Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TPI - Test Process Improvement

1,775 views

Published on

Krótki artykuł o tym czym jest Test Process Improvement

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

TPI - Test Process Improvement

  1. 1. n o b u g t e a m testerzy.pl TPI TPI postaram się przedstawić bazując na “Test Process Improvement – practical step-by-step guide to structured testing”, książce napisanej przez Panów Tima Koomena oraz Martina Pola i opisuje produkty oferowany przez firmę Software Control Tester oraz IQUIP Informatica BV. Jako taka treść książki jest wartością intelektualną i nie może być opisana w szerszym wymiarze baz naruszania praw autorskich. Postaram się jednak opisać zasady leżące u jej podstaw, jako jednej z testerzy.pl najciekawszych książek dotykających tematu usprawnienia testowania. Ten podręcznik podzielony jest na rozdziały. Pierwsze z nich doświadczony tester może pominąć, jako, że są to naprawdę podstawy testowania. Czytelnikom portalu testerzy.pl może być znany dzięki naszej „Bazie wiedzy”. Gdy znasz odpowiedź n pytanie: - Czym jest testowanie, zarządzanie jakością? - Czym różni się weryfikacja od walidacji? - Dlaczego model V jest tak ważny? - Jakim naciskom podlega tester? - Czym jest trójkąt Pieniądze - Jakość - Czas? - Dlaczego ulepszanie procesu testowania jest konieczne? Możesz śmiało przejść do dalszej części książki koncentrującej się na samym zagadnieniu usprawnienia testowania, co opisuje rozdział piąty. Zdanie komentarza dla rozdziału trzeciego i czwartego opisującego, dlaczego usprawnienia są potrzebne i że nie jest to model odizolowany od swoich poprzedników. Jasne powinno być, że TPI nie jest pierwszym tego typem rozwiązaniem przedstawionym przez analityków procesu tworzenia oprogramowania. Ważną częścią ksiązki są także rozdziały poświęcone wprowadzeniu TPI do organizacji oraz szczegółowy opis obszarów kluczowych przy użyciu poziomów (o szczegółach czytaj dalej). Test Process Improvement (w polskim tłumaczeniu nie będzie brzmiał już tak ładnie) – Usprawnienia(e) Procesu Testowania dotyka problemu kontrolowania i ulepszania modelów (środowisk) testowych stworzonych w firmach. Jak wiadomo usprawnień nigdy za wiele zobaczmy, więc czym jest model TPI. Model TPI zbudowany jest w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Składają się na niego kluczowe obszary środowisk testowych zwane dalej kluczowymi obszarami oraz z poziomów ich rozwinięcia (dojrzałości) zwanych dalej poziomami. Te dwa elementy składają się na pojęcie matrycy dojrzałości testowej. Wyłączne prawa autorskie do tego dokumentu posiadają „testerzy.pl”. Rozpowszechnianie dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych jest dozwolone tylko pod warunkiem podania ich źródła.
  2. 2. n o b u g t e a m Kluczowe obszary Matryca Dojrzałości Testowej Poziomy Punkty Sugestie kontrolne ulepszeń testerzy.pl Jej danymi wyjściowymi będę tutaj: lista punktów kontrolnych podlegających sprawdzeniu oraz sugestie ulepszeń. Obszary kluczowe Dwadzieścia obszarów kluczowych zostały wyróżnione spośród całego procesu testowego. Podzielono je na cztery grupy oraz jedną dodatkową stanowiącą ich część wspólną: Cykl życia: - Strategia testów - Model cyklu życia - Czas zaangażowania Techniki: - Estymowanie i planowanie - Techniki tworzenia specyfikacji testowej - Statyczne techniki testów - Metryki – czynniki charakteryzujące Infrastruktura i narzędzia: - Narzędzia testowe - Środowisko testowe - Środowisko biurowe Organizacja: - Zaangażowanie i motywacja - Funkcje w grupie testowej i treningi - Zakres metodologii - Komunikacja - Raportowanie - Zarządzanie defektami - Zarządzanie produktem testowym - Zarządzanie procesem testowym Część wspólna: - Ocena - Testowanie niskopoziomowe Wyłączne prawa autorskie do tego dokumentu posiadają „testerzy.pl”. Rozpowszechnianie dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych jest dozwolone tylko pod warunkiem podania ich źródła.
  3. 3. n o b u g t e a m Grupy te tworzą tzw. TMap (ang. Test Management approach) - rozwiązania w zarządzaniu testami. Kolejny wynalazek będący zarejestrowanym przez IQUIP Informatica B.V. znakiem towarowym. Model złożony jest z czterech kątów testowania strukturalnego, gdzie w każdym rogu znajduje się jedna z grup (pomijając część wspólną). Poziomy Liczba poziomów waha się od jednego do czterech i oznaczone są one literkami (A, B, C, D gdzie A jest poziomem najniżej rozwiniętym). Poziomy bezpośrednio opisują obszary kluczowe, a ich definicje są powiązane z konkretnym obszarem. Poniżej podano przykład określenia poziomów dla „Komunikacji”, gdzie wyróżniamy: - poziom A – wewnętrzna komunikacja - poziom B – komunikacja projektowa (defekty, kontrola zmian) - poziom C – komunikacja wewnątrz organizacji w temacie jakości procesów testowych - poziom D – brak (nie każdy z obszarów musi składać się z czterech poziomów) testerzy.pl Punkty kontrolne Każdy z poziomów ma zdefiniowane punkty kontrolne, które należy wypełnić, jeśli chce się zostać sklasyfikowanym na danym poziomie. Zostały one udostępnione na Internecie w postaci pliku xls. Pogrupowane według obszarów kluczowych i opisane dla każdego poziomu może być podstawą do tworzenia własnych formularzy zapytań: http://www.iquip.nl/tpi Matryca dojrzałości testowej. Obrazowe przedstawienie dojrzałości organizacji dokonuje się dzięki matrycy i wyznaczonych w niej kategoriach. Specjalna skala od 1 do 13 pozwala nam ocenić gdzie znajduje się dział testów i jakie jest ich następny cel. W przypadku, gdy nasza organizacja cechuje się całkowitym brakiem dojrzałości w konkretnym obszarze jej miejsce znajduje się w punkcie „0”. Kolejne etapy to: • Kontrolowany (1-5) – oznacza on tyle, że proces testowy jest wdrożony i przestrzegany a ludzie mają wystarczające przygotowanie testowe • Wydajny (6-10) – łączący w sobie cechy poprzedniego, ale również uwzględniające automatyzację testów oraz integrację z działami programistów. • Optymalizowany – coś, co było przełomowym wydarzeniem rok temu, dziś może być przestarzałą procedurą. W szybko zmieniającym się świecie także procesy testowe muszą być doskonalone w odniesieniu do np. najnowszych procedur tworzenia oprogramowania czy nowych metodologii. Celem matrycy, jako głównego narzędzia TPI, jest analiza procesów testowych. Oceniając ją możemy zastanowić się nad ulepszeniami w naszym środowisku. Przykład Matrycy dojrzałości organizacji: Skala Obszary kluczowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Strategia A B C D Model cyklu życia A B Czas zaangażowania A B C D Środowisko testowe A B C Metryki A B C Narzędzia testowe A B C Raportowanie A B C D Testy niskopoziomowe A B C Etc. Jak ją czytać? Powyższa matryca pokazuje przykładową organizację, w której nie używa się narzędzi testowych a większość obszarów kluczowych znajdują się w fazie kontroli. Wyłączne prawa autorskie do tego dokumentu posiadają „testerzy.pl”. Rozpowszechnianie dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych jest dozwolone tylko pod warunkiem podania ich źródła.
  4. 4. n o b u g t e a m - aktualny status organizacji - plany organizacji Plany organizacji polegają na wdrożeniu nowej strategii i przyspieszeniu czasu zaangażowania w projekt. Widać chęć rozbudowy środowiska i wprowadzenie do organizacji czynników pomiarowych. Prawa autorskie "Test Process Improvement" - jest zastrzeżonym znakiem towarowym Książka "Test Process Improvment" została opublikowana jako ACM PRESS BOOKS przez ADDISON-WESLEY testerzy.pl Wyłączne prawa autorskie do tego dokumentu posiadają „testerzy.pl”. Rozpowszechnianie dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych jest dozwolone tylko pod warunkiem podania ich źródła.

×