc định-Click Nextnote: Enterprise cần 3.3GB + DB 1.48GB = 4.8GBChọn Basic Install cho dể. Ai rành thì chọn Advanced.Tôi chọn Basic Install. Khỏe!Step 2: Specify Inventory directory and crendentials-Click nextStep 3: Product-Specific Prereqisite Checks-Step nầy, ai chuẩn bị ko tốt sẻ bị báo lổi, warning!-Ai bị thì copy text trong cái textbox ra xem, cancel install,tìm chổ nào có chử "failed"! fix lổi, rồi runInstaller lại.-Tôi bị 1 lổi là RAM chỉ có 512MB, nên click Next được!Step 4: Warning: Product-Specific Prereqisite Checks-Click yesStep 5: Oracle Configuration Manager Registration-Nghèo như tôi thì làm gì có Customer Identification NumberCSI, click next!Step 6: Summary-click install
  5. 5. Step 7: Install runOracle beginn the install..wait...Step 8: Database Configuration Assistant-click okStep 9: Execute Configuration scriptsStep nầy phải chạy 2 cái scrips bằng user root.-Chuột phải mở new Terminal-Gỏ:$ su - root# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh# /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/root.shKhi bị hỏi: Enter the full pathname of the local direcory, thì nhấn Enter...# exit <- quay về oracle#exit <- close terminal-tiếp tục với Oracle Install dialog box: click OKStep 10: End of Installationclick exit and Yes!xong, finish!Tự động Start và ShutdownLogin vào hệ thống bằng user root:1. chỉnh sửa file /etc/oratab, thay đổi ký tự cuối cùng thành Y (mặc định là N).EDU11:/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1:Y2. chỉnh sửa file $ORACLE_HOME/bin/dbstart và thay đổi giá trị cho ORACLE_HOME_LISTNER (dòng82):ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME3. chỉnh sửa file $ORACLE_HOME/bin/dbshut và thay đổi giá trị cho ORACLE_HOME_LISTNER (dòng53):ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME4. Tạo file có tên là oracle trong thư mục /etc/init.d/ với nội dung như sau:#!/bin/bash## oracle Init file for starting and stopping# Oracle Database. Script is valid for 10g and 11g versions.## chkconfig: 35 80 30
  6. 6. # description: Oracle Database startup script# Source function library.. /etc/rc.d/init.d/functionsORACLE_OWNER="oracle"ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1"case "$1" instart)echo -n $"Starting Oracle DB:"su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart"echo "OK";;stop)echo -n $"Stopping Oracle DB:"su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut"echo "OK";;*)echo $"Usage: $0 {start|stop}"esacSau đó:chmod 750 /etc/init.d/oraclechkconfig --add oracle --level 03565. Tạo file có tên là oraemctl trong thư mục /etc/init.d/ với nội dung như sau:#!/bin/bash## oraemctl Starting and stopping Oracle Enterprise Manager Database Control.# Script is valid for 10g and 11g versions.## chkconfig: 35 80 30# description: Enterprise Manager DB Control startup script# Source function library.. /etc/rc.d/init.d/functionsORACLE_OWNER="oracle"ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1"case "$1" instart)echo -n $"Starting Oracle EM DB Console:"su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole"echo "OK"
  7. 7. ;;stop)echo -n $"Stopping Oracle EM DB Console:"su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"echo "OK";;*)echo $"Usage: $0 {start|stop}"esacSau đó:chmod 750 /etc/init.d/oraemctlchkconfig --add oraemctl --level 0356

×