A KOMMUNIKÁCIÓS
TECHNOLÓGIÁK
TÖRTÉNETÉHEZ
Ong, Innis, Donald
Harold Innis és a Torontói Iskola








Innis szerint
az
emberi
társadalom
szerveződésében bekövetkező
átalakulások,
változások fő kiváltója a techn...







A kézműves módszerekre épülő nyomtatott
sajtó kora
A géppel gyártott papír és a sajtó hatalmi
célokra való felh...
Ong hármas felosztása




1982-ben megjelent Walter Ong Í s be lis é g é s
rá
s z ó be lis é g című műve.
A mű az ún. To...
Ong: Szóbeliség és írásbeliség

1.
2.
3.

Ong három korszakot különít el:
az elsődleges szóbeliség (primary orality)
az írásbeliség (literacy)
a másodla...
Az elsődleges szóbeliség


Az írásbeliség által nem érintett kultúrát és
gondolkodást Ong elsődlegesen szóbelinek
nevezi.
Az írásbeliség


Az írásbeliségen azokat az évezredeket
(hangsúlyosabban
a
könyvnyomtatás
megjelenésétől a 20. század der...
A másodlagos szóbeliség






Ong a másodlagos szóbeliségen a hangrögzítés és
-átvitel lehetővé válása révén újra szere...
Merlin Donald három evolúciós fázisa


Az első evolúciós átmenetet, az
emberszabású majmok epizodikus
gondolkodásától a ho m o
e re c tus  összefüggőbb gondol...
Antropogenezis

Epizodikus kultúra
Elme

Külvilág

dinamikus
prediktív

A tanulás egyéni útja

szimulatív

reprezentációk,...
A mimetikus kultúra

Külvilág

Szociális szemantika
Szociális szemantika
Szemiotikus készség !

A személy

B személy

Közö...


A második átmenet, a ho m o e re c tus tól a ho m o
s a p ie ns ig, lezárta a modern ember biológiai
evolúcióját. Ezen ...


A harmadik evolúciós átmenet „közelmúltbeli
és nagyrészt nem biológiai, de tisztán kognitív
szempontból mégis az evolúc...
Főemlősök

A mitikus kultúra

Epizodikus

Korai emberfélék
Homo erectus

Mimetikus

Homo sapiens

Mitikus

intencionalitás...
Merlin Donald 1991

Információs forradalmak

Főemlősök

Epizodikus

6 millió év

Korai emberfélék

kulturális átadás
Mimet...
Felhasznált irodalom










Benczik Vilmos: Ko rs z a ko k a ko m m uniká c ió s te c hno ló g iá k
tö rté ne té ...














Nyíry Kristóf: Am ultim e d ia litá s is m e re tfilo z ó fiá ja
http://www.fil.hu/uniworld/kkk/mm/mm...



Készítette: Török Éva
Magyartanár–Mozgóképkultúramédiaismeret-tanár MA I. évfolyam

és
A kommunikációs technológiák történetéhez
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A kommunikációs technológiák történetéhez

201 views

Published on

Diasor a kommunikációs technológiák történetéhez (Ong, Innis, Donald)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A kommunikációs technológiák történetéhez

 1. 1. A KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK TÖRTÉNETÉHEZ Ong, Innis, Donald
 2. 2. Harold Innis és a Torontói Iskola
 3. 3.       Innis szerint az emberi társadalom szerveződésében bekövetkező átalakulások, változások fő kiváltója a technika, ezen belül is a kommunikációs technológia területén bekövetkező innováció. Ko m m uniká c ió s e lfo g ults á g o k címen 1951-ben megjelent művében a következő fontosabb médiakorszakokat különböztette meg: A szóbeliség kora Az agyag, az íróvessző és az ékírás kora A papirusz, az ecset és a képírás kora A nádtoll és az ábécé kora A toll és a papír kora
 4. 4.     A kézműves módszerekre épülő nyomtatott sajtó kora A géppel gyártott papír és a sajtó hatalmi célokra való felhasználásának kora A celluloid elterjedése és a mozi kora A rádió diffúziójának korszaka
 5. 5. Ong hármas felosztása   1982-ben megjelent Walter Ong Í s be lis é g é s rá s z ó be lis é g című műve. A mű az ún. Torontói Iskola kommunikációelméleti eredményeit összegzi és építi tovább.
 6. 6. Ong: Szóbeliség és írásbeliség
 7. 7.  1. 2. 3. Ong három korszakot különít el: az elsődleges szóbeliség (primary orality) az írásbeliség (literacy) a másodlagos szóbeliség (secondary orality) korszakát
 8. 8. Az elsődleges szóbeliség  Az írásbeliség által nem érintett kultúrát és gondolkodást Ong elsődlegesen szóbelinek nevezi.
 9. 9. Az írásbeliség  Az írásbeliségen azokat az évezredeket (hangsúlyosabban a könyvnyomtatás megjelenésétől a 20. század derekáig tartó évszázadokat) érti Ong, amikor az írásbeliség a „minőségi” kommunikáció szinte kizárólagos technológiája volt.
 10. 10. A másodlagos szóbeliség    Ong a másodlagos szóbeliségen a hangrögzítés és -átvitel lehetővé válása révén újra szerephez jutó szóbeliséget érti. Azonban hozzá kell tennünk, hogy Ong szerint a  könyvnyomtatás kultúráját nem felváltja, hanem kiegészíti, teljesebbé teszi a másodlagos szóbeliség kultúrája. Így ír erről Ong: „Az új szóbeliség feltűnő hasonlóságokat mutat a régivel: részvételi misztikájában, a közösségi érzés fokozásában, a jelen pillanatra történő összpontosításában, még az állandó fordulatok használatában is [...] de lényegét tekintve ez akartabb és tudatosabb szóbeliség, mely állandó jelleggel az írás és nyomtatás használatára alapozódik.”
 11. 11. Merlin Donald három evolúciós fázisa
 12. 12.  Az első evolúciós átmenetet, az emberszabású majmok epizodikus gondolkodásától a ho m o e re c tus  összefüggőbb gondolkodásáig, „az emberi reprezentáció legalapvetőbb szintjének, az események mímelésére vagy újra-megjelenítésére való képességnek kialakulása”, egyfajta m im e tikus kultúra  jellemzi.
 13. 13. Antropogenezis Epizodikus kultúra Elme Külvilág dinamikus prediktív A tanulás egyéni útja szimulatív reprezentációk, modellek Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás.
 14. 14. A mimetikus kultúra Külvilág Szociális szemantika Szociális szemantika Szemiotikus készség ! A személy B személy Közös tudás, megosztott tapasztalatok A saját testtel való reprezentáció Természetes pedagógia referenciális, vizuális, motoros A belső reprezentációkban tárolt információk válnak a legfontosabb kognitív erőforrássá és a további változások legfontosabb forrásává
 15. 15.  A második átmenet, a ho m o e re c tus tól a ho m o s a p ie ns ig, lezárta a modern ember biológiai evolúcióját. Ezen átmenet kulcsmozzanata az emberi beszédképesség megjelenése volt.
 16. 16.  A harmadik evolúciós átmenet „közelmúltbeli és nagyrészt nem biológiai, de tisztán kognitív szempontból mégis az evolúció új szakaszához vezetett, melyet a kognitív architektúra fő tényezőiként a vizuális szimbolika és a külső memória kialakulása jellemzett”, tudniillik a rajzolt-festett képek, a képírás és végül a betűírás megjelenése.
 17. 17. Főemlősök A mitikus kultúra Epizodikus Korai emberfélék Homo erectus Mimetikus Homo sapiens Mitikus intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel
 18. 18. Merlin Donald 1991 Információs forradalmak Főemlősök Epizodikus 6 millió év Korai emberfélék kulturális átadás Mimetikus Mitikus Homo erectus 2 millió év Homo sapiens 100 ezer év 2 ezer év intencionalitás elmeteória mentális autonómia szociális szemantika pedagógia szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel külső memória eszközök Teoretikus 500 év Gutenberg 50 év Antropogenezis Hálózati hálózati tudásreprezentáció A kulturális evolúció szakaszai
 19. 19. Felhasznált irodalom       Benczik Vilmos: Ko rs z a ko k a ko m m uniká c ió s te c hno ló g iá k tö rté ne té be n.  http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kmkt/Benczik_book/1_2.htm Czeizer Zoltán: http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/archiv/czeizer.htm Forgó Sándor: M d ium is m e re t I, In: é . http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_26_mediumismer http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/informaciotortenelem/29_12/ http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/informaciotortenelem/29_04/ http://wap.phil-inst.hu/nyiri/donald/firstquotes.htm
 20. 20.        Nyíry Kristóf: Am ultim e d ia litá s is m e re tfilo z ó fiá ja http://www.fil.hu/uniworld/kkk/mm/mm.htm Nyíry Kristóf: A LÉKO K ASZÓ BELI DA SÉG -Í SBELI RÁ SÉG PA DI M RA G A TÖ RTÉN ETÉHEZ http://nyitottegyetem.philinst.hu/filtort/ktar/szny/nyiri_bev.htm Nyíry Kristóf: Ha g y o m á ny é s ké p i g o nd o lko d á s , 2002. február http://mek.oszk.hu/09900/09953/09953.htm Nyíry Kristóf: Ha g y o m á ny é s tá rs a d a lm i ko m m uniká c ió , http://www.philinst.hu/uniworld/Kurzusok/oktatas/page_1/HTML/Nyiri.htm Nyíry Kristóf: Ha jna l I tvá n id ős z e rűs é g e , Világosság, 1992. s http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/hajn_id.htm Svennik Hoyer: Am é d ia a ha rm a d ik é ve z re d küs z ö bé n, In: M d ia kuta tó é 2001 tél http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/02_media_a_harmadik_evezre d_kuszoben/#02 Walter J. Ong: Sz ó be lis é g é s írá s be lis é g ,  Gondolat Kiadó, 2010. , 136. o. 
 21. 21.   Készítette: Török Éva Magyartanár–Mozgóképkultúramédiaismeret-tanár MA I. évfolyam és

×