Báo cáo thực tập thanh hương

882 views

Published on

Báo cáo kế toán doanh thu chi phi và xác định kết quả kinh doanh. Trong báo cáo này mình đã trình bày đầy đủ kiến thức về kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD. Trình bày theo đúng quy tắc của 1 bài báo cáo

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Báo cáo thực tập thanh hương

 1. 1. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 1.1.1.1. Khái niệm. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Như vậy, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được gọi là doanh thu. 1.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phản ánh quy mô kinh doanh, khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp, đồng thời liên quan mật thiết đến việc xác định lợi nhuận doanh nghiệp. Do đó, trong kế toán việc xác định doanh thu phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản là:  Cơ sở dồn tích : Doanh thu phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền, do vậy, doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được.  Phù hợp : Khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp.  Thận trọng : Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế. 1.1.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau:  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 1
 2. 2. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.  Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 1.1.1.4. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng:  Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng.  Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo ngân hàng.  Các chứng từ khác có liên quan. Sổ sách sử dụng:  Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 511  Sổ chi tiết: Sổ chi tiết các tài khoản 5111, 5112, 5113…  Kế toán sẽ mở sổ theo dõi chi tiết doanh thu cho từng loại hoạt động: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chi tiết theo từng loại hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện.  Trình tự ghi chép  Trình tự hạch toán tổng hợp: + Hàng ngày căn cứ hóa đơn GTGT, phiếu thu,.. kế toán ghi vào sổ nhật ký các nghiệp vụ tăng giảm doanh thu. + Định kỳ, sau khi thực hiện bút toán cộng số liệu trên sổ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 511.  Trình tự hạch toán chi tiết. + Hàng ngày căc cứ hóa đơn GTGT, phiếu thu, kế toán ghi các nghiệp vụ phát sinh tăng giảm doanh thu vào các sổ chi tiết liên quan. + Định kì, sau khi khóa sổ chi tiết, căn cứ số liệu trên sổ chi tiết doanh thu từng loại hoạt động, kế toán ghi số dư đầu kì, tổng số phát sinh tăng, tổng số SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 2
 3. 3. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG phát sinh giảm, số dư cuối kì từng loại hoạt động doanh thu vào bảng tổng hợp chi tiết. đối chiếu số liệu trên bảng tổng hợp chi tiết và số tài khoản 511. 1.1.1.5. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán. 1.1.1.5.1. Tài khoản sử dụng. • Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. • Tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ 1.1.1.5.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh.  Đối với tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Căn cứ vào hóa đơn GTGT phản ánh doanh thu bán hàng phát sinh. Nợ TK 111, 112, 131, 136: Tổng giá thanh toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng. Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra.  Phản ánh trị giá vốn thành phẩm xuất bán đã xác định tiêu thụ. Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 155: Theo giá thực tế xuất kho  Khi nhận tiền khách hàng trả trước nhiều kỳ hoặc nhiều niên độ kế toán. Nợ TK 111,112: Tổng số tiền nhận trước Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện Có Tk 333.1: Thuế GTGT phải nộp. Đồng thời, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán ghi: Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.  Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: + Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán Có TK 155, 156. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 3
 4. 4. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG +Khi sản phẩm, hàng hóa xác định tiêu thụ: Phản ánh giá vốn hàng bán: Nợ TK 632: Giá thực tế xuất kho Có TK 157 Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng Có TK 333(1): Thuế Giá Trị Gia Tăng đầu ra + Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hưởng hoa hồng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có TK 111, 112, 131,. . .  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại Có TK 532 - Giảm giá hàng bán Có TK 521 - Chiết khấu thương mại.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 4
 5. 5. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG * Sơ đồ kế toán TK 333 TK 511 TK 111,112 Thuế GTGT( trực tiếp) Doanh thu hàng hóa sản phẩm, phải nộp dịch TK 521, 531,532 TK3331 kết chuyển khoản Thuế GTGT đầu giảm trừ doanh thu ra TK 3387 TK 911 Kết chuyển Kết chuyển doanh thu doanh thu thuần chưa thực hiện Sơ đồ 1.1 – Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng  Đối với tài khoản 512: Doanh thu nội bộ  Kết cấu tài khoản Bên Nợ:  Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán;  Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ;  Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ;  Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần sang Tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên Có:  Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán.  Tài khoản 512 không có số dư cuối kỳ. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 5
 6. 6. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh  Trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm: + Khi xuất kho thành phẩm thanh toán lương cho công nhân viên, kế toán ghi: Nợ TK 632: Giá xuất kho Có TK 155 + Đồng thời phản ánh doanh thu: Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên Có TK 512: Doanh thu tiêu thụ nội bộ Có TK 333(1) : Thuế Giá Trị Gia Tăng đầu ra  Dùng sản phẩm để biếu tặng + Khi xuất kho thành phẩm, kế toán ghi: Nợ TK 632: Giá xuất kho Có TK 155 + Đồng thời phản ánh doanh thu: Nợ TK 641( 642) Có TK 512 1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 1.1.2.1. Kế toán hàng bán bị trả lại. Giá trị hàng bán bị trả lại : là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Hàng bán bị trả lại là khoản làm giảm doanh thu bán hàng gộp và được ghi nhận vào tài khoản hàng bán bị trả lại, đây là tài khoản điều chỉnh làm giảm cho tài khoản doanh thu bán hàng. Việc lập thủ tục và chứng từ về háng bán bị trả lại phải tuân thủ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành để được điều chỉnh ghi giảm doanh thu và thuế GTGT phải nộp của hàng bị trả lại.  Tài khoản sử dụng: Tài khoản 531. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 6
 7. 7. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Kết cấu của tài khoản. Bên Nợ:  Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán. Bên Có:  Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.  Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ. 1.1.2.2. Kế toán khoản chiết khấu thương mại. Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Đối với bên mua là khoản chiết khấu thương mại được hưởng tính trừ vào nguyên tắc giá gốc của hàng nhập kho, thì đối với bên bán là khoản làm giảm doanh thu bán hàng gộp. Việc lập thủ tục và chứng từ về chiết khấu thương mại phải tuân thủ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Tài khoản sử dung: Tài khoản 521 Kết cấu tài khoản. Bên Nợ:  Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. Bên Có:  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.  Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ. 1.1.2.3. Kế toán giảm giá hàng bán. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 7
 8. 8. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Giảm giá hàng bán: Là hàng đã bán sau đó người bán giảm trừ cho người mua một khoản tiền do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Giảm giá hàng bán là khoản làm giảm doanh thu bán hàng gộp và được ghi nhận vào tài khoản giảm giá hàng bán, đây là tài khoản điều chỉnh giảm cho tài khoản doanh thu bán hàng. Việc lập thủ tục và chứng từ về giảm giá hàng bán phải tuân thủ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành để được điều chỉnh ghi giảm doanh thu và thuế GTGT phải nộp của doanh thu giảm giá hàng bán. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 532 Kết cấu của tài khoản. Bên Nợ:  Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng bán kém, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên Có:  Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản “Doanh thu bán hàng nội bộ”.  Tài khoản 532 không có số dư cuối kỳ. 1.1.2.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp tực tiếp: Là các khoản được xác định trực tiếp trên doanh thu bán hàng theo quy định hiện hành của luật thuế tùy thuộc từng mặt hàng khác nhau. 1.2. Kế toán chi phí. 1.2.1.Kế toán giá vốn hàng bán. 1.2.1.1. Khái niệm. Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa đã bán được, hoặc giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 8
 9. 9. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.Giá vốn hàng bán thường được ghi nhận đồng thời với doanh thu theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí được trừ. Là cơ sở để xác định giá bán nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty  Có hai phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:  Phương pháp kê khai thường xuyên  Phương pháp kiểm kê định kỳ 1.2.1.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán  Giá thực tế đích danh.  Bình quân gia quyền.  Nhập trước xuất trước.  Nhập sau xuất trước. 1.2.1.3 Chứng từ vá sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng:  Phiếu nhập kho  Phiếu xuất kho  Bảng tổng hợp, chi tiết nhập- xuất- tồn hàng hóa ... Sổ sách sử dụng:  Thực hiện ghi sổ nhật ký chung,  Sổ cái TK 632,  Sổ chi tiết TK 632.  Trình tự ghi chép Cuối kì, kế toán đối chiếu phiếu nhập kho nguyên liệu đầu vào, chi phí phân xưởng, chi phí lương nhân viên sản xuất tính ra giá thành đơn vị sản phẩm, sau đó xác định giá vốn hàng bán theo phương pháp thực tế đích danh và hạch toán vào sổ kế toán nhật ký chung giá vốn hàng bán. 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 9
 10. 10. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 1.2.1.4.1. Tài khoản sử dụng.  TK 632 : Giá vốn hàng bán 1.2.1.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh.  Khi xuất các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có các TK 154, 155, 156, 157,. . .  Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có các TK 152, 153, 156, 138 (1381),. . . Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt quá mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang (Nếu tự xây dựng)  Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: Nợ các TK 155, 156 Có TK 632 - Giá vốn bán hàng.  Kết chuyển giá vốn hàng bán của các sản phẩm, hàng hoá, bất động sản, dịch vụ được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 10
 11. 11. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG * Sơ đồ kế toán: TK 154,155,156,157 TK 632 TK 155,156,157 Kết chuyển giá vốn hàng Hàng bán bị trả lại nhập bán, dịch vụ hoàn thành kho TK 152,153,138 TK 159 Phản ánh khoản hao hụt, Hoàn nhập dự phòng mất mát sau khi trừ phần ( năm nay < năm trước) bồi thường. TK 159 TK 911 Dự phòng giảm giá hàng Kết chuyển giá vốn hàng bán tồn kho để xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ 1.2 – Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán. 1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng. 1..2.2.1. Khái niệm. Chi phí bán hàng là các chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến quá trình tiêu thụ hàng hóa như: chi phí bảo hành, vật liệu, bao bì đóng gói, vận chuyển, bảo hành sản phẩm, khấu hao Tài Sản Cố Định, các chi phí bằng tiền khác... 1.2.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng:  Phiếu chi  Bảng tính lương SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 11
 12. 12. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Bảng trích khấu hao TSCĐ, quyết toán tạm ứng Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 641.  Trình tự ghi chép Trình tự hạch toán tổng hợp: Hàng ngày, căn cứ các chứng từ liên quan đến chi phí bán hàng như phiếu chi, bảng trích khấu hao TSCĐ, … kế toán ghi chép vào các nghiệp vụ tăng, giảm chi phí bán hàng vào sổ nhật ký chung. Định kì, từ sổ nhật ký chung, kế toán tổng hợp số liệu ghi vào sổ cái tào khoản 641. Trình tự hạch toán chi tiết: Hàng ngày, căn cứ các chứng từ liên quan đến chi phí bán hàng, kế toán ghi vào sổ chi tiết các tài khoản liên quan tất cả các nghiệp vụ phát sinh tăng giảm chi phí bán hàng. Định kì, sau khi khóa sổ chi tiết, kế toán ghi số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng, Số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ, bảng tổng hợp chi tiết. 1.2.2.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.2.2.3.1. Tài khoản sử dụng.  Kế toán sử dụng tài khoản 641 – “ Chi phí bán hàng” để hạch toán 1.2.2.3.2. Phương pháp hạch toán.  Tính tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Có các TK 334  Trích Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Kinh Phí Công Đoàn của nhân viên bộ phận bán hàng Nợ TK 641: Chi phí bán hàng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3389): Phải trả, phải nộp khác  Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 12
 13. 13. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có các TK 152, 153, 142, 224.  Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.  Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax...), chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, được tính trực tiếp vào chi phí bán hàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) Có TK các TK 111, 112, 141, 331,. . .  Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 335 - Chi phí phải trả.  Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 131 - Phải thu khách hàng.  Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . Có TK 641 - Chi phí bán hàng.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911 “Xác định kết quản kinh doanh”, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 13
 14. 14. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG * Sơ đồ kế toán: TK 334,338 TK 641 TK 111,112 Chi phí tiền lương và các khoản Các khoản giảm chi trích theo lương TK 152,153 TK 911 Chi phí vật liệu,công cụ Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh TK 214 doanh Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 142,242,335 Chi phí phân bổ dần Chi phí trả trước TK 111,112,331 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi bằng tiền khác Sơ đồ 1.3 – Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng 1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 1.2.3.1. Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý chung của toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm : tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí vật liệu,… 1.2.3.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 14
 15. 15. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Chứng từ sử dụng: Kế toán sử dụng các chứng từ sau để làm căn cứ ghi sổ: phiếu chi, bảng quyết toán tạm ứng, bảng tính lương, bảng trích khấu hao TSCĐ.  Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 642.  Trình tự ghi chép Thông thường chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kì được tính hết vào những sản phẩm được tiêu thụ trong kì được xác định kết quả. Trường hợp nếu doanh nghiệp có chu kì kinh doanh dài hơn một năm, không có doanh thu hoặc doanh thu quá thấp thì chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ được kết chuyển cho nhiều kì. 1.2.3.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.2.3.3.1. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp’’ 1.2.3.3.2. Phương pháp hạch toán.  Tính tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 334: Phải trả công nhân viên  Trích Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Kinh Phí Công Đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3389): Phải trả, phải nộp khác  Xuất vật liệu dùng cho quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu  Trị giá công cụ, dụng cụ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ: SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 15
 16. 16. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 153: Công cụ dụng cụ (xuất dùng 1 lần) Có TK 142, 242: Chi phí trả trước (xuất dùng nhiều lần)  Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà sửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,. . ., ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.  Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) Có TK các TK 111, 112, 331, 335,. . .  Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào Tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 16
 17. 17. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG * Sơ đồ kế toán: TK 334,338 TK 642 TK 111,112 Chi phí tiền lương và các khoản Các khoản giảm chi trích theo lương TK 152,153 TK 911 Chi phí vật liệu,công cụ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp TK 214 Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 142,242,335 Chi phí phân bổ dần Chi phí trả trước TK 111,112,331 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi bằng tiền khác Sơ đồ 1.4 – Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.3. Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác. 1.3.1. Kế toán hoạt động tài chính. 1.3.1.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 1.3.1.1.1. Khái niệm. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 17
 18. 18. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đưa lại gồm:  Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, …..  Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản ( bằng phát minh sang chế, sử dụng thương hiệu,…)  Cổ tức, lợi nhuận được chia.  Thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.  Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng. 1.3.1.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng: Giấy báo có của ngân hàng, bảng sao kê tài khoản, hợp đồng cho thuê, các chứng từ khác….  Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 515  Trình tự ghi chép: Hàng ngày, căn cứ các chứng từ như Giấy báo có, sổ phụ … kế toán ghi các nghiệp vụ tăng giảm doanh thu hoạt động tài chính vào sổ nhật ký chung. Định kì, sau khi tổng cộng số liệu trên sổ nhật ký, kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 515. 1.3.1.1.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.3.1.1.3.1. Tài khoản sử dụng tài khoản 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính” 1.3.1.1.3.2. Phương pháp hạch toán.  Tiền lãi trái phiếu hoặc lợi tức cổ phiếu: Nợ TK 111: Tiền mặt Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 18
 19. 19. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Nợ TK 138: Phải thu khác Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính  Thu nhập về lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay: Nợ TK 111: Tiền mặt Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính  Khoản chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trước hạn được người bán chấp nhận: Nợ TK 111: Tiền mặt Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng Nợ TK 331: Phải trả cho người bán Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang tài khoản 911 " xác định kết quả kinh doanh" ghi: Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Có TK 911 - Xác địn kết quả kinh doanh * Sơ đồ kế toán: TK 911 TK 515 TK 111,112 Kết chuyển hoạt động Doanh thu từ hoạt độn tài tài chính chính Sơ đồ 1.5-Sơ đồ kế toán doanh thu tài chính 1.3.1.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 1.3.1.2.1. Khái niệm Chi phí hoạt động tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 19
 20. 20. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG dịch bán chứng khoán. . .; Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái 1.3.1.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng:  Giấy báo nợ từ ngân hàng.  Phiếu tính lãi...  Sổ sách sử dụng:  Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 635.  Trình tự ghi chép  Sau khi nhận được giấy báo nợ từ ngân hàng, kế toán tiền hành đối chiếu với khế ước vay sau đó nhập liệu vào sổ nhật ký chung. 1.3.1.2.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.3.1.2.3.1. Tài khoản sử dụng.  Tài khoàn 635 “ Chi phí hoạt động tài chính” 1.3.1.2.3.2. Phương pháp hạch toán  Trường hợp vay trả lãi sau, định kỳ, khi tính lãi tiền vay phải trả từng kỳ, nếu được tính vào chi phí tài chính, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 335 - Chi phí phải trả.  Trường hợp doanh nghiệp thanh toán định ký tiền lãi thuê của TSCĐ thuê tài chính, khi bên thuê nhận được hoá đơn thanh toán của bên cho thuê, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả từng kỳ) Có các TK 111, 112 (Nếu trả tiền ngay)  Khi bán các chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, mà giá bán nhỏ hơn giá vốn, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . (Giá bán) SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 20
 21. 21. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa giá vốn lớn hơn giá gốc) Có các TK 121, 228.  Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chính. * Sơ đồ kế toán: TK 111,112 TK 635 TK 911 Chi phí hoạt động Kết chuyển chi phí hoạt tài chính động tài chính Sơ đồ 1.6- Sơ đồ kế toán chi phí tài chính 1.3.2. Kế toán hoạt động khác 1.3.2.1 Kế toán thu nhập khác. 1.3.2.1.1. Khái niệm. Thu nhập khác là những khoản thu mà doanh nghiệp không thể dự tính trước được hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không mang tính thường xuyên gồm:  Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ  Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng.  Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ.  Các khoản thuế được ngân sách nhà nước hoàn lại.  Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. 1.3.2.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng:  Phiếu thu, hóa đơn, giấy báo nợ,… SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 21
 22. 22. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Sổ sách sử dụng:  Thực hiện ghi sổ nhật ký, sổ cái tài khoản 711.  Trình tự ghi chép Định kì, căn cứ vào phiếu thu, hóa đơn, sổ phụ ngân hàng, .. kế toán hạch toán vào sổ nhật ký chung tài khoản 711. Cuối kì, kế toán tập hợp kết chuyển các khoản thu nhập khác sang tài khoản 911 “ xác định kết quả kinh doanh” 1.3.2.1.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.3.2.1.3.1. Tài khoản sử dụng  Tài khoản 711 “ thu nhập khác” 1.3.2.1.3.2. Phương pháp hạch toán  Phản ánh các khoản thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ: + Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 711 - Thu nhập khác (Số thu nhập chưa Có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). + Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).  Phản ánh các khoản thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng: + Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi : Nợ các TK 111, 112,. . . Có TK 711 - Thu nhập khác.  Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xoá sổ và tính vào thu nhập khác, ghi: Nợ TK 311 - Phải trả cho người bán Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 22
 23. 23. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có TK 711 - Thu nhập khác.  Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hoá, TSCĐ,. ghi: Nợ các TK 152, 156, 211,. . . Có TK 711 - Thu nhập khác.  Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 711 - Thu nhập khác Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. * Sơ đồ kế toán: TK 911 TK 711 TK 111,112,131 K/c thu nhập khác Các khoản thu khác bằng tiền TK 3331( nếu có) TK 331,338 Các khoản nợ phải trả không xác định chủ nợ Sơ đồ 1.7 – Sơ đồ kế toán thu nhập khác 1.3.2.2. Kế toán chi phí khác. 1.3.2.2.1. Khái niệm Chi phí khác của doanh nghiệp gồm:  Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ ( nếu có). SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 23
 24. 24. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế.  Bị phạt thuế, truy nộp thuế.  Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán  Các khoản chi phí khác. 1.3.2.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng, trình tự ghi chép.  Chứng từ sử dụng : Phiếu chi, giấy báo có, biên bản vi phạm,…  Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 811  Trình tự ghi chép: Định kì, kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi phí khác vào sổ nhật ký chung tài khoản 811. Cuối kì, kế toán tổng hợp số liệu, kết chuyển toàn bộ chi phí khác trong kì vào tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh”. 1.3.2.2.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.3.2.2.3.1. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản 811 “ Chi phí khác” 1.3.2.2.3.2. Phương pháp hạch toán.  Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: + Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Có TK 711 - Thu nhập khác Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có). + Ghi giảm TSCĐ dùng vào sản xuất kinh doanh đã nhượng bán, thanh lý, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại) SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 24
 25. 25. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). + Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có) Có TK 111, 112, 141,. . .  Hạch toán các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác Có các TK 111, 112,. . . Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 - Chi phí khác. * Sơ đồ kế toán: TK 111,112 TK 811 TK 911 Các chi phí khác bằng tiền Kết chuyển chi phí khác để xác định kết quả kinh TK 332,338 doanh Các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng TK 211,213 TK 214 Giá trị hao mòn Giá trị còn lại SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 25
 26. 26. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Sơ đồ 1.8 – Sơ đồ kế toán chi phí khác 1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trước thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.4.1. Kế toán kết quả kinh doanh vá chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.4.1.1. Khái niệm. Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại trong một kỳ kế toán. Cuối mỗi kỳ, kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kỳ từ việc tổng hợp kết quả kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản và kết quả kinh doanh của hoạt động khác. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhâp hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 1.4.1.2.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.4.1.2.1. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản 821 : Chi phí thuế TNDN. 1.4.1.2.2. Chi phí thuế TNDN hiện hành.  Khái niệm: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm của doanh nghiệp.  Tài khoản sử dụng: TK 8211 - Chi phí thuế TNDN hiện hành .  Phương pháp hạch toán.  Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thếu thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: (1) Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. (2) Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, ghi: SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 26
 27. 27. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Có các TK 111, 112,. . .  Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp: (1) Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. (2)Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Có các TK 111, 112,. . . (3) Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.  Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót. (1) Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. (2)Khi nộp tiền, ghi: SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 27
 28. 28. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Có các TK 111, 112,. . . (3) Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi: (5) Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. (4) Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. * Sơ đồ kế toán: (3) TK 111 TK 3334 TK 8211 (2) (1) TK 911 (4) (5) SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 28
 29. 29. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Sơ đồ 1.9 – Sơ đồ kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành 1.4.1.2.3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại.  Khái niệm: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm của doanh nghiệp.  Tài khoản sử dụng: TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại .  Phương pháp hạch toán: (3) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. (1) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (Là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm): Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. (2) Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm), ghi: Nợ TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. (4) Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm), ghi: Nợ TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 29
 30. 30. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: (6) Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. (5) Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. * Sơ đồ kế toán: TK 243 TK 8212 TK 243 (1) (2) TK 347 TK 347 (3) (4) TK 911 TK 911 (5) (6) Sơ đồ 1.10 – Sơ đồ kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại 1.4.2. Xác định kết quả kinh doanh. 1.4.2.1. Tài khoản sử dụng.  TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh 1.4.2.2. Phương pháp hạch toán.  Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi: SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 30
 31. 31. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.  Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi: Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Nợ TK 711 - Thu nhập khác Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 811 - Chi phí khác.  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 31
 32. 32. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG * Sơ đồ kế toán: TK 632 TK 911 TK 511 Kết chuyển giá vốn hàng Kết chuyển doanh thu thuần bán TK 635 TK 515 Kết chuyển chi phí tài chính Kết chuyển doanh thu tài chính TK 641,642 Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý TK 711 TK 811 Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển thu nhập khác TK 8212 TK 8211,8212 Kết chuyển chi phí thuế Kết chuyển thuế TNDN TNDN hiện hành và hoãn lại hoãn lại TK 421 TK 421 Kết chuyển Lãi Kết chuyển Lỗ Sơ đồ 1.11 – Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 32
 33. 33. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Chương 2: THỰC TRẠNH VỀ KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread. 2.1.1. Giới thiệu công ty. • Tên giao dịch: THE LOVEBREAD BAKERY COMPANY LTD • Địa chỉ: 520/82B Ql13 Kp6 P.hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh • Đại diện pháp luật: Lê Trần Quốc Duy • Giấy phép kinh doanh: 664/GP-HCM | Ngày cấp: 25/06/2004 • Mã số thuế: 0303390479 • Ngày hoạt động: 01/08/2004 • Hoạt động chính: Sản xuất các loại bánh mì cao cấp và bánh có nhân • Điện thoại: (08) 3968 0978 - Fax: (08) 3726 9521 2.1.2. Lịch sử hình thành. Được thành lập từ năm 2004,là công ty 100 % vốn nước ngoài của Singapore. Với công nghệ sản xuất tiên tiến, hàng ngày cho ra đời hơn 70 loại bánh khác nhau, gồm tất cả các chủng loại như bánh mì lạt, bánh mặn,bánh ngọt, bánh cookies, bánh hội nghị, bánh kem, bánh bông lan. Công ty mong muốn đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh chóng SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 33
 34. 34. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG và tiện lợi nhất với những mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng ngày càng được đổi mới, nâng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sáng tạo thêm nhiều loại bánh mới và cải thiện chất lượng là công việc mỗi ngày ở Lovebread. Công ty luôn tạo ra những sản phẩm mang tính ưu việt, chất lượng luôn được ban lãnh đạo chú ý hàng đầu. Công ty luôn đặt chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu và đã chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty nhận được ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của người tiêu dùng . Qua đó có thể hoàn thiện và cải tiến sản phẩm, cung cấp phục vụ của mình nhiều hơn. Với 8 năm thành lập và phát triển, đây là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng là không phải ngắn đối với một doanh nghiệp nhưng Công ty đã tìm được chổ đứng trong lòng người tiêu dung Việt Nam, chứng tỏ rằng sản phẩm của Công ty đã và đang được người tiêu dùng ưa chuộng và ủng hộ. 2.1.3. Quá trình phát triển Ban đầu, do mới thâm nhập và dò xét thị trường Việt Nam nên số lượng chỉ 24 nhân viên và cung cấp hơn 30 chủng loại bánh ra thị trường. Sau một thời gian Lovebread đã phát triển thêm nhiều loại mặt hàng và mở thêm nhiều các cửa hàng bán lẻ cũng như cung cấp thêm cho nhiều đối tác, nhà hàng, khách sạn, co.op Mart và đội ngủ nhân viên đã nâng lên con số 65 đánh dấu sự phát triển không ngừng của Công ty. . Nhân dịp lễ quốc khánh 2/9/2009 Công ty Lovebread đã khai trương chi nhánh Lovebread tại Cần Thơ, đánh dấu cho sự phát triển về khu vực miền tây của đất nước. Các cửa hàng của Lovebread : • Coop Mart Nam Sài Gòn– H6 Kp Mỹ Phước, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7 • Coop Mart Cần Thơ –Số 1 ,Đại lộ Hòa Bình,Q.Ninh Kiều,Tp Cần Thơ • CoopMart Xa Lộ Hà Nội -191 đường Quang Trung,phường Hiệp Phú- Q9 ,T.p Hồ Chí Minh SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 34
 35. 35. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG • Coop Mart Nguyễn Đình Chiểu-168 Nguyễn Đình Chiểu,Q.3 ,Tp Hồ Chí Minh • CoopMart Phú Nhuận-571-573 Nguyễn Kiệm, P9, Q. Phú Nhuận • Etown Cộng Hòa -364 Cộng Hòa-P 13-Q Tân Bình ,Tp Hồ Chí Minh • Co.op Tiên Hoàng – 127 Đinh Tiên Hoàng, P3, Q. Bình Thạnh • Co.op Hậu Giang – 188 Hậu Giang, P6, Q6 • HTX TM DV Toàn Tâm – 497 Hòa Hảo, P7, Q10 • Co.op Rạch Miễu – 48 Hoa Sứ, P7, Q. Phú Nhuận 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty . 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 35 Phó Giám Đốc Lê Văn Bình Giám Đốc Lê Trần Quốc Duy Phó Giám Đốc Huỳnh Thanh Long Bộ phận kế toán Bộ phận sản xuất Bộ phận nhân sự Bộ phận bán hàng Phó Giám Đốc Lê Văn Bình Giám Đốc Lê Trần Quốc Duy Phó Giám Đốc Huỳnh Thanh Long Bộ phận kế toán Bộ phận sản xuất Bộ phận nhân sự Bộ phận bán hàng
 36. 36. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 2.1.4.2. Chức năng của các phòng ban.  Giám đốc:  Giám đốc là người có quyền quyết định các phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất kinh doanh của công ty.  Đề ra những phương án kinh doanh để cụ thể hóa chi tiết kế hoạch của công ty, mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với từng chức năng của đơn vị, đàm phán ký kết hợp đồng.  Giám đốc điều hình mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng chính sách pháp luật, chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.  Phó giám đốc:  Trợ tá, tham mưu cho giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty.  Chịu trách nhiệm về phần việc được giám đốc ủy quyền.  Quản lý các phòng ban, chức năng có liên quan.  Bộ phận quản lý sản xuất:  Nhận đơn đặt hàng từ bộ phận sale, theo dõi tồn kho thành phẩm và bán thành phẩm để lên kế hoạch sản xuất.  Bộ phận bán hàng:  Tiếp thị hàng, nguyên cứu thị trường, nhận đơn đặt hàng  Quan hệ, giao dich với khách hàng  Theo dõi thực hiện kế hoạch, hợp đồng kinh tế  Thông báo đơn hàng cho bộ phận xuất nhập khẩu.  Bộ phận kế toán:  Hỗ trợ cho ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành tình hình tài chính của công ty.  Quản lý và sử dụng nguồn tài chính, đề xuất các chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 36
 37. 37. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Hướng dẫn thực hiện các chế độ, ký duyệt các chứng từ kế toán, phân tích hoạt động kinh tế.  Tổ chức công tác hạch toán tài chính, lập các biểu mẫu, báo cáo tài chính theo quy định.  Theo dõi tồn kho nguyên vật liệu để bố trí đặt hàng.  Bộ phận nhân sự:  Thực hiện việc tổ chức tuyển dụng lao động.  Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Bộ Luật Lao Động.  Xác định ngày, giờ công, phụ trách bảng lương 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 2.1.5.1. Bộ máy kế toán. * Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán: Sơ đồ 2.2– Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty 2.1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán.  Kế toán trưởng:  Lập kế hoạch tài chính vốn lưu động, huy động nguồn vốn, giám sát việc sử dụng hợp lý nguồn tài chính, tổ chức thanh toán trích lập và sử dụng các quỹ của công ty. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 37 Kế Toán Trưởng Thủ quỹ Kế toán công nợ Thủ Kho Kế toán hàng hóa Kế toán tổng tợp
 38. 38. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của công tác kế toán.  Tham gia ký hợp đồng mua, bán hàng hóa.  Khi quyết toán đã lập xong, kế toán trưởng có nhiệm vụ giải quyết  Kết quả kinh doanh, chịu mọi trách nhiệm về số liệu ghi trong bản quyết toán.  Thủ quỹ: Theo dõi việc thu, chi tiền mặt tại quỹ. Ngoài ra thủ quỹ còn có trách nhiệm trước Bam Giám Đốc trong việc bảo quản ngân hàng.  Kế toán công nợ: Kế toán công nợ phản ánh, theo dõi kịp thời các nghiệp vụ phát sinh chi tiết cho từng đối tượng, từng khoản nợ và thời gian thanh toán. Đồng thời ghi chép kịp thời trên hệ thống sổ chi tiết, chứng từ, sổ tổng hợp các khoản nợ phải thu, phải trả.  Kế toán hàng hóa: Kế toán hàng hóa có nhiệm vụ quản lý hàng hóa xuất, nhập, tồn, đối chiếu với thủ kho và kiểm kê theo định kỳ, báo cáo về bộ phận kho.  Thủ kho: Theo dõi hàng hóa trong kho, chịu trách nhiệm xuất kho theo đơn đặt hàng của bộ phận sản xuất, đề xuất mua hàng khi có nhu cầu.  Kế toán tổng hợp: Kế toán tổng hợp tổng hợp số liệu cuối tháng để lên báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản… lên các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế, báo cáo được nộp khi có sự phê duyệt của kế toán trưởng và giám đốc. 2.1.5.3. Hình thức tổ chức kế toán tại công ty.  Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: Do quy mô sản sản xuất còn hạn chế nên Công ty chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 38
 39. 39. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng hình thức sổ kế toán" Nhật ký chung" Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung Ghi chú: : ghi hàng ngày SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 39 Bảng tổng hợp chi tiết Sổ chi tiếtSổ nhật ký đặc biệt Chứng từ kế toán Sổ nhật ký chung Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính
 40. 40. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG : ghi vào cuối tháng : đối chiếu kiểm tra 2.1.5.4 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. • Niên độ kế toán của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01/01 dương lịch và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. • Hệ thống chứng từ kế toán tại doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC. • Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng. • Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ thuế. • Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:  Nguyên tắc đáng giá hàng tồn kho : hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc  Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo phương pháp nhập trước xuất trước  Phương pháp hạch toán : hàng tồn kho và thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ. • Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định: + Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : ghi nhận nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế . Nguyên giá gồm giá ghi trên hóa đơn của nhà cung cấp và các chi phí liên quan trực tiếp. + Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình và hữu hình : khấu hao theo đường thẳng. • Tỷ lệ khấu hao sử dụng : + Loại tài sản Số năm khấu hao + Máy móc thiết bị sản xuất 7 +Trang thiết bị văn phòng 5 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 40
 41. 41. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Sự ghi nhận Doanh Thu dược thực hiện theo quyết định số 149/2001/QĐ- BTC này 31/12/2001 của Bộ Tài chính • Thuế: + Thuế giá trị gia tăng : 10% + Thuế thu nhập doanh nghiệp : 25% • Phương pháp lập và báo cáo thuế: + Báo cáo hàng tháng và cuối năm đối với báo cáo nội bộ. + Báo cáo thống kê hàng tháng nộp tại Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh. + Báo cáo thuế thu nhập tạm tính hàng quý và báo cáo quyết toán thuế cuối năm nộp tại cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh + Trước khi tiến hành lập và nộp báo cáo ở cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán công ty tiến hành khóa sổ kế toán, phản ảnh các bút toán điều chỉnh, tính ra số dư cuối kỳ của từng tài khoản. + Thời gian nộp báo cáo chậm nhất là 20 ngày kế từ ngày kết thúc quý đối với báo cáo quý và 90 ngày đối với báo cáo năm kể từ ngày kết thúc năm. 2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread.  Kỳ kế toán: tháng 12/2012. 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread. 2.2.1.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ sử dụng :  Phiếu xuất kho.  Hoá đơn  Sổ chi tiết phải thu của khách hàng.  Phiếu thu , giấy báo có của ngân hàng,… SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 41
 42. 42. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Sổ kế toán: Thực hiện ghi sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 511, sổ chi tiết tài khoản 5111,5112. 2.2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. Sau khi nhận được báo cáo bán hàng từ hệ thống co.op mart hoặc đơn đặt hàng, kế toán đối chiếu với phiếu xuất kho sau đó xuất hóa đơn 3 liên, liên 2 gửi cho khách hàng thu tiền, liên 1 lưu lại, liên 3 nhập liệu vào máy làm sổ sách thuế, gửi kế toán công nợ để thu hồi công nợ (nếu có). 2.2.1.3. Tài khoản sử dụng.  TK 511: Doanh thu bán hàng: + TK 5111: Doanh thu bán hàng trong siêu thị. + TK 5112: Doanh thu bán hàng trực tiếp. 2.2.1.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty.  Doanh thu bán hàng trong siêu thị: • Ngày 16/12/2012: Nhận được báo cáo bán hàng từ Co.op Nam Sài Gòn doanh số từ 1-15/12/2012, kế toán xuất hóa đơn thu tiền và định khoản nghiệp vụ như sau: Chưa thu tiền và sẽ thu bằng chuyển khoản Nợ TK 1312: 56.718.400 Có TK 5111: 51.562.182 Có TK 3331: 5.156.218 • Ngày 31/12/2012: Thu tiền bán hàng bằng chuyển khoản từ coo.p Nam Sài Gòn , kế toán định khoản như sau: Nợ TK 112: 63.783.999 Có TK 5111: 57.985.454 Có TK 3331: 5.798.545 • Ngày 31/12/2012: Phải thu tiền bán hàng của Coo.p Rạch Miễu theo Hóa Đơn 0000715, kế toán ghi: Nợ TK 1317: 12.997.519,7 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 42
 43. 43. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có TK 5111: 11.815.927 Có TK 3331: 1.181.597,7  Doanh thu bán hàng trực tiếp • Ngày 11/12/2012: Xuất bán cho CN Cty TNHH Interek VN một số loại bánh trị giá 420.000 đ và thu ngay, kế toán xuất hóa đơn thu tiền số 0000684 và định khoản như sau: Nợ TK 111: 420.000 Có TK 5112: 381.818 Có TkK 3331: 38.182 • Cuối tháng, tập hợp doanh thu bán hàng và kết chuyển doanh thu bán hàng vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Nợ TK 5111 : 667.585.595 Có TK 911 : 667.585.595 Nợ TK 5112: 5.799.177 Có TK 911: 5.799.177 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 43
 44. 44. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu : 511 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 11/12 0000684 11/12 Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt 111 420.000 16/12 0000685 16/12 Phải thu tiền của Coo.p Nam Sài Gòn 1312 51.562.182 24/12 0000690 24/12 Thu tiền bán hàng bằng chuyển khoản 112 22.890.909 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 44
 45. 45. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG ...... ............. ...... ........................ .......... .................. ............ 31/12 0000706 31/12 Thu tiền bán hàng bằng chuyển khoản 112 57.985.454 31/12 0000715 31/12 Phải thu tiền bán hàng của Coo.p Rạch Miễu 1317 11.815.927 31/12 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 911 673.384.772 Cộng phát sinh 673.384.772 673.384.772 Số dư cuối kỳ 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty 2.2.2.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ:  Phiếu chi  Hóa đơn  Hợp đồng  Giấy báo nợ,…  Sổ sách sử dụng:  Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 521,531,532. 2.2.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. Sau khi nhận được hợp đồng, biên bản sự việc, kế toán tiến hành điều chỉnh điều chỉnh giá bán, điều chỉnh công nợ phải thu, gửi thông báo cho khách hàng. 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng. • Tk 521: Chiết khấu thương mại. • Tk 531: Hàng bán bị trả lại SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 45
 46. 46. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG • Tk 532: Giá vốn hàng bán 2.2.2.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty. Trong tháng, Cty không có phát sinh khoản chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread 2.2.3.1 Phương pháp tính giá xuất kho: Công ty xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kì. 2.2.3.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ sử dụng: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ chi tiết hàng hoá, hoá đơn  Sổ kế toán: Thực hiện ghi sổ nhật ký chung, Sổ cái tài khoản 632, Sổ chi tiết tài khoản 632 2.2.3.3 Trình tự luân chuyển chứng từ Cuối kì, kế toán đối chiếu phiếu nhập kho nguyên liệu đầu vào, chi phí phân xưởng, chi phí lương nhân viên sản xuất tính ra giá thành đơn vị sản phẩm hạch toán vào sổ kế toán nhật ký chung giá vốn hàng bán. 2.2.3.4 Tài khoản sử dụng  Tài khoản sử dụng : Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 2.2.3.5 Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty • Nghiệp vụ 1 : Ngày 11/12/2012 xuất bán cho Cty TNHH Intertek VN đơn hàng bánh ngọt ,kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 632: 152.727 Có TK 155: 152.727 • Nghiệp vụ 2 : Ngày 16/12/2012 (Hóa đơn 0000685) .Do hàng gửi bán nên khi nhận được báo cáo bán hàng từ Co.op Nam Sài Gòn doanh số từ 1- 15/12/2012, kế toán định khoản nghiệp vụ như sau: Nợ TK 632: 20.624.873 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 46
 47. 47. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có TK 1572: 20.624.873 • Nghiệp vụ 3: Ngày 24/12/2012 (Hóa đơn 0000690) do hàng hàng gửi bán nên khi nhận được báo cáo bán hàng từ HTX TM DV Toàn Tâm doanh số bán bánh từ ngày 1/12/2012 - 15/12/2012, kế toán định khoản nghiệp vụ như sau: Nợ TK 632: 10.275.160 Có TK 1573: 10.275.160 • Cuối tháng, kế toán tổng hợp chi phí giá vốn hàng bán, kết chuyển sang TK 911 Nợ TK 911: 269.353.909 Có TK 632: 269.353.909 Công Ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Giá vốn hàng bán Số hiệu : 632 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 11/12 1152 11/12 Xuất bán cho CN cty Interek VN 155 152.727 16/12 16/12 Giá Vốn đơn hàng của hóa đơn 0000685 1572 20.624.873 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 47
 48. 48. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 24/12 24/12 Giá Vốn đơn hàng của hóa đơn 0000690 1573 10.275.160 31/12 31/12 Giá vốn đơn hàng của hóa đơn 0000715 1577 4.726.371 ...... ....... ..... .............................. ..... ................ ................ 31/12 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 269.353.909 Cộng phát sinh 269.353.909 269.353.909 Số dư cuối kỳ 2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng tại công ty. 2.2.4.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ : hoá đơn, bảng kê chi tiết thanh toán, bảng trích khấu hao TSCĐ, bảng lương bộ phận bán hàng.  Sổ kế toán: Thực hiện ghi sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 641, sổ chi tiết tài khoản 641. 2.2.4.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. Quy trình lập và xử lý chứng từ: Hàng kỳ, nhận được hóa đơn liên quan đến bán hàng ( bảng lương, tiền thuê mặt bằng, tiền xăng chở bánh, điện, nước…) kế toán tiền hành kiểm tra, nhập liệu và sổ kế toán nhật ký chung chi phí bán hàng, chứng từ được photo kèm theo phiếu chi và được kế toán nhập vào sổ chi tiết tiền mặt và được đối chiếu với sổ nhập ký chung vào cuối tháng, liên chính được gửi cho kế toán tổng hợp để nhập liệu vào báo cáo kê khai thuế hàng tháng sau đó lưu lại. 2.2.4.3. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản sử dụng : 641 “Chi phí bán hàng” 2.2.4.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 48
 49. 49. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG • Ngày 31/12/2012: Phải trả phí thuê mặt bằng cửa hàng Etown Tháng 12/2012, kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 641: 9.918.000 Nợ TK 133: 991.800 Có TK 112: 10.909.800 • Ngày 31/12/2012: Phải trả tiền lương cho nhân viên bán hàng, kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 641: 55.838.000 Có TK 3341: 55.838.000 • Ngày 31/12/2012: Phải trả tiền BHXH và BHYT, kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 641: 11.167.600 Có TK 338: 11.167.600 • Cuối tháng kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911:82.678.251 Có TK 641: 82.678.251 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 49
 50. 50. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Công Ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Chi phí bán hàng Số hiệu : 641 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 31/12 0010783 31/12 Phải trả phí thuê mặt bằng 112 9.918.000 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 50
 51. 51. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 31/12 PKT 004 31/12 Phải trả tiền lương cho nhân viên 334 55.838.000 31/12 PKT 004 31/12 Phải trả tiền BHXH và BHYT 338 11.167.600 ..... .......... ...... ........................... .......... ................. ............ 31/12 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 82.678.251 Cộng phát sinh 82.678.251 82.678.251 Số dư cuối kỳ 2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty. 2.2.5.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ : hóa đơn, phiếu chi, bảng kê mua văn phòng phẩm, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng lương,…  Sổ kế toán: Thực hiện ghi sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 642, sổ chi tiết tài khoản 642 2.2.5.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. Sau khi nhận được chứng từ ( Hóa đơn tiếp khách, bảng lương bộ phận quản lý, tiền điện, nước, bảng chiết tính khấu hao bộ phận quản lý,…) kế toán tiền hàng lập phiếu chi ( hóa đơn tiếp khách, tiền điện, nước bảng lương), nhập liệu vào sổ chi tiết tiền mặt, photo chứng từ kèm theo phiếu chi, sau đó gửi chứng từ gốc cho kế toán tổng hợp tiền hành nhập liệu vào sổ nhật ký chung, đối chiếu cuối tháng. 2.2.5.3. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản sử dụng : TK 642 chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.5.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 51
 52. 52. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG • Nghiệp vụ 1: Ngày 1/12/2012, Thanh toán tiền đồng phục bằng tiền mặt, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 641: 525.455 Có TK 111: 525.455 • Nghiệp vụ 2: Ngày 31/12/2012, Thanh toán tiền phí bảo vệ tháng 12/2012 cho Bảo Vệ An Ninh Nhất qua ngân hàng , kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 642: 9.000.000 Nợ TK 133: 900.000 Có TK 112: 9.900.000 • Nghiệp vụ 3: Ngày 31/12/2012, Phải trả tiền lương cho nhân viên văn phòng, kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 642: 59.882.000 Có TK 3341: 59.882.000 • Ngày 31/12/2011: Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911: 95.209.724 Có TK 642: 95.209.724 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 52
 53. 53. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu : 642 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 1/12 PC 005-18417 1/12 Thanh toán tiền áo đồng phục 111 525.455 1712 PC 042-91597 17/12 Thanh toán tiền tiếp khách 111 1.765.000 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 53
 54. 54. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 31/12 GBN-00152 31/12 Thanh toán tiền phí bảo vệ T12/2012 112 9.000.000 31/12 PKT 0005 31/12 Phải trả lương nhân viên 334 59.882.000 ...... ..... ..... ............................ ..... ............ ............. 31/12 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 911 95.209.724 Cộng phát sinh 95.209.724 95.209.724 Số dư cuối kỳ 2.2.6. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính tại công ty. 2.2.6.1. Kế toán doanh thu tài chính. 2.2.6.1.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ sử dụng : Giấy báo có, Giấy báo nợ của ngân hàng, bảng sao kê tài khoản.  Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 515 2.2.6.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. Từ các chứng từ ngân hàng, kế toán kiểm tra sự khớp đúng số liệu với giao dịch thực tế, tính pháp lý của chứng từ sau đó kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, và từ sổ nhật ký chung, kế toán vào sổ tài khoản 515. 2.2.6.1.3. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản : TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 2.2.6.1.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty. • Ngày 24/12/2012 nhận lãi tiền gửi tháng 12/2012 Eximbank_ CN Thảo Điền, kế toán ghi như sau: Nợ TK 112: 47.303 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 54
 55. 55. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Có TK 515: 47.303 • Cuối tháng kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 515 : 47.303 Có TK 911 : 47.303 Công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Doanh thu tài chính Số hiệu : 515 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 24/12 24/12 Lãi tiền gửi ngân hàng 1122 47.303 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 55
 56. 56. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 31/12 31/12 Kết chuyển doanh thu tài chính 911 47.303 Cộng phát sinh 47.303 47.303 Số dư cuối kỳ 2.2.6.2. Kế toán chi phí tài chính. 2.2.6.2.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ sử dụng: Giấy báo nợ, bảng sao kê từ ngân hàng.  Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 635, sổ chi tiết tài khoản 635 2.2.6.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ Từ các chứng từ ngân hàng, kế toán kiểm tra sự khớp đúng số liệu với giao dịch thực tế, tính pháp lý của chứng từ sau đó kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, và từ sổ nhật ký chung, kế toán vào sổ tài khoản 635. 2.2.6.2.3. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản sử dụng: TK 635: Chi phí hoạt động tài chính. 2.2.6.2.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty. • Nghiệp vụ 1: Ngày 3/12/2012 Trả lãi tiền vay lãi tiền vay khế ước số 1401LDS201202614, kế toán ghi: Nợ TK 635 : 6.375.000 Có TK 112 : 6.375.000 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 56
 57. 57. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG • Nghiệp vụ 2: Ngày 3/12/2012 Trả lãi tiền vay khế ước số 1401LDS201203092, kế toán ghi: Nợ TK 635: 3.262.500 Có TK 112: 3.262.500 • Nghiệp vụ 3: Ngày 08/12/2012 Trả lãi tiền vay khế ước số 1401LDS201203182, kế toán ghi: Nợ TK 635: 6.513.750 Có TK 112: 3.206.667 • Ngày 31/12/2012, kế toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chính : Nợ TK 911 : 46.816.990 Có TK 635 : 46.816.990 Công Ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Chi phí tài chính Số hiệu : 635 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 3/12 GBN- 00142 3/12 Thanh toán tiền lãi vay theo khế ước số 1401LDS201202614 1122 6.375.000 3/12 GBN- 00143 3/12 Thanh toán tiền lãi vay theo khế ước số 1122 3.262.500 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 57
 58. 58. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 1401LDS201203092 ..... ..... .... ................................ ....... ............. .......... 31/12 31/12 Kết chuyển chi phí tài chính 911 46.816.990 Cộng phát sinh 46.816.990 46.816.990 Số dư cuối kỳ 2.2.7. Kế toán thu nhập và chi phí khác tại công ty. 2.2.7.1. Kế toán thu nhập khác. 2.2.7.1.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ: Phiếu thu  Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 711. 2.2.7.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. Khi khách hàng thanh toán tiền, kế toán có nhiệm vụ lập phiếu thu rồi chuyển cho thủ quỹ, thủ quỹ nhận tiền và kí vào phiếu thu, chuyển phiếu thu cho kế toán trưởng và tổng giám đốc kí, sau đó phiếu thu dược chuyển xuống lưu tại phòng kế toán. 2.2.7.1.3. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản 711: Thu nhập khác 2.2.7.1.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty. • Ngày 25/12/2012: Kế toán ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc bán bánh hư, bánh hết hạn cho cơ sở thức ăn gia súc. Nợ TK: 1111: 800.000 Có TK711: 800.000 • Cuối kì, kế toán kết chuyển khoản thu nhập khác sang tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” Nợ 711: 800.000 Có 911: 800.000 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 58
 59. 59. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Công Ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Thu nhập khác Số hiệu : 711 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 25/12 PT 102 25/12 Thu tiền bánh hư, hết hạn Tháng 12/2012 1111 800.000 31/12 31/12 Kết chuyển thu nhập khác 911 800.000 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 59
 60. 60. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG Cộng phát sinh 800.000 800.000 Số dư cuối kỳ 2.2.7.2. Kế toán chi phí khác tại công ty.  Trong tháng Công ty không phát sinh các khoản chi phí khác 2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 2.2.8.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Chứng từ :  Căn cứ vào kết quả sau các tháng làm việc (sổ doanh thu, sổ chi phí,…)  Các tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý,  Tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm.  Căn cứ vào sổ chi tiết, bảng tổng hợp, sổ cái, bảng cân đối phát sinh,…  Sổ sách sử dụng: sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 821, 911 2.2.8.2. Trình tự thực hiện. Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, kế toán nhập liệu vào sổ nhật ký chung ( phát sinh lãi) sau đó số liệu sẽ tự động cập nhật vào sổ chi tiết, sổ cái từng tài khoản liên quan. 2.2.8.3. Tài khoản sử dụng.  Tài khoản 821: Chi phí thuế TNDN. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 60
 61. 61. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Tài khoản 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành.  Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh 2.2.8.4. Một số nghiệp vụ thực tế tại công ty.  Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/2011 tại Công ty TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD được xác định như sau :  Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các khoản doanh thu, thu nhập ( doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác) trong tháng của Công ty sang bên có TK 911 trong kỳ của Công ty. Đồng thời kết chuyển các khoản chi phí trong tháng ( giá vốn, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng) sang bên Nợ TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. • Kết chuyển chi phí: Nợ TK 911: 494.058.874 Có TK 632: 269.353.909 Có TK 635: 46.816.990 Có TK 641: 82.678.251 Có TK 642: 95.209.724 • Kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác: Nợ TK 5111: 667.585.595 Nợ TK 5112: 5.799.177 Nợ TK 515: 47.303 Nợ TK 711: 800.000 Có TK 911: 674.232.075  Lợi nhuận gộp : 673.384.772 - 269.353.909 = 404.030.863  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh : 404.030.863+ 47.303 - 46.816.990 - 82.678.251- 95.209.724 =179.373.201 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 61
 62. 62. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tháng 12/2012 : 179.373.201+800.000 = 180.173.201  Chi phí Thuế TNDN hiện hành Tháng 12/2012 : 180.173.201 * 25% = 45.043.300. Nợ TK 911: 45.043.300 Có TK 8211: 45.043.300  Lợi nhuận sau thuế: 180.173.201-45.043.300= 135.129.901 Nợ TK 911: 135.129.901 Có TK 421: 135.129.901 Công Ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ NHẬT KÝ CHUNG THÁNG 12/2012 Chứng từ Diễn giải Số hiệu tài khoản Số tiền Ngày Số hiệu Nợ Có 1/12 PC 005-18417 Thanh toán tiền áo đồng phục 642 525.455 1/12 PC 005-18417 Thanh toán tiền áo đồng phục 111 525.455 ............... ........... ............ ......... ............... ........ 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 5111 673.384.772 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 911 673.384.772 31/12 Kết chuyển giá vốn 911 269.353.909 31/12 Kết chuyển giá vốn 632 269.353.909 31/12 Kết chuyển chi phí tài chính 911 46.816.990 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 62
 63. 63. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 31/12 Kết chuyển chi phí tài chính 635 46.816.990 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 82.678.251 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 82.678.251 ....... ..... .............................. ...... ....... ........... 31/12 Lãi kinh doanh 911 135.129.901 31/12 Lãi kinh doanh 421 135.129.901 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Công Ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread SỔ CÁI Tháng 12 năm 2012 Tên tài khoản : Xác định kết quả kinh doanh Số hiệu :911 Đơn vị tính: VND Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng 31/12 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 511 673.384.772 31/12 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 515 47.303 31/12 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 269.353.909 31/12 31/12 Kết chuyển chi phí tài chính 635 46.816.990 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 63
 64. 64. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 31/12 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 82.678.251 31/12 31/12 kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 642 95.209.724 31/12 31/12 Kết chuyển thu nhập khác 711 800.000 31/12 31/12 Kết chuyển thuế TNDN hiện hành 8211 45.043.300 31/12 31/12 Kết chuyển lãi lỗ 421 135.129.901 Cộng phát sinh 674.232.075 674.232.075 Số dư cuối kỳ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Kỳ này A B C 1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 673.384.772 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (10=01-02) 10 673.384.772 4. Giá vốn hàng bán 11 269.353.909 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11) 20 404.030.863 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 47.303 7. Chi phí tài chính 22 46.816.990 - Trong đó : Chi phí lãi vay 23 46.816.990 8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 177.887.975 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24) 30 179.373.201 10. Thu nhập khác 31 800.000 SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 64
 65. 65. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG 11. Chi phí khác 32 12. Lợi nhuận khác (40=31- 32) 40 800.000 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 IV.09 180.173.201 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 45.043.300 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 135.129.901 Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHẦN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD. 3.1. Nhận xét. 3.1.1. Về công tác kế toán của công ty.  Kế toán đã phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự thời gian, có hệ thống và có thể so sánh giữa kỳ này với kỳ trước.  Phòng kế toán được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp vì thế thuận tiện cho việc kiểm tra chứng từ, sổ sách giúp công việc của kế toán sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn.  Công ty sử dụng mẫu chứng từ, biểu mẫu báo cáo theo đúng quy định của Bộ Tài Chính ban hành.  Luân chuyển chứng từ một cách khoa học, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận với nhau, giúp kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu một cách dễ dàng.  Hàng ngày kế toán nhập dữ liệu ghi vào sổ chi tiết từng loại, đồng thời ghi vào sổ nhật ký chung, sau đó cuối tháng kiểm tra, đối chiếu số liệu, chọn tiêu thức phân bổ, cuối cùng lập báo cáo xác định kết quả kinh doanh. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 65
 66. 66. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Hệ thống sổ kế toán của công ty thực hiện đúng quy định về sổ kế toán trong Luật kế toán và những thông tin hướng dẫn của Bộ Tài Chính.  Trong quá trình hạch toán,công ty đã thay đổi một số nội dung cho phù hợp với đặc điểm kế toán và đặc điểm hoạt động của công ty.  Các khoản phải thu: Xét riêng về khoản phải thu thì em thấy công ty bị chiếm dụng vốn khá nhiều, nếu như công ty nói chung và bộ phận kế toán nói riêng áp dụng những chính sách như: Chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại … thì sẽ khuyến khích khách hàng trả tiền nhanh hơn do họ được trả ít tiền hơn so với số nợ hiện có, số tiền tuy không nhiều nhưng đó cũng là động lực cho khách hàng trả nợ sớm hơn cho công ty.  Đối với những khách hàng lâu năm hoặc mua hàng với số lượng lớn, Công ty nên áp dụng những ưu đãi đặc biệt về giá như: hưởng một khoản chiết khấu hoặc giảm giá hàng bán nhằm để giữ chân được khách hàng đồng thời làm cho khách hàng trung thành với sản phẩm của công ty. 3.1.2. Về kế toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của công ty.  Nhìn chung, trong ba năm gần đây (năm 2009, năm 2010 và 2011) kết quả hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, nhìn chung Công ty đã nổ lực hết mình để phát triển hệ thống phân phối, cố gắng cắt giảm chi phí đến mức tối đa, đó cũng là yếu tố quan trọng để đạt được những mục tiêu lợi nhuận sau này.  Bên cạnh đó, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước được công ty thực hiện đầy đủ.  Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh được các nhân viên kế toán thực hiện đúng thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước.  Hiện nay công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đây là một thiếu sót, vì vậy công ty sẽ không có nguồn chi phí để bù đắp những thiệt hại về hàng hóa, vật liệu tồn kho bị giảm giá vào tương lai. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 66
 67. 67. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Hàng hóa công ty có nhiều chủng loại khác nhau và mỗi loại mang lại lợi nhuận khác nhau. Một trong những biện pháp tăng lợi nhận là phải chú trọng nâng cao các mặc hàng cho mức lãi cao. Vì vậy ta cần xác định được kết quả tiêu thụ của từng loại sản phẩm từ đó xác định kế hoạch tiêu thụ mang lại hiệu quả cao nhất. 3.2. Kiến nghị. 3.2.1. Kiến nghị về bộ máy kế toán của công ty.  Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều phần mềm kế toán được cung cấp, công ty nên chọn một trong các Công ty cung cấp phần mềm để mua và sử dụng như phần mềm misa,…  Công ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là việc hết sức cần thiết. Công ty cũng cần có những biện pháp để bảo quản tốt lượng hàng hóa trong kho chưa tiêu thụ, giảm tối thiểu mất mát, hư hại hay làm hàng hóa giảm chất lượng  Công ty cần quan tâm hơn đến các khoản chi phí phát sinh trong kỳ kế toán. Hạn chế thấp nhất các khoản chi phí phát phát sinh nếu có thể.  Công ty cần theo dõi quá trình tiêu thụ của từng loại sản phẩm để đem lại được lợi nhuận cao nhất. 3.2.2. Kiến nghị về hoạt động chung của công ty.  Công ty nên đầu tư thêm vào máy móc, thiết bị cho bộ phận quản lý và sản xuất để giúp cho công việc đạt được hiệu quả cao hơn và nhanh hơn.  Công ty nên thường xuyên khảo sát và cập thông tin về giá cả trên thị trường để xác định giá thành sản phẩm cho phù hợp.  Công ty cần phải tăng cường thêm hoạt động Maketing, quảng cáo sản phẩm để có thêm khách háng lớn.  Công ty cần phải mở những lớp tập huấn, đào tạo cho công nhân để nâng cao tay nghề đồng thời cho họ hiểu được là sản phẩm mà mình làm ra cần phải được đạt chất lượng nhất định.  Công ty nên thường xuyên tìm hiểu về thị hiếu của người tiêu dùng để cho ra những sản phẩm làm hài lòng khách hàng. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 67
 68. 68. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:NGUYỄN THẾ KHANG  Công ty nên tiến hành lập trợ cấp mất việc làm và quỹ khen thưởng phúc lợi, đó là yêu cầu chung của pháp luật lao động Việt Nam 3.3. Kết Luận.  Qua nghiên cứu về hạch toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bánh Ngọt Lovebread, ta thấy được tầm quan trọng và cần thiết của công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.  Việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty có ý nghĩa thiết thực.  Với sự lãnh đạo trên cơ sở khoa học của Ban Giám Đốc với tinh thần trách nhiệm và nổ lực cao của đội ngũ nhân viên, với sự nhạy cảm và linh động của cán bộ quản lý, tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả kinh tế cao.  Báo cáo này được hoàn thành là nhờ vào sự hướng dẫn tận tâm của thầy Nguyễn Thế Khang cùng sự nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán. Cuối cùng em xin gửi đến quý thầy cô và các anh chị trong công ty lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. SVTT:NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Trang 68

×