Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Computer Sweden Cloud Strategies - EMC Keynote

401 views

Published on

Computer Sweden Cloud Strategies 2012
EMC Keynote, The Journey To Your Cloud

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Computer Sweden Cloud Strategies - EMC Keynote

 1. 1. DIN RESA TILL MOLNE T ETT EMC2 PERSPEKTIV Magnus Backman EMC Cloud Architect Magnus.Backman@emc.com© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 1
 2. 2. INFORMATIONSERAN© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 2
 3. 3. KONSUMENTERAN© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 3
 4. 4. IT© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 4
 5. 5. IT som Tjänst.© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 5
 6. 6. EMC – Vår syn på transformationTraditionell Privat Publik IT Hybrid Cloud Infrastruktur Cloud Transformation Privat Publik© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 6
 7. 7. EMC – Vår syn på transformationTraditionell Privat Publik IT Användar Access och Konsumerings Transformation Applikations SaaS Transformation Hybrid Infrastruktur Cloud Transformation Privat Publik© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 7
 8. 8. IT’s resa till det Privata Molnet Fokus skiftar från kostnadsbesparingar till affärsstrategisk följsamhet IT PRODUKTION AFFÄRSPRODUKTION IT-SOM-TJÄNST Effektivitet Service och Kvalité Följsamhet EMC IT 100% 86% 75% Platinum Gold 30% 40% 15%© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 8
 9. 9. IT’s resa till det Privata Molnet Fokus skiftar från kostnadsbesparingar till affärsstrategisk följsamhet IT PRODUKTION AFFÄRSPRODUKTION IT-SOM-TJÄNST Effektivitet Service och Kvalité Följsamhet EMC IT 90 Procent av IT-budget 80 spenderad på 42% underhåll vs 60 40 utveckling 40% 30 25% 7 23% 21% Tid att beställa och 20% ~1 leverera applikatione 20% 2011+© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 9
 10. 10. IT Som Tjänst – Vad är det svåra? Politik och organisation Teknologi Processer och regelverk Kompetens och nya… Företagskultur 0 10 20 30 40© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 10
 11. 11. IT som Tjänst behöver nya modeller TEKNIKMODELL KONSUMTIONS OPERATIONELL MODELL MODELLORGANISATION OCH ROLLER OCH IT AFFÄRS MODEL PROCESSER© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. FÄRDIGHETER 11
 12. 12. Rådgivning: Uppnå din vision Varför? Cloud Workshop, Målmiljö (Drivkrafter, Värden) – ½ dag Hur? Cloud Readiness Workshop (Nuläge, Målmiljö, Handlingsplan) – 1(5) dag© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 12
 13. 13. Rådgivning: Uppnå din vision© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 13
 14. 14. Rekommendationer för IT Som TjänstRoadmap Teknologi Konsumering Organisation• Etablera Roadmap • Bygg Ditt • Tjänstekatalog • Människor, Roller Privata Moln och Processer• Mål och Faser • Self-Service • Bygg ut till • Silos till Vertikaler• Involvera Hybrid Moln • Finansiell Transparens • Automatisera • Etablera Insyn, Kontroll, Säk erhet © Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 14
 15. 15. TACK FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/EMCSWEDEN Magnus Backman Magnus.Backman@emc.com© Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. 15

×