Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nauka2018

757 views

Published on

Звіт з науково-дослідної роботи ХДУХТ за 2018 рік

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nauka2018

 1. 1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 рік: стан, перспективи розвитку. Завдання відповідно до вимог атестації наукової діяльності університету проректор з наукової роботи ХДУХТ д-р техн. наук, проф. Михайлов В.М. Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі
 2. 2. - проведено заслуховування звітів з НДР держбюджетних – на засіданні вченої ради університету, пошукового характеру – на засіданнях експертних рад за науковими напрямами. За їх результатами видано збірку анатованих звітів; - сформовано інформаційний каталог – рекламні матеріали найбільш ефективних наукових розробок університету; - зверстано річний тематичний план НДР на 2019 рік; - проаналізовано видавничу діяльність і по кожному автору зведено інформацію у відповідний бібліографічний покажчик; - організовано проведення робочих зустрічей проректора з наукової роботи з колективами кафедр ННІХТБ та факультетів; - сформовано показники наукової діяльності структурних підрозділів та узагальнено показники в рамках університету; - підготовлено звіт відповідно до вимог МОН України. Загальні питання
 3. 3. 1. Науково-педагогічні кадри. Підготовка наукових кадрів.
 4. 4. Чисельність та склад науково-педагогічних працівників (на кінець звітного періоду) 77 120 96 76 195203 199 200 34 38 38 37 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2015 2016 2017 2018 докторів наук кандидатів наук без наукового ступеня 37 195 77 докторів наук кандидатів наук без наукового ступеня усього – 309 осіб (25%) (12%) (63%) 354 333 317 - 2,5% 4 особи – Заслужені діячі науки і техніки України 5 осіб – Заслужені працівники освіти України 9 осіб – Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки Наукові дослідження виконувались в рамках 22 наукових шкіл 309
 5. 5. Чисельність докторів наук 26 32 33 34 8 6 5 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2015 2016 2017 2018 Кількістьосіб штатні працівники сумісники 34 38 38 37
 6. 6. Чисельність та склад працівників науково-дослідного сектору 84 90 6362 55 74 79 74 17 16 15 11 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 2015 2016 2017 2018 докторів наук кандидатів наук без наукового ступеня 17 74 63 докторів наук кандидатів наук без наукового ступеня усього – 154 особи (середньомісячна чисельність – 29 осіб) (40,3%) (11%) (48,1%) З оплатою працювали: 38 осіб – штатні співробітники 94 особи – за сумісництвом 22 особи – за договорами цивільно- правового характеру 128 173 185 - 16% 154
 7. 7. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 33 33 33 28 25 43 34 21 7 7 9 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2015 2016 2017 2018 Кількість,осіб докторанти аспіранти без відриву від виробництва аспіранти з відривом від виробництва 61 83 74 70 5 спеціальностей: 051 – Економіка 071 – Облік і оподаткування 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 037 – Менеджмент 181 – Харчові технології
 8. 8. Підсумки прийому до аспірантури Шифр та назва спеціальності План Факт Очна Заочна (контракт) Очна Заочна (контракт) Денна форма навчання Вечірня форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання 051 – Економіка 1 0 0 1 0 0 071 – Облік і оподаткування 1 0 0 1 0 0 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 1 0 0 1 0 1 037 – Менеджмент 0 1 0 0 1 0 181 – Харчові технології 3 0 0 5 0 0 Всього: 6 1 0 8 1 1 РАЗОМ: 7 0 9 1
 9. 9. Шифр та назва спеціальності Надано місць за рахунок держбюджету Фактично прийнято 051 – Економіка 1 1 Кащена Н.Б. 071 – Облік і оподаткування 0 0 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 0 0 073 – Менеджмент 0 0 181 – Харчові технології 0 0 Всього: 1 1 Підсумки прийому до докторантури
 10. 10. Результати випуску аспірантів, докторантів Аспірантуру закінчили 13 осіб, у тому числі 7 з відривом від виробництва та 6 без відриву від виробництва. За результатами атестації: – 3 аспіранта (23% від загальної кількості) виконали дисертаційну роботу на 100% та пройшли передзахист; – 10 аспіранів – виконали дисертаційну роботу на 90-80% (очікуваний термін захисту – травень-червень 2019 р.); Докторантуру закінчили. 7 докторантів, серед яких 3 захистили дисертації: Гринченко Н.Г., Нестеренко О.О., Тищенко О.П. 1 докторант пройшов передзахист: Жегус О.В.;
 11. 11. Кількість захищених дисертацій 36 38 10 18 17
 12. 12. Результати роботи спеціалізованих вчених рад Спеціальність Кандидатські дисертації Докторські дисертації Всього З них представниками сторонніх організацій Всього З них представника ми сторонніх організацій Спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 3 0 5 1 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» 0 0 2 0 05.18.15 – «Товарознавство харчових продуктів» 0 0 0 0 05.18.16 – «Технологія харчової продукції» 3 0 3 1 Спеціалізована вчена рада К 64.088.03 4 1 0 0 05.18.13 – «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів» 1 0 0 0 05.18.01 – «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів» 3 1 0 0 Спеціалізована вчена рада Д 64.088.02 2 0 3 1 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» 1 0 2 1 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 1 0 1 0 Захищено в спеціалізованих вчених радах інших ВНЗ 0 0 Разом 9 1 8 2
 13. 13. 2. Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень та розвиток інноваційних структур
 14. 14. Наукові дослідження виконувались на базі 13 науково- дослідних лабораторій, 5 наукових центрів, а також 3-х науково-освітньо-виробничих кластерів, а саме:  «ХДУХТ-ТОВ «КАПСУЛАР»-ТОВ «Тайфун-2000»;  «Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технології, енергоефективного виробництва та маркетингу»;  «Облік і фінанси в управлінні сталим розвитком Харківського регіону».
 15. 15. Результати діяльності науково-освітньо виробничого кластеру «ХДУХТ-ТОВ «КАПСУЛАР»-ТОВ «Тайфун-2000» (керівник – д.т.н., проф. Пивоваров Є.П.) GRUPO ELAYO Молоді вчені (захищено 2 дисертації на здобуття доктора технічних наук) Працевлашту- вання випускників Участь у науково-дослідній роботі № 2-16 БО «Наукові основи технологій харчової продукції лікувально- профілактичного призначення, одержаної шляхом акумуляції функціональних інгредієнтів» КЛАСТЕР НН ІХТБ
 16. 16. Замовники наукової та науково-технічної продукції Договір № 6-17-18Д «Наукове обґрунтування технологічних параметрів отримання капсульованої продукції на основі молочної сировини та жирів» Акт впровадження від 12.12.2017 Договір № 31-17-18Д (0117U005594) «Обґрунтування технологічних параметрів виробництва напівфабрикату з сиру кисломолочного» Акт впровадження від 28.02.2018 Договір № 3-18 Д «Здійснення обґрунтування технологічних параметрів виробництва та удосконалення технологічної документації на кулінарну продукцію» Договір № 6-18 Д «Уточнення технологічних параметрів виробництва хліба зі шротом зародків вівса та жмихом зародків кукурудзи в умовах реального виробництва з оптимізацією методики обліку відображення виробничих витрат» Акт впровадження від 30.07.2018
 17. 17. Міжнародна діяльність кластеру Харківський державний університет харчування і торгівлі відвідала делегація компанії Future Intelligence Co., Ltd, Китайська народна республіка Діяльність компанії Future Intelligence Co., Ltd спрямована на міжнародну торгівлю, управління різного роду проектами, наукову, освітню та культурну діяльність. Компанія успішно співпрацює з організаціями з більш ніж 100 країн світу. Метою візиту делегації компанії Future Intelligence Co., Ltd, є обговорення можливих напрямків співпраці в науковій та освітній сфері – у сфері реалізації спільних програм вищої освіти, програм обміну студентами та викладачами і здійсненні спільних наукових досліджень.
 18. 18. Результати діяльності науково-освітньо- виробничого кластеру «Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки та маркетингу» (керівник – д.т.н., проф. Євлаш В.В.)  В рамках кластеру успішно проводиться пошук нових партнерів та налагодження зв’язків щодо співробітництва в галузі освіти та наукових досліджень. Налогоджено та укріплено зв`язки із з кафедрою технології молока і м’яса Сумського національного аграрного університету, кафедрою неорганічної хімії ХНУ імені В.Н. Каразіна, ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України та ін.  Результатом видавничої діяльності кластера стало видання цілого ряду наукових статей (в тому числі у виданнях, що індексуються в базах Web of Science™ Core Collection та SCOPUS); тез доповідей конференцій різного рівня та монографій, зокрема «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно- ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»: колективна монографія  Проведено науковий семінар «Нанотехнології і харчовій промисловості» (10.12.2018 р.)  Учасники кластеру прийняли активну участь у проведенні VІ міжнародного фестивалю «Повноцінного життя» (Україна, м. Херсон, 2018 рік).
 19. 19.  Підготовлено 2 запити на фінансування з державного бюджету на наукові дослідження: «Наукові основи технології харчових продуктів та дієтичних добавок з використанням місцевої рослинної сировини для профілактики порушень обміну речовин» (06.2018 р.); спільна науково-дослідна проектна пропозиція «Створення графенових нанокомпозитів для активних бар’єрних пакувань харчових продуктів» (у межах договору про співробітництво між ХДУХТ і ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (11.2018 р.).  Представники кластеру прийняли безпосередню участь у роботі XV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека ‒ 2018», зокрема здійснено розробку експонатів, представлених на виставці і в каталозі наукових розробок виставки (09.10.2018 р., м. Київ) та у заході Харківської міської ради «Наукові пікніки» 15 вересня 2018 р. (м. Харків) із презентацією освітньої програми ступеня вищої освіти магістр «Дієтологія та харчова безпека».  В рамках кластеру ведеться активна робота з напряму «Наука для армії». Проект НТР «Розробка технології новітніх продуктів спеціального призначення для раціонів харчування військовослужбовців та населення» підготовлено для подачі запиту на фінансування. Прийнято участь у навчально-методичному зборі начальників речових та продовольчих служб на чолі із заступником командувача Національної гвардії України генерал-майором О. Куликом 09 листопада 2018 р.
 20. 20.  Науково-практичний проект «Новітні продукти із доведеною біологічною дією для харчування молоді: створення та просування на ринок» підготовлено для участі в конкурсі «Харків – місто молодіжних ініціатив. Розумному місту – креативна молодь» (15.05.2018 р., м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна). З метою обміну досвідом між студентською, викладацькою аудиторією та представниками бізнесу, тор- менеджерами з маркетингу в рамках проекту «Мої успіхи в маркетингу» проведено майстер-клас «Практичний маркетинг для першого бізнесу» (04.12.2018 р., м. Харків, ХДУХТ).  За результатами проведеної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі" ініційовано за підтримки Харківської міської ради створення кластеру готельно-ресторанної і харчової індустрії Харківського регіону.  За ініціативою фундаторів кластеру проведено ділові зустрічі науковців ХДУХТ з представниками Північно-східного наукового центру НАН і МОН України, зокрема зроблено доповідь щодо діяльності кластеру. Проведено заходи щодо можливості залучення різних фінансових інструментів Європейського Союзу. Серед останніх досягнень можна назвати:  Отримання д.т.н., професором Євлаш В.В. гранта Південно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова (грудень 2018);  Отримання д.т.н., професором Потаповим В.О. гранта Південно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова (грудень 2018);  Перемогу у міжнародному проекті «HIT International Innovation and Entrepreneurship Competition on Chemistry and Chemical Engineering» (Керівник: д.т.н., проф. Євлаш В.В; Консультант: Губський С.М.; Учасник: Лабазов Максим Ігорович (НН ІХТБ ХДУХТ), Інютіна Яна Андріївна (НН ІХТБ ХДУХТ).
 21. 21. Результати діяльності освітньо-науково- виробничого кластеру «Облік і фінанси в управлінні сталим розвитком Харківського регіону» (керівник – д.е.н., проф. Крутова А.С.) На базі та за участі підприємств учасників Кластеру Проходження практики і захист дипломних робіт студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на: ТВ БВ «10020/0329 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» – 7 осіб; ТОВ «Кріан» – 3 особи. Згідно Положення та Договору про співпрацю
 22. 22. - Круглий стіл на тему: «Державне регулювання соціальних стандартів в Україні: проблеми та перспективи» (29 травня 2018 р); - Науково-практичний семінар на тему: «Податкове реформування в Україні: підсумки 2018 року та перспективи розвитку» (3 грудня 2018 р.); - Науково-дослідна робота за госпдоговірною темою № 8-17-18 Д (1117U006472) «Розробка методичних рекомендацій з управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі». На замовлення ПП «Бригантина» Термін виконання – 08.09.2017 р. -10.12.2018 р. Загальний обсяг надходжень 93 300 грн, з яких у 2018 році – 50 200 грн. Міжнародні науково-практичні конференції:  І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (22 березня 2018 р. );  І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми сталого розвитку України» (25-26 жовтня 2018 року);  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді» (17 травня 2018 року). На базі Харківського державного університету харчування та торгівлі за підтримки Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації
 23. 23. Діяльність Науково-дослідного центру «Економічні дослідження проблем розвитку підприємництва в Україні» (керівник - д.е.н., проф. Чорна М.В.)  Участь в розробці та реалізації Програми підтримки розвитку підприємництва в м. Харкові на 2018-2022 р.: ребрендинг веб-ресурсу «Інвестиційний портал м. Харкова» на порталі підприємництва і споживчого ринку; дистанційне консультування підприємців; проведення 8 круглих столів з питань взаємодії міської влади, бізнесу та освіти, а також молодіжного підприємництва;  участь в реалізації проекту «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія»;  співпраця з Харківською міською та обласною радами;  підготовка проекту концепції розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області.
 24. 24. Харківська обласна державна адміністрація Департамент агропромислового комплексу Департамент економіки і міжнародних відносин Північно-Східний науковий центр НАН України і МОН України Харківський державний університет харчування та торгівлі КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проект Харків - 2018
 25. 25. Концепція розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області у відповідності до «Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2020 року «Харківщина – 2020» спрямована на підвищення ефективності системи продовольчого забезпечення як складового чинника зростання рівня та якості життя населення. Визначено основні принципи державної та регіональної політики з формування ефективної системи харчової індустрії, які стали підґрунтям розробленої Концепції, визначені основні стратегічні напрямки її розвитку та механізм реалізації. Прийняття Концепції та заходів з її реалізації надасть можливість відродити роль і ефективність переробної та харчової промисловості у забезпеченні продовольчої безпеки регіону, підвищити рівень та якість харчування населення Харківської області.
 26. 26. ТЕРМІН БЮДЖЕТ ПАРТНЕРИ 59 769 16 місяців з 09.11.2017 по 10.04.2019 р. Академія економічної освіти Молдови (ASEM); Технічний університет Молдови (TUM); Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі (RSU); Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (BTEU); Вірменський державний економічний університет (ASEU); Вища школа бизнесу, мистецтв та технологій "RISEBA" (RISEBA) . Координатор - Харківський державний університет харчування та торгівлі (KSUFT)* Проект: Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва Молдова Грузія Білорусь Вірменія Латвія Україна Програма: Erasmus + Ключова дія 2: Співпраця в області інновацій та обміну передовим досвідом Тип дії: Розвиток потенціалу молоді. Країни Східного Партнерства Тип проекту: Партнерство для підприємництва Результати діяльності StartUp-центру (керівник – д.е.н., проф. Гросул В.А.)
 27. 27. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжне підприємництво в країнах Східного партнерства: досвід формування та перспективи розвитку» 108 учасників Казахстан Грузія Вірменія Росія Молдова Україна Білорусь Латвія Норвегія 9 країн м. Батумі 13-14 вересня 2018
 28. 28. Проведення міжнародних конкурсів молодіжних проектів м. Гомель 15-17 травня 2018 м. Єреван 12-14 листопада 2018
 29. 29. Міжнародні наукові семінари з проблем розвитку молодіжного підприємництва м. Гомель 15 травня 2018 р. м. Рига 21-23 червня 2018 м. Батумі 10-12 вересня 2018 р. Досвід молодіжного підприємництва в умовах європейської інтеграції в країнах Балтії Проблеми і перспективи молодіжного підприємництва у Вірменії та Грузії Аспекти розвитку молодіжного підприємництва в Україні, Білорусі і Молдові в контексті процесів європейської інтеграції
 30. 30. Організація роботи мережі Центрів з навчання та підтримки молодіжного підприємництва HEIFYE:lab Вірменія Грузія Молдова Україна Білорусь Латвія Напрями діяльності Центру: 1. Бізнес-консалтинг: - реєстрація бізнесу - планування і організація бізнес- процесів; - фінансування бізнесу; - бухгалтерський облік та оподаткування; - юридичні аспекти бізнесу; - маркетинг та продаж; - IТ-рішення для бізнесу 2. Освітні програми: - комплексні програми - орієнтовані на запуск і / або розвиток реальних бізнес- проектів; - спеціалізовані тренінги - орієнтовані на розвиток конкретних підприємницьких навичок.
 31. 31. Участь студентів у роботі StartUp Центру ХДУХТ Міжнародний конкурс молодіжних проектів (Вірменія, м. Єреван, 12-14 листопада 2018 р.) Дипломи за 1 та 3 місця, номінації Міський конкурс «Харків-місто молодіжних ініціатив» (Україна, м. Харків, березень-травень 2018 р.) Переможець, дипломи 2 та 3 ступеня Учасник 2 туру Всеукраїнський фестиваль інновацій (Україна, м. Київ, 15-17 травня 2018 р.) Ярмарок стартапів (Україна, м. Харків, 21-22 листопада 2018 р.) Учасник
 32. 32. 3. Основні результати виконання науково-дослідних робіт
 33. 33. Всього виконувалось 86 наукових робіт, з них 3 держбюджетних НДР за рахунок коштів МОН України Прикладні розробки (729,033 тис. грн.) 1) «Оптимізація технологічних параметрів переробки сировини з забезпеченням гарантованої якості харчових продуктів» (керівник д.т.н., проф. Черевко О.І.) – закінчена. 2) «Формування, реалізація та розвиток конкурентних переваг підприємств вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції» (керівник д.е.н., проф. Чорна М.В.) – перехідна. Наукові роботи молодих учених (212,6 тис. грн.) 3) Наукові основи технологій харчової продукції лікувально-профілактичного призначення, одержаної шляхом акумуляції функціональних інгредієнтів (керівник д.т.н., проф. Пивоваров Є.П.) – закінчена.  29 НДР, що виконуються у межах робочого часу викладачів  28 госпдоговірних НДР, в т.ч. 2 міжнародні НДР за замовленням ACER CAMPESTRES S.L. (Іспанія) та АО «Казахский экологический университет»  26 робіт з надання наукових послуг, в т.ч. грант Євросоюза
 34. 34. Кількість завершених робіт 1 2 2 47 39 19 33 5 14 20 22 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015 2016 2017 2018 Кількість,одиниць за індивідуальним планом викладачів за рахунок коштів замовників за рахунок коштів загального фонду Створено науково- технічної продукції нової техніки нових технологій матеріали методів, теорій інше усього 105 – одиниць 57(54,3%) 25 (23,8%) 13 (12,4%) 10 (9,5%)70 64 35 0 49  Впровадження у виробництво підтверджено 58 актами, у т.ч. 30 од. за фінансованими тематиками.  Впровадження в освітній процес підтверджено 75 актами, у т.ч. 35 од. за фінансованими тематиками.
 35. 35. 4. Фінансування наукових досліджень
 36. 36. Обсяг фінансування наукових робіт 1119,9 1471,5 941,6 963,1 667 515 625,2 554,1 1318,1 0 500 1000 1500 2000 2015 2016 2017 2018 Обсягфінансування,тис.грн. загального фонду спеціального фонду за госпдоговорами спеціального фонду за грантом (Еразмус) 1478,1 1674 3414,8 +7% -36% Середній обсяг фінансування 1 наукової роботи: по загальному фонду –313,9 тис. грн. (+7%) по спеціальному фонду – 12,4 тис. грн. (+22%). 1608,6
 37. 37. Коефіцієнт ефективності використання бюджетних коштів 0,490,53 0,71 1,32 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2015 2016 2017 2018
 38. 38. Обсяг фінансування наукової діяльності на 1 науково-педагогічного працівника 5027 10772 5206 4175 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 2015 2016 2017 2018 Обсягфінансування,грн.
 39. 39. Назва інституту, факультетів ПЛАН (тис. грн.) ФАКТ (тис. грн.) % виконання Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу ХДУХТ 260,2 260,4 100,1 Факультет управління торговельно- підприємницькою та митною діяльністю 160,1 156,0 97,4 Обліково-фінансовий факультет 119,3 114,2 95,7 Економічний факультет 148,1 142,4 96,2 Факультет менеджменту 105,4 123,4 117,1 Всього по університету: 793,1 796,4 100,4 Обсяг надходжень до спеціального фонду
 40. 40. Назва кафедри Планове завдання (тис. грн.) Фактичне виконання (тис. грн.) % Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу Устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва 18,5 22,0 119 Технології харчування 69,6 79,0 114 Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв 20,9 22 105 Технологій переробки плодів, овочів і молока 30,0 30,0 100 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 33,1 33,1 100 Хімії, мікробіології та гігієни харчування 34,8 31,0 89 Технології м’яса 22,7 19,0 84 Підготовки та перепідготовки фахівців холодильної та торговельної галузей 30,6 24,3 79 Всього по інституту 260,2 260,4 100 Виконання госпдоговірної тематики структурними підрозділами
 41. 41. Назва кафедри Планове завдання (тис. грн.) Фактичне виконання (тис. грн.) % Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Товарознавства в митній справі 35,4 35,4 100 Товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки 39,4 39,4 100 Фізико-математичних та інженерно- технічних дисциплін 28,2 28,2 100 Товарознавства та експертизи товарів 57,1 53,0 93 Всього по факультету 160,1 156,0 97
 42. 42. Назва кафедри Планове завдання (тис. грн.) Фактичне виконання (тис. грн.) % Обліково-фінансовий факультет Бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування 43,6 44 101 Фінансів, аналізу та страхування 50,2 50,2 100 Іноземних мов 25,5 20,0 78 Всього по факультету 119,3 114,2 96
 43. 43. Назва кафедри Планове завдання (тис. грн.) Фактичне виконання (тис. грн.) % Економічний факультет Маркетингу і комерційної діяльності 27,1 27,4 101 Економіки підприємств харчування та торгівлі 25,8 26,0 101 Міжнародної економіки 23,9 23,9 100 Економічної теорії та права 19,6 19,6 100 Економіки та управління 51,7 45,5 88 Всього по факультету 148,1 142,4 96
 44. 44. Назва кафедри Планове завдання (тис. грн.) Фактичне виконання (тис. грн.) % Факультет менеджменту Готельного і ресторанного бізнесу 34,8 52,8 152 Суспільних та гуманітарних дисциплін 19,7 19,7 100 Менеджменту організацій 26,5 26,5 100 Менеджменту ЗЕД та туризму 24,4 24,4 100 Всього по факультету 105,4 123,4 117 Всього по університету 793,1 796,4 100
 45. 45. 5. Видавнича та патентно-ліцензійна діяльність
 46. 46. Наукові праці 47 47 6959 60 58 73 60 8 3 53 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2016 2017 2018 Кількість,одиниць підручники монографії навчальні посібники
 47. 47. Публікації у наукових виданнях 2133 2306 1951 2042 175 142 205 144 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 2015 2016 2017 2018 Кількість,одиниць у зарубіжних виданнях у виданнях України 2275 2156 2481 2186
 48. 48. Опубліковані статті 445 511 459 545 292303 206216 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 всього з них у наукометричних базах
 49. 49. ПУБЛІКАЦІЇ В SCOPUS, WEB OF SCIENS Напрям 2017 2018 Scopus Web of Science Scopus Web of Science Техн. науки 21 4 30 15 Екон. науки 2 9 7 6 Разом 23 13 37 21 Географія публікацій: Scopus – 37 од. Україна – 29 Велика Британія – 3 Венесуела – 2 Індія – 2 Македонія – 1 Web of Science – 21 од. Україна – 21 Забезпечено доступ науковим, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, студентам до інформаційних ресурсів наукометричних баз даних Web of Science, Scopus.
 50. 50. Індекс Гірша ЗВО 2 4 7 6 7 7 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 Web of Science Scopus
 51. 51. Харківський державний університет харчування та торгівлі в Scopus (26.02.2019) Публікації з цитуваннями та їх кількість
 52. 52. Харківський державний університет харчування та торгівлі в Scopus (26.02.2019)Рейтинг публікацій за цитуваннями та H-індекс=7 Назва Автори Рік Цитуванн ь 1 Influence of forest dislocations on mobility of twin boundaries in zn crystals Bashmakov, Bosin, Lavrentev 1974 17 2 Laws of flaxseed mucilage extraction Ziolkovska 2012 15 3 Microwave effective medium theory for two-component magnetic … Rybin 2011 13 4 Influence of quenching, alloy-age and oxide film on twinning rate … Bashmakov, Brodskii 1973 11 5 Esters of 1,4-dihydropyridine-3-carbothiole and 3,5-carbothiole acids Vigante, Ozols, Dubur, Beilis, Belash 1982 10 6 Ethyl ethers of … acids Vigante, Ozols, Dubur, Beilis, Belash 1984 9 7 Effective electric and magnetic properties of the infinite chain of circular … Rybin, Raza 2009 8 8 Coupling effects of oxygen surface exchange kinetics and membrane … Zolochevsky, Parkhomenko 2012 7 9 Long wave layer-specific representation of the optical properties of slab … Rybin, Raza 2010 7 10 Assignment of vc=o and amide absorption of acridone-9 and its derivatives Maksimets 1973 6 11 Analysis of oxygen exchange-limited transport and chemical stresses in … Zolochevsky, Parkhomenko 2012 5 12 Effective microwave magnetic response of two-component metaferrite Rybin 2012 4 13 Negative permeability frequency conditioning for two-component … Rybin 2012 4 14 Electron-microscopic studies of structure formation of isolated myofibrillar … Rogozhin, …, Pivovarov, Pertsevoy 1984 4 15 Iodine content determination in dried talli of laminaria by galvanostatic … Gubsky, Nikitin, Evlash, Nemirich 2015 3 16 Measurement of vitamin-e (alpha-tocopherol) in the blood sera of patients … Paranich, Soloshenko 1987 3
 53. 53. Харківський державний університет харчування та торгівлі в Scopus Кількість індексованих публікацій 123 Кількість публікацій з цитуванням 53 Суммарна кількість цитуваннь 179, із яких 91 самоцитування Средне число цитуваннь документа 1.46 h-index 7
 54. 54. Харківський державний університет харчування та торгівлі в Web of Science (26.02.2019)Рейтинг публікацій за цитуваннями та H-індекс=7 Назва Автори Рік Цитуванн ь 1 Laws of flaxseed mucilage extraction Ziolkovska 2012 16 2 Microwave effective medium theory for two-component magnetic… Rybin 2011 13 3 Coupling effects of oxygen surface exchange kinetics and membrane … Zolochevsky, Parkhomenko 2012 9 4 Effective electric and magnetic properties of the infinite chain of circular… Rybin, Raza 2009 9 5 Long wave layer-specific representation of the optical properties of slab… Rybin, Raza 2010 8 6 The influence of forest dislocations on the mobility of the twin boundaries … Bashmakov, Bosin, Lavrentev 1974 8 7 Innovative model of enterprises personnel incentives evaluation Tetiana H., Maryna C., Karpenko L., Michail M., Svetlana D. 2018 7 8 Enhancement of the dielectric constant in magneto-dielectric metamaterial … Rybin 2009 7 9 Effective microwave magnetic response of two-component metaferrite Rybin 2012 6 10 Analysis of oxygen exchange-limited transport and chemical stresses … Zolochevsky, Parkhomenko, Kuhhorn 2012 6 11 Microwave evaluationof effective electromagnetic properties of … Rybin, Pitafi 2011 6 12 Microwave homogenization for two-component metamaterial with … Rybin, Pitafi, Nawaz 2010 6 13 Negative permeability frequency conditioning for two-component … Rybin 2012 5 14 Effective longitudinal magnetic response of magnetic metamaterial in the … Rybin, Yemelyanov, Pitafi, Nawaz 2011 5 15 On a Theory of Multi-gap Superfluidity Based on Fermi-liquid Approach Akhiezer, Isayev, Peletminsky, Yatsenko 2000 5 16 Nonresonance effective electromagnetic response of sandwich … Rybin, Yemelyanov, Nawaz 2011 4 17 The motion of non‐coherent twin boundaries under repeated loadings Bashmakov, Bosin, Pakhomov 1972 4 18 Study of influence of technological factors on the sorption of ionized … Plotnikova, Grynchenko N., Pyvovarov P. 2016 3 19 An advanced optimization technique for layer-specific characterization of … Rybin 2013 3 20 Systems for control and diagnosis of technical state of phased arrays Usin, Markov, Pomazanov, Usina 2011 3
 55. 55. Видано: - 2 збірника наукових праць (технічного й економічного напрямів) по 2 випуски кожен; - збірник наукових праць здобувачів вищої освіти; - 7 збірників тез доповідей наукових конференцій. Уся література своєчасно розміщується на сайті та вноситься до репозитарію університету. Проведено роботу з переформотвання складу редакційних колегій наукових видань відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.
 56. 56. Охоронні документи 86 106 92 68 74 84 85 77 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Кількість,одиниць отримано охоронних документів в Україні подано заявок на видачу охоронних документів 2015 2016 2017 2018 Отримано 8 позитивних рішень про видачу патентів на винаходи і корисні моделі 2014
 57. 57. Оприлюднено технологічних пропозицій в NTTN Трансфер технологій Результативність роботи у 2018 р:  Науково-навчальний інститут харчових технологій та бізнесу – 2 од.;  Факультет управління торговельно- підприємницькою та митною діяльністю – 6 од.;  Економічний факультет – 10 од.;  Факультет менеджменту – 2 од. УСЬОГО: 20 од. 44 67 50 20 0 10 20 30 40 50 60 70 2015 2016 2017 2018
 58. 58. Ліцензійні угоди 13 109 8 72 91,593 34,15 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018 кіл-сть проданих ліцензій сума проданих ліцензій (тис. грн.)
 59. 59. Ефективність ліцензійної роботи 1 5 2 10 2 10 3 27,1 2 39,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 кількість ліцензій сума проданих ліцензій (тис. грн.) Кафедра технології м’яса Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва Кафедра товарознавства та експертизи товарів Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
 60. 60. 6. Конференції, виставки, нагороди
 61. 61. Конференції та наукові семінари Проведено 5 наукових конференцій науково-педагогічного складу (з них 3 міжнародні), 2 конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 наукових семінари Конференції  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (22 березня 2018 р.);  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (19 квітня 2018 р.);  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 травня 2018 р.);  ХV Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці» (28 вересня 2018 р.);  Всеукраїнська науково-практична конференція «Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави (до 85-ої річниці Голодомору в Україні» (18 жовтня 2018 р.);  І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми сталого розвитку України» (25-26 жовтня 2018 р.);  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», присвячена 80 річчю з дня народження ректора університету (1988- 1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича (19 листопада 2018 р.). Семінари  Науково-практичний семінар з проблем фундаментальних досліджень «Особливості реофізичної поведінки розчинів ПЕО під час їх протікання через сопло гідрорізальної голівки» (13 лютого 2018 р.);  Науково-практичний семінар «Роль гідробіонтів у вирішенні проблем харчування сучасної людини» (16 травня 2018 р.);  Семінар-нарада «Основні проблеми та напрямки розвитку козацького руху в Україні (теорія сьогодення та майбуття)» (14 червня 2018 р.);  Семінар «Вдосконалення виробничих процесів на підприємствах харчової промисловості за рахунок впровадження ресурсоефективних та чистих технологій. Досвід і кращі практики Центру ресурсоефективного та чистого виробництва» (15 листопада 2018 р.).
 62. 62. Участь у виставках Взято участь у 15 виставках, серед них:  ІХ міжнародна спеціалізована виставка «Сучасні заклади освіти-2018» (15-17 березня 2018 р., м. Київ);  Спеціалізована виставка з міжнародною участю «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном» (12-14 квітня 2018 р., м. Харків);  Виставка-конференція «АгроЕкологія-2018» (7-8 червня 2018 р., м. Мелітополь);  XV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека-2018» (9-12 жовтня 2018 р., м. Киів);  Сьома Харбінська міжнародна виставка науково-технічних досягнень та інвестиційний форум «450 північної широти» (11-14 жовтня 2018 р., Китай);  21-а міжнародна виставка «SWEETS UKRAINE» (13–15 вересня 2018 р., м. Київ);  Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном – 2018» (8-11 листопада 2018 р., м. Харків);  Міжнародна виставка «Health ingredients Europe 2018» (27-29 листопада 2018 р., м. Франкфурт, Німеччина);  7 виставок в рамках конференцій та семінарів, які проводилися у ХДУХТ.
 63. 63. 22-23 вересня 2018 року участь у фестивалі спільно з Kharkiv Holi Fest вуличної їжі Food Fest Gastroman Autumn, організований Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради 15 червня 2018 року участь у Фестивалі здоров’я та спорту «Sport&Health Fest», що відбувся на базі Комплексної дитячо- юнацької спортивної школи «ХТЗ» (м. Харків)
 64. 64. Нагороди за участь у виставках, форумах  Золота медаль та грамота за участь і внесок в ХІІІ Міжнародному кулінарному фестивалі «Перлина моря» (м. Супетар, острів Брас, Хорватія); 3 золоті медалі та 3 сертифікати за результатами участі у IV Міжнародному кулінарному чемпіонаті співдружності з всесвітньою професійною асоціацією шеф-кухарів (м. Болу, Туреччина); 4 золоті медалі за проведення майстер-класу з молекулярної кулінарії по виготовленню натуральних зелених сорбетів з застосуванням рідкого азоту, а також за внесок у розвиток оздоровчого харчування для кулінарії.
 65. 65. Нагороди вчених  Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (Михайлов В.М.).  Подяка Харківського міського голови (Бочуля Т.В.)  Диплом переможця XX обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» (Бочуля Т.В.), в номінації "Кращий науковець" (Пивоваров П.П.)  Почесна грамота переможця районного етапу конкурсу «Молода людина року – 2018» у номінації «Наукова діяльність» (Бочуля Т.В., Михайлова М.В.)  Диплом ХОДА за перемогу у І обласному конкурсі “Найкращий молодий науковець Харківщини” (Бочуля Т.В.)  Почесна грамота ХОДА (Гросул В.А., Янчева М.О.)  Грамота МОН (Савицька Н.Л.) До дня науки:  Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (Грінько А.П., Постнов Г.М.);  Подяка МОН України (Захаренко В.О., Зубков С.О.);  Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 6 осіб (Касабова К.Р., Круглова О.А., Крутова А.С., Мурликіна Н.В., Одарченко Д.М., Ткаченко О.П.);  Грамота Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – 6 осіб (Бочуля Т.В., Загорулько О.Є., Пак А.О., Селютін В.М., Федак Н.В., Чернишова Л.О.);  Почесна грамота Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради – 6 осіб (Борисова А.О., Давидова О.Ю., Дмитревський Д.В., Онищенко В.М., Пенкіна Н.М., Помінова І.І.);  Грамота Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України – 5 осіб (Грінько А.П., Головко М.П., Кащена Н.Б., Погарська В.В., Чорна М.В.);  Почесні грамоти ХДУХТ – 65 осіб, подяки – 27 осіб. До дня торгівлі:  Грамота Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку (Касабова К.Р., Полупан В.В.)  Подяка міського голови (Дейниченко Г.В.) Стипендіати:  Іменна стипендія імені М.І. Туган-Барановського Харківської обласної державної адміністрації в галузі наук у номінації «економіка» серед видатних науковців (Гросул В.А.).  Стипендія Президента України для аспірантів – 2 особи (Рубан А.І., Козін С.М.)  Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених – 4 особи (Гринченко Н.Г., Нестеренко О.О., Касабова К.Р., Зубков С.А.)  Стипендія Верховної Ради України для обдарованої молоді (Бочуля Т.В.)  Іменна стипендія імені Г.Ф. Проскури для обдарованих молодих науковців (Неклеса О.П.).
 66. 66. Представництво вчених університету в наукових інституціях  члени секції «Харчової та легкої промисловості» Комітету з державних премій України - д.т.н., проф. Черевко О.І., д.т.н., проф. Пивоваров П.П.;  член секції щодо розгляду премії Президента України для молодих учених - д.т.н., проф. Пивоваров П.П.;  члени експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертацій з напряму «Технологія харчової та легкої промисловості» - д.т.н., проф. Черевко О.І., д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.;  член Президії ради проректорів із наукової роботи та директорів наукових установ МОН України – д.т.н., проф. Михайлов В.М.;  експерти секцій наукових рад МОН України - д.т.н., проф. Михайлов В.М., д.т.н., проф. Гринченко О.О., д.т.н., проф. Головко М.П., д.е.н., проф. Чорна М.В., д.т.н., проф. Євлаш В.В., д.т.н., проф. Дубініна А.А., д.т.н., доц. Горальчук А.Б.
 67. 67. 7. Науково-дослідна робота молодих учених та здобувачів вищої освіти
 68. 68. Участь студентів у науковій роботі Кількість студентів, що брали участь у виконанні НДР – 665 особи (40 %). З оплатою працювали – 24 студенти, з них: 9 – із загального фонду; 15 – із спеціального фонду. Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді 1 тур – 1490 осіб (90% від кількості студентів денної форми навчання); 2 тур – 42 особи (з них одержали нагороди – 6 осіб).  І місце зі спеціальності «Харчові технології» (Дацько С.О., науковий керівник – Колеснікова М.Б., к.т.н., доц.; Блищик С.С., наукові керівники: Колеснікова М.Б., к.т.н., доц., Юрченко С.Л., к.т.н., доц.);  ІІ місце зі спеціальності «Харчові технології» (Смольнякова В.В., наукові керівники: Гревцева Н.В., к.т.н., доц., Самохвалова О.В., к.т.н., проф.);  ІІ місце зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (Чаплюн Д.О., науковий керівник – Маяк О.А., к.т.н., доц.);  ІІІ місце зі спеціальності «Холодильні машини і установки» (Валяєв В.С., наукові керівники: Петренко О.В., к.т.н., доц., Семенюк Д.П., к.т.н., проф.);  ІІІ місце з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (Гаєва А.І., наукові керівники: Бочуля Т.В., д.е.н., проф., Наумова Т.А., к.е.н., доц.).
 69. 69. Організація проведення на базі ХДУХТ II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Харчові технології та інженерія» Взяли участь 81 студентів з 26 ЗВО Києва, Харкова, Дніпра, Мелітополя, Одеси, Вінниці, Львова, Кривого Рога, Умані, Сум, Чернігова, Полтави, Херсона, Чернівців. Результати ІІ етапу олімпіади: - за ступенем вищої освіти бакалавр: • І місце: Дацько С.О. (ХДУХТ, ННІХТБ); • ІІ місце: Смольнякова В.В. (ХДУХТ, ННІХТБ). - за ОКР Спеціаліст, ступенем вищої освіти магістр: • І місце: Блищик С.С. (ХДУХТ, ННІХТБ)
 70. 70. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017-2018 н.р. з напряму «Економіка та управління в сфері торгівлі» (проведено на базі ХДУХТ). На конкурс було заявлено 73 роботи від 36 ЗВО. Призові місця - 21 робота (І ступеня - 4 дипломи, ІІ ступеня – 6 дипломів, ІІІ ступеня - 11 дипломів). З них 1 робота студент ХДУХТ. Диплом ІІ ступеня Твердохліб Д.О., економічний ф-т (к.е.н., проф. Синицина Г.А.). Досягнення студентів у конкурсах наукових робіт
 71. 71. За напрямом «Харчові технології» Диплом І ступеня – Верешко А.А. (зав.каф., к.т.н., проф. Самохвалова О.В.) Диплом ІІІ ступеня – Рижкова С.О. (Журавльов С.В., к.т.н., доц.) Диплом ІІІ ступеня – Гайдук І.В. (Селютіна Г.А., к.е.н., проф.) За напрямом «Економіка підприємтсва» Диплом І ступеня – Шилова Ю.О. (Зубков С.О., к.е.н., доц.) За напрямом «Управління у сфері економічної конкуренції» Диплом ІІ ступеня – Губарєва А.М. (Круглова О.А., к.е.н., проф.) За напрямом «Підприємництво» Диплом ІІ ступеня – Васенко Ю.В. (Дядюк М.А., к.е.н., проф.) За напрямом «Маркетинг» Диплом ІІІ ступеня – Михайлова В.О. (Михайлова М.В., к.е.н., доц.) За напрямом «Облік і оподаткування» Диплом І ступеня – Струпова А.Г. (Кашперська А.І., ст. викл.) За напрямом «Фінанси і кредит» Диплом ІІ ступеня – Лачков А.С. (Крутова А.С., д.е.н., проф.) За напрямом «Товарознавство» Диплом ІІІ ступеня – Холодна А.В. (Попова Т.М., к.т.н., доц.) За напрямом «Туризм» Диплом ІІ ступеня – Демченко Д.С. (Селютін В.М., к.е.н., доц.) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
 72. 72. Диплом ІІ ступеня Михайлова В.О., економічний ф-т, «гуманітарні: економічний напрямок» (Керівник - к.е.н., доц. Тарасов І.Ю.). Дипломи ІІІ ступеня:  Деркач Р.А., Середенко Д.А., ННІХТБ, за напрямом «технічні науки» (Керівник - д.т.н., проф. Погарська В.В.);  Чепіга І.О., ф-т менеджменту, «гуманітарні: економічний напрямок» (Керівник - к.е.н., доц. Безгінова Л.І.). XІІ Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Всеукраїнський конкурс «Харчові технології 2018» 5 переможців отримали сертифікати на міжнародну кондитерську виставку «ІSM 2018»:  Білогривенко К.Р., ФУТПМД (Керівник – к.т.н., доц. Скирда О.Є.; консультант – к.т.н., ст. викл. Соколовська О.О.)  Шилова Ю.О., студ. 1 курсу СВО магістр, екон. ф-т (Керівник – д.е.н., проф. Гросул В.А.; консультант – к.е.н., проф. Круглова О.А.)  Інютіна Я.А., студ. 4 курсу, ННІХТБ (Керівник – д.т.н., проф. Євлаш В.В.; консультанти: к.т.н., доц. Мурликіна Н.В.; к.т.н., доц. Отрошко Н.О.)  Лабазов М.І., студ. 1 курсу, СВО магістр, ННІХТБ (Керівник – к.т.н., доц. Самохвалова О.В.)  Пеліванова В.Д., студ. 2 курсу, ННІХТБ (Керівники: д.т.н., проф. Погарська В.В.; д.т.н., проф. Павлюк Р.Ю.) Міжнародний конкурс інноваційних проектів з хімії (Харбінський політехнічний університет, КНР ) Диплом ІІ ступеня: Лабазов М.І., ННІХТБ (Керівник – д.т.н., проф. Євлаш В.В.; консультант – к.хім.н., доц. Губський С.М.)
 73. 73. - Міський конкурс студентських StartUp- проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» 3 проекти – ІІ місце Студенти: - Клименко Р.О., ФТТП (керівник – д.т.н., проф. Дубініна А.А.) - Сагайдачна К.Р., НН ІХТБ (керівник – д.т.н., проф. Гринченко О.О.) - - Бабаєв С.О., Бессараб Я.О., НН ІХТБ (керівник – к.т.н., проф. Самохвалова О.В.) 1 проект - ІІІ місце Обоянська Є.А., економічний ф-т (керівник - к.е.н., доц. Кот О.В.) Міжнародний молодіжний конкурс «Startup-проект» (Єреван, 12-14 листопада 2018 р.) Диплом І ступеня за проект «OnlyBioPak», автор Клименко Р.О., ФУТПМД (керівник – д.т.н., проф. Дубініна А.А.); Диплом ІІІ ступеня за проект «Profiteroles Mix», автори: Федак Н.В., Діхтярь А.М., Михайлова А.В., ННІХТБ (керівник – д.т.н., проф. Гринченко О.О.).
 74. 74. Всеукраїнський конкурс бізнес-проектів «Бізнес- трамплін» Диплом ІІ ступеня – Обоянська Є.О, економічний ф-т (керівник - Чернишова Л.О., к.е.н. доц.) ІX регіональний конкурс рекламних проектів Диплом ІІІ ступеня – Юрчук Ю.О., економічний ф-т (керівник - к.е.н., доц. Олініченко К.С.). Всеукраїнський конкурс студентських робіт «Обладнання Данфосс в системах охолодження» Диплом ІI ступеня – Лой В.В., ННІХТБ (керівник - к.т.н., доц. Петренко О.В.) Диплом ІІІ ступеня – Зиков В.В., ННІХТБ (керівник - к.т.н., доц. Семенюк Д.П.)
 75. 75. Опубліковані статті та тези доповідей за участю здобувачів вищої освіти 262 149 204 278 895 834 764 715 0 200 400 600 800 1000 2015 2016 2017 2018 Кількістьпублікацій публікації у співавторстві самостійні публікації
 76. 76. Стипендії здобувачів вищої освіти  Стипендія Президента України - 3 особи (Інютіна Я.А., ННІХТБ; Рєзник М.О., економічний ф-т; Струпова А.Г., обліково- фінансовий ф-т)  Стипендія Верховної Ради України –1 особа (Остроушко С.В., ННІХТБ)  Стипендія ім. Христофора Барановського – 1 особа (Леонідова О.В., обліково-фінансовий ф-т)  Стипендія ім. Бориса Мартоса – 1 особа (Шилова Ю.О., економічний ф-т)  Стипендія ім. Масельського – 1 особа (Позднякова Л.О., ФУТПМД)
 77. 77. 8. Результати рейтингу кафедр
 78. 78. Рейтинг кафедр економічного напряму Назва кафедри Кiлькiсть балiв Кiлькiсть штатних одиниць Iндекс рейтингу Економічний факультет Кафедра економіки та управління 4874,57 14,45 337 Економіки підприємств харчування та торгівлі 2023,97 6,7 302 Міжнародної економіки 963 7,6 127 Маркетингу та комерційної діяльності 972,78 8,4 116 Обліково-фінансовий факультет Бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування 1952,9 8,2 238 Фінансів, аналізу та страхування 2787,8 13,8 202 Факультет менеджменту Готельного та ресторанного бізнесу 1567,5 10 157 Менеджменту організацій 805,8 7,8 103,3 Менеджменту ЗЕД та туризму 513,5 5 102,7
 79. 79. Рейтинг випускових кафедр технічного напряму Назва кафедри Кiлькiсть балiв Кiлькiсть штатних одиниць Iндекс рейтингу Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу Устаткування харчової і готельної індустрії імені М.І. Бєляєва 2293,14 6,0 382 Підготовки та перепідготовки фахівців холодильної та торговельної галузей 1788,9 6,3 284 Технології м’яса 1791,25 6,5 276 Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв 1601,86 6,2 267 Хімії, мікробіології та гігієни харчування 2540 9,5 267 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 1953,9 9,3 210 Технологій переробки плодів, овочів і молока 1473,5 8,5 173 Технології харчування 3191,5 22 145 Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Товарознавства та експертизи товарів 2242,2 16,4 137 Товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки 1115,2 11,3 99 Товарознавства в митній справі 976,25 10,15 96
 80. 80. Рейтинг кафедр фундаментального та гуманітарного напрямів Назва кафедри Кiлькiсть балiв Кiлькiсть штатних одиниць Iндекс рейтингу Іноземних мов 1560,5 8,5 184 Суспільних та гуманітарних дисциплін 761,4 5,2 147 Економічної теорії та права 475,2 5,25 91 Фізико-математичних та інженерно- технічних дисциплін 641,9 7,6 85 Фізичного виховання та спорту 190 7 27
 81. 81. 9. Вимоги атестації наукової діяльності університету (інформаційні матеріали)
 82. 82. Наукові напрями для атестації ЗВО в частині провадження наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності (затверджені Національною радою з питань розвитку науки і технологій)  Аграрні науки та ветеринарія  Воєнні науки і національна безпека  Гуманітарні науки і мистецтво  Суспільні науки  Біологія та охорона здоров’я  Математичні і природничі науки  Технічні науки На основі атестації запроваджуватиметься базове фінансування університетської науки.
 83. 83. забезпечення державної підтримки розвитку окремих наукових напрямів закладів вищої освіти модернізації та оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень покращення рівня матеріального забезпечення наукових працівників підвищення наукової мобільності вчених Базове фінансування надається для:
 84. 84. Класифікація університетів з напряму наукової діяльності А – дослідження і розробки виконуються на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне та (або) світове значення; Б – дослідження і розробки виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки; В – дослідження і розробки виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в ЗВО.
 85. 85. Критерії оцінки наукових напрямів
 86. 86. для забезпечення виконання Перспективного плану розвитку наукового напряму на подальший п’ятирічний період який передбачає: ✓визначення пріоритетної тематики досліджень і розробок ✓план розвитку дослідницької інфраструктури ✓підготовку наукових кадрів ✓планований обсяг надходжень за джерелами фінансування ✓очікувані показники результативності Базове фінансування надається ЗВО за ДОГОВОРАМИ укладеними з МОН
 87. 87. ЗВІТУВАННЯ щороку до 1 березня ЗВО подають звіт про виконання етапів Перспективного плану за результатами розгляду звіту МОН до Перспективного плану можуть бути внесені зміни
 88. 88. 10. Пріоритетні завдання
 89. 89. Загальні завдання 1. Реалізація основних положень «ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ НА ПЕРІОД ДО 2022 РОКУ». 2. Створення та організація діяльності робочих груп з наукових напрямів «суспільні науки» та «технічні науки» для підготовки до державної атестації в частині наукової діяльності, комплектації інформаційних матеріалів, а саме: відомості про науковий напрям (наукова новизна результатів, їх практична цінність для суспільства та економіки, інтегрованість у світовий науково-освітній простір, перспективність розвитку); перелік основних показників, на основі яких здійснюється оцінка наукового потенціалу та результативність роботи; звіт про наукові досягнення за конкретним науковим напрямом за попередні 5 років; перспективний план розвитку наукових напрямів на подальший п'ятирічний період.
 90. 90. Загальні завдання 3. Робота з напряму поліпшення показників, за якими здійснюється оцінка:  забезпеченості науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених), активності залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами; розвитку матеріально-технічної бази, яка використовується для виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок; якості наукових і науково-технічних результатів з урахуванням публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи; відповідності наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам науки і техніки.
 91. 91. Загальні завдання 4. Підготовка документів щодо перереєстрації наукових фахових видань університету «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі», «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», підвищення якості опублікованої у них інформації та інтеграція цих видань до світового наукового простору.
 92. 92. Формування фінансування наукових досліджень Сприяння формуванню бюджетного фінансування і отриманню додаткових джерел фінансування за рахунок:  виконання наукових робіт за замовленням підприємств, продажу ліцензій;  активізації участі в міжнародних програмах;  розвитку матеріально-технічної бази університету;  інтегрованості університету у європейський і світовий інтелектуальний простір;  збільшення кількості дослідників за рахунок активного залучення до наукової роботи здобувачів вищої освіти та молодих учених з оплатою праці;  збереження штату наукових і науково-педагогічних працівників.
 93. 93. Формування базового бюджетного фінансування  Систематичне проведення моніторингу потреб галузевої економіки для формування тематики наукових досліджень;  Активізація участі кафедр, наукових лабораторій у конкурсах з отримання базового бюджетного фінансування;  Сприяння активному залученню молодих учених до інноваційної діяльності та виконання наукових проектів;  Організація презентації наукових здобутків, що отримані в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт, на міжнародній науково-технічній конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції».
 94. 94. Отримання додаткових джерел фінансування для проведення наукових досліджень шляхом розвитку співпраці  Активізація співробітництва з підприємствами харчової промисловості, торгівлі, ресторанного та готельного господарства і забезпечення якісного рівня впровадження результатів наукових досліджень університету в практику.  Розвиток партнерства з територіальними громадами та органами місцевого самоврядування з метою формування стратегій інтегрованого розвитку та управління підприємствами у складі цільових програм соціально-економічного розвитку регіону.
 95. 95. Підвищення якості роботи з рекламування наукових розробок  Активізація участі у виставкових заходах та постійне оновлення електронної бази конкурентоспроможних наукових розробок.  Постійне оновлювання каталогу інноваційно- інвестиційних проектів та проектних пропозицій і розповсюдження його в адміністративні органи, інвестиційні фонди, виробничі підприємства тощо.  Забезпечення виступів провідних учених у засобах масової інформації стосовно висвітлення результатів наукової діяльності та популяризації наукових досягнень з метою позитивного сприйняття їх суспільством.
 96. 96. Активізація участі вчених в міжнародних програмах і утвердження університету в міжнародному науковому просторі  Постійне оновлювання англомовного сайту університету в частині інформації про наукові розробки і проектні пропозиції.  Подовження практики заключення угод про наукове співробітництво на рівні кафедр, наукових лабораторій, керівників наукових шкіл з відповідними підрозділами зарубіжних університетів та забезпечення підготовки сумісних проектних пропозицій для участі в Міжнародних Програмах наукових досліджень.
 97. 97. Розвиток винахідницької діяльності  Підвищення ефективності вкладених бюджетних коштів у наукові дослідження шляхом комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених під час виконання держбюджетних тем. Розширення дослідно-експериментальної бази університету  Забезпечення ефективного функціонування і розвиток науково-навчально-виробничих кластерів.  Подовження роботи зі створення із суб’єктами господарювання приватної форми власності інтегрованих науково-навчально-виробничих структур інноваційного типу.
 98. 98. Підвищення ефективності аспірантури, докторантури  Забезпечення виконання плану набору аспірантів та докторантів.  Посилення персональної відповідальності наукових керівників, наукових консультантів за виконання індивідуальних планів аспірантів і докторантів і захист дисертацій в установлені терміни, ефективності впровадження отриманих результатів у виробництво та освітній процес.  Забезпечення інформування адміністративних та підприємницьких структур щодо отриманих в межах дисертаційних досліджень результатів та соціально- економічної ефективності наукових розробок.  Проведення роз’яснювальної роботи та здійснення заходів із запобігання академічному плагіату наукових результатів аспірантів та докторантів.
 99. 99. Зростання індексу цитування і підвищення рейтингу вчених університету, наукових колективів  Підвищення публікаційної активності науково- педагогічних працівників у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Сореrnicus, а також видання монографій (розділів монографій) мовами Європейського союзу, у тому числі в закордонних виданнях.  Подовження роботи з формування цифрової колекції власних наукових інформаційних ресурсів.  Активне користування науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами інформаційними ресурсами наукометричних баз даних Web of Science, Scopus.
 100. 100. Розвиток наукової роботи студентів  Підвищення результативності науково-дослідної роботи студентів шляхом їх більш активного залучення до наукових гуртків, участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, виконання наукових тем кафедр, публікації отриманих результатів.
 101. 101. 11. Плани проведення наукових заходів на 2019 р.
 102. 102. План проведення наукових заходів професорсько- викладацького складу на 2019 рік (8 од.)  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (15 травня 2019 р.);  Міжнародна науково-методична конференція «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва (23-24 травня 2019 р.);  І Міжнародна науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності» (31 травня 2019 р.);  III Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» (4-6 вересня 2019 р.);  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи», Hotel «Melia Grand Hermitage» (19-20 вересня 2019 р.);  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми сталого розвитку України» (18 жовтня 2019 р.);  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини» (6-7 червня 2019 р.);  ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково- аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (18 квітня 2019 р.).

×