Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Integració de la sign...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Objectius
● Estratègi...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
[egovern] = Oportunit...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Mancances d'un motor ...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Cicle de vida per def...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
La signatura com esde...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
La lògica del mòdul d...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Avantatges d'integrar...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Conseqüències d'ampli...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Applet de CATCert, ei...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Característiques tècn...
Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010
Moltes gràcies per la...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels processos de negoci

356 views

Published on

Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels processos de negoci

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels processos de negoci

 1. 1. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Integració de la signatura en un BPM La signatura electrònica al servei dels processos de negoci Jornades de signatura electrònica 2010 Antoni Figueroa Cubells Coordinador de projectes d'administració electrònica
 2. 2. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Objectius ● Estratègia de gestió d'expedients basada en procediments dirigits per un BPM. ● Exposar els punts d'extensió del motor BPM: ● Cicle de vida associat a l'avanç d'activitats. ● La gestió documental. ● Gestió de metadades externes al procediments desplegats al BPM. ● Característiques tècniques de la signatura.
 3. 3. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 [egovern] = Oportunitat d'innovació, aportació de valor als ens locals ● Facilita la transició a l'administració 2.0 basada en la interoperabiliat. Concepte d'organització-xarxa utilitzant una plataforma de serveis orientada a procediments. ● Proporciona un mecanisme per salvar la complexitat tecnològica i organitzativa derivada de l'ús intensiu de les TIC. ● Posa a disposició dels ens locals el marc tecnològic per fer més transparent i eficaç la tramitació d'expedients administratius. ● Permet l'obtenció d'indicadors de gestió per a l'ajuda a la presa de decisions. Business Intelligence. ● Fomenta la millora contínua dels procediments. Cercle PDCA.
 4. 4. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Mancances d'un motor BPM clàssic per a la gestió d'expedients administratius ● Els motors BPM són massa generalistes i no encaixen al 100% amb les necessitats de la gestió d'expedients pròpia de l'administració pública. ● Tanmateix són eines molt potents per a les organitzacions que pretenen orientar-se a processos per tal de prestar els seus serveis. És difícil renunciar-hi. ● A grans trets, què hem estès per assolir els objectius i complir les expectatives de tots els implicats en la gestió pública? ✔ Cicle de vida de la gestió documental. L'acte administratiu està centrat en el document, no ho oblidem. ✔ Estratègia d'entrega de tasques en un entorn multi-entitat. ✔ Gestió del catàleg de serveis multi-entitat. ✔ Incorporació de la signatura electrònica al cicle de vida de les activitats humanes contingudes als fluxos dels procediments.
 5. 5. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Cicle de vida per defecte del BPM utilitzat, i la signatura? ● Un procediment és un conjunt d'activitats automàtiques o humanes. ● El motor BPM interpreta el flux o model i ofereix activitats als implicats de l'organització. ● Un actor autoritzat completa l'activitat omplint els valors que se li demanen i la finalitza. ● La finalització és l'ordre al BPM perquè ofereixi la propera activitat segons el procediment.
 6. 6. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 La signatura com esdeveniment vinculat a una activitat del procediment, el cicle de vida ampliat ● S'afegeix la signatura com una forma de finalitzar l'activitat en curs. ● La lògica del procés de signatura es delega al mòdul de portasignatures. És externa al motor BPM. ● El procés de signatura s'ha d'integrar amb el motor BPM per tractar el resultat de l'acte de signatura. No oblidem que cal tractar el rebuig!
 7. 7. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 La lògica del mòdul de PortaSignatures necessita estar estretament lligada al motor BPM ● La signatura d'un document pot ser múltiple segons un ordre determinat. ● Es considera el document signat si tots els signants ho han fet. ● Si un signant no signa el mòdul decideix que ha de fer. Veto de signatura. ● El rebuig de la signatura es pot tractar en el propi procediment si s'escau.
 8. 8. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Avantatges d'integrar la signatura en el flux d'un procediment, funcionalitats. ● Permet dissenyar procediments de negoci utilitzant un BPM clàssic incloent-hi el tractament del procés de signatura. ● Proporciona un ventall de possibilitats atès que la signatura s'està contextualitzant en el marc de procediment: ✔ Signatura simple o múltiple. ✔ Signatura tipus nominal, per càrrec o bé mixta. Obtenció dels signants de forma estàtica o dinàmica. ✔ Tractament del rebuig en el propi flux del procediment si s'escau. ● Proporciona un mecanisme de neutralitat als procediments desplegats al BPM respecte la multi-entitat, les propietats de signatura queden fora del motor. ● L'estratègia d'externalitzar la signatura del motor BPM permet evolucionar tecnològicament al marge i de forma transparent als processos de negoci.
 9. 9. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Conseqüències d'ampliar les capacitats d'un BPM clàssic, gestió de metadades ● Per ampliar les funcionalitats del motor BPM ha estat necessari fer un esforç important, tan des del punt de vista conceptual com tècnic. ● Necessitat d'un sistema de metadades associades als procediments desplegats al servidor BPM que conjuntament a un middleware proporciona serveis ampliant-ne les capacitats. ● Algunes d'aquestes metadades són: ✔ Mestre de documents per procediment. ✔ Vinculació dels documents al llarg del cicle de vida del procediment: Annexar, generar en funció d'una plantilla i SIGNAR. ● La signatura s'informa a les metadades no en model desplegat al motor BPM: El tipus, els signants i si el rebuig es resoldrà en el propi flux del procediment. És transparent al sistema BPM.
 10. 10. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Applet de CATCert, eina per dur a terme la signatura en una plataforma orientada a serveis ● En l'eina web de signatura-e hem trobat la peça tecnològica ideal per realitzar la signatura a la nostra plataforma. ● Ens abstrau de la complexitat tecnològica de realització de la signatura física. ● Cobreix les principals necessitats del moment de signatura: ✔ Signatura a la part del client multiplataforma. ✔ Capacitat d'estendre la gestió dels fitxers objecte de signatura, entrada i sortida entre client i servidor. ✔ Validació de la identitat del signant, el que signa és realment el que ha de signar segons el procediment. ✔ Comprovació de la validesa dels certificats presentats a l'hora de fer la signatura. Enllaç amb PSIS. ✔ Capacitat per afegir el segell de temps des de la TSA de CATCert.
 11. 11. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Característiques tècniques de la signatura ● Actualment la plataforma només suporta la signatura de documents en format PDF. ● Mitjançant el motor de conversió de documents inclòs en l'OpenOffice convertim els documents suportats a PDF abans de realitzar la signatura. Word, Excel, OpenDocument, ... ● Actualment apliquem la signatura avançada CAdES-BES in PDF amb segell de temps CMS. D'aquesta manera suportem la preservació de la signatura al llarg del temps. ● La signatura continguda al PDF no és visible al document, cal anar al panell de signatura de l'Adobe Reader.
 12. 12. Unitat d'administració electrònica. Servei d'informàtica i comunicacionsDijous, 28 d'octubre de 2010 Moltes gràcies per la vostra atenció! Jornades de signatura electrònica 2010 Antoni Figueroa Cubells Coordinador de projectes d'administració electrònica

×