การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลีแห่งประเทศไทย (Thai-Korea Rural Development Ad...
ระเบียบวาระการประชุม <ul><li>วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ </li></ul><ul><li>วาระที่ 2 รายงานทางการเงิน ปี 2550-2...
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 03/12/11
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานทางการเงิน ปี 2550-2553 03/12/11 รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม หน้าที่ 2-7
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานทางการเงิน ปี 2550-2553 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา เพื่อทราบ มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี 03/12/11 <ul><li>ข้อบังคับของสมาคมฯ ( หมวดที่ 4 ข้อ  26.4) กำหนดให้มีการเล...
ระเบียบวาระที่ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ( ต่อ ) 03/12/11 <ul><li>สถานการณ์ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>สมาคมฯ อยู่ระหว่าง...
ระเบียบวาระที่ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา เลือกตั้งให้นางสาวนัทญา เบญจวัฒนะ ผู้สอบบัญชี...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 - 2553 03/12/11 (1) ความก้าวหน้าโครงการ Development of Quali...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola r...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola r...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola r...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (4) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไชด์ของส...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (4) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไชด์ของส...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำป...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ThaiKoRAA วัน...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำป...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำป...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ThaiKoRAA วัน...
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา เพื่อทราบ มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม  03/12/11 ข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 2 ข้อที่ ...
ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม  ( ต่อ )  03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา - ปรับอัตรา...
ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม  ( ต่อ )  03/12/11 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม  ( ต่อ )  03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา สมาชิกสามัญ ...
ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม  ( ต่อ )  03/12/11 มติที่ประชุม สมาชิกสามัญ อั...
ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไข้ข้อบังคับ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ  03/12/11 ข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3  ข้อที่ 19 ...
ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไข้ข้อบังคับ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ  ( ต่อ )  03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา - เพื่อให้มีความยื...
ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไข้ข้อบังคับ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ  ( ต่อ )  03/12/11 มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดปี 2555-2556 03/12/11 ข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อ 13 การดำเนิน...
ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา 1. คงไว้ตามเดิม 2. ให้ส...
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 03/12/11 แผนการดำเนินงานที่นำเสนอเป็นแผนที่ทำตามข้อตกลงกับ RDA ...
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 2...
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 3...
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 7...
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา 1. รูปแบบกิจกรรมของสมาคมฯ ประจ...
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) 03/12/11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thai koraa meeting 27 Nov 2011

865 views

Published on

Thai-Korea Rural Development Administration Alumni Association Meeting

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai koraa meeting 27 Nov 2011

 1. 1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลีแห่งประเทศไทย (Thai-Korea Rural Development Administration Alumni Association) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
 2. 2. ระเบียบวาระการประชุม <ul><li>วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ </li></ul><ul><li>วาระที่ 2 รายงานทางการเงิน ปี 2550-2553 </li></ul><ul><li>วาระที่ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี </li></ul><ul><li>วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 </li></ul><ul><li>วาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม </li></ul><ul><li>วาระที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับเรื่องการประชุมของคณะกรรมการ </li></ul><ul><li>วาระที่ 7 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2555-2556 </li></ul><ul><li>วาระที่ 8 แผนการดำเนินกิจการของสมาคมฯ ปี 2555-2556 </li></ul><ul><li>วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) </li></ul>03/12/11
 3. 3. ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 03/12/11
 4. 4. ระเบียบวาระที่ 2 รายงานทางการเงิน ปี 2550-2553 03/12/11 รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม หน้าที่ 2-7
 5. 5. ระเบียบวาระที่ 2 รายงานทางการเงิน ปี 2550-2553 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา เพื่อทราบ มติที่ประชุม
 6. 6. ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี 03/12/11 <ul><li>ข้อบังคับของสมาคมฯ ( หมวดที่ 4 ข้อ 26.4) กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี </li></ul><ul><li>ผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ </li></ul><ul><li>ผู้สอบบัญชี จ ะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาต ( หมวดที่ 5 ข้อ 35) </li></ul><ul><li>(2) ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และจะสามารถเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ ( หมวดที่ 5 ข้อ 36) </li></ul>
 7. 7. ระเบียบวาระที่ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ( ต่อ ) 03/12/11 <ul><li>สถานการณ์ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>สมาคมฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบรายงานทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ </li></ul><ul><li>ไม่มีการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี </li></ul><ul><li>ไม่ได้รายงานทางการเงินเสนอต่อนายทะเบียน </li></ul>
 8. 8. ระเบียบวาระที่ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา เลือกตั้งให้นางสาวนัทญา เบญจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9438 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ มติที่ประชุม
 9. 9. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 - 2553 03/12/11 (1) ความก้าวหน้าโครงการ Development of Quality Pomelo for Export : Pomelo Logistics and Supply Chain Management in Samut Songkram Province ( นำเสนอในการประชุมช่วงเช้า ) (2) โครงการ Promoting Farmers’ Cooperative Enterprise for Certified Mungbean Seed Production in Rice-based Cropping System in Nikom Sahakorn Sawankalok, Sukhothai Province ( นำเสนอในการประชุมช่วงเช้า ) (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola rs hip 2011 (4) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซด์สมาคม (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2551-2553
 10. 10. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola rs hip 2011 ประธาน : นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ประเภททุน - ประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท - มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,500 บาท - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) ทุนละ 5,000 บาท
 11. 11. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola rs hip 2011 ( ต่อ ) คุณสมบัติผู้รับทุน - บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส้มโอฯ และโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ - มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี ( GPA 2.75) - เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตร เป็นภาษาอังกฤษสำหรับระดับ ม . ปลาย / ปวช . ระดับ ม . ต้น เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ระดับประถมเป็นภาษาไทย
 12. 12. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (3) ผลการดำเนินงาน ThiaKoRAA Schola rs hip 2011 ( ต่อ ) ผลการพิจารณา รวม 26 ราย (1) ประถมศึกษา 12 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท (2) มัธยมศึกษาตอนต้น 7 ราย เป็นเงิน 24,500 บาท (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ราย เป็นเงิน 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 89,500 บาท แบ่งตามโครงการ ดังนี้ ( 1 ) โครงการพัฒนาคุณภาพส้มโอเพื่อการส่งออก : การจัดการโซ่อุปทานโลจิสติกส์ของส้มโอ จ . สมุทรสงคราม จำนวน 14 ราย ( 2 ) โครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทย ( จ . นครสวรรค์ จ . สุโขทัย และ จ . เชียงใหม่ ) จำนวน 12 ราย
 13. 13. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (4) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไชด์ของสมาคม โดยการสนับสนุนของศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร http://it.doa.go.th/thaikoraa/ webmaster : นายอิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์ E-mail: isiwat@gmail.com
 14. 14. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11
 15. 15. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (4) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไชด์ของสมาคม ( ต่อ ) แผนงานในการพัฒนาเว็บไซต์ - ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น - จัดทำและเชื่อมโยงการใช้ S ocial media เช่น Facebook โดยให้แสดงสถานะ (status) บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ - ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้สมาชิกสมาคมเผยแพร่ข่าวสารล่าสุด การโพสรูปภาพและวิดีโอ และการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของสมาคม โดยจัดทำคู่มือการใช้ Facebook ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ
 16. 16. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2551-2553 วันที่ 25 สิงหาคม 255 3 เวลา 17.00 น . ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2551-2553 2. พัฒนาเว็บไซด์สมาคมฯ 3. อนุมัติโครงการ Development of Quality Pomelo for Export : Pomelo Logistics and Supply Chain Management in Samut Songkram Province โดยมี รศ . ดร . ทิพวรรณ ลิมังกูร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหัวหน้าโครงการ วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท สิ้นสุดโครงการในปี 2555 4. ความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออกด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 17. 17. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ThaiKoRAA วันที่ 25 สิงหาคม 2553
 18. 18. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2551-2553 ( ต่อ ) วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น . ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชไร่ 1. ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพส้มโอเพื่อการส่งออก : การจัดการโซ่อุปทานโลจิกสติกส์ของส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม 2 การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site : http:// it.doa.go.th/thaikoraa /
 19. 19. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 (5) ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2551-2553 ( ต่อ ) 3. อนุมัต ิ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก RDA ในปี 2554 จำนวน 2 โครงการ 3.1 โครงการ Mungbean ( Vigna radiata) registered seed production under the farmer cooperatives : A case study in Nikom Sahakorn Pra Roung, Sukhothai Province วงเงิน 400,000 บาท : นางนารีลักษณ์ วรรณสาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก : หัวหน้าโครงการ หมายเหตุ : โครงการที่ 3.1 เปลี่ยนชื่อเป็น Promoting Farmers’ Cooperative Enterprise for Certified Mungbean Seed Production in Rice-based Cropping System in Nikom Sahakorn Sawankalok. Sukhothai Province ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 54 – 30 มิถุนายน 55 3.2 โครงการ ThaiKoRAA Scholarship Program 2011 วงเงิน 150,000 บาท : นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ : ประธาน
 20. 20. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ThaiKoRAA วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
 21. 21. ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2551 – 2553 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา เพื่อทราบ มติที่ประชุม
 22. 22. ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม 03/12/11 ข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 2 ข้อที่ 7 กำหนดอัตราค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ดังนี้ (1) สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียน ครั้งแรก 200 บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปีๆ ละ 500 บาท หรือ ค่าบำรุงตลอดชีพ 1,500 บาท (2) สมาชิกกิ ต ติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
 23. 23. ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา - ปรับอัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมาคมทางวิชาการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 24. 24. ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 25. 25. ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา สมาชิกสามัญ อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 300 บาท ค่าบำรุงตลอดชีพ 1,000 บาท
 26. 26. ระเบียบวาระที่ 5 การแก้ไข้ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ( ต่อ ) 03/12/11 มติที่ประชุม สมาชิกสามัญ อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า บาท ค่าบำรุงรายปีๆ ละ บาท ค่าบำรุงตลอดชีพ บาท
 27. 27. ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไข้ข้อบังคับ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ 03/12/11 ข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 19 กำหนดให้ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในวันเสาร์ที่ 3 ของทุกๆ เดือน ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
 28. 28. ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไข้ข้อบังคับ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา - เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสมาคมขอแก้ไขเป็น “ ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามเหตุผลความจำเป็น โดย สามารถ ใช้การประชุมด้วยการแจ้งเวียนทางเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่นายกสมาคมเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม ”
 29. 29. ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไข้ข้อบังคับ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ ( ต่อ ) 03/12/11 มติที่ประชุม
 30. 30. ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดปี 2555-2556 03/12/11 ข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อ 13 การดำเนินกิจการของสมาคม กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวน อย่างน้อย 11 คน อย่างมากไม่เกิน 35 คน คณะกรรมการต้องเป็น สมาชิกสามัญ ที่ได้มาจาก การเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สำหรับตำแหน่งคณะกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้
 31. 31. ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา 1. คงไว้ตามเดิม 2. ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลือก นายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สำหรับคณะ กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมพิจารณาตาม ความเหมาะสม
 32. 32. ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 03/12/11 แผนการดำเนินงานที่นำเสนอเป็นแผนที่ทำตามข้อตกลงกับ RDA และข้อบังคับของสมาคม No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 1 Promoting Farmers’ Cooperative Enterprise for Certified Mungbean Seed Production in Rice-based Cropping System in Nikom Sahakorn Sawankalok. Sukhothai province June 1, 2011 – June 30, 2012 400,000 Dr. Nareeluck Wannasai
 33. 33. ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 2 Development of Quality Pomelo for Export : Pomelo Logistics and Supply Chain Management in Samut Songkram Province 2012-2013 (start in 2010) 169,500 (total 400,000 bath) Assoc.Prof.Dr. Tippawan Limunggura
 34. 34. ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 3 ThaiKoRAA Official Website Development 2012-2013 - Dr.Isiwat 4 ThaiKoRAA Committee Meeting At least 4 times per year 8,000 (1,000 per time) President 5 New Member Application and update member profile 2012-2013 - Registrar 6 Annual Meeting Dec.2012,Dec.2013 500,000 (250,000 bath per year) President
 35. 35. ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 No. Activity Period Budget (Bath) Key Player 7 Accounting System Development 2012-2013 6,000 (3,000 bath per year) Treasurer 8 E-Newsletter At least 3 times per year - Public Relation 9 Monitoring & Evaluation At least 2 times per project 20,000 (5,000 bath per time) ThaiKoRAA Committee Grand Total (Y2012-2013) =1,103,500=
 36. 36. ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 ข้อเสนอพิจารณา 1. รูปแบบกิจกรรมของสมาคมฯ ประจำปี 2555-2556 (2012-2013) 2. กรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ระหว่างปี 2555-2556 ( 201 2 -2013 ) 3. การหาเงินรายได้เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมของสมาคมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก RDA
 37. 37. ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2555-2556 ( ต่อ ) 03/12/11 มติที่ประชุม
 38. 38. ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) 03/12/11

×