Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 - Tuyensinh247.com

10,231 views

Published on

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2013. Dưới đây là các dạng bài, câu hỏi, thang điểm cho từng câu trong đề thi tốt nghiệp môn toán tốt nghiệp thpt những năm gần đây của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
Xem cấu trúc đề thi 6 môn thi và Đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2013: http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-nam-2013-e253.html
Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2013: http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-toan-nam-2013-c28a9047.html

Published in: Education
  • Be the first to comment

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 - Tuyensinh247.com

  1. 1. Tin.Tuyensinh247.com – Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn toán 2013Hiện tại chưa có công bố chính thức về cấu trúc đề thi tốt nghiệpmôn toán năm 2013 nhưng theo Tuyensinh247 thì mấy năm gầnđây (Kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, 2011, 2010) thì đề thi có cấu trúcgiống cấuc trúc đề thi do bộ giáo dục và đào tạo công bố năm 2010.Các bạn học sinh tham khảo.CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN - HỆ THPTI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu Nội dung kiến thức Điểm I Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 3,0 Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số; cực trị; tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị của hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng); II Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit. 3,0 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tìm nguyên hàm, tính tích phân. Bài toán tống hợp. III Hình học không gian (tống hợp): Diện tích xung quanh của hình nón tròn 1,0 xoay, hình trụ tròn xoay; thể tích của khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)1. Theo chương trình Chuẩn Câu Nội dung kiến thức Điểm IV. a Phương pháp toạ độ trong không gian: 2,0 - Xác định toạ độ của điểm, vectơ. - Mặt cầu. 1
  2. 2. Tin.Tuyensinh247.com – Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn toán 2013 - Viết phương trình mặt phang, đường thẳng. - Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến mặt phang; vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phang và mặt cầu. V.a Số phức: Môđun của số phức, các phép toán trên tập số phức; 1,0 căn bậc hai của số thực âm; phương trình bậc hai với hệ số thực có biệt thức A âm. ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phang, thế tích khối tròn xoay.2. Theo chương trình Nâng cao Câu Nội dung kiến thức Điểm IV.b Phương pháp toạ độ trong không gian: 2,0 - Xác định toạ độ của điểm, vectơ. - Mặt cầu. - Viết phương trình mặt phang, đường thẳng. - Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phang; khoảng cách giữa hai đường thẳng; vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu. Câu Nội dung kiến thức Điểm V.b Số phức: Môđun của số phức, các phép toán trên tập số phức; 1,0 căn bậc hai của số phức; phương trình bậc hai với hệ số phức; dạng lượng giác của số phức. + +c Đồ thi hàm phân thức hữu tỉ dang y = — kx px + q một số yếu tố liên quan. Sự tiếp xúc của hai đường cong. Hệ phương trình mũ và lôgarit. ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phang, thế tích khối tròn xoay.B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN - HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Câu Nội dung kiến thức Điểm I Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 3,0 Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên, cực trị của hàm số; tiếp tuyến, tiệm cận của đồ thị hàm số; dựa vào đồ thị của hàm số biện luận số nghiệm của phương trình. II Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 2,0 Tìm nguyên hàm, tính tích phân; ứng dụng của tích phân. III Phương pháp toạ độ trong không gian: Xác định toạ độ của điểm, vectơ; 2,0 viết phương trình mặt phang, đường thẳng và phương trình mặt cầu. Câu Nội dung kiến thức Điểm 2
  3. 3. Tin.Tuyensinh247.com – Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn toán 2013 IV Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit. 2,0 Số phức: Xác định môđun của số phức; các phép toán trên tập số phức; căn bậc hai của số thực âm; phương trình bậc hai với hệ số thực có biệt thức A âm. V Hình học không gian (tống hợp): Thế tích của khối lăng trụ, khối chóp 1,0 và khối tròn xoay; diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.Lưu ý: Đề thi, Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 sẽ được tuyensinh247 tổng hợp nhanh nhất, chính xác nhất.(Nguồn Bộ GD&ĐT)Truy cập http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-nam-2013-e253.html để xem cấu trúcđề thi các môn khác. 3

×