Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TGT#15 - Testowanie w metodykach zwinnych czyli skąd testerzy wiedzą więcej o produkcie - Jacek Durlik

Przejdziemy przez wizję testowania w tradycyjnych metodach wytwarzania oprogramowania przez pierwsze próby podejścia do testowania w metodach zwinnych i dojdziemy do tego jak to powinno wyglądać w idealnym świecie. Dowiecie się także jak to się dzieje, że testerzy potrafią lepiej połączyć części produktu ze sobą i w związku z tym wiedzą więcej. Na koniec, krótka opowieść jak wygląda codzienna praca w produkcie przeznaczonym do automatycznego testowania.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TGT#15 - Testowanie w metodykach zwinnych czyli skąd testerzy wiedzą więcej o produkcie - Jacek Durlik

 1. 1. Skąd testerzy wiedzą więcej o produkcie Jacek Durlik Scrum Master/Kainos Smart 27-Apr-17
 2. 2. CZY TESTERZY SĄ OD TESTOWANIA A KODERZY OD KODOWANIA? 27/04/2017 2@jacek_durlik
 3. 3. Jak to w Waterfallu napisali 27/04/2017 3@jacek_durlik
 4. 4. Jak to w Waterfallu napisali 27/04/2017 4@jacek_durlik
 5. 5. Agile: krok pierwszy Ale czy właściwa? 27/04/2017 5@jacek_durlik
 6. 6. Jak to zwykle się kończy 27/04/2017 6@jacek_durlik
 7. 7. Wróćmy do korzeni 27/04/2017 7@jacek_durlik Bardziej cenimy Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji Współpracę z klientem od negocjacji umów Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu
 8. 8. Źródła cz.2 27/04/2017 8@jacek_durlik • Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania. • Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności. • Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często,w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej. • Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu. • Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie. • Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. • Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu. • Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy. • Ciągła dbałość o techniczną doskonałość i dobre projektowanie zwiększa zwinność. • Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa. • Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów. • W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.
 9. 9. Źródła - esencja 27/04/2017 9@jacek_durlik • Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania. • Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często,w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej. • Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu. • Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu. • Ciągła dbałość o techniczną doskonałość i dobre projektowanie zwiększa zwinność.
 10. 10. Agile, krok 2: najpierw testowanie 27/04/2017 10@jacek_durlik
 11. 11. Budowanie piramidy testów 27/04/2017 11@jacek_durlik
 12. 12. Odpowiedzialności testerów • Analizowanie produktu • Tworzenie wymagań (przypadki testowe) • Automatyzowanie wymagań • Sprawdzenie nowych rozwiązań • Często są buforem pomiędzy PO i zespołem Dlaczego zwykle wiedzą więcej 27/04/2017 12@jacek_durlik
 13. 13. Idealny świat  27/04/2017 13@jacek_durlik
 14. 14. … I jak cięzko do niego dojść 27/04/2017 14@jacek_durlik
 15. 15. O produkcie do testów automatycznych 27/04/2017 15@jacek_durlik
 16. 16. O produkcie do testów automatycznych 27/04/2017 16@jacek_durlik
 17. 17. O produkcie do testów automatycznych 27/04/2017 17@jacek_durlik
 18. 18. O produkcie do testów automatycznych 27/04/2017 18@jacek_durlik
 19. 19. O produkcie do testów automatycznych 27/04/2017 19@jacek_durlik

×