Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wymagania niefunkcjonalne i testowanie

5,111 views

Published on

O definiowaniu i testowaniu wymagań niefunkcjonalnych.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Wymagania niefunkcjonalne i testowanie

 1. 1. Wymagania niefunkcjonalne(wydajność, użyteczność, niezawodność)i jak je testowaćRadosław SmilginWersja 1.0
 2. 2. • Radosław Smilgin- tester i test manager• radoslaw.smilgin@testerzy.pl• W testowaniu od 2002 roku• Mówca konferencji, autor publikacji• Tłumacz sylabusa oraz pytań do ISTQB• Fan użyteczności, śledzenia w testowaniuMówca20.03.13 2testerzy.pl
 3. 3. Mówca20.03.13 3testerzy.pl• ŚKUP:• Śląska Karta UsługPublicznych• Finansowanie: Silesiaoraz UE• ok. 200 mln zł• Asseco:• Budowa systemu, wtym:• Centra danych• Portal internetowy• Aplikacje dosystemówwbudowanych
 4. 4. Wymagania20.03.13 testerzy.pl 4Co klientzamówiłCo zrozumiałanalitykCo analitykopisał Co wykonaliprogramiściSystem popoprawkachCo klientpotrzebowałZa coklient zapłacił
 5. 5. Klasyfikacja wymagań FURPS• Functionality- funkcjonalność uwzględniającarównież bezpieczeństwo• Usability - użyteczność• Reliability – niezawodność, mierzona np.częstością występowania błędów• Performance - wydajność aplikacji• Supportability - "wspieralność"uwzględniająca zdolność aplikacji doinstalacji na różnych platformach, łatwośćtestowania, itd.520.03.13 testerzy.pl
 6. 6. • Wielkość nieprecyzyjna:– wymagania mają różną wagę– co to jest „przetestowane” wymaganie (kwestia:jak wyczerpująco przetestowane)?Pokrycie wymagańpokrycie wymagań =łączna liczba wymagańliczba przetestowanych wymagań* 100%© testerzy.pl20.03.13 6
 7. 7. © testerzy.pl 7ŚledzenieWymaganie W1Przypadektestowy PT1.1Implementacja I1(kod źródłowy)Defekt D1.120.03.13
 8. 8. © testerzy.pl 8Śledzenie – przykład matrycy20.03.13
 9. 9. Wymagania: wydajność• ŚKUP920.03.13 testerzy.pl
 10. 10. Wymagania: wydajność• Firebug / YSlow10© testerzy.pl20.03.13
 11. 11. Wymagania: wydajność• JMeter11© testerzy.pl20.03.13
 12. 12. Wymagania: wydajność• SOAP UI12© testerzy.pl20.03.13
 13. 13. Wymagania: wydajność• Wyniki13© testerzy.pl20.03.13
 14. 14. Wymagania: użyteczność• ŚKUP1420.03.13 testerzy.pl
 15. 15. Wymagania: użyteczność• Clicktracking1520.03.13 testerzy.pl
 16. 16. Wymagania: użyteczność• Clicktracking1620.03.13 testerzy.plobrazkowa tekstowaMiejsce 3 Miejsce 2 Miejsce 1
 17. 17. Wymagania: użyteczność1820.03.13 testerzy.pl• WynikiZadanie Przed Po Poprawa [%]1 20s 6s 2332 80s 55s 453 150s 160s -6
 18. 18. Wymagania: niezawodność• ŚKUP1920.03.13 testerzy.pl
 19. 19. Wymagania: niezawodność• Definicjao Zdolność do wykonywania funkcji w określonych warunkach w określonym przedziale czasu dla określonej ilości operacjio Mierzone poprzez MTBF MTTF2020.03.13 testerzy.pl
 20. 20. Wymagania: niezawodność• Profil operacyjny2120.03.13 testerzy.pl
 21. 21. Wymagania: niezawodność• Profil operacyjny2220.03.13 testerzy.pl
 22. 22. Wymagania: niezawodność• Wyniki2320.03.13 testerzy.pl
 23. 23. Testowanie2420.03.13 testerzy.plFunkcjonalnośćBezpieczeństwoNiezawodnośćUżytecznośćWspieralność…
 24. 24. Dziękuję za uwagę!Pytania? Odpowiedzi!Pytania po : radoslaw.smilgin@testerzy.pltesterzy @testerzy radoslaw.smilgin

×