Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. jezera srbije

2,400 views

Published on

Jezera Srbije za VIII razred osnovne škole

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. jezera srbije

 1. 1. ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ
 2. 2. Да се подсетимо... • Шта је речни систем? Шта је речна мрежа? • Којем морском сливу припада највећи број река у Србији? • Шта је хидрографски чвор? Шта је бифуркација? • Од чега зависи речни режим у Србији? • Како се деле језера према постанку њихових басена?
 3. 3. ПОДЕЛА ЈЕЗЕРА ПРЕМА ПОСТАНКУ • ПРИРОДНА И ВЕШТАЧКА • ПРИРОДНА: тектонска (у котлинама које су спуштене раседањем), реликтна (остаци некадашњих мора), вулканска (у кратерима угашених вулкана), ледничка (у удубљењима која су направили ледници), речна (у напуштеним меандрима равничарских река), крашка (у кречњачким пределима) и еолска (у удубљењима у песку која је створио ветар)
 4. 4. ЕОЛСКА ЈЕЗЕРА Палићко језеро Лудошко језеро
 5. 5. РЕЧНА ЈЕЗЕРА Обедска бара језеро Русанда
 6. 6. УРВИНСКА ЈЕЗЕРА • настају преграђивањем речне долине услед клизишта и земљотреса Завојско језеро (река Височица притока Нишаве)
 7. 7. КРАШКА ЈЕЗЕРА Ракина бара (Сремчица код Београда)
 8. 8. ЛЕДНИЧКА ЈЕЗЕРА Ђеравичко језеро на Проклетијама Ливадичко језеро на Шар планини
 9. 9. ВЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА • водоснабдевање насеља и индустрије • наводњавање обрадивих површина • производња електричне енергије • одбрана од поплава • риболов • туризам рекреација
 10. 10. ВЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА НА ДУНАВУ хидроелектрана на Ђердапском језеру Сребрно језеро код Великог Градишта
 11. 11. ВЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА НА ДРИНИ Перућац Зворничко језеро
 12. 12. ВЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА НА РЕЦИ УВАЦ Сјеничко језеро Златарско језеро Радоињско језеро
 13. 13. ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО • највише вештачко језеро у Србији (1 212 м)
 14. 14. БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА • експлоатацијом шљунка настало је седам језера
 15. 15. Да поновимо... • Како настају и које је највеће еолско језеро у Србији? • Како настају и која су највећа речна језера у Србији? • Како су настала вештачка језера? • У које сврхе се користи вода из вештачких језера? • Зашто су језера туристички потенцијал наше земље?
 16. 16. ДОМАЋИ ЗАДАТАК • У нему карту уцртати сва већа језера у Србији!

×