Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2011- 10 - 27 . Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе . Õ î ð øîî õ ó â üñàë  Óÿëäàà ò õ ó â üñàë  Ì ó ò àöè õ ó â üñàë
Өмнөхийг сэргээх <ul><li>Хүн төрөлхтөн эрт үеэс их хүч шаардсан үйл ажиллагааг хялбарчлахын тулд хялбар механизмыг хэрэглэ...
Хялбар механизмд www.thmemgallery.com Company Logo
<ul><li>Үл хөдлөх цэг буюу тэнхлэгээ тойрон эргэх хатуу биеийг хөшүүрэг гэнэ. </li></ul>
Хөшүүргийг илэрхийлэх гол хэмжигдэхүүнүүд: <ul><li>Хөшүүрэг тойрон эргэх цэгийг тулах цэг гэнэ. </li></ul><ul><li>Хөшүүр...
Хаалгыг нээж хаахад эргэх хөдөлгөөн хийгдэх үү? <ul><li>Нугасыг тойрч эргэх хөдөлгөөн хийгдэнэ. </li></ul>
Өнөөдрийн хичээлээр бид: <ul><li>Хатуу биеийн эргэлтийн тэнцвэр </li></ul>
<ul><li>Зорилт: </li></ul>Хичээлийн зорилго: Эргэлтийн тэнцвэр, хүчний моментыг судлах <ul><li>Биеийн эргэлдэх хөдөлгөөний...
Байшингийн хаалганы бариул хаана хийгдсэн байна вэ? <ul><li>Хаалганы бариулыг нугастай ирмэгийн эсрэг ирмэгт ойрхон хийсэн...
Хаалганы бариулыг хаана ч хамаагүй хийж болох уу? <ul><li>Нугастай ойрхон бариул хийгдсэн байна .Энд хүндрэл гарч болох уу...
Аль тохиолдолд их хүч үйлчлэх вэ?
F=10H, d=80c м  бол хүчний моментийг ол. 1-р зурагт F=10H, d=40c м  бол хүчний моментийг ол. 2-р зурагт
Хэмжилтийн тооцоо 1. Өгсөн нь : F=10H d=80c м = 0.8 м Олох нь : M= ? Бодолт : Томьёо : M=F*d M=10H*0.8m=8H 2. Өгсө...
Хүчний момент их байх тусам эргэх хөдөлгөөн хялбар болно.
Биеийн эргэх хөдөлгөөнийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн хүчнээс хамаарна. Түүнийг хүчний момент гэнэ. <ul><li>Хүчний моментий...
Нугастай давхцах шулууныг эргэлтийн тэнхлэг гэнэ. Нугасыг тойрч эргэх хөдөлгөөн хийгдэнэ.
Хүчний момент хүчнээс шууд хамааралтай ба хүч үйлчилж буй тулах цэг, эргэлтийн тэнхлэг хоёрын зайнаас шууд хамааралта...
Зургийг харьцуулья F y  - хүч нь хаалгыг эргүүлнэ. F x  -  хүч нь хаалгыг эргүүлэхгүй
<ul><li> </li></ul><ul><li>Хүчний момент хүч ба эргэлтийн тэнхлэгээс хүч үйлчилж буй цэг рүү татсан векторын хоорондох өн...
Бодлого <ul><li>Хэрэв F=10H , , </li></ul><ul><li>Бол хүчний моментийг ол. </li></ul>
Дүгнэлт: <ul><li>Биеийн эргэлтийн тэнхлэгээс хол байгаа цэгт хүч бага зарцуулж уг биеийг эргүүлж болдог байна. </li></ul>...
Гэрийн даалгавар <ul><li>1.Хүн, амьтны биед хөшүүргийн үүргийг юу юу гүйцэтгэдэг вэ? </li></ul><ul><li>2.Унадаг дугуйд хөш...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hodolgvvr naraa bagsh

3,168 views

Published on

 • Be the first to comment

Hodolgvvr naraa bagsh

 1. 1. 2011- 10 - 27 . Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе . Õ î ð øîî õ ó â üñàë Óÿëäàà ò õ ó â üñàë Ì ó ò àöè õ ó â üñàë
 2. 2. Өмнөхийг сэргээх <ul><li>Хүн төрөлхтөн эрт үеэс их хүч шаардсан үйл ажиллагааг хялбарчлахын тулд хялбар механизмыг хэрэглэдэг байжээ. </li></ul>www.thmemgallery.com Company Logo
 3. 3. Хялбар механизмд www.thmemgallery.com Company Logo
 4. 4. <ul><li>Үл хөдлөх цэг буюу тэнхлэгээ тойрон эргэх хатуу биеийг хөшүүрэг гэнэ. </li></ul>
 5. 5. Хөшүүргийг илэрхийлэх гол хэмжигдэхүүнүүд: <ul><li>Хөшүүрэг тойрон эргэх цэгийг тулах цэг гэнэ. </li></ul><ul><li>Хөшүүрэгт гадны биеэс болон тулгуураас хүч үйлчилнэ. Үүнийг хөшүүрэгт үйлчлэх хүч гэнэ. </li></ul><ul><li>Хүчний векторыг дагуулан татсан шулууныг хүчний үйлчлэлийн шулуун гэнэ. </li></ul><ul><li>Тулах цэг ба хөшүүрэгт үйлчлэх хүчний үйлчлэлийн шулуун хоёрын хоорондох хамгийн бага зайг хүчний мөр гэнэ. </li></ul>
 6. 6. Хаалгыг нээж хаахад эргэх хөдөлгөөн хийгдэх үү? <ul><li>Нугасыг тойрч эргэх хөдөлгөөн хийгдэнэ. </li></ul>
 7. 7. Өнөөдрийн хичээлээр бид: <ul><li>Хатуу биеийн эргэлтийн тэнцвэр </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Зорилт: </li></ul>Хичээлийн зорилго: Эргэлтийн тэнцвэр, хүчний моментыг судлах <ul><li>Биеийн эргэлдэх хөдөлгөөнийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүнүүдийн хамаарал. </li></ul><ul><li>Эргэлтийн тэнцвэрийн нөхцлийг томьёолох. </li></ul><ul><li>Эргэлтийн тэнцвэрийн хэрэглээ. </li></ul>
 9. 9. Байшингийн хаалганы бариул хаана хийгдсэн байна вэ? <ul><li>Хаалганы бариулыг нугастай ирмэгийн эсрэг ирмэгт ойрхон хийсэн байна. </li></ul>www.thmemgallery.com Company Logo
 10. 10. Хаалганы бариулыг хаана ч хамаагүй хийж болох уу? <ul><li>Нугастай ойрхон бариул хийгдсэн байна .Энд хүндрэл гарч болох уу? </li></ul>www.thmemgallery.com Company Logo
 11. 11. Аль тохиолдолд их хүч үйлчлэх вэ?
 12. 12. F=10H, d=80c м бол хүчний моментийг ол. 1-р зурагт F=10H, d=40c м бол хүчний моментийг ол. 2-р зурагт
 13. 13. Хэмжилтийн тооцоо 1. Өгсөн нь : F=10H d=80c м = 0.8 м Олох нь : M= ? Бодолт : Томьёо : M=F*d M=10H*0.8m=8H 2. Өгсөн нь : F=10H d=40c м = 0.4 м Олох нь : M= ? Бодолт : Томьёо : M=F*d M=10H*0.4m=4H
 14. 14. Хүчний момент их байх тусам эргэх хөдөлгөөн хялбар болно.
 15. 15. Биеийн эргэх хөдөлгөөнийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн хүчнээс хамаарна. Түүнийг хүчний момент гэнэ. <ul><li>Хүчний моментийг М үсгээр тэмдэглэнэ. </li></ul>www.thmemgallery.com Company Logo
 16. 16. Нугастай давхцах шулууныг эргэлтийн тэнхлэг гэнэ. Нугасыг тойрч эргэх хөдөлгөөн хийгдэнэ.
 17. 17. Хүчний момент хүчнээс шууд хамааралтай ба хүч үйлчилж буй тулах цэг, эргэлтийн тэнхлэг хоёрын зайнаас шууд хамааралтай . Эргэлтийн тэнхлэгээс хүчний шугам хүртэлх хамгийн бага зайг хүчний мөр гэнэ <ul><li>M=F*d </li></ul><ul><li>d - хүчний мөр </li></ul><ul><li>F - үйлчлэх хүч </li></ul><ul><li>Нэгж нь: M= 1Н*м </li></ul>
 18. 18. Зургийг харьцуулья F y - хүч нь хаалгыг эргүүлнэ. F x - хүч нь хаалгыг эргүүлэхгүй
 19. 19. <ul><li> </li></ul><ul><li>Хүчний момент хүч ба эргэлтийн тэнхлэгээс хүч үйлчилж буй цэг рүү татсан векторын хоорондох өнцгийн синуст ( )- т шууд хамааралтай: </li></ul>
 20. 20. Бодлого <ul><li>Хэрэв F=10H , , </li></ul><ul><li>Бол хүчний моментийг ол. </li></ul>
 21. 21. Дүгнэлт: <ul><li>Биеийн эргэлтийн тэнхлэгээс хол байгаа цэгт хүч бага зарцуулж уг биеийг эргүүлж болдог байна. </li></ul><ul><li>Хүчний момент хүч үйлчилж буй тулах цэг, эргэлтийн тэнхлэгийн зайнаас шууд хамаарна. </li></ul>www.thmemgallery.com Company Logo
 22. 22. Гэрийн даалгавар <ul><li>1.Хүн, амьтны биед хөшүүргийн үүргийг юу юу гүйцэтгэдэг вэ? </li></ul><ul><li>2.Унадаг дугуйд хөшүүргийн үүргийг юу гүйцэтгэдэг вэ? </li></ul>

×