Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Download

891 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Download

 1. 1. Download & Viết Mẫu CV Tiếng AnhBạn có thể download các mẫu CV tiếng anh chuẩn ở dưới đây, có nhiều mẫu cho bạntham khảo:Download Mẫu CV tiếng anh: CV-College-graduate-functional-resumeDownload Mẫu CV tiếng anh: CV-Finance-Manager-CV-Resume-TemplateDownload Mẫu CV tiếng anh: CV-Modern-And-Technical-TemplateDownload Mẫu CV tiếng anh: CV-Professional-SimpleDownload Mẫu CV tiếng anh: CV-Resume-Accountant-AuditorDownload Mẫu CV tiếng anh: CV-Teacher-resumeDownload Mẫu CV tiếng anh: Marketing Manager – CV Resume TemplateNgoài ra bạn cũng có thể sử dụng công cụ có sẵn là phần mềm Microsoft Word để tạo nhữngmẫu CV Tiếng Anh rất tốt như sau:- Mở Microsoft Word, vào FileNew. Tại cửa sổ vừa hiện ra, nhắp chuột vào GeneralTemplates…, rồi chọn thẻ Other Documents.- Tùy theo cơ quan đơn vị mà bạn chuẩn bị nộp hồ sơ, nhắp đúp chuột vào 1 trong 3 dạng CV:Contemporary Resume (CV hiện đại), Elegant Resume (CV thanh nhã), Professional Resume(CV chuyên nghiệp).-Ghi đè thông tin bản thân vào CV mẫu vừa hiện ra. Cách trình bày và cách dùng từ trong cácCV mẫu rất đáng để bạn tham khảo. Bạn có thể giữ nguyên hoặc thay đổi các đề mục.Ghi chú:1.Nếu muốn trình bày CV chi tiết hơn và đúng ý mình hơn, tại Other Documents, bạn chọnResume Wizard. Làm theo các hướng dẫn lần lượt xuất hiện, bạn sẽ có một CV như ý!2. Với cách làm tương tự (vào FileNewGeneral Templates), bạn có thể tạo ra những bức thư,bản fax, báo cáo… tiếng Anh chuẩn một cách nhanh chóng.Download Mẫu Đơn/Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh – Cover Letter
 2. 2. Bạn có thể download các mẫu đơn thư xin việc bằng tiếng anh (cover letter) ở dướiđây, và tham khảo từ đó để viết cho mình một đơn/thư xin việc tốt nhất.Download Mẫu Thư Xin Việc Tiếng Anh: Cover-letter-ManagerDownload Mẫu Thư Xin Việc Tiếng Anh: Cover-letter-ResumeDownload Mẫu Thư Xin Việc Tiếng Anh: Cover-letter-ParalegalDownload Mẫu Thư Xin Việc Tiếng Anh: Cover-letter-Management-consultantDownload Mẫu Thư Xin Việc Tiếng Anh: Cover-letter-with-enclosuresCâu Hỏi Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh & Trả LờiDưới đây là mẫu các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng anh. Bạn có thể có sự chuẩn bị tốtnhất cho buổi phỏng vấn của mình.Interview Questions: Work History- Name of company, position title and description, dates of employment.- What were your expectations for the job and to what extent were they met?- What were your starting and final levels of compensation?- What were your responsibilities?- What major challenges and problems did you face? How did you handle them?- What have you learned from your mistakes?- What did you like or dislike about your previous job?- Which was most / least rewarding?- What was the biggest accomplishment / failure in this position?- Questions about your supervisors and co-workers.- What was it like working for your supervisor?- What do you expect from a supervisor?- What problems have you encountered at work?- Have you ever had difficulty working with a manager?- Who was your best boss and who was the worst?- Why are you leaving your job?- Why did you resign?- Why did you quit your job?- What have you been doing since your last job?- Why were you fired?Job Interview Questions About YouWhat is your greatest weakness?What is your greatest strength?How will your greatest strength help you perform?How would you describe yourself?Describe a typical work week.Describe your work style.Do you take work home with you?How many hours do you normally work?How would you describe the pace at which you work?How do you handle stress and pressure?
 3. 3. What motivates you?Are you a self motivator?What are your salary expectations?What do you find are the most difficult decisions to make?Tell me about yourself.What has been the greatest disappointment in your life? - Best AnswersWhat are you passionate about?What are your pet peeves?What do people most often criticize about you? - Best AnswersWhen was the last time you were angry? What happened? - Best AnswersIf you could relive the last 10 years of your life, what would you do differently? - BestAnswersIf the people who know you were asked why you should be hired, what would they say? BestAnswersDo you prefer to work independently or on a team?Give some examples of teamwork.More teamwork interview questions.What type of work environment do you prefer?How do you evaluate success?If you know your boss is 100% wrong about something how would you handle it?Describe a difficult work situation / project and how you overcame it.Describe a time when your workload was heavy and how you handled it.More job interview questions about your abilities.Job Interview Questions About the New Job and the CompanyWhat interests you about this job?Why do you want this job?What applicable attributes / experience do you have?Are you overqualified for this job?What can you do for this company?Why should we hire you?Why are you the best person for the job?What do you know about this company?Why do you want to work here?What challenges are you looking for in a position?What can you contribute to this company?Are you willing to travel?What is good customer service?Is there anything I haven’t told you about the job or company that you would like to know?Interview Questions: The FutureWhat are you looking for in your next job? What is important to you?What are your goals for the next five years / ten years?How do you plan to achieve those goals?What are your salary requirements – both short-term and long-term?Questions about your career goals.What will you do if you don’t get this position?
 4. 4. Câu Hỏi Phỏng Vấn Lại Người Phỏng Vấn – Câu Hỏi Tiếng AnhPhỏng vấn là cuộc chơi công bằng và hai chiều, chứ không phải chỉ người phỏng vấnhỏi và ứng viên trả lời một chiều. Do đó, hãy chuẩn bị những câu hỏi tiếng anh đểphỏng vấn ngược lại người đang phỏng vấn bạn. Những câu hỏi tốt sẽ mang lại ấntượng tốt cho nhà tuyển dụng.Interview Questions to Ask the EmployerHow would you describe the responsibilities of the position?How would you describe a typical week/day in this position?Is this a new position? If not, what did the previous employee go on to do?What is the company’s management style?Who does this position report to? If I am offered the position, can I meet him/her?How many people work in this office/department?How much travel is expected?Is relocation a possibility?What is the typical work week? Is overtime expected?What are the prospects for growth and advancement?How does one advance in the company?Are there any examples?What do you like about working here?What don’t you like about working here and what would you change?Would you like a list of references?If I am extended a job offer, how soon would you like me to start?What can I tell you about my qualifications?When can I expect to hear from you?Are there any other questions I can answer for you?Interview Questions NOT to AskWhat does this company do? (Do your research ahead of time!)If I get the job when can I take time off for vacation? (Wait until you get the offer to mentionprior commitments)Can I change my schedule if I get the job? (If you need to figure out the logistics of getting towork don’t mention it now…)Did I get the job? (Don’t be impatient. They’ll let you know.)Câu hỏi phỏng vấn: Lịch sử làm việc- Tên công ty, vị trí tiêu đề và mô tả, ngày tháng làm việc.- Mong đợi của bạn cho công việc và đến mức độ nào họ gặp nhau là gì?- Mức độ của bạn bắt đầu và cuối cùng của bồi thường là gì?- Trách nhiệm của bạn là gì?- Những thách thức và các vấn đề lớn bạn phải đối mặt? Làm thế nào để bạn xử lý chúng?- Bạn đã học được gì từ những sai lầm của bạn?- Gì đã làm bạn thích hay không thích về công việc trước đây của bạn?
 5. 5. - Nhất / ít nhất là bổ ích?- Những thành tựu lớn nhất / thất bại ở vị trí này là gì?- Các câu hỏi về giám sát và đồng nghiệp của bạn.- Nó giống như làm việc cho người giám sát của bạn là gì?- Những gì bạn mong đợi từ một người giám sát?- Những vấn đề bạn gặp phải tại nơi làm việc?- Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc làm việc với một nhà quản lý?- Ông chủ của bạn tốt nhất là ai và tồi tệ nhất là người?- Tại sao bạn rời bỏ công việc của bạn?- Tại sao anh lại từ chức?- Tại sao bạn từ bỏ công việc của bạn?- Bạn đã làm gì từ khi công việc cuối cùng của bạn?- Tại sao bạn bị sa thải?Câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng About YouĐiểm yếu lớn nhất của bạn là gì?Sức mạnh lớn nhất của bạn là gì?Làm thế nào sức mạnh lớn nhất của bạn sẽ giúp bạn thực hiện?Làm thế nào bạn sẽ mô tả chính mình?Mô tả một tuần làm việc điển hình.Mô tả phong cách làm việc của bạn.Bạn có mang về nhà làm việc với bạn?Bao nhiêu giờ làm việc bình thường?Làm thế nào bạn sẽ mô tả tốc độ mà tại đó bạn làm việc?Làm thế nào để bạn xử lý căng thẳng và áp lực?Điều gì thúc đẩy bạn?Bạn có một động lực tự?Mức lương mong đợi của bạn là gì?Những gì bạn thấy là những quyết định khó khăn nhất để làm cho?Cho tôi biết về bản thân.Những gì đã được sự thất vọng lớn nhất trong cuộc sống của bạn? - ĐápBạn đam mê là gì?Peeves vật cưng của bạn là gì?Làm gì mọi người thường chỉ trích về bạn? - ĐápKhi là lần cuối cùng bạn tức giận? Điều gì đã xảy ra? - ĐápNếu bạn có thể sống lại 10 năm cuối cùng của cuộc sống của bạn, bạn sẽ làm gì khácnhau không? - ĐápNếu những người biết bạn đã hỏi lý do tại sao bạn nên thuê, những gì họ sẽ nói gì? Câutrả lời hay nhấtBạn thích làm việc độc lập hoặc một nhóm?Đưa ra một số ví dụ về làm việc theo nhóm.Câu hỏi phỏng vấn làm việc theo nhóm.Loại môi trường làm việc nào bạn thích?Làm thế nào để bạn đánh giá sự thành công?
 6. 6. Nếu bạn biết ông chủ của bạn là 100% sai lầm về một cái gì đó bạn sẽ xử lý nó như thếnào?Mô tả công việc khó khăn tình huống / dự án và làm thế nào bạn vượt qua nó.Mô tả một thời gian khi khối lượng công việc của bạn nặng nề và cách bạn xử lý nó.Công việc phỏng vấn câu hỏi về khả năng của bạn.Job Interview câu hỏi về công việc mới và Công tyNhững gì bạn quan tâm về công việc này?Tại sao bạn muốn công việc này?Áp dụng các thuộc tính / kinh nghiệm để bạn có?Bạn có thừa năng lực cho công việc này?Những gì bạn có thể làm cho công ty này?Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn?Tại sao bạn là người tốt nhất cho công việc?Bạn biết gì về công ty này?Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?Những thách thức là bạn đang tìm kiếm ở một vị trí?Những gì bạn có thể đóng góp cho công ty này?Bạn có sẵn sàng để đi du lịch?Dịch vụ khách hàng tốt là gì?Có bất cứ điều gì tôi đã không nói với bạn về công việc hay công ty mà bạn muốn biết?Câu hỏi phỏng vấn: Tương laiBạn đang tìm kiếm cái gì trong công việc tiếp theo của bạn? Điều gì là quan trọng vớibạn?Mục tiêu của bạn cho năm năm kế tiếp / mười năm là gì?Làm thế nào để bạn có kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó?Lương yêu cầu của bạn là gì - cả ngắn hạn và dài hạn?Các câu hỏi về mục tiêu nghề nghiệp của bạn.Bạn sẽ làm gì nếu bạn không có được vị trí này?Câu hỏi phỏng vấn để hỏi nhà tuyển dụngLàm thế nào bạn sẽ mô tả trách nhiệm của vị trí?Làm thế nào bạn sẽ mô tả một tuần / ngày điển hình ở vị trí này?Có phải là một vị trí mới? Nếu không, người lao động trước những gì đã làm đi làmkhông?Phong cách quản lý của công ty là gì?Báo cáo này vị trí nào? Nếu tôi cung cấp các vị trí, tôi có thể gặp anh ấy / cô ấy?Có bao nhiêu người làm việc trong văn phòng / bộ phận?Bao nhiêu du lịch được mong đợi?Di dời một khả năng?Tuần làm việc điển hình là gì? Là làm thêm giờ dự kiến?Triển vọng cho sự phát triển và tiến bộ là gì?Một trong những tiến bộ trong công ty như thế nào?Có bất kỳ ví dụ?
 7. 7. Điều gì bạn thích làm việc ở đây?Điều gì bạn không thích về làm việc ở đây và những gì bạn sẽ thay đổi?Bạn có muốn một danh sách các tài liệu tham khảo?Nếu tôi mở rộng lời mời làm việc, làm thế nào nhanh chóng, bạn muốn tôi để bắt đầu?Những gì tôi có thể cho bạn biết về khả năng của tôi?Khi tôi có thể mong đợi để nghe từ bạn?Có bất kỳ câu hỏi nào khác tôi có thể trả lời cho bạn?Câu hỏi phỏng vấn không để hỏiCông ty này làm gì? (Làm nghiên cứu của bạn trước thời gian!)Nếu tôi có được công việc khi tôi có thể mất thời gian cho kỳ nghỉ? (Chờ cho đến khi bạnnhận được lời đề nghị đề cập đến các cam kết trước khi)Tôi có thể thay đổi lịch trình của tôi nếu tôi có được công việc? (Nếu bạn cần phải tìm rahậu cần nhận được để làm việc không đề cập đến nó bây giờ ...)Tôi đã có được công việc? (Đừng thiếu kiên nhẫn Họ sẽ cho bạn biết.) Chức danh/Vị trí: Nam Nv Hỗ Trợ Đại Lý Ở Yên Bái Và Nam Định Số lượng tuyển: 5Lĩnh vực ngành nghề: - Chăm sóc khách hàng - Kinh doanh - Xây dựng Địa điểm làm việc: - Nam Định - Yên Bái Tính chất công việc: - Việc làm thu nhập cao Mô tả công việc: -Tìm kiếm, tiếp cận trực tiếp khách hàng trong khu vực đượcgiao -Tìm hiểu nhu cầu , tư vấn về sản phẩm, chính sách và dịch vụ cho khách hàng. -Thiết lập và duy trì mối quan hệ phát triển doanh số bền vững - Lập kế hoạch&báo cáo theo quy định. Kỹ năng công việc: -Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm trong ngành bán hàng. -Kỹ năng thiết lập mối quan hệ mới -Kỹ năng giao tiếp, đàm phản thuyết phục -Kỹ nawg phân tích, giải quyết vấn đề *Ưu tiên: -Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, hiểu biết trong lĩnh vực vật liệu xây dựng Trình độ: Trung cấp Kinh nghiệm: 1 năm Giới tính: Nam Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức Mức lương: Thỏa thuận
 8. 8. Thời gian thử việc: Nhận việc ngay Các chế độ khác: 1.Thu nhập cao, ổn định& phát triển 2.Được tạo kiện để phát huy năng lực và làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và có khả năng thăng tiến. 3.Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động (BHYT,BHXH) 4.Được hưởng các chính sách, quyền lợi của công ty(thưởng lễ, tết, doanh số) 5.Được đào tạosản phẩm và bổ xung kỹ năng trước khi làm việc. Yêu cầu hồ sơ: - Đơn xin việc làm. - Sơ yếu lý lịch. - Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. - Giấy khám sức khỏe. Hạn nộp hồ sơ: 31.12.2012 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Việt Nhật Địa chỉ: Số 31 Ngách 6/6 Đội Nhân Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội Là công ty có trên 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực trong sản xuất sơn và ứng dụng thi công vật liệu mới trong ngành xây dựng. Phục vụ cho chương trình phát triển và mở rộng hệ thống, chúng tôi cần những ứng viên tâm huyết, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm, khả năng tư duy sáng tạo, cập nhật ứng dụng kỹ thuật mới. Công ty mời các ứng viên có đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, marketing để cùng xây dựng công ty phát triển bền vững. Tại đây, các ứng viên được đào tạo bổ sung kiến thức kinh doanh & sản phẩm trước khi làm việc. Điện thoại: 0437610955 Quy mô Công ty: 50-100 người Tiêu chí hoạt động: - Hoạt động sản xuất sơn và một số sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng. Website: LỜI GIỚI THIỆUT rước tiên công ty cổ phần công nghệ cao việt nhật xin gửi tới quý khách lời chào trântrọng nhấtL à một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và ứng dụng các sản phẩm công nghệmới trong ngành xây dựng chủ yếu như: - Thi công nhà dân dụng, công nghiệp, trang trí nội ngoại thất cao cấp. - Sản xuất, thi công nhà siêu nhẹ chống động đất bằng công nghệ 3D Nhật Bản - Sản xuất thiết bị đo và kiểm tra bằng công nghệ Laze kỹ thuật số trong ngành xây dựng - Sản xuất sơn và vật liệu chống thấm, vật liệu trang trí nội thất cao cấp
 9. 9. Trong đó Sơn và vật liệu chống thấm Wap-Spamo là một thế mạnh của chúng tôi: Sơn chống nóng – Sơn chống thấm trộn xi măng – Sơn chống thấm đa chiều siêu co giãn có màu trang trí – Sơn đá Granit (Sơn đá thiên nhiên) – Sơn kháng kiềm – Sơn siêu bóng – Mastit nội, ngoại thất, phụ gia Mastit dùng cho bề mặt siêu mỏng… V ới quy mô nhà máy 15.000 m tại KCN Hưng Yên & 40.000m tại KCN Long Thành, 2 2 đầu tư 2 triệu USD, cho chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến trên thế giới. Với đội ngũ kỹ sư, cùng các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Nhằm triệt tiêu nhược điểm trong các sản phẩm thông thường, thêm các tính năng ưu việt của nền khoa học phát triển hiện đại cho sản phẩm mới. Mục tiêu đưa sản phẩm thế hệ mới tới khách hàng với giá thành thấp nhất, giảm thiểu các chi phí trung gian, tránh dùng phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Trên 400 cán bộ tư vấn chuyên nghiệp trong ngành Sơn và vật liệu chống thấm Wap-Spamo giúp cho khách hàng cùng nhà thầu Việt Nam sử dụng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất từ các dịch vụ hộ trợ. V ới tiêu chí “Kinh doanh cùng nhà sản xuất” đồng hành với nhà sản xuât, khách hàng chính của công ty CPCNC Việt Nhật tham gia hợp tác sản xuât (là đối tác sản xuất công đoạn cuối cùng). Chiến lược của Công ty sẽ thiết lập các nhà máy phụ để pha màu trên tất cả 64 tỉnh thành trong cả nước, các tỉnh thuộc Lào, Campuchia. Nhằm sản xuất tại chỗ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhằm giảm thiểu mọi rủi ro, giảm thiểu chi phí đầu tư cho khách hàng, tạo thuận tiện cho người tiêu dùng. Khách hàng chính của công ty sẽ được hưởng các quyền lợi:1. Được chuyển giao công nghệ pha màu mới nhất (Công ty sẽ chuyển phôi trắng, khách hàng tự pha màu cho người tiêu dùng theo đơn đặt hàng của người tiêu dùng).2. Được đào tạo nhân sự, kỹ thuật phối màu công trình bằng hiệu ứng kỹ thuật số.3. Thiết lập hệ thống tư vấn trực tuyến (áp dụng cho tỉnh xa Hà Nội)4. Thiết lập hệ thống kinh doanh theo tiêu chuẩn đạt hiệu quả cao nhất.5. Hỗ trợ tuyển và đào tạo nhân sự, nguồn lực có khả năng phù hợp.6. Đào tạo hướng dẫn kỹ thuật thi công, sử dụng vật liệu và bán hàng chuyên nghiệp.7. Đảm bảo hàng chất lượng tương đương và hơn trên thị trường nhưng giá trực tiếp từ nhà sản xuất (có biện pháp cụ thể để kiểm tra và so sánh chất lượng).8. Đầu tư biển quảng cáo và dụng cụ tư vấn bán hàng.9. Có cán bộ hỗ trợ và tư vấn giải pháp bán hàng chuyên nghiệp thường xuyên nhằm phục vụ cho hệ thống phát triển hơn.10. Hỗ trợ thiết kế, trang trí văn phòng và gian hàng theo quy chuẩn. V ới những lợi thế đó công ty cổ phần công nghệ cao Việt Nhật vinh dự được nhiều khách hàng tại các thành phố lớn, hiệp hội nhà thầu Việt Nam, hội kiến trúc sư tín nhiệm và tin dùng.
 10. 10. L ời giới thiệu và cam kết trên, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý khách đáp ứng được nhucầu ngày càng cao và khó tính của người tiêu dùng.

×