Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 - tin.tuyensinh247.com

7,623 views

Published on

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013. Đề thi gồm 40 câu và thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút: http://tin.tuyensinh247.com/cau-truc-de-thi-tot-nghiep-mon-sinh-nam-2013-c28a9216.html
Xem đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013: http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-sinh-nam-2013-c28a9213.html
Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2013: http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-nam-2013-e253.html

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 - tin.tuyensinh247.com

  1. 1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 – Tin.tuyensinh247.comCấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 - http://tin.tuyensinh247.com/cau-truc-de-thi-tot-nghiep-mon-sinh-nam-2013-c28a9216.htmlCấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013. Đề thi gồm 40 câu và thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.Lịch thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013Môn sinh thi chiều thứ 2 ngày 3/6/2012.Hình thức thi: Trắc nghiệmThời gian làm bài thi: 60 phút,Giờ phát đề thi cho thí sinh: 14h15Giờ bắt đầu làm bài thi: 14h30.Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh:Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục van hành. Đề thi gồm 40 câu.1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPTPhần Nội dung cơ bản Số câuchungPhần riêngChuẩn NângcaoDitruyềnhọcCơ chế di truyền và biến dị 8 2 2Tính quy luật của hiện tượng di truyền 8 0 0Di truyền học quần thể 2 0 0ứng dụng di truyền học 2 1 1Di truyền học người 1 0 0Tổng số 21 3 3TiếnhoáBằng chứng tiến hoá 1 0 0Cơ chế tiến hoá 4 2 2Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1 0 0Tổng số 6 2 2SinhtháihọcSinh thái học cá thể 1 1 0Sinh thái học quần thể 1 1Quần xã sinh vật 2 1 1Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1 1 1Tổng số 5 3 3Tổng số câu cả ba phần 32(80%)8(20%)8(20%2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTXPhần Nội dung CO’ bản Số câu
  2. 2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 – Tin.tuyensinh247.comDitruyềnhọcCơ chế di truyền và biến dị 9Tính quy luật của hiện tượng di truyền 9Di truyền học quần thể 2ứng dụng di truyền học 2Di truyền học người 2Tổng số 24TiếnhoáBằng chứng tiến hoá 1Cơ chế tiến hoá 6Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1Tổng số 8SinhtháihọcCá thể và quần thể sinh vật 4Quần xã sinh vật 2Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 2Tổng số 8Tổng số câu cả ba phần 40Xem thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 : http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-sinh-nam-2013-c28a9213.htmlChúc các bạn ôn thi tốt!

×