Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Testowanie eksploracyjne - warsztat testerzy.pl na TestWarez 2011(20)

Advertisement

More from Radoslaw Smilgin(20)

Advertisement

Testowanie eksploracyjne - warsztat testerzy.pl na TestWarez 2011

 1. Testowanie w Projektach Internetowych Zbiorowe testy eksploracyjne Wersja 1.06
 2. Trener • Radosław Smilgin - tester i test manager • • • • • • W testowaniu od 2002 roku Mówca konferencji, autor publikacji Tłumacz sylabusa oraz pytań do ISTQB Fan śledzenia i użyteczności radoslaw.smilgin@testerzy.pl http://smilgin.pl [w budowie] © testerzy.pl 2
 3. Projekty © testerzy.pl 3
 4. Założenia Uczestnik wie czym jest: • testowanie • przypadek testowy Uczestnika posiada sprzęt do testowania. © testerzy.pl 4
 5. ZADANIE Co będziemy testować? © testerzy.pl 5
 6. Jak testujemy oprogramowanie w testerzy.pl? [historia] © testerzy.pl 6
 7. Jak testujemy oprogramowanie w testerzy.pl? 1 rok działalności Klient: Dzień dobry. Ile kosztuje testowanie? testerzy.pl: Testowanie jest nieskończone, więc musimy posiadać więcej danych by dokonać wyceny przygotowania planu, przypadków testowych, skryptów, raportu… [sygnał przerwanego połączenia] © testerzy.pl 7
 8. Jak testujemy oprogramowanie w testerzy.pl? 2 rok działalności Klient: Dzień dobry. Ile kosztuje testowanie? testerzy.pl: To zależy… Klient: Ale konkretnie, więcej niż 10 złotych? testerzy.pl: Tak, ale otrzyma Pan plan, przypadki testowe… [sygnał przerwanego połączenia] © testerzy.pl 8
 9. Jak testujemy oprogramowanie w testerzy.pl? 3 rok działalności Klient: Dzień dobry. Ile kosztuje testowanie? testerzy.pl: 10 złotych. Klient: A co za to mogę otrzymać? testerzy.pl: 25 minut testów eksploracyjnych Klient: A co możecie zrobić w tym czasie? testerzy.pl: Możemy znaleźć „najwidoczniejsze” błędy aplikacji. Klient: Poproszę. © testerzy.pl 9
 10. Jak testujemy oprogramowanie w testerzy.pl? •E k s p l o r a c y j n i e • Dlaczego? • • • • Cena Jakość (liczona jako ilość znalezionych błędów) Brak specyfikacji Szybki rezultat © testerzy.pl 10
 11. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów, w której tester projektuje testy w czasie, gdy są one wykonywane i wykorzystuje informacje zdobyte podczas testowania do projektowania nowych i lepszych testów. © testerzy.pl 11
 12. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów, w której tester projektuje testy w czasie, gdy są one wykonywane i wykorzystuje informacje zdobyte podczas testowania do projektowania nowych i lepszych testów © testerzy.pl 12
 13. Testowanie eksploracyjne nieformalna – ad hocowa (?), nieplanowana (?), nieprzygotowana (?), bez procesu, bez planów, przypadków, skryptów, pokrycia © testerzy.pl 13
 14. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów ? © testerzy.pl 14
 15. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów, w której tester – musi być doświadczony, musi mieć wiedzę, musi mieć motywację, musi umieć testować oprogramowanie, musi lubić swoją pracę, musi mieć umiejętności analityczne, musi ewaluować ryzyko, musi używać narzędzi, musi mieć zmysł dostrzegania zagadkowych i nietypowych zachowań © testerzy.pl 15
 16. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów, w której tester projektuje testy w czasie, gdy są one wykonywane – uruchomienie oprogramowania z intencją szukania błędów © testerzy.pl 16
 17. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów, w której tester projektuje testy w czasie, gdy są one wykonywane i wykorzystuje informacje - uczy się, dowiaduje, poznaje, odkrywa, analizuje © testerzy.pl 17
 18. Testowanie eksploracyjne nieformalna technika projektowania testów, w której tester projektuje testy w czasie, gdy są one wykonywane i wykorzystuje informacje zdobyte podczas testowania do projektowania nowych i lepszych testów – uczy się na błędach © testerzy.pl 18
 19. Testowanie eksploracyjne Idealne rozwiązanie na outsourcing testowy © testerzy.pl 19
 20. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD © testerzy.pl 20
 21. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD © testerzy.pl 21
 22. Testowanie eksploracyjne • Cem Kaner („Testing Computer Software”): • „Exploratory testing” - użyte pierwszy raz • „Imagine crime scene investigators • (real investigators of real crime scenes) • following a script. • How effective do you think they would be?” • „Learning, design, execution, interpretation” © testerzy.pl 22
 23. Testowanie eksploracyjne • James Bach („Exploratory Testing Explained”): • „Exploratory software testing is a powerful approach, yet widely misunderstood. In some situations, it can be orders of magnitude more productive than scripted testing.” • „(…) simultaneous learning, test design and test execution.” • „Over a period of time, a tester interacts with a product to fulfill a testing mission, and reporting results.” • „A bug is something that bugs somebody.” © testerzy.pl 23
 24. Testowanie eksploracyjne • James Whittaker („Exploratory Software Testing”): • „Testing without a pre-defined test plan.” • „ Overinvesting in testing too early can mean a lot of things get thrown away.” © testerzy.pl 24
 25. Testowanie eksploracyjne Testowanie bez lub ze znikomą ilością dokumentacji = BRAK WYROCZNI TESTOWEJ © testerzy.pl 25
 26. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD • Czy to jest błąd? [happyday.pl] • Udowodnij. © testerzy.pl 26
 27. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD • Czy to jest błąd? [materiały szkoleniowe ISTQB] • Udowodnij. © testerzy.pl 27
 28. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD • Czy to jest błąd? • Udowodnij. [instalacja produktu Logitech] © testerzy.pl 28
 29. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD • Czy to jest błąd? [zlastrona.org] • Udowodnij. © testerzy.pl 29
 30. ZADANIE – ZNAJDŹ BŁĄD • Czy to jest błąd? [testcompetence.com w IE6] • Udowodnij. © testerzy.pl 30
 31. Testowanie eksploracyjne: Zalety • • • • Szybkie (Dość) efektywne Efektowne Redukuje nakłady pracy związane z utrzymaniem wcześniej przygotowanej dokumentacji • Idealne w środowisku internetowym © testerzy.pl 31
 32. Testowanie eksploracyjne: Wady • • • • • • • • • Brak powtarzalności Brak części miar Duże wymagania na testera Nie sprawdza się w części organizacji Nie wpisuje się w formalny proces Może nie znaleźć najważniejszych błędów Może pominąć obszary do testowania Brak możliwości generowania pokrycia Brak wiedzy historycznej © testerzy.pl 32
 33. Testowanie eksploracyjne: Składowe • Tester eksploracyjny • Testowany obiekt • Narzędzia wspomagające © testerzy.pl 33
 34. Testowanie eksploracyjne: Narzędzia • Screenshot: – Prnt Scr (Prnt Scr+Alt) + narzędzie do grafiki – Czasowy • Wink http://www.debugmode.com/wink/ – FastStone Capture • http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm © testerzy.pl 34
 35. Testowanie eksploracyjne: Narzędzia • Wideo – CamStudio http://camstudio.org/ – FastStone Capture • http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm © testerzy.pl 35
 36. Testowanie eksploracyjne: Narzędzia • Rejestracja działań [dla użytkowników Windows 7] – psr.exe – Monitor wydajności – Monitor zasobów © testerzy.pl 36
 37. Testowanie eksploracyjne: Narzędzia • Wtyczki dla FireFox https://addons.mozilla.org/pl/firefox/ – – – – Selenium IDE FireBug YSlow … © testerzy.pl 37
 38. ZADANIE – PRZETESTUJ MNIE! • Podział na dwie grupy: • GRUPA 1 • GRUPA 2 • Napisz przypadki testowe dla funkcji zegara i daty w systemie Windows. © testerzy.pl • Przetestuj funkcje zegara i daty w systemie Windows. 39
 39. ZADANIE – PRZETESTUJ MNIE! Masz: … minut © testerzy.pl 40
 40. Testowanie eksploracyjne Rozwiązanie. 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … … Obserwacje. 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … … © testerzy.pl 41
 41. Testowanie eksploracyjne: Zarządzanie • SBTM Session Based Test Management – Sesje testowe (test session) • • • • 60-90 minut Nieprzerwane Zorientowane na statut Odkrywanie nowych szans – Statut testu (test charter) • Misja i taktyka testowania • Deklaracja celów i pomysłów – Podsumowanie sesji (Session Sheet) – wyniki: notatki, defekty, „znaleziska”, metryki (czas na testy, defekty) • Log – co się wydarzyło – Spotkanie z liderem testów w celu podsumowania © testerzy.pl 42
 42. Testowanie eksploracyjne: Zarządzanie • Statut • „Test all fields that allow data entry (you know the drill: function, stress, and limits, please).” • „Check UI against Windows interface standards.” • „Test integration with external applications, especially Microsoft Word.” http://www.satisfice.com/sbtm/demo/reports/status.htm • Wynik – Minimum: raport z defektów – Pełny (podsumowanie sesji): notatki i raporty © testerzy.pl 43
 43. Testowanie eksploracyjne: Zarządzanie • Podsumowanie sesji: – – – – – – – – Statut (misja i obszary) Imię testera Data i czas rozpoczęcia Podział zadań (metryka TBS: Test design and execution, bug investigation and reporting, and session setup) Pliki danych Notatki testowe Znaleziska Defekty © testerzy.pl 44
 44. SBTM: narzędzia • Session Tester © testerzy.pl 45
 45. SBTM: narzędzia • RapidReporter – http://testing.gershon.info/reporter/ – Zapisywanie sesji eksploracyjnej – [intuicyjność - mierny] © testerzy.pl 46
 46. Testowanie eksploracyjne: Narzędzia • RapidReporter – http://testing.gershon.info/reporter/ – Zapisywanie sesji eksploracyjnej – [intuicyjność - mierny] © testerzy.pl 47
 47. Testowanie eksploracyjne: Narzędzia • RapidReporter – Zapisywanie sesji w czytelniejszym formacie: © testerzy.pl 48
 48. ZADANIE • Testowanie z podziałem na misje – Definicja misji – Wybór misji do testowania © testerzy.pl 49
 49. Materiały i źródła • http://www.satisfice.com/sbtm/ • http://www.satisfice.com/blog/archives/77 • http://www.satisfice.com/articles/what_is_et.shtml • http://testingeducation.org/ © testerzy.pl 50
 50. Testowanie w Projektach Internetowych Dziękuję za obecność i uwagę Pytania / odpowiedzi ? © testerzy.pl 51
Advertisement