Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B.ochirbat

2,968 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

B.ochirbat

 1. 1. Хичээлийн сэдэв : Олон талстууд ЦАХ-2А ангиХугацаа : 40 минут Багш : Б.Очирбат
 2. 2. Олон талстууд түүнийгадаргууг бодож сурах
 3. 3. Зөв олон талстууд Хэрэв гүдгэр олон талстын бүх талс өөр хоорондоо тэнцүү зөволон өнцөгт бөгөөд оройбүрээс ижил тооны ирмэг гардаг бол түүнийг зөв олон талст гэнэ.
 4. 4. Тойрог 3600 буюу 2радиан байна.Зөв олон талстын талс:Зөвгурвалжин, квадрат, таванөнцөгт байна.Зөв гурвалжины өнцөг 600Квадрат 900таван өнцөгт 1080
 5. 5. Эйлерийн томъёо т+о–и=2 Асуулт Талс Орой ИрмэгТетраэдр 4 4 6Октаэдр 8 6 12Икосаэдр 20 12 30Гексаэдр 6 8 12Додекаэдр 12 20 30
 6. 6. Зөв олон талстууд
 7. 7. Зөв олон талстууд
 8. 8. Зөв олон талстын дэлгээс
 9. 9. Тетраэдр
 10. 10. Гексаэдр
 11. 11. Октаэдр
 12. 12. Додикаэдр
 13. 13. Икосаэдр
 14. 14. Зөв гурвалжин, квадрат S = a2 àh s 2 2 ha a 3 a a 3 a 3 S    ;h ; 2 2 2 4 2
 15. 15. Тетраэдр
 16. 16. Гексаэдр
 17. 17. Октаэдр
 18. 18. Додикаэдр
 19. 19. 5 баг нэгийг сонгон бодно.1. ЗӨВ ГУРВАЛЖНЫ ӨНДӨР 3 3 БОЛ ТЕТРАЭДРИЙН ГАДАРГУУГ .ОЛ.2. КВАДРАТЫН ДИАГНАЛ d 4 2 БОЛ КУБЫН ГАДАРГУУГ ОЛ3. ЗӨВ ГУРВАЛЖНЫ ТАЛ 4 СМ БОЛ ТИЙМ ТАЛСТТАй ОКТАЭДРИЙН ГАДАРГУУГ ОЛ4. ИКОСАЭДРИЙН ТАЛ 6 СМ БОЛ ГАДАРГУУГ ОЛ5. ӨӨРСДИЙН ХИЙСЭН ДҮРСИЙН ГАДАРГУУГ ОЛ
 20. 20. ГЭРИЙН ДААЛГАВАРЗөв олон талст бие хийж ирэх.
 21. 21. Дүгнэлт

×