Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TGT#17 - Efektywne testy oprogramowania w środowisku Scrumowym - Marcin Kubecki

Obecnie jedną z najpopularniejszych metodyk zwinnych jest Scrum, który pozwala w sposób iteracyjny i przyrostowy tworzyć oprogramowanie. Na środowisko Scrumowe składają się trzy role – Development Team, Scrum Master oraz Product Owner. Gdzie w tym wszystkim znajduje się tester? Czy jest on nadal potrzebny, czy może stanowisko to jest już zbędne? Jak powinno wyglądać testowanie w Scrumie?

W swoim wystąpieniu Marcin postara się dać odpowiedź na powyższe pytania oraz bliżej zaprezentuje pracę w Scrumie z punktu widzenia testera oprogramowania. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki, które pozwolą podnieść jakość produktów tworzonych w środowisku Scrumowym. Dowiecie się również, jakie błędy i pułapki czyhają na osoby pracujące w Scrumie.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

TGT#17 - Efektywne testy oprogramowania w środowisku Scrumowym - Marcin Kubecki

 1. 1. 1 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. MARCIN KUBECKI EFEKTYWNE TESTY OPROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU SCRUMOWYM
 2. 2. 2 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Marcin Kubecki Ekspert ds. zapewnienia jakości i testowania oprogramowania Oto JAParę słów o mnie Autopromocja
 3. 3. 3 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. WPROWADZENIE W ŚRODOWISKO SCRUM
 4. 4. 4 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. PROCES SCRUMOWY Role Scrum Master Product Owner Development Team Max 9 Artefakty Product Backlog - Wymagania (np. User Stories) - Defekty itp. - Priorytetyzowany przez PO - Każdy może dodawać do PB - Zakres produktu Sprint Backlog - Lista zadań na najbliższy Sprint - Zarządzany przez Zespół deweloperski - Estymowany przez Zespół deweloperski - Każdy z członków Zespołu może zająć się dowolnym zadaniem Sprint Goal - Określony cel, do którego zobowiązuje się Zespół - Zadania ze Sprint Backloga odzwierciedlają cel Sprintu - PO może przerwać Sprint, jeśli CEL się zdezaktualizuje Sprint Planning - Określenie celu sprintu - Podział na zadania na najbliższe dni - Estymacja zadań - Określenie, co uda się zrobić w tym Sprincie Zdarzenia Daily Scrum - Max 15 min - Te same miejsce i czas rozpoczęcia - Odpowiedzi na 3 pytania - Wstęp do rozwiązywania problemów Sprint Review - Przedstawienie tego, co udało się zrobić - Omówienie zakresu prac na kolejny Sprint - Wyznaczenie ścieżki pracy Sprint Retrospective - Proces ciągłego doskonalenia - Omówienie „dobrych” i „złych” rzeczy, które wydarzyły się w trakcie Sprintu Proces Product Increment Product Backlog Sprint Planning Daily Scrum Work Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Sprint Goal Sprint Backlog Impediments List
 5. 5. 5 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZŁOTA ZASADA #0: Efektem Sprintu ma być DZIAŁAJĄCY WARTOŚCIOWY PRZYROST FUNKCJONALNOŚCI gotowy do potencjalnego wdrożenia
 6. 6. 6 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Gdzie pojawia się Rola testera w Scrumie ? W Scrumie nie ma dedykowanej roli testerskiej
 7. 7. 7 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Czy na pewno tester nie jest potrzebny w Zespole Scrumowym? Czy programiści przeprowadzą poprawnie testy akceptacyjne? Czy programiści dobrze zweryfikują swoją pracę? Czy wystarczy przeprowadzić UNIT-TESTY? Co z wymaganiami niefunkcjonalnymi? Kto stworzy / utrzyma testy automatyczne wysokiego poziomu? Kto przeprowadzi ostateczne testy „User Stories” na podstawie testów akceptacyjnych i doświadczenia
 8. 8. 8 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Testy w ramach Zespołu Scrumowego rozwiązanie #1
 9. 9. 9 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. TEAM Analityk Programista UI Programista baz danych Tester Jak w takim modelu odbywają się testy i co robi tester? Tworzy AC razem z Product Ownerem / klientem Tworzy testy automatyczne Opracowuje scenariusze testowe Dba o środowiska testowe Bierze udział w spotkaniach Scrumowych Współpracuje z klientem Wykonuje testy (różnego poziomu) ZŁOTA ZASADA #1: To, że tester jest w Zespole, NIE ZWALNIA innych członków Zespołu od testowania
 10. 10. 10 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. AKTYWNOŚCI TESTERA Sprint Planning Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Estymacja nakładu potrzebnego na testowanie Planowanie testów Wsparcie w doprecyzowaniu kryteriów akceptacji Co testowałem w dniu wczorajszym + efekty testów Co będę testował w dniu dzisiejszym Przeszkody uniemożliwiające przeprowadzenie testów Identyfikacja ryzyka związanego z testami Rozmowa z interesariuszami celem identyfikacji oczekiwań co do jakości Identyfikacja problemów z punktu widzenia testera Usprawnienie procesu testowego Aktualizacja DoD
 11. 11. 11 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. • Odpowiedzialność za rozwój testów automatycznych (szczególnie wysokiego poziomu) • Przegląd rezultatów testów i raportowanie wyników pracy interesariuszom • Przeprowadzanie testów niefunkcjonalnych • Wspieranie Product Ownera przy przeprowadzaniu testów akceptacyjnych • Wspieranie tworzenia kryteriów akceptacji przy współpracy z użytkownikiem i Product Ownerem Aktywności testera SPRINT
 12. 12. 12 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Testy w ramach Zespołu Scrumowego rozwiązanie #2
 13. 13. 13 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. TEAM Analityk Programista UI Programista baz danych Kogo tutaj brakuje? Jak w takim modelu odbywają się testy? Nikogo Programiści testują sobie… wzajemnie… TDD ZŁOTA ZASADA #2: To, że nie ma testera, NIE ZNACZY, że nie należy testować
 14. 14. 14 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. PRZYPOMNIENIE !!! Efektem Sprintu ma być DZIAŁAJĄCY WARTOŚCIOWY PRZYROST FUNKCJONALNOŚCI gotowy do potencjalnego wdrożenia
 15. 15. 15 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Co to znaczy „GOTOWY DO POTENCJALNEGO WDROŻENIA” ? Kryteria DoD – Definition of Done
 16. 16. 16 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Definition of Done - nasza definicja, kiedy uznajemy, że przyrost jest zakończony i nadaje się do potencjalnego wdrożenia KAŻDY ZESPÓŁ POWINIEN MIEĆ WŁASNĄ DEFINICJĘ DoD
 17. 17. 17 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Product Backlog US #1 US #2 US #3 Kryteria akceptacji Kryteria akceptacji Kryteria akceptacji Sprint Backlog US #1 TASK #1 TASK #2 US #2 TASK #1 TASK #2 US #3 TASK #1 TASK #2 DoD DoD obejmuje długość jednego Sprintu (później zakres DoD może zostać zmieniony) DoD definiuje PO + Zespół DoD jest dyskutowana / modyfikowana podczas Sprint Retrospective
 18. 18. 18 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. SPRINT NR #N Definition of Done #1 • Dokumentacja do nowej / zmodyfikowanej funkcjonalności została utworzona • Utworzono testy jednostkowe dla krytycznej funkcjonalności systemu określonej przez PO oraz Zespół • Wszystkie błędy krytyczne w systemie zostały naprawione oraz zweryfikowane • Testy GUI przeprowadzone na IE, Firefox, Chrome w wersjach xxx • Utworzony kod został opisany komentarzem zgodnie ze standardem
 19. 19. 19 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Definition of Done #2 • Kod został umieszczony w repozytorium • Formatki zbudowane zgodnie ze standardem opisanym w dokumencie „X” • Wykonano testy regresyjne • Code Review został przeprowadzonySPRINT NR #N
 20. 20. 20 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wspólnie zdefiniować podstawowy zakres obowiązujący DoD Korzystać z DoD w trakcie Sprintu (spisywać uwagi, zastrzeżenia) Przeglądać uwagi, redefinicja DoD
 21. 21. 21 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. JAK TESTOWAĆ WYMAGANIA W SCRUMIE?
 22. 22. 22 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kryteria akceptacji Przeprowadzenie testów w oparciu o kryteria akceptacji powinno dać odpowiedź na pytanie, czy wymaganie zostało zaimplementowane w sposób poprawny i czy spełnia oczekiwania użytkownika / klienta
 23. 23. 23 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Po co pisać kryteria akceptacji?  Pozwalają wyznaczyć granicę / zakres testów i prac  Uwypuklają cechy wymagań (np. US)  Pozwalają zweryfikować poprawność wymagania i dowiedzieć się, jakie są oczekiwania klienta  Pomagają zbudować „właściwy” system  Pozwalają „wychwycić” atrybuty niefunkcjonalne
 24. 24. 24 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jak pisać kryteria akceptacji ? • Najlepiej pisać z punktu widzenia użytkownika końcowego • Zawierać oczekiwany rezultat • Wykorzystywać prosty język nietechniczny • Unikać słów, które mogą zostać źle zinterpretowane Powinno Zazwyczaj „Dobrze” W szczególnych przypadkach
 25. 25. 25 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Product Owner tworzy „zarys” kryteriów akceptacji jeszcze przed Sprint Planning Podczas Sprint Planning kryteria są dyskutowane z zespołem i dostosowywane do potrzeb Podczas pielęgnacji PB (Backlog Refinent) kryteria akceptacji są dodawane, modyfikowane, dyskutowane Finalne kryteria akceptacji są tworzone pod każde wymaganie
 26. 26. 26 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jako <rola> chcę <potrzeba> po to, aby <korzyść> User Stories Kryteria akceptacji • ………………………………………… • ………………………………………… • ………………………………………… • ………………………………………… • …………........................................... • ………………………………………… • ………………………………………… • ………………………………………… • ………………………………………… • …………………………………………
 27. 27. 27 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jako użytkownik serwisu mogę skorzystać z funkcjonalności przypominania hasła po to, aby móc korzystać z serwisu w przypadku zapomnienia hasła US #1 – Przywrócenie hasła Kryteria akceptacji #US1 • Po wpisaniu zarejestrowanego adresu email i kliknięciu w przycisk „Przypomnij hasło”, otrzymuję link na zarejestrowany adres email, za pomocą którego mogę nadać nowe hasło • Zweryfikować, czy link do nadania nowego hasła działa maksymalnie przez 4h • Zweryfikować, czy przypomnienie hasła działa tylko dla zarejestrowanych kont (w przypadku próby przywrócenia hasła dla niezarejestrowanego konta, wyświetla się komunikat xxxx) • Zweryfikować, czy można zalogować się na konto z nowym hasłem
 28. 28. 28 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jako użytkownik systemu obiegu dokumentów chcę móc dodać dowolny plik do dowolnego utworzonego dokumentu po to, aby móc rozszerzyć funkcjonalność obsługi dokumentów US #2 – Dodawanie pliku do utworzonego dokumentu Kryteria akceptacji #US2 • Sprawdzić możliwość dodawania plików .TXT, .PDF, .DOC • Maksymalny rozmiar pliku to 15MB. Po przekroczeniu rozmiaru system powinien wyświetlić komunikat błędu o przekroczeniu dopuszczalnego rozmiaru • System powinien automatycznie zmieniać nazwę pliku (dodać 1 itd. w przedrostku), jeśli dodajemy ten sam plik • Zweryfikować możliwość dodania większej ilości plików (maksymalnie 20) za jedną operacją (uwaga - więcej niż 1 plik do dodania)
 29. 29. 29 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Tester oprócz zdefiniowanych testów akceptacyjnych powinien przeprowadzić testy eksploracyjne NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W SZACUNKACH
 30. 30. 30 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Tester MOŻE / POWINIEN wybrać część testów akceptacyjnych i stworzyć dla nich testy automatyczne
 31. 31. 31 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Czy to wszystko odnośnie testów? A co z regresją?
 32. 32. 32 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Repozytorium (GIT, SVN itp.) JENKINS DEV PROD TEST Klient 1 Windows 10 IE Klient 2 Windows 10 Firefox Klient 3 Windows 7 Chrome SONAR TestLink Selenium Commit Unit Test
 33. 33. 33 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Czy w Scrumie powinno się ”marnować” czas na raportowanie defektów? … PRZECIEŻ PRACUJEMY W JEDNYM ZESPOLE
 34. 34. 34 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. NIESTETY NIE WSZYSTKO JEST TAKIE KOLOROWE w środowisku Scrumowym
 35. 35. 35 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wiele firm używa nazwy Scrum, ale … nie każda firma wykorzystuje go w praktyce
 36. 36. 36 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mamy Scrum, ale … • Nasze Daily Scrum odbywają się raz w tygodniu - to w zupełności wystarcza • Nie robimy Sprint Retrospective, bo przecież wszystkie problemy załatwiamy na bieżąco • Nie robimy Daily Scrum, gdyż i tak siedzimy w jednym pokoju • Nie robimy testów, bo nie mamy dedykowanego testera • Nie mamy SM i PO, ponieważ nie mamy pieniędzy, aby zatrudnić odpowiednie osoby • Nie mamy opracowanej DoD • Nie mamy kryteriów akceptacji • Na koniec Sprintu nie mamy użytecznego przyrostu
 37. 37. 37 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Zwykle, gdy ktoś usuwa jeden z podstawowych elementów Scruma, robi tak ponieważ ten element obnaża aspekty rzeczywistości, których nikt nie chce zauważać” (K.Schwaber)
 38. 38. 38 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZŁOTA ZASADA #3: „GRAMY” do jednej bramki, nie w różnych zespołach. Tester, analityk, deweloper itd. mają jeden cel: STWORZYĆ WARTOŚCIOWY PRODUKT WYSOKIEJ JAKOŚCI
 39. 39. 39 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. MIEJ FUN Z TEGO CO ROBISZ, BO WTEDY ROBISZ TO NAJLEPIEJ
 40. 40. 40 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Pytania?
 41. 41. 41 www.testpro.pl © 2017 Marcin Kubecki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dziękuję za uwagę 

×