Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TGT#15 - Piramida testów w praktyce (notatki z dyskusji)

Piramida testów w praktyce (notatki z dyskusji)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TGT#15 - Piramida testów w praktyce (notatki z dyskusji)

  1. 1. 0 5 10 15 20 25 30 35 nie nie dotyczy tak Czy w Twojej pracy developerzy piszą testy (jakiekolwiek)? Czy w twojej pracy developerzy piszą testy (jakiekolwiek)? Liczba oddanych głosów % nie 12 20 nie dotyczy 17 28 tak 31 52
  2. 2. DB WS GUI - ilość i jakość zwróconych wyników - sortowanie - paginacja - zwracane http codes - security (kto ma dostęp, czy można w URL endpointa podstawić jakieś zmienne itp.) - komunikaty, gdy produkt nie zostanie znaleziony Aplikacja webowa wyświetlająca zawartość magazynu Co chcemy przetestować?
  3. 3. Podsumowanie dyskusji – poruszane kwestie • Odwrócenie proporcji piramidy testów skutkuje bardzo długimi test suitami (wolno wykonujące się testy UI) • Narzędzia do automatyzacji systemów desktopowych: AutoIT, TestStack/White, skrypty Powershell, Squish, Inspect • Czasem developerzy tworzą tylko testy unitowe, testerzy testy UI • Kto i jak powinien robić review testów unitowych pisanych przez developerów • Czy tester ma wiedzę co i jak dokładnie jest pokryte unit testami? • Wstrzykiwanie błędów jako weryfikacja, czy testy w ogóle wykrywają błędy • Eksploracja manualna z otwartą konsolą – pokazuje błędy w tle, które niewidoczne są w UI
  4. 4. Podsumowanie dyskusji – poruszane kwestie • Czy testy security bywają trudne dla mniej technicznych osób • Czasami za testy security odpowiadają dedykowane osoby lub zespoły • Ważna jest edukacja zespołów developerskich z zagadnień security • Niekorzystna tendencja do wykonywania wszystkich testów funkcjonalnych jako superuser • Podczas performance testów dobrze jest mieć wsparcie adminów i pełnego dostępu do logów i statystyk • Którymi testami warto podzielić się z developerami

×