Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่

1,384 views

Published on

การบรรยายให้กับ สสว. ที่จังหวัดสุโขทัย วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2555

 • ดีจัง ขอบคุณค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่

 1. 1. พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่Assoc.Prof. Dr. Thanachart NumnondaDirectorSoftware Park Thailand1 November 2012 1
 2. 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2
 3. 3. Desktop Computer 3
 4. 4. Internet Desktop 4
 5. 5. การเปลี่ยนแปลงของไอทีครั้งสำคัญ 5
 6. 6. ความสามารถของมือถือใน 10 ปีข้างหน้าSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein จะเป็นเหมือนอย่างนี้ในปัจจุบัน 6
 7. 7. กฎของการเปลี่ยนแปลง 7
 8. 8. สิ่งที่เด็กที่เกิดมาในยุคปัจจุบันจะไม่รู้จักวิดีโอเทปตัวแทนการท่องเที่ยวแผนที่ที่เป็นกระดาษโทรทางไกลโทรศัพท์ที่มีสายสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง 8
 9. 9. เทคโนโลยีปัจจุบันที่เด็กที่เกิดมาในยุคปัจจุบัน จะไม่รู้จักhttp://gizmodo.com/5901576/15-current-technologies-my-newborn-son-wont-use 9
 10. 10. เทคโนโลยีปัจจุบันที่เด็กที่เกิดมาในยุคปัจจุบัน จะไม่รู้จักhttp://gizmodo.com/5901576/15-current-technologies-my-newborn-son-wont-use 10
 11. 11. การปฎิวัติดิจิทัล 11
 12. 12. Smartphone ในประเทศไทยสัดส่วนการใช้ Smartphone ในประเทศประมาณ 18%ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 60-65% ในปี 2558 (Frost & Sullivan) 12
 13. 13. ในปีนี้ยอดขาย smartphones ทั่วโลกจะโตขึ้น 46%เป็น 687.9 ล้านเครื่องและจะขึ้นถึง 1.05 พันล้านเครื่องในปั 2014 [Credit Suisse; Apr 2012] 13
 14. 14. iPad 14
 15. 15. ปี 2554 มียอดขาย Tablet 480,000 เครื่อง คาดการณ์ยอดในปี 2555 ประมาณ 2.5 ล้านเครื่อง (NECTEC) 15
 16. 16. ยอดขาย Tablet ในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 2.5 ล้านเครื่องในปี 2012 [NECTEC; Apr 2012] 16
 17. 17. ยอดขาย Tablet ทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 369.3 ล้านเครื่องในปี 2016 [Gartner; Apr 2012] 17
 18. 18. ในปี 2013 Mobile Devices จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึง ระบบอินเตอร์เน็ต 18Source :Gartner
 19. 19. 19
 20. 20. Mega IT TrendsCloud Computing Mobile ComputingSocial Technologies Intelligent Devices 20
 21. 21. Welcome toThe Post-PC Era 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23Source :London Futurists; mz@envisioningtech.com
 24. 24. 24
 25. 25. เครื่องวัดความดัน 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28Source :Simon Keap: We are social
 29. 29. Nike Sportband 29
 30. 30. ในปี 2020 คนชั้นกลางจะมีอุปกรณ์โดยเฉลี่ย 10 เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย 30
 31. 31. โทรทัศน์ส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมต่อ Internet 31
 32. 32. Cloud Computing 32Source: wikipedia
 33. 33. เทคโนโลยีไอทีในปี 2015 จะเป็นเรื่องของ Ecosystems 2005 2010 2015 one bill, one device, one ecosystem, triple play 1,000s of apps 10s of screens วิสัยทัศน์จุดที่สนใจ network device ecosystemsการแข่งขัน price of number experience ขึ้นอยู่กับ service of apps roaming 33
 34. 34. สถิติการใช้ไอทีในปัจจุบัน 34
 35. 35. 35Source :We are social
 36. 36. 36Source :We are social
 37. 37. 37Source :We are social
 38. 38. 38Source :We are social
 39. 39. 39Source :We are social
 40. 40. 40Source :We are social
 41. 41. 41Source :We are social
 42. 42. 42Source :We are social
 43. 43. 43Source :We are social
 44. 44. 44Source :We are social
 45. 45. 45Source :We are social
 46. 46. 46Source :We are social
 47. 47. 47Source :We are social
 48. 48. 48Source :We are social
 49. 49. 49Source :We are social
 50. 50. 50Source :We are social
 51. 51. 51Source :We are social
 52. 52. 52Source :We are social
 53. 53. Online Consumerization 53
 54. 54. การเปลี่ยนแปลงของ Digital Economyโอกาสทางการทำงานมากขึ้นสะดวก สบาย รวดเร็วมีความเป็นสากลมากขึ้นอาชีพบางอาชีพอาจเปลี่ยนแปลงธุรกิจและบริการต่างๆต้องปรับตัว 54
 55. 55. องค์กรในยุค 2012 Mobile Worker Global (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร) Anywhere, Anytime การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดิจิตอล (Digital Life Convergence) 55Source : http://www.rickscloud.com/
 56. 56. แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ต้องสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ Notebook,Tablet,SmartPhoneสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงัก และข้อมูลไม่สูญหายคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน OPEX ไม่ใช่ CAPEXเป็นบริการ (Service) ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 56
 57. 57. Digital Life ของคนทำงาน 2012คนทำงานแบบ Mobileมีความเป็นสากล (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร)ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการทำงานการเปลี่ยนแปลงของสู่ Digital Lifeเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเริ่มเปลี่ยนแปลง 57
 58. 58. องค์ประกอบในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน Devices (Smartphone, Tablet, Notebook, Intelligent Device) Highspeed Internet (3G, Highspeed Broadband) Software Applications on Cloud 58
 59. 59. 59
 60. 60. GMail 60
 61. 61. Google Calendar 61
 62. 62. Google Calendar 62
 63. 63. Dropbox 63
 64. 64. Dropbox 64
 65. 65. Picasa 65
 66. 66. www.soda-gram.com 66
 67. 67. OokBee 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. B2S BookStore 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. TV on iPad 74
 75. 75. NFC 75
 76. 76. e-Booking 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. e-Commerce 79
 80. 80. 80
 81. 81. Online Shopping 81
 82. 82. Tesco Korea 82
 83. 83. Internet Banking 83
 84. 84. Mobile Banking : Example 84
 85. 85. Your Bank 85Source : @2009 Tieto Corporation
 86. 86. 86
 87. 87. KTB NetBank 87
 88. 88. 88
 89. 89. ME by TMB 89
 90. 90. Internet/Mobile Banking ในไทย บัญชีที่ใช้ผ่านโทรศัพท์ 7.25 แสนบัญชี – ทำธุรกรรม 7.46 ล้านครั้ง – วงเงินทำธุรกรรม 8.2 หมื่นล้านบาท บัญชีที่ใช้อินเตอร์เน็ต 4.85 ล้านบัญชี – ทำธุรกรรม 28.8 ล้านครั้ง – วงเงินทำธุรกรรม 3.2 ล้านล้านบาท 90Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงในโพสต์ทูเดย์ 5 มิถุนายน
 91. 91. PayPal 91
 92. 92. Mobile Payment 92
 93. 93. กรมสรรพากร 93
 94. 94. สำนักงานประกันสังคม 94
 95. 95. การนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 95
 96. 96. เข้าสู่ยุค Post-PC 96Source: wikipedia
 97. 97. 97
 98. 98. เราจะเปลี่ยนองค์กรเราเข้าสู่ดิจิตอลได้อย่างไร? มันไม่ได้เริ่มจากองค์กร มันเริ่มจาก "ตัวเราเอง"ก่อนอันดับแรก [ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ : Tarad.com] 98
 99. 99. การจัดการข้อมูลส่วนตัว บริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว – เบอร์โทรศัพท์, e-mail – วันเดือนปีเกิด เพื่อน ตารางชีวิตของตัวเอง – Calendar 99Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 100. 100. 100
 101. 101. 101
 102. 102. ปกติคุณจดโน๊ตอย่างไร กระดาษ NotePad สมุดจด ใช้คนอื่นจด 102Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 103. 103. 103
 104. 104. 104Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 105. 105. 105Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 106. 106. 106Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 107. 107. 107Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 108. 108. 108
 109. 109. 109
 110. 110. 110
 111. 111. 111
 112. 112. 112
 113. 113. 113Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 114. 114. 114Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 115. 115. 115
 116. 116. 116Source :Simon Keap: We are social
 117. 117. 117Source :Simon Keap: We are social
 118. 118. 118Source :Simon Keap: We are social
 119. 119. 119Source :Simon Keap: We are social
 120. 120. บทสรุป 120
 121. 121. 5 Top Trends for Success Embrace social Embrace mobile Be agile Listen EmpowerSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein 121
 122. 122. 122
 123. 123. เศรษฐกิจองค์ความรู้ ความรู้และความเร็วในการสร้างความรู้คือพลังในการแข่งขัน ลูกค้าคือผู้ใช้กลุ่มแรกและมีวงกว้าง ขนาดและสถานที่ไม่สำคัญมาก ความเร็วและความคล่องตัวเป็นเรื่องสำคึัญSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein 123
 124. 124. 124
 125. 125. 125
 126. 126. 126
 127. 127. Time to Change!!for The New Opportunities 127
 128. 128. www.thanachart.org 128
 129. 129. Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww.swpark.or.thwww.facebook.com/softwareparkthailand 129

×