Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TGT#12 - Używasz systemów kontroli wersji? No to Git. - Szymon Rękawek

285 views

Published on

TGT#12 - Używasz systemów kontroli wersji? No to Git. - Szymon Rękawek

Published in: Software
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/rn2TmN ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

TGT#12 - Używasz systemów kontroli wersji? No to Git. - Szymon Rękawek

 1. 1. Używasz systemu kontroli wersji? No to Git. Szymon Rękawek TGT 05/10/2016
 2. 2. 18/10/2016 3
 3. 3. Do czego służy system kontroli wersji? 18/10/2016 4 • Pomaga śledzić zmiany w kodzie źródłowym • Pozwala na powrót do starszej wersji • Umożliwia rozwiązywanie konfliktów między wersjami • … • Daje możliwość sprawdzenia kto napisał linię kodu, przez którą produkt przestał działać
 4. 4. Słowa kluczowe w gicie 18/10/2016 5 • commit • branch • SHA (Secure Hash Algoritm) • stage
 5. 5. Komendy codziennego użytku 18/10/2016 6 • git clone • git status • git checkout • git add • git commit • git push • git pull • git fetch • git merge • git cherry-pick
 6. 6. git clone Kopiuje repozytorium na dysk 18/10/2016 7 alternatywa: git init git remote add origin https://github.com/user/repo.git
 7. 7. git status Wyświetla stan aktualnego brancha 18/10/2016 8
 8. 8. git checkout 18/10/2016 9 • git checkout “nazwa pliku” • git checkout nazwa_istniejacego_brancha • git checkout –b nazwa_nowego_brancha
 9. 9. git checkout plik.txt Usuwa niezacommitowane zmiany 18/10/2016 10
 10. 10. git checkout branch Zmienia branch 18/10/2016 11 git checkout –b nazwa_brancha – tworzy nowy branch
 11. 11. git add Dodaje plik na stage 18/10/2016 12
 12. 12. git commit Zapisuje zmiany dodane na stage w commicie 18/10/2016 13
 13. 13. git push Wypycha branch na zdalne repozytorium 18/10/2016 14
 14. 14. git pull Pobiera zmiany ze zdalnego repozytorium 18/10/2016 15 Alternatywnie: git fetch origin git merge origin/druga-galaz
 15. 15. git cherry-pick Pobiera jeden commit 18/10/2016 16
 16. 16. Konflikt w plikach 18/10/2016 17
 17. 17. 18/10/2016 18
 18. 18. Rozwiązanie 18/10/2016 19 Przerwanie mergowania: git merge --abort
 19. 19. Narzędzia do rozwiązywania konfliktów Mergetool wbudowany w IntelliJ Idea 18/10/2016 20
 20. 20. 18/10/2016 21 Git z interfejsem graficznym
 21. 21. Popularni klienci 18/10/2016 22 • Github Desktop • Git Extensions • SourceTree • GitEye • GitKraken
 22. 22. Samouczki 18/10/2016 23 https://try.github.io/ https://backlogtool.com/git-guide/en/

×