Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mantra szczęśliwego testera

1,796 views

Published on

O zachowaniu szczęścia i pogody ducha przy testowaniu oprogramowania pomimo przeciwności projektowych.

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mantra szczęśliwego testera

  1. 1. Mantra szczęśliwego testera1. Akceptuję, że wymagania nigdy nie będą doskonałe.2. Akceptuję, że programiści mają swoje ograniczenia czasowe, tak jak wszyscy członkowie zespołu.3. Akceptuję, że środowisko testowe nie będzie gotowe na czas.4. Akceptuję, że terminy będą się zmieniać.5. Akceptuję, że użytkownicy będą zmieniać zdanie.6. Akceptuję, że będzie więcej defektów w nowym wydaniu niż przewidywano.7. Akceptuję, że eksperci z danego obszaru nie będą dostępni, kiedy będzie konieczność konsultacji.8. Akceptuję, że spotkania rozwiązywania defektów będą trwały dłużej niż zakładano.9. Akceptuję, że kierownik projektu nie zrozumie dlaczego testowanie zajmuje tak długo.10. Akceptuję, że poprawki jakich się na dziś spodziewano nie pojawią się.11. Akceptuję, że żaden z użytkowników nie będzie wiedział jak określić kryterium akceptacji.12. Akceptuję, że najnowsza wersja oprogramowania pojawi się o 16:00 zamiast o 8:00 rano.13. Akceptuję, że będę musiał pominąć niektóre przypadki testowe aby zmieścić się w harmonogramie.14. Akceptuję, że niektóre z moich raportów defektów będę odrzucone jako "funkcja" lub "niemożliwe do zreprodukowania".15. Akceptuję, że testy wydajnościowe będą opóźnione ze względu na niestabilny kod.16. Akceptuję, że ktoś, spoza zespołu testowania, będzie estymował czas na testy.17. Akceptuję, że biuro kierownika projektu będzie chciało wiedzieć ile przypadków zostanie dziś wykonanych.18. Akceptuję koncept Dnia Świstaka i rozpoczęcie pierwszego dnia testów, czwarty raz w tym tygodniu!19. Akceptuję, że bez względu na to jak wiele planowania i przygotowania będzie miało miejsce, pierwszy test zakończy się niepowodzeniem.20. Akceptuję, że moje dane testowe będą wcześniejszą wersją.21. Akceptuję, że nie będzie wystarczająco czasu na sprawdzenie wszystkich wyników zanim rozpocznie się kolejny dzień pracy.22. Akceptuję, że najważniejszego defektu nie uda mi się zreprodukować podczas spotkania z kierownikiem programistów.23. Akceptuję, że jestem oceniany przez to ile defektów znajdę, a nie przez to ilu defektom zapobiegłem.24. Akceptuję, że zdalny zespół, ulokowany za granicą, nie zrozumie najprostszego polecenia.25. Akceptuję, że popełniam błędy i nie będę z tego powodu dla siebie surowy...źródło: itesting.com.au

×