Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trilemma

572 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trilemma

 1. 1. The “Impossible Trinity” Hypothesis in an Era of Global Imbalances: Measurement and Testing Giả thuyết “ bộ ba bất khả thi” trong kỉ nguyên “sự mất cân bằng toàn cầu” định lượng và kiểm nghiệm Nhóm tác giả: www.themegallery.com Joshua Aizenman - UCSC & the NBER Menzie D. Chinn - University of Wisconsin & the NBER Hiro Ito - Portland State University LOGO
 2. 2. Add your company slogan Nhóm 3 – lớp TCDN – đêm 1- K17 1 1 2 3 Click to add Title Click to add Title Click to add Title 2 4 Click to add Title 5 Click to add Title 6 Click to add Title 7 Click to add Title www.themegallery.com LOGO
 3. 3. Nội dung bài nghiên cứu Add your company slogan Đưa ra phương pháp mô tả những lựa chọn của các quốc gia đã thực hiện theo bộ ba bất khả thi trong thời kỳ Bretton-woods.  Bàn về những khía cạnh tích cực của bộ ba bất khả thi  Phác thảo hệ số để đo lường biến động của tỷ giá , sự độc lập của tiền tệ, tự do hóa tài chính và xem xét sự gia tăng của dự trữ ngoại hối.  Những đầu thập niên 1990, các quốc gia CNH tăng dần mở rộng tài chính nhưng lại giảm chừng mức độ độc lập về tiền tệ đồng thời tăng sự bình ổn tỷ giá. Tiến trình này phát triển lên đến cực điểm với sự ra đời của Euro.  Còn các quốc gia đang phát triển ưu tiên cho việc bình ổn tỷ giá cho đến năm 1990, mặc dù nhiều quốc gia đã theo đuổi chính sách tỷ giá thả nổi từ đầu những năm 1970 trở về sau.  Kể từ năm 2000, các phương pháp đo lường các tham số Bộ ba bất khả thi đã hội tụ về những mức độ trung gian mô tả sự linh động và quản lí, sử dụng dự trữ ngoại hối có thể đo lường được như là BUFFER vì vậy duy trì được sự tự quản của tiền tệ.  Sử dụng những chỉ số này, chúng ta kiểm tra được tính tuyến tính của ba khái niệm trong Bộ ba bất khả thi: + Độc lập của tiền tệ. + Tỷ giá hối đoái cố định. + Tự do hóa tài chính.  www.themegallery.com LOGO
 4. 4. Nội dung (tt)         Add your company slogan Phần 1: giới thiệu “những chỉ số của bộ ba bất khả thi” giúp đo lường mức tiêu chuẩn đạt được trong 3 mục tiêu của bộ ba bất khả thi => thấy rõ cấu trúc vốn quốc tế. Phần 2: sử dụng những chỉ số trên tìm ra: + những khía cạnh tích cực của bộ ba bất khả thi. + xem xét những cú sốc kinh tế bên ngoài (như là những thay đổi trong cấu trúc vốn toàn cầu - ví dụ, sự sụp đổ của hệ thống Bretton-Woods và khủng hoảng tài chính theo diện rộng-ví dụ, khủng hoảng nợ ở Mexico và khủng hoảng tài chính ở châu Á ) ảnh hưởng như thế nào đến các mục tiêu của quốc gia trong bộ ba bất khả thi. Phần 3: bộ ba bất khả thi có mối liên kết nào với nhau hay không. Bằng cách, sử dụng một hàm tuyết tính đơn giản để liên kết 3 chỉ số này lại, chúng ta kiểm tra liệu sự kết hợp tuyến tính của 3 chỉ số này có hình thành một hằng số hay không? Nếu đúng, thì quốc gia có thể theo đuổi 2 trong 3 mục tiêu là đúng, và cũng có nghĩa là nếu tăng một biến này thì phải giảm tỷ trọng tương ứng của 2 biến còn lại. Phần 4: kết luận của bài nghiên cứu: tổng trọng số của các tham số trong chính sách bộ ba là 1 hằng số. www.themegallery.com LOGO
 5. 5. Lý thuyết này chỉ ra rằng một quốc giaAdd your company slogan có thể lựa chọn cùng một lúc hai nhưng không phải là cả ba mục tiêu. www.themegallery.com LOGO
 6. 6. Add your company slogan www.themegallery.com LOGO
 7. 7. Add your company slogan Diagram Title Add your text ThemeGallery ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. www.themegallery.com LOGO
 8. 8. Add your company slogan www.themegallery.com LOGO
 9. 9. Add your company slogan Cycle Diagram Add Your Text Text Text Cycle name Text Text Text www.themegallery.com LOGO
 10. 10. Add your company slogan Diagram Text Add Your Title Text Text •Text •Text •Text •Text • 1 2 3 4 5 Add Your Title Text Text Text Text Text •Text •Text •Text •Text • 1 2 3 4 5 Text www.themegallery.com LOGO
 11. 11. Add your company slogan Diagram Text Text Text Concept Text Text Text Add Your Text www.themegallery.com LOGO
 12. 12. Add your company slogan Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text www.themegallery.com LOGO
 13. 13. Add your company slogan Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Title Add Your Text www.themegallery.com LOGO
 14. 14. Add your company slogan Diagram Text Text Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text www.themegallery.com LOGO
 15. 15. Add your company slogan Diagram Text Text Add Your Title Text Text www.themegallery.com LOGO
 16. 16. Add your company slogan Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Title Add Your Text Add Your Text www.themegallery.com LOGO
 17. 17. Add your company slogan Diagram 1 2 3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. www.themegallery.com LOGO
 18. 18. Add your company slogan Diagram 2001 2002 2003 2004 www.themegallery.com LOGO
 19. 19. Add your company slogan Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3 www.themegallery.com LOGO
 20. 20. Add your company slogan Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT www.themegallery.com LOGO
 21. 21. Add your company slogan Table TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F www.themegallery.com LOGO
 22. 22. Add your company slogan 3-D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 www.themegallery.com LOGO
 23. 23. Add your company slogan Marketing Diagram Add Your Text Add Your Title here Text1 Text1 Text1 Text1 www.themegallery.com LOGO
 24. 24. www.themegallery.com LOGO

×